Back

ⓘ Istoria științei ..




                                               

Acta Eruditorum

Acta Eruditorum au fost o revistă științifică lunară germană publicată din 1682 până în 1782 la Leipzig de savanții Otto Mencke și Gottfried Wilhelm von Leibniz. Create prin imitarea publicației Journal des savants, Acta Eruditorum sunt prima revistă științifică din Germania pe atunci Sfântul Imperiu Roman. Redactate în latină, Acta Eruditorum cuprindeau rezumate ale noilor scrieri, critici, sumare, scurte eseuri și note, îndeosebi în domeniul științelor naturale și matematicii, dar și în domeniul teologiei și filosofiei. Colaborarea savanților cunoscuți din epocă a asigurat calitatea noii ...

                                               

Epoca de aur a islamului

Epoca de Aur a Islamului, cunoscută și ca Renașterea islamică reprezintă perioada cuprinsă între secolele al VII-lea și al XIII-lea, ajungând chiar până în secolul al XVI-lea, după unii autori. În această perioadă, artiști, ingineri, savanți, poeți, filozofi, geografi și comercianți care aparțineau lumii islamice, au adus contribuții notabile în domenii ca: artă, agricultură, economie, industrie, drept, literatură, navigație maritimă, filozofie, știință, sociologie, tehnologie, realizând o serie de inovații peste acest sistem tradițional al concepției islamice. Toate aceste realizări au in ...

                                               

Istoria geodeziei

Geodezia – știința măsurătorii și reprezentării suprafeței terestre – este una din cele mai vechi științe și prin aceasta una din pietrele de temelie ale dezvoltării științei și tehnicii. Geodezia, astronomia și matematica sunt științe strâns legate între ele. Evoluția geodeziei a fost marcată printr-o serie de perioade care s-au succedat și s-au deosebit calitativ între ele. Astfel, se pot caracteriza cele mai importante perioade, relativ distincte, de dezvoltare a știiinței geodezice, în general: a patra perioadă ar putea fi considerată că începe cu ultimul pătrar al secolului al XIX-lea ...

                                               

Istoria informaticii

Știința prelucrării informațiilor cu ajutorul computerelor se numește informatică. Istoria informaticii începe cu mult timp înainte ca disciplina modernă a informaticii să apară în secolul al XX-lea. Progresia, de la invenții mecanice și teorii matematice până la mașini și concepte moderne, a format un domeniu major academic și baza unei industrii uriașe la nivel mondial. Un computer -numit în limba română și calculator, calculator electronic sau ordinator din franceză- este o mașină care prelucrează informații date pe baza unui program o listă de instrucțiuni.

                                               

Istoria televiziunii

Istoria televiziunii reprezintă munca a numeroși ingineri și inventatori din mai multe țări de-a lungul a mai multor decenii. Televiziunea s-a născut în principal din conjuncția a trei serii de descoperiri: cele referitoare la fotoelectricitate, procedeele de analiză a fotografiilor descompuse apoi recompuse în linii cu puncte deschise sau întunecate, și undele hertziene pentru transmiterea de semnale. Principiile fundamentale ale televiziunii au fost inițial explorate prin metode electromecanice de scanare, transmisie și reproducere a imaginilor. Deoarece aparatele electronice de înregist ...

                                               

Listă de oameni ale căror nume sunt utilizate în denumirile elementelor chimice

Mai jos este lista oamenilor ale căror nume sunt utilizate în numele elementelor chimice. Dintre cele 118 elemente chimice, 19 sunt legate de numele a 20 de persoane. 15 elemente au fost numite pentru a onora 16 oameni de știință. Alte patru elemente au legătură indirectă cu numele non-oamenilor de știință. Numai gadoliniu și samariu apar în natură; restul sunt sintetice.

                                               

Masă terestră

Masa terestră sau Masa Pământului este o mărime fizică și o unitate de masă utilizată în astronomie. Valoarea sa este estimată la 5.9736×10 24 kg. A fost obținută pornind de la cunoștințele foarte precise furnizate de geodezia spațială a constantei geocentrice și de la cunoștințele mult mai puțin precise furnizate de constantanta gravitațională a lui Newton.

                                               

Premiul Nobel pentru literatură

Premiul Nobel pentru Literatură este acordat anual unui autor din orice țară care, cu cuvintele lui Alfred Nobel, a produs "cea mai remarcabilă lucrare într-o tendință idealistică". "Opera" în acest caz se referă în general la opera autorului ca un tot, nu la o lucrare individuală, deși lucrările individuale sunt uneori citate în decernări. Academia Suedeză decide cine, dacă este cazul, primește acest premiu în fiecare an. Citatul original al lui Nobel a condus la multe controverse. În suedeza originală, cuvântul idealisk poate fi tradus fie ca "idealistic", fie "ideal". În anii anteriori, ...

                                               

Revoluția științifică

În secolele XV - XVII în știință au avut loc o serie de transformări profunde care au înlăturat treptat ansamblul de concepte mai mult sau mai puțin științifice, atât antice cât și medievale, permițând întemeierea științei moderne. Transformările radicale care au avut loc în domeniul științei în secolele menționate reprezintă revoluția științifică. Periodizarea Revoluției științifice este destul de aproximativă. Aceste transformări care o caracterizează apar încă din timpul renașterii timpurii, ating apogeul în secolul al XVII-lea și se sfârșesc, în Anglia, odată cu nașterea revoluției ind ...

                                               

Știința și tehnologia în Ungaria

Știința și tehnologia în Ungaria s-a dezvoltat activ începând cu secolul al XIX-lea, fiind unul din cele mai dezvoltate sectoare. Ungaria a cheltuit în 2015 1.4 % din produsul intern brut pentru cercetare și dezvoltare. La începutul secolului al XXI-lea, cel mai mare centru științific al Ungariei este capitala Budapesta, unde se află instituțiile științifice principale ale statului: Academia Ungară de Științe și Academia de Literatură și Arte numită după aristocratul patriot maghiar, contele Ferenc Széchényi. Academia are sediul central în Budapesta și peste 100 de grupe și de institute de ...

                                               

Istoria științei în România

Istoria științei în România urmărește evoluția diverselor discipline științifice în spațiul românesc, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

                                               

Ziua pi

Ziua pi este o celebrare anuală a constantei matematice π. Ziua pi este serbată pe 14 martie din moment ce 3, 1 și 4 sunt primele trei cifre importante ale lui π. În 2009 Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii a susținut desemnarea unei "zile pi” și celebrarea ei în întreaga lume. Începând din 2019, pe 14 martie este sărbătorită în fiecare an Ziua Internațională a Matematicii, care a fost recunoscută de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură UNESCO la conferința generală din 2019.

                                     

ⓘ Istoria științei

  • În acest caz, istoria științei apare ca o parte istorică a respectivei discipline. Istoria tehnologiei J. D. Bernal, Știința în istoria societății traducere
  • Istoria științei în România urmărește evoluția diverselor discipline științifice în spațiul românesc, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre
  • trei divizii: Divizia de Istoria Științei președinte - Acad. Gleb Drăgan Divizia de Logica, Metodologia și Filosofia Științei președinte - Acad. Mircea
  • Filozofia științei este ramura filozofiei care studiază fundamentele filozofice, ipotezele și implicațiile științei incluzând științele exacte matematica
  • Istoria tehnologiei se ocupă cu studiul progresului omenirii de - a lungul epocilor istorice Istoria locomotivei Istoria științei
  • precum poluarea apei, biocarburanții, organismele modificate genetic, tarifele și subvențiile pe teren. Istoria biologiei Istoria științei și tehnologiei
  • Haber Stephen Hawking Desmond Morris Matt Ridley Oliver Sacks Carl Sagan Tzvi Yanay Popularizarea științei Lista autorilor de popularizare a științei
  • fost recunoscute. Listă de femei savante Femei în informatică Savant Istoria științei Asociația pentru femei în domeniul știițific Lista premiilor și medaliilor
  • Știința și tehnologia în România se poate referi la: Istoria științei în România Istoria tehnologiei în România
  • știința alături de istoria științei metodologia științei sociologia științei economia știiinței, psihologia științei logica științei etc. Sub aspect