Back

ⓘ Informație - Informație, Tehnologia informației, Academia Națională de Informații, România, de interes public, Competitivitate prin informație, clasificată ..
                                               

Informație

Cuvântul informație - preluat din latină prin intermediul limbii franceze - este polisemantic, putând căpăta mai multe semnificații, ce sunt determinate de domeniile și contextele foarte variate în care este folosit. În afara înțelesurilor din limbajul comun, el are și alte sensuri, atribuite fie prin definirea sa ca termen, fie drept concept în cadrul unor ramuri ale filosofiei sau al unor științe și tehnologii al căror obiect de studiu este informația. Termenul "informație" este legat și de un proces informațional, dar și de rezultatul acestui proces precum și de unele fenomene specifice ...

                                               

Tehnologia informației

Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea informației, în particular prin folosirea computerelor. Termenii englezești corespunzători sunt Information Technology și Information and Communication Technology, abreviați IT și respectiv ICT. Prescurtarea IT, care deseori se folosește și în română, se pronunță / ‿ai ti /. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1958 într-un articol publicat în revista Harvard Business Review, articol în care autorii Leavitt și Whisler afirmă: "Noua tehnolo ...

                                               

Academia Națională de Informații (România)

Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul”, abreviat ANIMV, este unitatea de învățământ superior militar a SRI și are ca obiectiv formarea ofițerilor de informații, atât pentru Serviciului Român de Informații, cât și pentru celelalte instituții cu atribuții în domeniul siguranței naționale: MApN, MAI, MJ. Constituirea, organizarea și funcționarea Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul” a avut la bază necesitatea adaptării învățământului universitar românesc de informații la cerințele începutului de mileniu, în acord cu transformările înregistrate în societate pe plan nați ...

                                               

Informație de interes public

Informație de interes public este acea informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informației. Accesul la informațiile de tip public este reglementat în România de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Această lege a fost adoptată ca urmare a adoptării aquis-ului comunitar, în procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. Conform cu art. 7 din legea mai sus amintită, "autoritatile și instituțiile publice au obligația ...

                                               

Accesul părintelui la informații privitoare la minor

Accesul părintelui la informații privitoare la minor reprezintă un drept fundamental al oricărui părinte cu privire la copiii săi, drept ce poate fi restricționat doar în condiții excepționale legate de faptul că accesul la astfel de informații din partea părintelui natural ar putea reprezenta un risc pentru minor. Acest drept este consfințit de nenumărate documente internaționale ca de pildă Convenția de la Strasbourg din 2006 asupra relațiilor personale care privesc copiii, Convenția de la Haga din 1980 sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest drept este menționat de asemenea ...

                                               

Competitivitate prin informație

Competitivitate prin informație, pe scurt CI, este o activitate care presupune obținerea, analizarea și valorificarea datelor, știrilor și informațiilor despre produse, servicii, clienți, competitori și orice alte aspecte despre mediul în care o organizație își desfășoară activitatea sau are interese, în scopul susținerii proceselor decizionale ale managementului de vârf din acea organizație. Competitivitate prin informație nu este spionaj economic. CI are la bază conceptul de etică în afaceri și este o activitate legală. Spionajul economic este o activitate ilegală. Competitivitate prin i ...

                                               

Informație clasificată

Informațiile clasificate sunt informații al căror acces este restricționat la doar anumite persoane sau grupuri. Aceste informații sunt etichetate fiecare cu un anumit nivel de securitate, iar persoanele pot avea acces la anumite astfel de niveluri de securitate.

                                               

Direcția Generală de Informații a Apărării

Direcția Generală de Informații a Apărării este serviciul de informații al Armatei Române. A fost înființat la 1 iulie 1999 Direcția Generală de Informații a Apărării Direcția Informații Militare Direcția Siguranță Militară Atribuțiile DGIA sunt: aplicarea măsurilor contrainformative și cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naționale și de informații, cât și cu cele ale statelor membre ale alianțelor, coalițiilor și organizațiilor internaționale la care România este parte și asigură securitatea informațiilor clasificate naționale, NATO și UE la nivelul MApN. obținerea, p ...

                                               

Departamentul de Informații și Protecție Internă

Departamentul de Informații și Protecție Internă a fost un serviciu al Ministerului Afacerilor Interne din România, reorganizat de guvernul Cioloș în Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Este urmașa fostei "Doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne, care a fost desființat în timpul mandatului lui Emil Constantinescu. Obiectivul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă îl constituie cunoașterea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților pe spațiul de competență al Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea unei abordări eficiente ...

                                               

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Republica Moldova)

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a fost organul central în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, având scopul de a realiza politica Guvernului Republicii Moldova în acest domeniu.

                                               

Teoria informației

Teoria informației este o ramură a matematicii aplicate și a ingineriei electrice care se ocupă cu studierea cuantificării, stocării și comunicării informației. Aceasta a fost propusă inițial de Claude E. Shannon în anul 1948, pentru a găsi limitele fundamentale ale procesării semnalelor și ale operațiilor din telecomunicații, precum compresia datelor, într-un articol remarcabil, intitulat "O teorie matematică a comunicației”. Apoi, cu timpul, teoria informației a fost extinsă, fiind aplicată în multe alte domenii, inclusiv în neurobiologie, evoluție, genetică, ecologie, termodinamică, cal ...

                                               

Serviciul Român de Informații

Serviciul Român de Informații a luat ființă pe 26 martie 1990 și este unul dintre serviciile secrete române, alături de Serviciul de Informații Externe. Este o autoritate care se ocupă cu culegerea și valorificarea informațiilor exclusiv pe teritoriul României. Directorul actual al serviciului este Eduard Hellvig, membru al partidului PNL, numit la conducerea instituției la data de 2 martie 2015, la propunerea președintelui Klaus Iohannis. Unitatea de învățământ a SRI este Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul".

                                               

Eroare logică

O eroare logică este o componentă a argumentației care, fiind demonstrabil greșită în logica sau forma sa, face ca întreg argumentul să devină invalid.

                                               

Managementul informațiilor

Managementul informațiilor se referă la un ciclu de activitate organizațională: achiziționarea de informații de la una sau mai multe surse, găzduirea și distribuirea acestor informații pentru cei care au nevoie de ele, și în final arhivarea sau ștergerea lor. Acest ciclu de implicare organizațională cu informații implică o varietate de părți interesate: de exemplu, cei care sunt responsabili pentru asigurarea calității, accesibilitatea și utilitatea informațiilor obținute, cei care sunt responsabili pentru depozitarea în condiții de siguranță și modul de utilizare a lor, precum și cei care ...

                                               

Mesaj

Mesajul este, în sensul cel mai general, obiectul comunicării. El este definit ca informația sau enunțul verbal pe care emițătorul o trimite către receptor prin intermediul unui canal de comunicare sau mijloc de comunicare. Cu toate acestea, termenul se aplică, de asemenea, în funcție de context, prezentării informației, adică simbolurilor folosite pentru a transmite mesajul. În orice caz, mesajul este o parte fundamentală a procesului de schimb de informații.

                                               

Runtime Type Information

Runtime Type Information sau Runtime Type Identification, termen tradus în limba română ca Informație de tip la rulare, este o modalitate prin care informația despre tipul de dată al unui obiect este ținută în memorie în momentul execuției. Metoda RTTI poate fi aplicată tipurilor simple de date, cum ar fi datele de tip caracter și cele de tip întreg, sau obiectelor generice. În cazul obiectelor, câteva implementări sunt limitate la menținerea structurii arborelui de moștenire în timp ce altele includ informații despre atributele și metodele obiectelor. Deși se găsește în mai multe limbaje ...