Back

ⓘ Societate - tradițională, deschisă, pe acțiuni europeană, Societatea Studenților în Medicină din București, Societatea Națiunilor, Societate, sociologie, Orfan ..
                                               

Societate tradițională

Societatea tradițională este aceea care se bazează pe tradițiile membrilor acelei societăți. Tradițiile sunt în primul rand de natura culturală, lingvistică, socială, economică și religioasă. Societatea tradițională a fost adesea pusă în opoziție cu mai moderna societate industrială. sau mai corect spus societățile moderne s-au pus în opoziție cu societatea tradițională având în vedere faptul că societatea tradițională a fost înaintea celei moderne iar această primă societate nu se putea pune în opoziție cu ceva care nu exista la vremea respectivă. În momentul apariției societăților modern ...

                                               

Societate deschisă

Societatea deschisă este definită de filozoful austriac Karl Popper ca o societate în care "indivizii se confruntă cu decizii personale." Într-o asemenea societate, deciziile politice pot fi luate în mod rațional, în urma unor discuții argumentate. Popper identifică unele principii importante care stau la baza unei societăți deschise: Contractualismul - statul ar trebui să funcționeze ca o înțelegere între indivizi care își garantează reciproc drepturile Individualismul - indivizii sunt mai importanți decât grupul sau statul din care fac parte. Drepturile individuale nu vor fi sacrificate ...

                                               

Societate pe acțiuni europeană

Societatea pe acțiuni europeană este o societate comercială de capitaluri în Uniunea Europeană, înființată spre sfârșitul anului 2004, cu o largă reglementare și implementare pe plan european.

                                               

Societatea Studenților în Medicină din București

Societatea Studenților în Medicină din București, cunoscută și sub abrevierea SSMB, este prima și cea mai mare societate studențească din România. SSMB este Membru Fondator al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România și, prin intermediul FASMR, este membră IFMSA - International Federation of Medical Students Associations, una dintre cele mai mari organizații studențești din lume, ce reunește 125 de țări membre. Prin activitatea în FASMR, societatea contribuie la adoptarea unor poziții naționale a tuturor studenților mediciniști în legatură cu situații ce îi privesc în mo ...

                                               

Societatea Națiunilor

                                               

Societate (sociologie)

O societate reprezintă un grup de persoane între care se manifestă relații permanente sau o grupare socială ce ocupă un anumit areal geografic și care se supune unei anumite autorități politice și ai cărei membri au în comun anumite aspirații culturale. Societatea umană este caracterizată prin modelele de relații sociale între oameni. O societate mai mare prezintă adesea structuri de stratificare socială sau dominare în subgrupuri.

                                               

Stăpân

                                               

Ainu (populație)

Ainu este un grup etnic nativ al părții de nord a Japoniei. Această civilizație s-a dezvoltat nu numai pe teritoriul nipon ci și în insulele Kurile, Sahalin și Kamceatka. Această populație este diferită atât de populația cât și de civilizația niponă, dar fiind aproape complet asimilată de cea din urmă, în prezent populația ainu este formată din aproximativ 25.000 de membri. Unele statistici arată că numai în Japonia, populația ainu ar fi în număr de 200.000.

                                               

Boli ale civilizației

Bolile civilizației sunt boli întâlnite mai des în țările industrializate decât în așa numita lume a treia. Riscul de îmbolnăvire este determinat de modul de trai, în special de nutriție și de diminuarea activității fizice. În categoria acestor boli intră: boala Alzheimer, ateroscleroza, astmul, diferite forme de cancer, ciroza hepatică, boala pulmonară obstructivă cronică, diabetul de tip 2, boli cardiace, sindromul metabolic, boala Crohn, insuficiența renală cronică, osteoporoza, accidentele vasculare cerebrale, depresia și obezitatea

                                               

Cerșit

Cerșitul sau cerșetoria este strângerea de pomeni ca mijloc de existență. O persoană care practică cerșitul în mod regulat se numește cerșetor. Cerșetorii pot fi întâlniți în mare număr preponderent în statele slab dezvoltate. Cauzele cerșetoriei sunt multiple: șomaj, incapabilitatea de a munci cauzată de un handicap, lipsa de venituri la bătrânețe, lene, sau rareori refuzul de a primi ajutor social. Probabil una din cauzele antițigănismului este faptul că unii romi practică cerșitul, acest fenomen din păcate s-a extins în toată Europa. De asemenea, viața de cerșetor poate fi aleasă de bun ...

                                               

Childfree

Termenul de childfree se referă la persoanele care aleg să nu aibă copii. Acest termen se poate referi și la mediile familiale sau urbane în care copiii nu sunt bineveniți. În cele mai multe societăți și în cea mai mare parte a istoriei umane, alegerea de a nu avea copii a fost atât dificilă cât și indezirabilă. Pentru a realiza țelul de a rămâne cu această alegere, unele persoane se supun unei sterilizări medicale. Disponibilitatea metodelor de contracepție eficace împreună cu sprijinul acordat la bătrânețe prin alte sisteme decât cele familiale tradiționale a făcut ca condiția de a nu av ...

                                               

Civilizație

Civilizația nivel de dezvoltare a societății și a culturii materiale atins de o formație social-economică, respectiv starea vieții sociale, economice și culturale a unui popor sau a unei epoci. O civilizație este orice societate complexă caracterizată prin dezvoltarea urbană, stratificare socială, o formă de guvernare și sisteme de comunicare bazate pe simboluri, precum scrisul. Civilizațiile sunt interdependente și sunt adesea definite de caracteristici socio-politico-economice mai profunde, precum centralizarea, domesticirea atât a oamenilor, cât și a altor organisme, diviziunea muncii, ...

                                               

Comportament delincvent

În orice societate există reguli și norme care solicită indivizilor să realizeze acțiuni dezirabile din punct de vedere social și moral, să manifeste comportamente admise și să aleagă în situații sociale specifice, soluții compatibile cu standardele culturale ale societății respective. Adolescența reprezintă o perioadă de tranziție. Acest lucru determinând mai degrabă adolescenții să se angajeze în comportamente delincvente. Banciu D., Rădulescu S.M, Introducere în sociologia delincvenței juvenile adolescent între normalitate și devianță, Editura Medicala, București, 1990. Marica A.M., Int ...

                                               

Date deschise

Datele deschise sunt date care pot fi folosite în mod liber, refolosite și redistribuite de către oricine și în orice scop, supuse cel mult la necesitatea atribuirii în condiții identice.

                                               

Democrație directă

Democrația directă este un regim politic democratic în care populația exercită puterea în mod direct. Democrația directă mai este numită, uneori, și "democrație pură". Aplicată doar sectorului economic, democrația directă este, în mod uzual, numită autogestiune. Democrația directă apare ca alternativă față de sistemele democratice deja existente, alternativă orientată critic în raport cu, în special, democrația reprezentativă.

                                               

Democrație reprezentativă

Democrația reprezentativă este un regim politic democratic în care cetățenii deleagă puterea poporului - a "suveranului" - unor reprezentanți pe care îi aleg chiar din rândurile lor, pentru a se ocupa de treburile publice. Alegerile legitimează dreptul reprezentanților de a decide în locul și în numele poporului, fără a-l mai consulta, pentru o perioadă de timp limitată, după care trebuie organizate noi alegeri. Primele state democratice moderne care au adoptat modelul democrației reprezentative sunt Marea Britanie și S.U.A., unde s-a trecut la separarea puterilor în stat și la alegerea co ...

                                               

Hispanitate

Hispanitate reprezintă totalitatea popoarelor hispanice și caracterul a ceea ce este spaniol, fiind sinonim cu hispanism. Termenul a apărut în cel de-al doilea deceniu al secolului al XX-lea și se referă la persoane fizice, comunități și țări care împărtășesc limba spaniolă și posedă o cultură legată de Spania. Hispanitatea include 23 națiuni și mai mult de 300 de milioane de oameni, în Africa, Americi, Asia, Europa și Oceania. Etimologic, cuvântul "hispanic" este derivat din Hispania, numele dat de romani Peninsulei Iberice. Termenul de "hispanic" cuprinde persoanele vorbitoare de limba s ...

                                               

Instituția religioasă Dār al-Iftā al-Misriyyah

Dār al-Iftā al-Misriyyah a fost înființată în anul 1313 AH/1895 d.H, fiind concepută pentru a difuza în toată lumea conceptele islamice, îndeosebi cele religioase, scopul său fiind foarte bine definit chiar în primul său registru care cuprindea un pasaj care completa și clarifica menirea acesteia: Caiet de înregistrare a fatwā-s din teritoriul egiptean atribuite Excelenței sale, shaykh al moscheii al-Azhar, shaykh Hassuna al-Nawawi, prin ordinul superior emis de Ministerul Justiției, în data de 21 noiembrie 1895 și înaintat către Excelența Sa aparținând Ministerului Justiției, la data de 7 ...

                                               

Kiwanis

Kiwanis este un club alcătuit din bărbați și femei, voluntari, responsabili și de bună credință care doresc să construiască împreună o comunitate umană mai bună.

                                               

Lucrător

Lucrător sau lucrătoare este persoana fizică care, având împlinită vârsta legală minimă, oferă servicii retribuite, unei alte juridice persoane individuale sau colective. În cazul în care vârsta este mai mică decât cea legal stabilită, ne putem afla în fața vreunui caz de exploatare laborală de minori, și este ilegală, cu excepția cazurilor când există permisiune a părinților sau a tutorilor legali. Dacă serviciile prestate nu sunt urmări legitime ale voinței proprii, atunci ceea ce avem în față se consideră sclavie sau servitute.

                                               

Mondialism

MONDIALISMUL este ansamblul de idei și de acte care exprimă solidaritatea populațiilor globului, care își propun să pregătească instituțiile și să adopte legi supranaționale cu structură federativă care să le fie comune, în respectul diversității de culturi și popoare. MODIALISMUL constituie de asemenea o apropiere șttințifică a fenomenelor sociale și individuale privite dintr-un punct de vedere mondial. MONDIALISMUL se străduiește să propună o nouă organizare politică a umanității implicând transferul de diferite părți ale suveranității naționale a fiecărui stat unei Autorități Federale M ...

                                               

Orfan

Cei mai mulți copii români adoptați ilegal au părăsit România în perioada 1990 - 1997. Dintre cei aproximativ 17.000 de copii care au fost înfiați de străini, doar în jur de 5.000 au îndeplinit condițiile legale. Fenomenul a fost posibil atât cu complicitatea unor avocați, dar și a unor factori de răspundere din Comitetul Român de Adopții. Până în 1997, Legea adopțiilor a avut o serie de lacune care a permis scoaterea din țară a minorilor, sub acoperire legală. Din august 1990 până în iulie 1991, a fost o libertate totală pentru români sau străini să adopte copii. În această perioadă, 10.0 ...

                                               

Prostituție intelectuală

Prostituția intelectuală reprezintă o folosire degradantă a propriilor calități, a propriului talent, fiind o formă de înjosire prin care inteligența și serviciile intelectuale ale unei persoane, sunt puse la dispoziția unei instituții, individ sau unei autorități, pentru foloase directe materiale și fără un atașament ideologic/sufletesc real față de cel/cea căruia/căreia persoana respectivă se "vinde". Pentru activitatea științifică academică, dată fiind existența unei piețe în care supremația consumatorului poate să domine, adaptarea la cerințele acestuia poate fi văzută ca fiind un fel ...

                                               

Salut

In Evul Mediu numai nobilii aveau dreptul să poarte păr lung, pe care-l ascundeau sub pălării. Oamenii din popor nu aveau dreptul să poarte păr lung, dar aveau dreptul să poarte pălării. Cȃnd nobilii întȃlneau oameni simpli, aceștia din urmă erau obligați să-și ridice pălăriile, spre a arăta nobililor că nu poartă păr lung. In caz de nerespectare, erau aspru sancționați. Obiceiul s-a perpetuat în timp, dar s-a schimbat încetul cu încetul, spre a deveni ceea ce cunoaștem astăzi: un semn de salut respectuos, reciproc.

                                               

Singurătate

Singurătatea sau solitudinea este o stare emoțională de izolare, când o anumită persoană simte lipsa relaționării cu ceilalți sau nu simte iubire. Poate fi rezultatul relațiilor rele cu altcineva, amorului nefericit, alegerii intenționate, bolii fizice sau psihice, depresiei, obișnuințelor personale antipatice sau altor condiții depinzând de situație. Solitudinea de perioadă scurtă este adesea apreciată ca timpul când se poate munci, gândi sau odihni fără întreruperi. Ea poate fi cerută în vederea rezolvării de chestiuni private. Singurătatea poate fi utilizată în mod pozitiv pentru a adău ...

                                               

Societatea în timpul Dinastiei Joseon

Societatea din timpul Dinastiei Joseon se baza pe idealurile neo-confucianiste și anume, cele trei principii fundamentale și cele cinci discipline morale. Existau patru clase sociale: yangban, chungin, sangmin și cheongmin. Societatea era condusă de clasa yangban care reprezenta 10% din populație și avea anumite privilegii. Sclavii aveau cel mai josnic statut. În această perioadă, structura clanurilor devenise strictă iar liniile de sânge aveau cea mia mare importanță. Viața de familie era reglementată prin lege, aplicânduse cu strictețe regulile confucianiste. Comparativ cu perioada Dinas ...

                                               

Soț

Un soț este un bărbat care participă în căsătoria sau uniunea civilă. Cuvântul își are originile în limba latină, fiind derivativul lui SOCIVS însemnând "partener”. De obicei căsătoria este formată din soț și soție, dar aceasta nu este regula în țările care au legalizat căsătorii homosexuale.

                                               

Soție

Soția sau nevasta este partenerul de sex feminin într-o căsătorie sau uniune civilă. Drepturile și obligațiile soției în relația cu soțului ei și cu alte persoane, precum și statutul său în comunitate, variază de la o cultură la alta și a variat de-a lungul timpului.

                                               

Școala vieții

Școala vieții este o sintagmă ce desemnează cunoașterea practică accesată prin intermediul experiențelor din viața cotidiană. De regulă, școala vieții este pusă în opoziție cu studiul instituțional sau autodidact, căutând să i se substituie în cazul lipsei ori precarității muncii intelectuale depuse.

                                               

Vot prin Internet

Prin votul prin Internet sau votul electronic se înțeleg metodele care utilizează un dispozitiv electronic conectat la Internet pentru a înregistra, număra sau transmite voturile. Se poate folosi atât pentru alegerile pentru funcții politice, cât și pentru decizii democratice, recensăminte, sondaje publice de opinie și altele.