Back

ⓘ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este un instrument important în sprijinirea dezvoltării economice și a schimbărilor structurale din ..
                                     

ⓘ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este un instrument important în sprijinirea dezvoltării economice și a schimbărilor structurale din România. POS DRU stabilește axele prioritare și domeniile majore de intervenție ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenței financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență.

În perioada 2007 - 2013, fondurile disponibile de la UE pentru POSDRU în România sunt de 3.4 miliarde euro, la care se adaugă o contribuție națională publică de 613 milioane euro și o contribuție națională privată de 164 milioane euro. POSDRU se adresează unei game largi de beneficiari - școli, licee, universități, toate sectoarele de formare profesională continuă, de stat sau private, sindicate, patronate și ONG-uri. Domeniile principale care pot fi finantațe sunt educația și formarea profesională, creșterea adaptibilității lucrătorilor și întreprinderilor, modernizarea serviciului public de ocupare, promovarea măsurilor active de ocupare și a incluziunii sociale, precum și asistența tehnică.

România a atras până la 31 martie 2010 aproape 85 milioane euro din totalul de 1 miliard euro alocat României în cadrul POSDRU pentru perioada 2007-2009.

Programele POS DRU sunt coordonate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AMPOSDRU.

                                     
  • PODCA Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POSCCE Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
  • General al Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AMPOSDRU din cadrul Ministerul Muncii, Familiei
  • AM Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane AM Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria AM Programul IPA de
  • administrației centrale și locale, ONG - uri etc. 6. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 3.476.000 euro Prin POSDRU s - a finanțat
  • este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Investește în oameni Excelnet:
  • Academia Română, FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Lista monumentelor istorice
  • cheltuielile per cap de locuitor în statele membre. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU Broșura FSE: această broșură, publicată
  • în companiile tehnologice a fost dezvoltat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU și derulat în perioada 2010 - 2013