Back

ⓘ Navigație ..
                                               

Transport pe apă

Transportul pe apă este activitatea de a transporta persoane sau mărfuri peste suprafața apei prin intermediul unor ambarcațiuni. Transportul pe apă este caracterizat de emisii scăzute de CO 2, în comparație cu alte mijloace de transport, în special transportul rutier, dar și căile ferate transportul feroviar. În țările care sunt favorizate de căi navale, o mare parte din mărfuri se deplasează pe vapoare și șlepuri. Pe de o parte, costurile de transport pe apă sunt foarte ieftine pentru marfa în vrac de o valoare mai scăzută, sau pentru produse neperisabile. Un singur vapor poate să transp ...

                                               

Pilot

Termenul "Pilot ” se poate referi la: Persoană calificată care conduce în mod efectiv o aeronavă aviator. Pilot de curse, care conduce mașini de concurs cum ar fi cele de Formula 1. Persoană calificată care manevrează efectiv cârmaci sau prin comandă o navă în regiunile în care navigația este dificilă.

                                               

Abordaj

Abordajul reprezintă ciocnirea neprevăzută a două nave sau ciocnirea unei nave de un obstacol. Abordajul poate avea loc între două nave indiferent că sunt maritime sau fluviale și indiferent de natura apelor în care a avut loc. Juridic, dacă nava se lovește de un corp fix, de un obiect scufundat sau de un corp plutitor care nu are calitatea de navă, ciocnirea respectivă nu se consideră abordaj, iar determinarea răspunderii se stabilește după dreptul comun. Conform Convenției de la Bruxelles din 23 sept. 1910 referitoare la abordaj, avaria produsă unei nave sau încărcăturii ei, ca și accide ...

                                               

Caroiaj

Caroiajul reprezintă o rețea de drepte perpendiculare între ele, desenată pe o foaie de hârtie pentru a ajuta transpunerea, pe această foaie, a unui desen, a unei hărți etc. În topografie caroiajul servește pentru a defini locații de pe hărți, folosind coordonate carteziene. Liniile grilei de pe hărți definesc sistemul de coordonate, și sunt numerotate pentru a oferi o referință unică de caracteristici. Sistemele de caroiaj variază, dar cel mai comun este o grilă pătrată cu linii care se intersectează reciproc în unghiuri drepte și sunt numerotate secvențial de la origine, din partea stâng ...

                                               

Circumnavigație

Circumnavigația - literal cu sensul de "navigație pe o circumferință" - se referă la o călătorie în jurul unei insule, a unui continent sau în jurul întregii planete. Termenul se aplică în navigație dar și în alte domenii, de exemplu în aviație.

                                               

Efemeridă

O efemeridă este o lucrare, sub formă de tabele, alcătuită de un observator astronomic care anticipează fenomenele cerești ce se vor desfășura în anul următor. Cele mai cunoscute efemeride sunt tabelele care conțin pozițiile planetelor din Sistemul Solar la anumite date calendaristice, tabele care ușurează găsirea acestor planete pe cer. Efemeridele sunt utilizate atât în astronomie cât și în astronautică. În Antichitate și Evul Mediu, efemeridele se foloseau mai ales în astrologie și o serie de astronomi celebrii de exemplu Johannes Kepler au contribuit cu date științifice exacte la aceas ...

                                               

Far

Farul este o construcție specială în formă de turn, cu aspect și culoare caracteristice, spre a se distinge ușor ziua pe fondul înconjurător. În partea superioară are o instalație care produce o lumină vizibilă în timpul nopții de la o distanță mai mare de 15 mile marine. Farurile sunt construite în locuri speciale, iar poziția lor determinată cu precizie este reprezentată pe hărțile marine de navigație, constituind astfel "repere de navigație" la care se iau relevmente pentru determinarea punctului navei pe mare. Elementele caracteristice ale unui far sunt următoarele: înălțimea luminii f ...

                                               

Insubmersibilitate

Insubmersibilitatea este capacitatea unei nave de a-și păstra proprietățile de plutire și, parțial, calitățile de navigație în anumite condiții grele și/sau anormale, în special cu unul sau mai multe compartimente inundate. Insubmersibilitatea, care mai poartă și denumirea de nescufundabilitate, este asigurată în anumite limite, prin compartimentare cu ajutorul pereților transversali etanși și prin crearea unei rezerve de flotabilitate determinată de înălțimea bordului liber. Regulile privind rezolvarea acestor condiții în construcția navelor sunt stabilite prin convențiile internaționale ...

                                               

Jurnal de bord

Un jurnal de bord este o condică, registru, caiet, sistem de fișe etc. în care se înregistrează evenimentele importante cu privire la gestionarea, exploatarea și navigația unei nave. Este un element esențial în sistemele tradiționale de navigație și trebuie să fie completat cel puțin zilnic. Termenul se referea inițial la o carte în care erau înregistrate informații folosite pentru a estima viteza navei prin apă. Jurnalele de bord din prezent au ajuns să conțină multe date operaționale referitoare la un vapor sau submarin, cum ar fi condițiile meteorologice, cronologia operațiunilor curent ...

                                               

Maree

Prin maree se înțelege o oscilație periodică a nivelului mării sau oceanului, în raport cu o poziție medie, datorată forței de atracție combinate a Lunii și Soarelui. Perioada de oscilație are o durată aproximativă de 12h25min, astfel că în decurs de 24h50min se vor produce următoarele faze într-un punct al oceanului sau mării: a) flux, adică o creștere treptată a nivelului mării și acoperirea cu apă a unei fâșii din uscat; acesta se termină cu o maree înaltă - în timpul căreia nivelul mării a atins o înălțime maximă și rămâne pentru un scurt timp imobil; b) reflux, adică o scădere treptat ...

                                               

Milă marină

Mila marină sau mila nautică, simbolurile fiind mm / mn sau MM / MN, este o unitate de măsură de proveniență anglo-saxonă utilizată în marină și în aviație. Mila marină internațională măsoară 1852 metri. Este o unitate de măsură ce nu este de tipul celor ce formează mărimile fundamentale ori derivate ale Sistemului Internațional, deși este un multiplu exact al metrului. Unitatea de măsură pentru lungimi, egală cu a zecea parte dintr-o milă marină, poartă denumirea de ancablură.

                                               

Mișcare perturbatoare

Mișcare perturbatoare în cinematica corpului solid rigid din cadrul fizicii este considerată orice mișcare secundară a unui corp solid raportată la axele principale de inerție ale corpului considerat. De regulă, sistemele de corpuri care se mișcă au axa principală de inerție corespunzătoare momentului de inerție minim în direcția deplasării, această axă fiind numit axă longitudinală. Celelalte axe principale de inerție, corespunzătoare momentelor de inerție maxim și respectiv minim, se numesc axă transversală și axă de girație, după cum au poziție orizontală sau verticală.

                                               

Navigator solitar

Prima navigație în jurul lumii de către un marinar solitar, a avut loc în 1895-1898 de Joshua Slocum. Britanica Ann Davison a fost prima femeie care cu o ambarcațiune a trecut Atlanticul în 1952/1953. Englezul Robin Knox-Johnston a condus pentru prima dată în 1968-1969 o circumnavigare a lumii, fără să intre într-un port. Prima navigatoare solitară care a circumnavigat non-stop globul a fost australiana Kay Cottee în 1988, care a navigat în jurul lumii plecând cu iahtul ei First Lady de 11 metri, din suburbia Watsons Bay al orașului Sydney și s-a întors în 187 de zile în Sydney. Numărul de ...

                                               

Navigație

Navigația este un domeniu de studiu care se concentrează asupra procesului de monitorizare și control a mișcării unei ambarcațiuni sau vehicul dintr-un loc în altul. Domeniul navigației cuprinde patru categorii generale: navigare în spațiu. navigație terestră navigație maritimă navigație aeronautică

                                               

Navigație maritimă

Navigația maritimă este știința și arta conducerii în siguranță a unei nave pe drumurile maritime și/sau fluviale navigabile cele mai favorabile, folosind instrumente, aparate și hărți speciale. În navigație trebuie să se rezolve în permanență două probleme principale: stabilirea drumului de navigație între două puncte date. determinarea poziției navei

                                               

Organizația Maritimă Internațională

Organizația Maritimă Internațională este o agenție specializată guvernamentală în cadrul sistemului ONU, cu sediul la Londra, creată în 1948 în scopul facilitării cooperării în domeniul navigației maritime internaționale, asigurării securității maritime, prevenirii poluării mărilor și oceanelor și al elaborării convențiilor internaționale privind navigația maritimă. A început activitatea în ianuarie 1959, iar până la 22 mai 1982 s-a numit Organizația Interguvernamentală Consultativă pentru Navigație Maritimă. OMI are 158 membri 2002, printre care și România, admisă la 20 martie 1965.

                                               

Orientare (geografie)

Orientarea pe mare este numită navigație aceste cunoștințe le aveau de pildă numai: căpitanul secundul sau cârmaciul vasului, care determinau poziția geografică a vasului cu ajutorul instrumentelor de navigație, farurile din diferite porturi și hărțile de navigație.

                                               

Polul Nord

Polul Nord geografic terestru, sau pur și simplu polul Nord, este punctul cel mai nordic al planetei Pământ. Acesta este definit ca fiind punctul de intersecție între axa de rotație ⁠ a Pământului și suprafața pământului în emisfera nordică, unde se întâlnesc toate meridianele ⁠ și fusele orare. Acest punct geografic nu este fix pe suprafața Pământului, deoarece axa de rotație a Pământului, care o definește, variază ⁠ slab cu o perioadă de aproximativ paisprezece luni. Cu toate acestea, adesea poziția este considerată aproximativ fixă. Polul Nord geografic nu trebuie confundat cu polul Nor ...

                                               

Poziție calculată

Poziția calculată este punctul indicat pe o hartă sau cel determinat de 2 valori numerice furnizate înt-un sistem de coordonate latitudine-longitudine, punct determinat de un aparat de geolocalizare prin recepție radio-satelitară. În cazul ideal "poziția calculată" este aceeași cu "localizarea", însă în general ea diferă mai mult sau mai puțin, funcție de sistem, aparat de recepție sau condiții concrete de mediu. Precizia determinării nu este critică în aplicațiile uzuale, însă devine importantă în aplicațiile militare sau geocaching, de obicei un înscris ferit de o cutie etanșă, ascuns în ...

                                               

Radiobaliză

Radiobaliza este un emițător radio care emite unde electromagnetice periodice și de o anumită frecvență. Sunt utilizate pentru navigația maritimă și aeriană. Astfel, în cazul transportului aerian, undele sunt orientate pe verticală pentru a fi recepționate de avioane în momentul trecerii lor deasupra punctului respectiv. Radiobalizele sunt utilizate mai ales pentru dirijarea avioanelor în condiții de slabă vizibilitate.

                                               

Radiocompas

Radiocompasul este un aparat de radiorecepție instalat la bordul unui avion, care serveste la determinarea direcției de zbor a acestuia în raport cu un post terestru de radionavigație, ale cărui semnale le recepționează.

                                               

Relevment

Relevmentul este unghiul în planul orizontal format între direcția nord și direcția la un reper de navigație vizat de la bordul unei ambarcațiuni sau nave. Relevmentul se măsoară cu alidada și are valori cuprinse între 0° și 360°. În funcție de nordurile de referință relevmentele pot fi: compas magnetic adevărat. giro

                                               

Repeziș

Un repeziș este o porțiune de râu sau de fluviu de ape repezi, foarte agitată atunci când albia râului are o pantă cu gradient mare, generând o accelerare a curentului și vârtejuri puternice. Repezișul este intermediar între fluxul rapid al unui râu și o cascadă.

                                               

Rotație

Rotația sau mișcarea de rotație este mișcarea circulară a unui obiect în jurul unui centru de rotație sau axă de rotație, în cazul corpurilor tridimensionale. Cu alte cuvinte, traiectoria mișcării este descrisă de un punct rotitor în jurul unui centru de rotație plasat într-un sistem de referință inerțial, cu rază variabilă. În cazul în care centrul axa de rotație nu trece prin centrul de masă al corpului, procesul se mai numește și mișcare de revoluție. Exemple: rotația Pământului în jurul propriei axe, mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. Un caz particular al mișcării de ...

                                               

Scara Beaufort

Scara Beaufort este o scară empirică pentru descrierea vitezei vântului bazată pe aspectul observat al mării. Denumirea sa completă este Scara Beaufort a forței vântului.

                                               

Sistem de navigație

Sistemul de navigație este un echipament electronic destinat identificării poziției geografice, care oferă asistență pentru a ajunge la destinația dorită. Un sistem de navigație este folosit pentru orientare sau/și dirijare în navigație. În acest context, prin navigație se înțelege fie cea maritimă, fie aviatică, fie spațială, fie circulație terestră, adică circulație rutieră de autovehicule.

                                               

Sistem de referință

În mecanica descriptivă un sistem de referință este o noțiune teoretică pentru descrierea mișcării, fiind reperul in raport cu care se descrie mișcarea sau repausul. El poate fi asociat unui Punct material sau unui Sistem de puncte materiale ca reper de referință, născut din necesitatea descrierii mișcării in spațiu a unui punct material sau a unui corp. In sistemul de referință propriu atașat punctului material sau corpului acesta se afla in repaus, imobil legat. Pentru descrierea mișcării se consideră suplimentar un alt sistem de referință, care poate fi ales arbitrar, in raport cu care ...

                                               

Sonar

Sonarul sau hidrolocator, este un aparat destinat descoperirii și determinării de la suprafață a poziției obiectelor aflate sub apă, funcționarea sa fiind bazată pe fenomenul de reflexie a undelor ultrascurte. Una din primele funcții a fost determinarea adâncimii. Este folosit pe larg în navigație și la pescuitul industrial. Navele militare le au în dotare pentru supravegherea situației subacvatice în special pentru depistarea submarinelor și vice-versa - submarinele folosesc sonarele pentru a evita o eventuală apropiere de locuri periculoase și pentru a determina direcția și distanța spre ...

                                               

Șenal navigabil

Șenalul navigabil este o porțiune navigabilă în lungul unui curs de apă, a unui canal sau pe suprafața unui lac. Constituie o cale continuă, cu lățime și cu adâncime suficiente pentru a asigura circulația navelor, pătrunderea navelor în port sau pentru trecerea acestora printr-un loc îngust. În cazul râurilor navigabile, șenalul navigabil urmează linia celor mai adânci puncte ale albiei, denumită talveg. Șenalul navigabil este amenajat și balizat în scopul desfășurării navigației în condiții de siguranță. Condițiile de navigație pe un șenal sunt determinate de gabaritele acestuia și prin î ...

                                               

Vas de linie

Un vas de linie este o navă de pasageri, în general destinată pentru transportul de pasageri dintr-un port în altul, dealungul unor linii maritime regulate. Vasele de linie mai pot fi utilizate și pentru alte scopuri, printre care croaziere de agrement sau transport de trupe.

                                     

ⓘ Navigație

  • dintr - un loc în altul. Domeniul navigației cuprinde patru categorii generale: navigație terestră navigație maritimă navigație aeronautică navigare în spațiu
  • Probele sportive de navigație la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s - au desfășurat în perioada 28 iulie - 11 august 2012 în Weymouth și Portland. Au
  • speciale. În navigație trebuie să se rezolve în permanență două probleme principale: determinarea poziției navei stabilirea drumului de navigație între două
  • Actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2012. en Navigație la Comitetul Olimpic Internațional en Navigație la Jocurile Olimpice pe Sports Reference
  • Prin sistem de navigație prin satelit, numit și sistem de poziționare globală prin satelit engleză - Global Navigation Satellite System GNSS se înțelege
  • destinația dorită. Un sistem de navigație este folosit pentru orientare sau și dirijare în navigație În acest context, prin navigație se înțelege fie cea maritimă
  • lucru. Scopul acestora în navigație este de a stabili poziția de moment și pentru a determina viteza, direcția navigației etc. pentru a ajunge într - un
  • Compania Internațională de Navigație Aeriană, având acronimul CIDNA, este denumirea purtată de Compania Franco Română de Navigație Aeriană CFRNA după reorganizarea
  • Palatul Navigației este sediul mai multor instituții, printre care Administrația Porturilor Dunării Maritime sau Compania de Navigație Fluvială Română