Back

ⓘ Metoda științifică ..
                                               

Metodă științifică

Metoda științifică sau procesul științific este fundamental pentru investigația științifică și pentru dobândirea de către comunitatea științifică de noi cunoștințe bazate pe dovezi fizice. Savanții folosesc observația și raționamentul pentru a propune explicații provizorii pentru fenomene, numite ipoteze. Sub presupunerea naturalismului metodologic, evenimentele observabile din natură se explică doar prin cauze naturale, fără a presupune existența sau nonexistența supranaturalului. Predicțiile derivate din aceste ipoteze sunt testate prin diferite experimente, care ar trebui să fie reprodu ...

                                               

Analiza datelor

Analiza datelor este un proces de inspecție, curățare, transformare și modelare a datelor cu scopul de a descoperi informații utile, de da concluzii informatoare și de a sprijini luarea deciziilor. Analiza datelor are multiple fațete și abordări, care cuprinde tehnici diverse sub o varietate de nume și este utilizată în diferite domenii de afaceri, știință și științe sociale. În lumea afacerilor de astăzi, analiza datelor joacă un rol în luarea deciziilor mai științifice și ajutând întreprinderile să funcționeze mai eficient. Data mining este o tehnică specială de analiză a datelor care se ...

                                               

CUDOS

CUDOS este un acronim folosit pentru a desemna principiile care trebuie să ghideze cercetarea științifică. Conform principiilor CUDOS, etosul științei trebuie să fie guvernat de Comunism, Universalism, Dezinteresare, Originalitate și Scepticism. CUDOS se bazează pe normele mertoniene introduse în 1942 de Robert K. Merton. Merton a descris "patru mulțimi de imperative instituționale etosul științei moderne”: "universalism, comunism, dezinteresare și scepticism organizat.” Acești patru termeni pot fi aranjați pentru a forma CUDOS, dar "originalitatea” nu făcea parte din lista lui Merton. În ...

                                               

Dovadă științifică

O dovadă științifică este o dovadă prin care o ipoteză sau o teorie științifică este fie susținută, fie contracarată. O asemenea dovadă necesită a fi empirică și interpretabilă conform metodei științifice. Standardele dovezilor științifice variază în funcție de domeniul de cercetare, însă eficacitatea acestora este datorată, în general, rezultatelor analizelor statistice și rigurozității verificărilor științifice.

                                               

Ipoteză

Ipoteza este un model construit numai în limbaj natural sau și cu ajutorul limbajului matematic care încearcă să surprindă calitativ sau cantitativ desfășurarea unui eveniment, să prevadă existența unui obiect, proprietate sau proces, în realitate sau într-un spațiu conceptual fie el formal sau artistic. Prin intermediul ipotezei omul explorează stările fenomenale, încercând să asambleze modele predictive sau interpretante de stare naturală. Există ipoteze cu privire la creația și evoluția universului, ipoteze vizând apariția și evoluția vieții pe pământ sau pe alte posibile sisteme planet ...

                                               

Teorie

Teoria este o categorie filozofică, ce desemnează reflectarea abstractă, conceptuală a realității obiective. Teoria se află în interacțiune cu practica, avându-și izvorul în necesitățile practicii sociale. Teoria reprezintă o generalizare a practicii își atinge scopul deplin și criteriul de verificare prin aplicarea rezultatelor ei în practică.

                                               

Teorie științifică

O teorie științifică este o explicație a unui aspect al lumii naturale care poate fi testată în mod repetat ⁠ și verificată în conformitate cu metoda științifică, folosind protocoale ⁠ acceptate de observare, măsurare și evaluare a rezultatelor. Unde este posibil, teoriile sunt testate în condiții controlate într-un experiment. În circumstanțe care nu pot fi supuse probelor experimentale, teoriile sunt evaluate prin principiile raționamentului abductiv ⁠. Teoriile științifice acceptate au rezistat cercetării riguroase și întruchipează cunoașterea științifică. Semnificația termenului teorie ...

                                     

ⓘ Metoda științifică

  • Metoda științifică sau procesul științific este fundamental pentru investigația științifică și pentru dobândirea de către comunitatea științifică de noi
  • Metodă se poate referi la: Metoda științifică în general o bază mentală pentru cercetare sau acționare planificată sau felul și modul de desfășurare
  • categorii economice ex: salariu, profit, marfă, capital Metoda abstracției științifice ca componentă a metodologiei științei economice, reflectă cercetarea
  • Revista științifică este o publicație periodică care are scopul de a disemina cercetări noi sub formă de articole științifice cu rolul de a conduce la
  • Metodă științifică titlu original: Scientific Method este al 7 - lea episod din al patrulea sezon al serialului TV american științifico - fantastic Star
  • O dovadă științifică este o dovadă prin care o ipoteză sau o teorie științifică este fie susținută, fie contracarată. O asemenea dovadă necesită a fi empirică
  • circulației sângelui de către William Harvey. Filozofia științei Metoda științifică J. D. Bernal, Știința în istoria societății traducere din engleză
  • lumii. Ele se deosebesc de artă deoarece folosesc metoda științifică în studiul umanității, inclusiv metode calitative și cantitative. Științe naturale Științe
  • teorie științifică este o explicație a unui aspect al lumii naturale care poate fi testată în mod repetat d și verificată în conformitate cu metoda științifică
  • Ceapraz, Empiric și teoretic în cunoașterea științifică Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987 Ilie Pârvu, Teoria științifică Editura Albatros, 1982