Back

ⓘ Ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență este un act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Acest tip de ..
                                     

ⓘ Ordonanță de urgență

Ordonanța de urgență este un act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Acest tip de act normativ constituie o formă prin care puterii executive din România i se atribuie drept legislativ, în speță acelea de da legi, pe care în mod normal doar parlamentul are dreptul sa le adopte.

                                     

1. Caracteristici

Ordonanța de urgență este definită de art. 115 din Constituție, capitolul "delegarea legislativă". Ordonanța de urgență poate fi adoptată doar în situații "extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată".

Ordonanța de urgență are tradiție și în vechile constituții ale României "decret", "decret-lege" și este foarte controversată în cercurile discuțiilor teoretice despre separarea puterilor în stat.

                                     

2. Articolul 115 al Constituției

1 Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

2 Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe.

3 Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

4 Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.

5 Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul 1.

6 Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

7 Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului 3.

8 Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.

                                     
  • Serviciile de urgență din România sunt structuri specializate de intervenție care asigură soluționarea problemelor specifice situațiilor de urgență Ele sunt
  • administrativ este o ordonanță de urgență care reglementează actvitatea administrației publice din România. Adoptat prin Ordonanța de Urgență 57 din 2019, Codul
  • din subordinea Camerei Deputaților în subordinea Guvernului, prin ordonanță de urgență În prezent, publicația Monitorul Oficial al României este structurată
  • 000 la 60.000 lei. ISO 14000 Gospodărirea mediului înconjurător ro Ordonanță de urgență nr. 195 2005 privind protecția mediului, actualizată en Map of the
  • Starea de urgență este o declarație guvernamentală care poate modifica funcționarea normală a anumitor instituții legislative, executive sau judecătorești
  • principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență Art.4 Ordonanța de Urgență Nr.21 din 2004, Art.26 privind Sistemul Național de Management
  • ordonanță de urgență cu măsuri pentru organizarea referendumului. După mai multe critici, Executivul a retras două prevederi contestate. Inițiat de Autoritatea
  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară Ordonanță de Urgență nr
  • Pietrei Craiului. DEXonline a b c d e Mic glosar de termeni montani ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor
  • Judecătorești. La 7 septembrie 2011, guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență privind trecerea CNAS în coordonarea Ministerului Sănătății. Lucian