Back

ⓘ Teorii științifice ..
                                               

Atomism

Atomismul sau "Atomismus” este o teorie cosmologică, după care universul este compus din atomi atomii se credea sunt indivizibili și nu se pot transforma niciodată. Această concepție a apărut prin anii 500 î.Hr. adepții ei fiind filozofii greci Leucip și Democrit, care a fost dezvoltată mai departe în secolul IV î.Hr. de Epicur. Filozoful și poetul roman Titus Lucretius Carus în versurile lui din "De rerum natura” folosește sinonimul atomism - epicurism. O teorie mai veche din secolul VI î.Hr. din timpul lui Empedocle și Aristotel, considera materia ca elementul de origine a universului și ...

                                               

Socialism științific

Socialismul științific este o formă a teoriei lui Karl Marx, simplificată și în anumite privințe modificată de către Friedrich Engels, după moartea autorului, dându-i acesteia un caracter mai determinist și făcând-o mai rigidă decât a intenționat Marx. În această variantă, materialismul istoric al lui Marx a devenit o formă a materialismului filozofic. Aceste modificări ale teoriei lui Marx, care în opinia lui Engels aveau rolul de a o îmbunătăți, au produs teoria socialismului științific care a devenit la rândul lui baza dezvoltărilor ulterioare ale materialismului dialectic în Uniunea So ...

                                               

Teoria autodeterminării

Teoria autodeterminării a luat naștere din studiile elaborate de Edward L. Deci și Richard Ryan privind efectele motivației intrinsece și cele ale motivației extrinsece asupra comportamentului uman. De-a lungul timpului, conceptul de teorie a autodeterminării s-a extins, ajungând să cuprindă cinci sub-teorii: teoria evaluării cognitive, teoria integrării organismice, teoria orientărilor cauzale, teoria nevoilor fundamentale și teoria conținuturilor scopurilor.

                                               

Teoria cromozomială a eredității

Teoria cromozomială a ereditații a fost elaborată de biologul și geneticianul american Thomas Hunt Morgan, fiind alcătuită din 3 teze: Plasarea lineară a genelor pe cromozomi: conform acestei teze, mai sunt genele plasate liniar una după alta pe același cromozom; Transmiterea înlănțuită sau linkage: conform acestei teze, în timpul diviziunii celulare, genele din celula mamă sunt transmise celulei fiice în blocuri; astfel, raportul de segregare se modifică pentru genele aflate pe aceiași cromozomi, iar pentru genele aflate pe cromozomi diferiți segregarea decurge după legile mendeliene; Sch ...

                                               

Teoria RPESV

Teoria repulsiilor perechilor de electroni din stratul de valență este un model teoretic utilizat în chimie pentru prezicerea geometriei unei anumite molecule, studiind numărul perechilor de electroni neparticipanți ai atomului central, dar și modul de aranjare al electronilor în legăturile covalente formate. Mai poartă și numele de teorie Gillespie-Nyholm, după numele celor doi chimiști care au dezvoltat-o. Premisa teoriei este aceea că perechile de electroni de valență care se află în jurul atomului central au tendința de a se respinge între ele, astfel că molecula adoptă o anumită aranj ...

                                     

ⓘ Teorii științifice

  • Albert Einstein a descris două tipuri de teorii științifice teorii constructive și teorii principiale Teoriile constructive sunt modele constructive
  • Datele științifice obținute independent în geofizică, topografie, astronomie, chimie, resping aceste ipoteze, iar majoritatea comunității științifice le consideră
  • teorie științifică dovedită este întotdeauna susceptibilă de a fi falsificată dacă apar noi dovezi. Chiar și cele mai de bază și fundamentale teorii se
  • Teoria generației spontane este o teorie științifică depășită care afirma că unele organisme vii iau naștere din materie moartă. În general se considera
  • propagarea forței electromagnetice și forței gravitaționale. Diversele teorii ale eterului cuprind conceptele acestui mediu și ale acestei substanțe
  • răspândească treptat dincolo de lumea elenistică. În epoca modernă, teoriile pseudo - științifice ale pământul plat au fost asumate de Flat Earth Society și, din
  • utilizarea metodei științifice tipurile de raționament prin intermediul cărora se ajunge la concluzii implicațiile metodei științifice și a modelelor pentru
  • diferite agenții științifice non - guvernamentale. Prin urmare, aceste teorii sunt considerate pseudoștiință. Susținătorii acestor teorii afirmă de obicei
  • timpului, conceptul de teorie a autodeterminării s - a extins, ajungând să cuprindă cinci sub - teorii teoria evaluării cognitive TEC teoria integrării organismice
  • Socialismul științific este o formă a teoriei lui Karl Marx, simplificată și în anumite privințe modificată de către Friedrich Engels, după moartea autorului