Back

ⓘ Psihologie educațională ..
                                               

Aptitudine

Termenul aptitudine provine din limba latină, din cuvântul "aptus” care însemna "bun pentru”, "capabil de”. Termenul are ca sinonime "capacitate” și "abilitate”. Aptitudinea este un complex de însușiri psihice și fizice strict individuale, relativ stabile ale persoanei, care condiționează realizarea cu randament a unei anumite activități. Criteriile după care distingem o aptitudine este efortul cu care persoana realizează o anumită activitate și viteza realizării activității. Deosebim nivelele de realizare a aptitudinii. Aptitudinile sunt însușirile potențiale ce pot valorificate în condiț ...

                                               

Citire

Lectura sau cititul este un proces cognitiv complex de decodare a simbolurilor cu scopul de a construi sau de a deriva sens și înțelegere. Lectura dezvoltă limbajul, este folosită pentru comunicare, în schimbul de informații și idei. Interacțiunea dintre text și cititor este modelată de cunoștințele, experiențele, atitudinile și limba comunității de unde provine cititorul, de poziționarea lui din punct de vedere cultural și social. Procesul de lectură necesită o preocupare continuă care se dezvoltă și rafinează în timp. În plus, cititul necesită creativitate și analiză critică. Lectura est ...

                                               

Constructivism (paradigmă a învățării)

Constructivismul reprezintă una din cele trei mari paradigme ale învățării alături de behaviorism și cognitivism. Constructivismul este definit de principiile educației centrate pe elev și pune accentul pe procesele de interpretare a stimulilor care au loc în mintea elevului. Elevul nu mai este văzut ca un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, cunoștințele nu sunt transmise prin simpla citire sau ascultare, ci prin semnificația personală pe care o acordă elevul stimulilor educaționali. Elevii își dezvoltă noi cunoștințe în mod activ prin interacțiunile cu mediul. Prin urmare, ...

                                               

Echipa de conducere PBIS

Echipa de conducere PBIS se referă la grupul de persoane care se ocupă de punerea în practică și gestiunea curentă a măsurilor stabilite prin planul de acțiune PBIS aprobat. Membrii acesteia sunt în principal angajați ai școlii, etc) sau colaboratori externi.

                                               

Nivelul 1 PBIS

Nivelul 1 PBIS reprezintă așteptările, planificările și activitățile de tip PBIS care privesc întreaga școală. Ansamblul politicilor PBIS conține, în plus, nivelul 2 și nivelul 3, care privesc grupuri, respectiv persoane, cu un grad mai redus de responsivitate.

                                               

Planul de acțiune pentru nivelul 1 PBIS

Planul de acțiune pentru nivelul 1 PBIS reprezintă lista de pași, cu detalierea timpului și resurselor, necesari pentru atingerea obiectivelor PBIS de nivel 1 asumate la nivelul unei unități de învățământ.

                                               

Politicile educative PBIS

Politicile educative PBIS au ca principal scop îmbunătățirea comportamentului elevilor prin utilizarea de practici, strategii și programme bazate pe date și cercetări.Printr-o abordare multi-nivel, aceste politici urmăresc să adreseze așteptările generale ale elevilor privind un mediu școlar propice, precum și nevoile specifice ale elevilor în situații de risc. Unii cercetători consideră că această abordare conduce la creșterea eficienței actului de predare. Istoric, aceste politici au apărut ca un răspuns la politicile de tip toleranță-zero, care urmăresc să separe elevii-problemă de cole ...

                                     

ⓘ Psihologie educațională

  • aplicativ, subramuri, în funcție de domeniul de activitate umană: psihologie socială educațională juridică, a grupurilor mici, organizațională, ș.a. Aceasta
  • primul laborator de psihologie experimentală din Europa, W. Wund întemeia la Universitatea din București laboratorul de psihologie experimentală, ce avea
  • o metodă utilizată în psihoterapie, psihologie organizațională, consiliere psihologică și psihologie educațională Conceptele cu care lucrează analiza
  • aceștia practică de exemplu, un psiholog pentru copii, un psiholog medical, un psiholog sportiv Profesor de psihologie De obicei, atribuită teoreticienilor
  • trei mari paradigme ale învățării alături de behaviorism și cognitivism psihologie cognitivă Constructivismul este definit de principiile educației centrate
  • investigare psihologică A difuzat o concepție biologistă despre psihicul uman. În 1883 a înființat primul laborator oficial de psihologie în S.U.A. la
  • oameni, obiecte de uz casnic etc. Henri Wallon, profesor francez de psihologie considera că jucăriile educative sunt obiecte ale preuceniciei ce contribuie
  • Pe lângă arhitectură, Ehrensvärd era interesat și de pictură, psihologie educațională și botanică. La moartea sa, în 1772, Ehrensvärd a fost promovat
  • ieșean de psihologie este legată de numele lui Mihai Ralea și Vasile Pavelcu. O atenție specială o merită Eduard Gruber, doctor în psihologie la Wundt
  • Specializat Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalității și sau Psihologia dezvoltării și Psihologia educațională din cadrul