Back

ⓘ Noam Chomsky. Avram Noam Chomsky, Pennsylvania, SUA este un lingvist, filosof, istoric și activist politic american, profesor emerit în lingvistică la Massachus ..
Noam Chomsky
                                     

ⓘ Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky, Pennsylvania, SUA) este un lingvist, filosof, istoric și activist politic american, profesor emerit în lingvistică la Massachusetts Institute of Technology. În lumea academică, Chomsky este cunoscut pentru teoria gramaticii generativ-transformaționale și pentru contribuțiile sale în domeniul lingvisticii teoretice. El este cel care a revoluționat întreg sistemul lingvistic modern prin celebrele sale modele generative. Din punct de vedere ideologic este aliniat cu anarho-sindicalismul.

În afara lumii academice, Chomsky este foarte cunoscut în lumea întreagă pentru activitatea sa politică și pentru critica sa la adresa politicii externe a Statelor Unite, dar și a altor guverne. Chomsky se descrie ca un socialist libertar și simpatizant al anarho-sindicalismului. Este considerat și drept o persoană cheie în cadrul stângii politice din Statele Unite.

                                     

1. Gramatica universală

Chomsky propune ipoteza "gramaticii universale" prin care înțelege "ansamblul acelor structuri și mecanisme biologice înnăscute, caracteristice speciei homo sapiens, care sunt în măsură să explice, pornind de la informația pe care o oferă ambianța lingvistică, producerea acelei competențe pe care o descriu gramaticile speciale ale diferitelor limbaje naturale”.

Această ipoteză ia naștere în urma studierii felului în care se produce achiziția limbajului de către un vorbitor. Investigând datele care sunt disponibile persoanei respective input-ul și performanțele lingvistice la care poate ajunge acea persoană devenită vorbitor competent al limbii respective output-ul, apare o veritabilă problemă științifică: aceea de a înțelege disproporționalitatea care se stabilește între săracia stimulilor și bogăția sistemului articulat și organizat de propozițiile rostite. Mai mult, chiar, se observă că indivizi diferiți, cu experiențe personale diferite într-un anumit limbaj, ajung la sisteme de reguli gramaticale foarte asemănătoare, ceea ce le permite să se înțeleagă reciproc. La această problemă, Chomsky găsește o singură explicație, anume prezumția că individul însuși contribuie într-o măsură covârșitoare la structura schematică generală și poate chiar la conținutul specific al cunoașterii exprimate prin intermediul limbajului, cunoaștere pe care o obține din experiența limitată pe care i-o oferă mediul. Contribuția individului este înnăscută, fiind o caracteristică a speciei, și reprezintă gramatica generativă, sau gramatica universală. Facultatea limbajului se dezvoltă la nivel individual într-un mod intrinsec determinat, sub acțiunea declanșatoare a interacțiunilor sociale și sub acțiunea modulatoare a mediului. De aceea Chomsky consideră competența lingvistică ca fiind produsul creșterii, nu al învățării.

                                     

2. Originea limbajului

Există mai multe teorii despre originea limbajului, datele citate pentru prima apariție a lui variind de la un autor la altul, de la epoca omului de Cro-Magnon, acum 40.000 de ani, până la epoca lui Homo habilis, aproximativ acum 2 milioane de ani. O altă problemă disputată este aceea a localizării apariției limbajului; teoria poligenezei susține că limbajul a apărut în locuri diferite, pe când teoria monogenezei susține că limbajul are o sursă de proveniență unică.

Teoriile monogenezei sunt dominate de două școli mari de gândire. Una dintre ele este cea influențată de Chomsky. Această teorie pleacă de la premisa că specia umană, așa cum o cunoaștem noi, ia naștere în urma unei mutații genetice neobișnuite, apărute acum aproximativ 100.000 de ani, în urma căreia circuitele cerebrale s-au reorganizat. Această reorganizare ar fi dat naștere "instinctului lingvistic” uman, deschizând calea către creșterea explozivă a tuturor capacităților cognitive pe care le furnizează limbajul ca sistem de comunicare puternic. Limbajul este o caracteristică înnăscută a ființei umane, și de aceea este posibil să identificăm și să descriem o "gramatică universală”. Tot acesta ar fi motivul pentru care e greu să ne imaginăm o formă intermediară de limbaj, care să funcționeze fără nici una din structurile gramaticale prezente în limbile naturale.

Această teorie a fost criticată drept antievoluționistă, dar unii adepți mai noi ai teoriei evoluționiste o sprijină. Există printre oamenii de știință părerea că mecanismul care a dat naștere limbajului se bazează pe combinarea unor elemente preexistente, care nu fuseseră selectate pentru a produce în mod specific această funcție, dar care, împreună, au făcut posibilă apariția limbajului.

                                     

3. Opțiuni politice

Natura umană, faptul că specia umană posedă acele mecanisme înnăscute care îi permit omului să genereze noul, este cea care îl înzestrează cu creativitate pe om. Creativitatea este incompatibilă cu lipsa de libertate. Chomsky crede că un element fundamental al naturii umane este nevoia muncii creative, a cercetării creative - creativitate care trebuie să se manifeste în afara limitelor arbitrare pe care le pot impune instituțiile coercitive. O societate decentă trebuie să maximizeze condițiile de exprimare a creativității umane și să depășească represiunea și opresiunea, care există ca reminiscențe istorice în orice societate.

Chomsky a declarat că preferințele sale personale "sunt unele anarhiste tradiționale, în bună măsură cu originea în iluminism și în liberalismul clasic” și că apreciază socialismul libertarian. Este un simpatizant al anarho-sindicalismului, prin care înțelege un sistem descentralizat de asocieri libere între instituții economice și sociale.

Chomsky consideră că există două sarcini intelectuale importante în sfera politică și socială. Prima este de a imagina o societate viitoare dreaptă, adică de a crea o "teorie socială umanistă, bazată, pe cât posibil, pe concepte ferme și umane despre esența sau natura umană”. Cealaltă este de a înțelege natura puterii și a opresiunii și terorii din societatea noastră. Aceasta înseamnă a ne referi la instituții precum administrația, poliția, armata, dar și alte instituții centrale economice, comerciale și financiare. El atrage atenția asupra puterii deosebite pe care o capătă marile corporații multinaționale.                                     

4.1. Cărți și articole Lingvistică

 • Noam Chomsky, Morris Halle și Fred Lukoff, "On accent and juncture in English", în For Roman Jakobson, The Hague: Mouton, 1956
 • Essays on Form and Interpretation, 1977
 • Morphophonemics of Modern Hebrew, teză de masterat, University of Pennsylvania, 1951
 • Language and Mind, 1968; ediție revizuită, New York: Harcourt Brace, 1972
 • Logical Structure of Linguistic Theory, 1955; Chicago: 1975.
 • Cartesian Linguistics. New York: Harper and Row, 1965; reeditat: Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought Lanham, Maryland: University Press of America, 1986.
 • The Logical Structure of Linguistic Theory, 1975
 • Noam Chomsky on The Generative Enterprise, A discussion with Riny Hyybregts and Henk van Riemsdijk, 1982
 • Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use, 1986
 • Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press, 1965
 • Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures, Holland: Foris Publications, 1981; Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1993.
 • New Horizons in the Study of Language and Mind, 2000
 • On Language, 1998
 • Topics in the Theory of Generative Grammar, 1966
 • Three models for the description of language, "I.R.E. Transactions on Information Theory", vol. IT-2, no. 3: 113-24 1956
 • Studies on Semantics in Generative Grammar, 1972
 • Transformational Analysis, teză de doctorat Ph.D., University of Pennsylvania, 1955"
 • Language and Thought, 1993
 • The Architecture of Language, 2000
 • Reflections on Language, 1975
 • Current Issues in Linguistic Theory, 1964
 • Rules and Representations, New York: Columbia University Press, 1980
 • Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, 1982
 • Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge MA: The MIT Press, 1986
 • Noam Chomsky și U.T. Place, The Chomsky-Place correspondence 1993-1994 ", îngrijită și cu o introducere de T. Schoneberger, The Analysis of Verbal Behavior ", 17, 7-38.
 • Modular Approaches to the Study of the Mind, 1984
 • Language and the Study of Mind, 1982
 • Noam Chomsky și Morris Halle, The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968
 • The Minimalist Program. Cambridge MA: The MIT Press, 1995
 • Syntactic Structures. The Hague: Mouton, 1957; Berlin and New York: 1985.
 • On Nature and Language, ediție îngirjită de Adriana Belletti și Luigi Rizzi, 2001
                                     

4.2. Cărți și articole Politică

 • Class Warfare, 1996
 • Rogue States, Cambridge MA: South End Press, 2000
 • Interventions, 2007. Ediție în limba româna: "Intervenții”, Editura Vellant, 2008, traducere de Bogdan Lepădatu.
 • Chomsky on Anarchism, 2005
 • Keeping the rabble in Line, 1994
 • The Culture of Terrorism, 1988
 • Letters from Lexington. Reflections on Propaganda, 1993
 • Radical Priorities, 1981
 • The Prosperous Few and the Restless Many, 1993
 • The Culture of Terrorism, 1998
 • Profit over People, 1999
 • The Fateful Triangle. The United States, Israel, and the Palestinians, 1983
 • World Order and Its Rules: Variations on Some Themes, 1993
 • Chronicles of Dissent, 1992
 • Imperial Ambitions - Conversations on the Post-9/11 World, 2005. Ediție în limba română: Ambiții imperiale, Editura Antet, ISBN 973-636-153-5
 • Turning the Tide: U.S. intervention in Central America and the Struggle for Peace, 1985
 • The Race to Destruction: Its Rational Basis, 1986
 • The Fateful Triangle, 1999
 • Rethinking Camelot: JFK, the Vietnam War, and U.S. Political Culture, 1993
 • Powers and Prospects: Reflections on Human Nature and the Social Order, 1996
 • Intellectuals and the State, 1976
 • World Orders, Old and New, 1994
 • Terrorizing the Neighborhood, 1991
 • Secrets, Lies, and Democracy, 1994
 • Human Rights and American Foreign Policy, 1978
 • Understanding Power: The Indispensable Chomsky, 2002
 • Noam Chomsky și Edward Herman, The Washington Connection and Third World Fascism, 1979
 • Who Rules the World, New York: L. Valéria Galvão Wasserman-Chomsky, 2016. Trad. în limba română de Doru Căstăian: Cine conduce lumea? Editura Litera, București, 2018. ISBN 978-606-33-2947-0
 • Edward Herman și Noam Chomsky, Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, New York: Pantheon Books, 1988
 • Towards a New Cold War: Essays on the Current Crisis and How We Got There, 1982
 • 9-11, New York: Seven Stories Press, 2001
 • Media control, 2002
 • Deep Concerns, 2003
 • Deterring Democracy, 1992
 • Propaganda and the Public Mind, 2001
 • Hegemony or Survival: Americas Quest for Global Dominance, New York: Metropolitan Books, 2003. Ediție în limba română: Hegemonie sau supraviețuire - America în căutarea dominației globale, Editura Antet, ISBN 973-636-074-1
 • One Chapter, The Cold War and the University, 1997
 • Chomsky: selected readings, 1971
 • Language and Responsibility, 1979
 • The New Military Humanism: Lessons from Kosovo, 1999
 • Year 501. The Conquest Continues, 1993
 • Noam Chomsky și Edward Herman, After the Cataclysm: Postwar Indochina and the Reconstruction of Imperial Ideology, 1979
 • Peace in the Middle East? Reflections on Justice and Nationhood, 1974
 • What Uncle Sam Really Wants, 1992
 • Language and Politics, 1988
 • At war with Asia, 1970
 • For Reasons of State, 1973
 • Problems of Knowledge and Freedom, 1971
 • On Power and Ideology, 1987
 • Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World, 1986
 • Necessary Illusions, 1989
 • Media Control. The Spectacular Achievements of Propaganda, 1997
 • American Power and the New Mandarins, 1969
 • Superpowers in collision: the cold war now, 1982
 • Noam Chomsky și Gilbert Achcar, Perilous Power. The Middle East and U.S. Foreign Policy. Dialogues on Terror, Democracy, War, and Justice, Boulder CO: Paradigm, 2006.
 • Government in the future, Seven Stories Press, 2005
 • Turning the Tide. The U.S. and Latin America, 1987
 • The Chomsky Reader, 1987
 • "Notes on Anarchism", în New York Review of Books, 1970
 • Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, 2006
 • Two Essays on Cambodia, 1970
 • The Umbrella of US Power, 1999
                                     

4.3. Cărți și articole Biografii

 • Robert Barsky, Noam Chomsky: A Life of Dissent, Cambridge MA: The MIT Press, 1997
 • Wolfgang B. Sperlich, Noam Chomsky, London: Reaktion Books, 2006
                                     

5. Filme

 • Noam Chomsky: Rebel Without a Pause TV, Director: Will Pascoe 2003
 • The Corporation, Director: Jennifer Abbott and Mark Achbar 2003
 • Peace, Propaganda & the Promised Land, Directori: Sut Jhally and Bathsheba Ratzkoff 2004
 • Power and Terror: Noam Chomsky in Our Times, Director: John Junkerman 2002
 • Distorted Morality - Americas War On Terror?, Director: John Junkerman 2003
 • Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, Directori: Mark Achbar și Peter Wintonick 1992
 • Last Party 2000, Directori: Rebecca Chaiklin și Donovan Leitch 2001
                                     

6. Bibliografie

ChomsKy, Noam 1971. Human Nature. Justice versus Power. - o dezbatere cu Michel Foucault.

ChomsKy, Noam 2000. Globalization and its Discontents. Noam Chomsky debates with Washington Post readers.

Flonta, Mircea 1995. Cognitio. O introducere critică în problema cunoașterii. București: All.

From Thought to Language.

                                     

7. Legături externe

 • Noam Chomsky, una dintre cele mai strălucite minți ale secolului XXI: SUA, hotărâte să câștige cursa spre dezastru, 8 iunie 2013, Noémi Varga, Adevărul
 • VIDEO Noam Chomsky, părintele "gramaticii universale”, explică de ce marijuana este un drog ilegal, iar tutunul nu, 7 mai 2013, Vlad Andriescu, Adevărul
 • Chomsky Torrents - material audio și video disponibil online BitTorrent
 • Situl oficial
 • Pagina de la MIT
 • ZNet: Arhiva Noam Chomsky
 • ro Decalogul lui Chomsky
                                     
 • gramatici, numite și gramatici de structură a frazelor, a fost descrisă de Noam Chomsky în 1956 vezi bibliografia O gramatică formală constă dintr - o mulțime
 • is also the editor and translator of Ilusionistas, the latest book of Noam Chomsky in Spanish Madrid, 2012 He has published many books with authors like
 • umor Mișcarea a fost susținută de lingvistul și analistul politic Noam Chomsky care s - a definit pe sine ca un chapuller Românii au remarcat similitudinea
 • Amalrik Aristotle 384 BC - 322 BC Harry Browne 1933 - Monica de Bruyn Noam Chomsky n. 1928 David Friedman David Gauthier Jürgen Habermas n. 1929 Johann
 • componentei genetice a aptitudinii de limbaj, de obicei atribuită lui Noam Chomsky Postulatul de bază al GU este că un anumit set de reguli structurale
 • linguistique générale, 4e édition, Armand Colin, 1996. ISBN 978 - 2 - 200 - 26573 - 1. Noam Chomsky 1972 Studies on Semantics in Generative Grammar 1975 Questions
 • gramaticilor cum ar gramaticile generative și tranformaționale formulate de Noam Chomsky Lucrări românești de specialitate Gramatica limbii române, ediția 2005
 • Printre autorii publicați se numără: Guillermo Arriaga, Naomi Klein, Noam Chomsky Alain de Botton, Richard Yates, Irvin Yalom, Lionel Shriver, Nicholas
 • întreaga rețea de electricitate a țării au fost distruse. Conform lui Noam Chomsky Într - o singură lună, această operațiune militară masivă a dus la moartea