Back

ⓘ Istorie - Istorie, Lexiconul de istorie al Elveției, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău ..
                                               

Istorie

Istoria este știința care studiază evoluția societății umane de la apariția omului până în prezent. Obiectul istoriei nu se limitează doar la evenimentele politice, cum ar fi de exemplu bătăliile sau faptele conducătorilor. El cuprinde și aspectele economice, sociale și culturale. Istoria este o relatare, o construcție a unei imagini a trecutului făcută de oameni i.e. istorici care încearcă să descrie, să explice sau să facă perceptibile timpurile care s-au scurs. Indiferent de epoci sau de metode și oricare ar fi scopul subiacent al muncii istoricului, istoria este întotdeauna o construcț ...

                                               

Lexiconul de istorie al Elveției

Lexiconul de istorie al Elveției este un proiect din anul 1988, care este în curs de realizare. El caută să arate gradul de cunoștințe atins la nivelul actual despre istorie, aceste cunoștințe fiind prezentate sub forma unui lexicon. Lucrarea este realizată sub patronajul Academiei elvețiene pentru cultură socială, istorie. La redactarea enciclopediei lucrează 2500 de autori, enciclopedia va avea probabil un număr de 13 volume, cuprinzând 40 000 de articole.

                                               

Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român. Deține obiecte cu valoare istorică descoperite pe teritoriul actual al României din timpuri preistorice și până în perioada contemporană. Muzeul a fost înființat în anul 1970, cu scopul de a ilustra evoluțiile culturale înregistrate de-a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul geografic al României de azi. Sediul său este Palatul Poștelor de pe Calea Victoriei. Este cel mai important muzeu de istorie și arheologie din România, atât prin mărime suprafață desfășurată cât și prin patrimoniu; este, de ase ...

                                               

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este un muzeu din municipiul Chișinău, situat pe str. Mihail Kogălniceanu, 82. A fost creat în octombrie 1889 în baza colecției exponatelor primei expoziției agrare din Basarabia, organizată sub inițiativa baronului A. Stuart. Edificiul muzeului oficial – "Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, fost Muzeu zoo-agricol și a meșteșugurilor populare” este un monument de arhitectură de însemnătate națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului.

                                               

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

Muzeul Național de Istorie a Moldovei se află în Chișinău, Republica Moldova. La intrare în muzeu este situată Lupoaica cu Romulus și Remus. La 15 martie 2013, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 184 din 13 martie 2013, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei își schimbă titulatura în Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

                                               

Facultatea de Istorie a Universității din București

                                               

Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți

Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți este unicul muzeu din municipiu. Muzeul se află într-o clădire cu două niveluri, a fost realizată în stil constructivist, având statut de monument istoric. În perioada interbelică aici se afla Liceul evereiesc.

                                               

Muzeul de Istorie din Sibiu

Muzeul de Istorie din Sibiu este un muzeu național din Sibiu, care funcționează în unul din cele mai impresionante monumente de arhitectură civilă gotică, cu elemente de Renaștere, din Transilvania. Având inițial destinația de locuință, casa Altemberger-Pempflinger, a fost cumpărată de primăria orașului în anul 1549. De atunci și până în 1948 a funcționat aici primăria Sibiului. Arhiva comunității săsești din Transilvania și-a avut sediul în clădire până în anul 1923. Lucrările de restaurare a monumentului s-au desfășurat, cu intermitențe, între anii 1967-1988. În frontonul portalului de a ...

                                               

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, din Cluj-Napoca, situat pe str. Constantin Daicoviciu nr. 2, în clădirea cunoscută și drept Casa Petrechevich-Horvath este continuatorul primei asociații muzeale din Transilvania, Societatea Muzeului Ardelean, înființată la 23 noiembrie 1859, dispunând de colecții bogate de antichități, mineralogie, botanică, o pinacotecă, o colecție etnografică și zoologie. Societatea Muzeului Ardelean a reușit să constituie o colecție de peste 24.000 de piese arheologice, numismatice și alte piese din diverse domenii cum ar fi botanică, zoologie sau mineralogie ...

                                               

Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa”

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa este un muzeu din București, amplasat în Șoseaua Kiseleff nr. 1. Patrimoniul muzeului este format din peste 2 milioane de piese, grupate în diferite colecții zoologice, paleontologice, de minerale și roci și etnografice.

                                               

Istoria României

Acest articol se referă la istoria teritoriului României de astăzi. Pentru istoria românilor, ca grup etnic, vedeți Istoria românilor. În articol se realizează doar o sinteză a fiecărei perioade istorice; detalii în articolele separate vezi legăturile în cutia din dreapta. Prin istoria României se înțelege, în mod convențional, istoria regiunii geografice românești precum și a popoarelor care au locuit-o și care, pe lângă diferențele culturale specifice și transformările politice, au dotat-o cu o identitate specifică, identitate care în timp a condus la recunoașterea României drept subiect ...

                                               

Revista istorică

Revista istorică, fondată de Nicolae Iorga în anul 1915, este o publicație a Institutului de Istorie "Nicolae Iorga”, București, România. A fost publicată sub auspiciile Casei Școalelor până în anul 1946. Seria nouă din 1990 a "Revistei istorice” urmează direcția impusă de fondator, de a conexa cercetarea istorică românească de vârf cu direcțiile și metodele de investigare promovate de curente și școli istoriografice contemporane internaționale. "Revista istorică” publică studii de istorie medie, modernă și contemporană, dând prioritate unor teme precum: studiile pontice, relațiile interet ...

                                               

Istoria umană

                                               

Atestare documentară

Atestarea documentară a unei localități se referă la prima menționare scrisă a acelei localități. Numele localității în izvoarele istorice poate fi același sau sub o formă mai veche. Atestarea documentară este diferită de perioada de apariție a acelei localități.

                                               

Braea

Pan Braia a fost unul din sfetnicii domnitorului Roman I al Moldovei, menționat în uricul emis de fiul acestuia, Iuga al Moldovei, la Strahotin, document datat între 2 iulie 1398-28 noiembrie 1399. Este cel care a dat numele familiei de boieri Brăescu, cu descendenți până în zilele noastre. În documentele vechi, descendenții săi mai sunt numiți "Braevici, Brăescu".

                                               

Catihismul calvinic

Catihismul calvinic este un catehism protestant care a văzut lumina tiparului în satul Prisaca din Transilvania, în anul 1642. Ediția s-a tipărit după o traducere românească aparținând clericului Gheorghe de Secul, făcută după ediția Heldelberg din anul 1563. Lucrarea este importantă deoarece a dat naștere unei reacții din partea Bisericii Ortodoxe din Țara Românească și Moldova, care a dus la redactarea de către Mitropolitul Varlaam al Modovei a lucrării polemice Răspuns împotriva Catihismușului calvinesc, care a fost tipărită la Mănăstirea Dealu, în anul 1645.

                                               

Contrareforma

Contrareforma sau Reforma Catolică a fost o mișcare inițiată în anul 1545, de către Papa Paul al III-lea și a avut sprijinul monarhilor catolici din Spania și Imperiul Habsburgic, împotriva răspândirii Reformei Protestante. Între anii 1545 și 1563, în Italia , au avut loc mai multe sesiuni ale Conciliului de la Trento, primul fiind conciliu convocat de către Papa Paul al III-lea și care a luat măsuri pentru: combaterea abuzurilor și corupției din sânul Bisericii; înnoirea Bisericii Romano-Catolice; reorganizarea Inchiziției; crearea de noi ordine religioase care să combată protestantismul ...

                                               

Filitosa

Filitosa este o localitate în sudul Corsicii unde în 1946 s-a descoperit o civilizație megalitică preistorică datată la aproximativ 8000 de ani în urmă.

                                               

Flagellum

                                               

Senatul de la Nisa

Senatul Suveran al comitatului Nisa sau Senatul de la Nisa a fost creat în data de 8 martie 1614 prin scrisoarea de brevetare a ducelui Carol Emanuel I de Savoia, și dispare temporar în 1796, când a fost creat departamentul Alpes-Maritimes de către Franța care ocupa zona. După înfrângerea franceză, în timpul Tratatului de la Paris din 1814, suveranii din Savoia își recapătă toate drepturile și prerogativele asupra stărilor și bunurilor lor legitime, din care face parte si Comitatul Nisa. Acestea refac imediat Senatul de la Nisa în toate drepturile și prerogativele sale tradiționale până în ...

                                               

Abu Hanifa

Abū Hanīfa al-Nuʿmān a fost un teolog și jurist, fondatorul școlii legislative hanefite – una dintre cele patru școli de jurisprudență islamică sunită. O personalitate importantă a lumii sociale și intelectuale islamice, Abu Hanifa a rămas în istorie și ca o figură controversată, existând scrieri care îl înfățișează în contradictoriu. Cu toate acestea, Abu Hanifa s-a bucurat din plin de respectul și admirația comunității musulmane.

                                               

Ibn al-Jawzi

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman b. Ali b. MuhammadAbu ’l-Faraj, teolog, predicator și istoric a fost una dintre cele mai importante figuri din Bagdad din secolul al XII-lea. Ibn al-Jawzi s-a născut în 1126, într-o familie înstărită și a avut o viață caracterizată de activități intelectuale, religioase și politice specifice mediului din Bagdad în așa numita perioadă de resuscitare sunită.Spre sfârșitul vieții a fost exilatdin Bagdad și arestat la domiciliu printr-un decret al califului al-Nasir, a cărui politică Ibn al-Jawzi a resprins-o. Ulterior, Ibn al-Jawzi a revenit în Bagdad, s-a retras d ...

                                               

Iktinos

Iktinos a fost un arhitect din secolul V î.Hr. Sursele antice îi identifică pe Iktinos și Callicrates ca fiind arhitecții Parthenonului. Pausanias îl identifică pe Iktinos ca fiind arhitectul Templului lui Apollo din Bassae. Acel templu a fost în stil doric la exterior și ionic în interior, încorporând columne corintice, cea mai timpurie cunoscută aflându-se în centrul cellei partea centrală a templului. Totodată sursele îl numesc a fi arhitectul telesterion-ului din Eleusis, o construcție de mari dimensiuni, care avea drept scop inițierea membrilor misterelor eleusiene. Artistul Jean Augu ...

                                               

Islamofobie

Termenul de islamofobie este definit ca un fenomen de prejudecată împotriva musulmanilor, care se manifestă în general prin atitudini dezaprobatoare, violență, discriminare, sau aplicarea de stereotipuri, multe dintre ele întreținute de mass-media. Deși termenul datează din anii 80, totuși răspândirea islamofobiei a căpătat o rată extraordinară în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001.

                                               

Ordinul Mawlawiya

Ordinul Mawlawiya este unul dintre cele mai influente ordine sufite. A fost intemeiat de către Muhammad Jalal ad-Din în Turcia de unde s-a extins în foarte multe zone. Succesul aceste confrerii s-a datorat dogmei și ideologiei pe care Mawlana,și mai târziu urmașii săi,o promovau. Toți cei care s-au ocupat de biografia sa susțin că Muhammad Jalal ad-Din era numit de obicei Mawlana adică "Maestrul Stăpânul,ÎndrumătorulNostru”. A primit acest nume emblematic,pe când era doar un copil,de la tatăl său care a fost uimit de sfințenia sa precoce. Așa este invocat în toată Turciacu pronunția turcea ...

                                               

Oul lui Columb

Oul lui Columb se referă la o descoperire sau idee genială care pare a fi simplă după înfăptuire. Expresia provine dintr-o poveste populară în care criticii lui Columb nu considerau descoperirea Americii un lucru complicat, odată ce aceasta exista.

                                               

Palatul Golestan

Palatul Golestan este una dintre cele mai vechi edificii ale Teheranului și a fost inclus pe lista monumentelor UNESCO în 2013. Cea mai veche dintre monumentele istorice din Teheran, Palatul Golestan aparține unui grup de clădiri regale, care au fost odată îngrădite de zidurile de paie și nămol ale fortăreței istorice "Arg” a Teheranului. Datând din perioada dinastei Safavide, palatul reprezintă fosta reședință imperială a șahilor, în prezent muzeu și reședință oficială ai înalților oaspeți ai statului iranian. Complexul este alcătuit din 17 palate, muzee și galerii împodobite cu mozaicuri ...

                                               

Războiul Bosniac

Războiul Bosniac, cunoscut și ca Războiul din Bosnia și Herțegovina a fost un conflict armat internațional care s-a desfășurat din martie 1992 până în noiembrie 1995. În război, s-au implicat mai multe trupe. Ca urmare a unui număr de incidente violente la începutul anului 1992, războiul este în mod obișnuit privit ca început la 6 aprilie 1992. Războiul s-a încheiat la 14 decembrie 1995. Principalii beligeranți au fost forțele Republicii Bosnia și Herțegovina și cele ale auto-proclamatelor entități sârbe bosniace și croate bosniace din Bosnia și Herțegovina, Republica Srpska și Herțeg-Bosn ...

                                               

Reconstituire istorică

Reconstituirea istorică este o activitate educativă în care participanții desfășoară un program după un plan prestabilit pentru a recrea diverse aspecte ale unui eveniment sau perioade istorice. Aceste aspecte pot fi de nișă, cum ar fi reconstituirea unui moment anume dintr-o luptă, cum ar fi de exemplu reconstituirea atacului lui Pickett în timpul Marii Reuniuni din 1906, sau pot atinge subiecte mult mai largi, cum ar fi perioada Primului Război Mondial ori a celui de-al Doilea Război Mondial.

                                               

Seeley Historical Library

Seeley Historical Library este biblioteca de istorie a Universității din Cambridge, Anglia. Acesta este găzduit în clădirea Facultății de Istorie de pe Sidgwick Site de pe West Road, Cambridge. Din octombrie 2003, cărțile primite au fost clasificate în conformitate cu schema Bibliotecii Congresului; înainte de a fi folosit un sistem unic. Biblioteca este deschisă doar studenților universitari, șapte zile pe săptămână, între orele 9 și 19:15.

                                               

Stâlpul infamiei

Stâlpul infamiei era în trecut un obiect de care unii delincvenți erau legați și expuși oprobriului public, mai ales în piețele centrale ale localităților. Folosit în Evul Mediu, stâlpul infamiei reprezenta și un însemn al dreptului seniorial. Seniorul unei feude planta un stâlp în piața satului spre a înștiința prin aceasta populația că avea drept de judecată asupra localității.

                                               

Tomiris

Tomiris a fost regina masageților, un popor iranian din Asia Centrală, la est de Marea Caspică. Herodot este primul istoric care o amintește, fiind urmat de Strabon, Polyaenus, Cassiodorus, și Iordanes. Tomiris împreună cu fiul ei Spargapises conducătorul armatei lui Tomiris sunt de origine iraniană și au nume iraniene. Istoricii greci afirmă că ea l-a învins și omorât pe împăratul persan Cyrus al II-lea cel Mare, în timpul asaltului inițial al invaziei acestuia asupra Masageției. Consilierii lui Cyrus l-au sfătuit sa întindă o capcană sciților care îl urmăreau. Perșii au lasat în urmă o t ...