Back

ⓘ Cioturi din domeniul științei ..
                                               

Aerologie

Aerologia este o ramură a meteorologiei care se ocupă cu studiul atmosferei din toate punctele de vedere în straturile superioare ale atmosferei, inaccesibile stațiilor terestre de măsurători. Cei mai importanți purtători de aparate de măsură sunt radiosondele care plutesc liber, baloanele captive, avioanele, rachetele și sateliții. Măsurătorile aerologice regulate sunt necesare pentru previziuni meteorologice, prin completarea pe verticală a rețelei de supraveghere de la sol.

                                               

Aeronomie

Chapman, Sydney 1960. The Thermosphere - the Earths Outermost Atmosphere. Physics of the Upper Atmosphere. Academic Press. p. 4. ISBN 978-0-12-582050-9.

                                               

Astrochimie

Astrochimia este domeniul de suprapunere dintre astronomie și chimie. Domeniul de studiu este dat de reacțiile chimice dintre atomi, ioni și molecule în spațiul interstelar. Include un subdomeniu, acela al cosmochimiei care insistă pe abundența elementelor chimice și a izotopilor acestora în spațiul cosmic.

                                               

Cercetare fundamentală

În cadrul științelor naturii, cercetarea fundamentală constă din cercetări experimentale sau teoretice având ca scop obținerea de cunoștințe noi despre fenomenele naturii, fără a avea în vedere utilizarea lor practică.

                                               

Chimie atmosferică

Chimia atmosferică este o ramură interdisciplinară a aerologiei care se ocupă cu studiul atmosferei Pământului și a altor planete din punct de vedere chimic. Este foarte apropiată de climatologie.

                                               

Chimie cuantică

Chimia cuantică este o ramură a chimiei care se ocupă cu studiul aplicației mecanicii cuantice în modelele fizice și experimentele sistemelor chimice sau moleculare.

                                               

Chimie organometalică

Chimia organometalică este ramura chimiei care se ocupă cu studiul compușilor chimici care conțin cel puțin o legătură între un atom de carbon dintr-un compus organic și un metal. Chimia organometalică combină aspecte din cele două mari ramuri tradiționale ale chimiei descriptive, anume chimia organică și cea anorganică. Compușii organometalici sunt utilizați pe larg în cataliza omogenă.

                                               

Cinetică chimică

Cinetica chimică este o ramură a chimiei fizice care studiază viteza și mecanismul proceselor chimice. Cinetica chimică include investigațiile asupra modului în care diferitele condiții experimentale pot influența viteza unei reacții chimice și adună informații referitoare la mecanismele de reacție și stările de tranziție ale reacției.

                                               

Dendrocronologie

Dendrocronologie ori datarea pe baza inelelor anuale ale arborilor, este știința care se ocupă cu studiul inelelor anuale de creștere ale masei lemnoase. Se pot astfel afla multe date despre acel arbore și clima timpului, respectiv despre evenimentele cosmice percepute în modul în care creșterea secundară a avut loc. Pentru analizarea datării, a determinării perioadei în care a trăit un arbore și când a fost tăiat, se compară o secțiune microscopică transversală cu secțiunea de referință pentru o anumită zonă. Creșterea în grosime a arborilor este o funcție de specie și de fluctuațiile cli ...

                                               

Echipament de laborator

În chimie prin echipament de laborator se înțelege totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare folosite pentru lucrări științifice cum sunt analize și sinteze într-un laborator chimic. Acesta include unelte ca arzătorul Bunsen, aparate ca microscopul etc. Un alt exemplu important de echipament de laborator este categoria paharelor, în care intră pahare precum paharul Berzelius sau cristalizorul. De asemenea, există și instrumente mai complicate, cum ar fi instrumentele științifice.

                                               

Edafologie

Edafologie se numește acea disciplină a științelor Pământulului care studiază interacțiunile dintre componentele abiotice și cele biotice ale solului. Fiind un domeniu situat la contactul ecologiei cu pedologia, care urmărește un ansamblu de relații dintre caracteristicile fizice, chimice și mecanice ale solului și organismele din acesta, mai poartă și denumirea de ecopedologie.

                                               

Epilimnion

În limnologie, prin epilimnion se înțelege un strat de apă de la suprafața lacurilor, cu temperatura foarte variabilă de la un sezon la altul, bine luminat și, spre deosebire de hipolimnion, bogat în oxigen. Între epilimnionul de la suprafață și hipolimnionul de la fundul apei se află un strat intermediar, denumit metalimnion sau termoclin, în care se constată o scădere continuă și exponențială a temperaturii. În cursul zilei, prin absorbția razelor soarelui, în epilimnion se produce o încălzire pe straturi de temperatură. În cazul că bate vântul, nu se mai produce încălzirea pe straturi, ...

                                               

Experiment

Un experiment este un set de observații sistematice desfășurate în contextul rezolvării unei anumite probleme sau chestiuni, pentru a sprijini sau dezminți o ipoteză sau cercetare privitoare la fenomene. Experimentul este un mijloc fundamental în cercetarea empirică.

                                               

Ferosiliciu

Ferosiliciul este un feroaliaj, un aliaj de fier și siliciu, cu un conținut de siliciu între 40 și 90 %. El cuprinde de regulă o proporție mare de siliciuri de fier. De asemenea, el conține 1 - 2 % calciu și aluminiu. Obținut pentru prima datǎ în 1808 într-un creuzet de grafit. Se obtine in doua etape: Reducerea bioxidului de siliciu SiO 2 mineral natural = cuarțit la temperaturi înalte în mediu reducător. Siliciul obținut se dizolvă în Fe pentru a preveni oxidarea sau volatilizarea. Ferosiliciul este utilizat la producerea oțelurilor aliate, conținutul de siliciu asigurând o bună dezoxida ...

                                               

Filozofie naturală

Filozofia naturală, denumită și filozofia naturii a fost studiul naturii și al universului fizic. Aceasta a fost dominantă în perioada de dinaintea dezvoltării științei moderne. Este considerată ca fiind precursorul științelor, ca de exemplu al fizicii.

                                               

Fitoecologie

Fitoecologia este o ramură a ecologiei care se ocupă cu studiul fitocenozelor dintr-un ecosistem sub două aspecte: aspect cantitativ producție primară, aport energetic al plantelor într-un ecosistem aspect calitativ principalele asociații vegetale dintr-un ecosistem, relațiile intra- și interspecifice, relațiile plantelor cu mediul abiotic. Mai pe scurt, fitoecologia se ocupă de studiul relațiilor plantei cu mediul ambiant.

                                               

Geocronologie

Se numește geocronologie acea parte a geologiei care se ocupă cu determinarea vârstei rocilor, stratelor, proceselor și fenomenelor terestre din trecut, a formelor de relief și chiar a Pământului ca planetă. Pe baza marilor discordanțe stratigrafice și a evoluției viețuitoarelor s-a elaborat o scară cronologică relativă, împărțind trecutul geologic al Pământului în ere, perioade și epoci vezi Paleogeografie, iar pe baza metodelor radioactive s-a elaborat o scară cronologică absolută.

                                               

Girocompas

Girocompasul, girobusola sau busola giroscopică este un aparat instalat pe bordul unei nave pentru a indica direcția nordului geografic, sau care indică unui avion direcția în grade.

                                               

Glacioeustatism

Glacioeustatismul reprezintă corelația presupusă între creșterea nivelului oceanic în timpul unei deglacizări, sau coborârea lor în timpul unei glaciațiuni. Prin glacioeustatism se înțelege variația nivelului Oceanului planetar datorită formării sau topirii ghețarilor. Blocarea apei în calotele de gheață provoacă scăderea nivelului oceanului mișcări eustatice negative, iar topirea lor duce la creșterea nivelului oceanului mișcări eustatice pozitive. Dacă volumul actual al ghețarilor de pe glob, însumând 29.1 milioane km 3, s-ar topi simultan, ar avea loc o creștere a nivelului Oceanului pl ...

                                               

Homo erectus lantianensis

Homo erectus lantianensis sau Omul de Lantian este o subspecie a Homo erectus. Descoperirea sa în 1963 a fost descrisă pentru prima dată de J. K. Woo în anul următor. Capacitatea craniană este estimată la 780 cm 3, oarecum similară cu cea a contemporanului său, Homo erectus. Rămășițele au fost găsite în Lantian, în provincia chineză Shaanxi, la aproximativ 50 km sud-est de Xian. La scurt timp, la Gongwangling, au fost descoperite un craniu cu oase nazale, maxilarul drept și trei dinți ai unui alt specimen de Homo erectus lantianensis.

                                               

Laborator

Laboratorul este o încăpere dotată cu utilaj și aparate speciale pentru cercetări științifice, experiențe didactice, lucrări de control etc., utilizat mai ales în domenii ca fizica, chimia sau biologia.

                                               

Măsurători terestre

Măsurătorile terestre reprezintă ansamblul de științe aplicate, care se ocupă cu determinarea formei și dimensiunilor pământului, precum și cu eleborarea de planuri și hărți, folosind metodele și tehnicile geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, cartografiei, astronomiei geodezice și gravimetriei geodezice.

                                               

Metalurgie (știință)

Pentru alte sensuri ale termenului Metalurgie vedeți Metalurgie dezambiguizare. Metalurgia este știința care studiază procesele de schimbare a proprietăților fizico-chimice ale metalelor și aliajelor.

                                               

Paralaxă

Prin paralaxă se înțelege variația direcției spre un obiect la o deplasare a observatorului, deplasare pe direcție perpendiculară pe direcția spre obiectul observat. Paralaxa este utilizată, în geodezie și astronomie, pentru determinarea distanței până la un obiect inaccesibil. La aparatele de măsură cu indicație analogică, paralaxa, dată de poziționarea ochiului observatorului față de acul indicator și cadranul aparatului, contribuie la erorile de măsură.

                                               

Pedologie (studiul solurilor)

Pedologie este termenul generic pentru a desemna știința geografică studierii, controlării și îmbunătățirii solurilor în mediul lor natural. Pedologia este una din cele două ramuri ale științei solurilor, cealaltă fiind edafologia. Pedologia se ocupă cu pedogeneza, morfologia și clasificarea solurilor. Pedologia se ocupă cu studiul proprietăților biologice, fizice, chimice și mineralogice ale solurilor, precum și cu legile care stau la baza formării, evoluției, distribuirii geografice, clasificării și fertilității acestora. Materialul mineral și organic care alcătuiește solul este dispus î ...

                                               

Radiație activă fotosintetic

McCree, Keith J. 1972b. "Test of current definitions of photosynthetically active radiation against leaf photosynthesis data". Agricultural and Forest Meteorology 10:443-453. McCree, Keith J. 1981. "Photosynthetically active radiation". In: Encyclopedia of Plant Physiology, vol. 12A. Springer-Verlag, Berlin, pp. 41-55. Gates, David M. 1980. Biophysical Ecology, Springer-Verlag, New York, 611 p. McCree, Keith J. 1972a. "The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants". Agricultural and Forest Meteorology 9:191-216.

                                               

Rezonanță Schumann

Rezonanța Schumann este un set de vârfuri de spectru în frecvența extrem de redusă a spectrului de câmp electromagnetic a Pământului. Rezonanțele Schumann sunt rezonanțele electromagentice globale, exercitate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată de suprafața Pământului și ionosferă. Acest fenomen global este numit dupa fizicianul Winfried Otto Schumann, care a prezis-o matematic în 1952. Rezonanța Schumann apare datorită faptului că spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă acționează ca un spațiu închis.

                                               

Robotică

Robotica este știința care se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Robotica necesită cunoștințe de electronică, mecanică și programare, iar persoana care lucrează în acest domeniu a ajuns să fie cunoscută ca robotician. Denumirea de robot a fost introdusa pentru prima oara de către Karel Čapek în anul 1921 în lucrarea sa "Roboții universali ai lui Rossum", în 1921 plecând de la cuvântul ROBOTA, munca, activitate de rutina, preluat de către Isaac Asimov, în povestirea științifico-fantastică "Fuga în cerc".

                                               

Simpozioanele Keystone

Simpozioanele Keystone reprezintă un ciclu anual de aproximativ 50 de conferințe de 3-4 zile ce tratează aspectele cele mai recente în domeniul biologiei celulare și moleculare. Ele continuă ciclul de conferințe inițiat în 1972 sub numele de UCLA Symposia on Molecular and Cellular Biology ". Din anul 1997 structurile administrative ce organizau aceste conferințele științifice s-au constituit într-o organizație non profit numită Keystone Symposia cu sediul în Silverthorne, Colorado, SUA. Majoritatea conferințelor sunt organizate în SUA, în general în stațiuni de munte și în timpul iernii, c ...

                                               

Știința materialelor

Știința materialelor sau știința și ingineria materialelor este un domeniu interdisciplinar, care are ca scop descoperirea și descrierea unor materiale noi, în special a materialelor solide. Originea acestei științe datează din perioada Iluminismului, când savanții au folosit cunoștințe din domeniile chimiei, fizicii și ingineriei pentru a explica în mod științific observațiile antice legate de metalurgie și mineralogie.

                                               

Științe aplicate

Științe aplicate sunt științele care au drept scop aplicarea cunoștințelor științifice pentru realizarea de aplicații practice, invenții sau tehnologii.

                                               

Viitorologie

Viitorologia este cercetarea sistematică și critică a problemelor legate de posibile dezvoltări viitoare. Se concentrează pe studierea legilor și metodelor noi de previziune a viitorului. Termenul futurologie a fost folosit prima dată de politologul german Ossip Kurt Flechtheim în 1943, el considerând futurologia ca fiind o sinteză între ideologie și utopie, neavând pretenții că ea ar avea un caracter științific. În concepția sa, futurologia reprezintă "o oglindă a istoriei”. Obiectul futurologiei este definirea omului, viitorul istoriei și al culturii sale.

                                     

ⓘ Cioturi din domeniul științei

 • dezvoltării științei moderne. Este considerată ca fiind precursorul științelor, ca de exemplu al fizicii. Acest articol din domeniul științei este un ciot
 • zburător, 17 aprilie 2013, Corespondenți adevărul Adevărul Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • fizică laborator de biologie laborator de informatică etc. Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • dacă este confirmată de orice interpretare aleatoare. Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • cadranul aparatului, contribuie la erorile de măsură. Parsec Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • explica și prezice proprietățile diferitelor substanțe. Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • științelor Pământului din care fac parte geografia, geologia, ecologia etc. Științe umaniste Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți
 • Philosophy Spring 2019 Edition Edward N. Zalta ed. Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • Astrochimia este domeniul de suprapunere dintre astronomie și chimie. Domeniul de studiu este dat de reacțiile chimice dintre atomi, ioni și molecule
 • Technological and Innovation Activities Frascati Manual 2015 Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
 • Chemistry. Oxford University Press. ISBN 0 - 19 - 879285 - 9. Acest articol din domeniul științei este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa