Back

ⓘ Finanțe ..
                                               

Activ (contabilitate)

În afaceri și contabilitate, activele sunt resursele economice care aparțin unei întreprinderi. Conform definiției din IFRS, un activ reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere.

                                               

Asignat

Asignatul, uneori, asignată era o monedă fiduciară în timpul Revoluției Franceze. La origine, era vorba despre un titlu de împrumut emis de Tezaurul public, în 1789, a cărui valoare era "asignată" pe bunurile naționale. Asignatele devin monedă în 1791, a cărei valoare este cel mai adesea cuprinsă între 2 și 30 de soli, iar adunările revoluționare multiplică emisiunile, care conduc la o puternică inflație. Cursul legal al asignatelor a fost suprimat în 1797.

                                               

Association of Chartered Certified Accountants

The Association of Chartered Certified Accountants este o organizație globală de experți contabili fondată în Marea Britanie și cu sediul la Londra, care conferă calificarea profesională de Chartered Certified Accountant pe plan mondial. ACCA este una din cele mai mari organizații de contabili din lume și are în prezent una dintre cele mai rapide rate de creștere a numărului de membri și studenți. Pe lângă sediul central din Londra, ACCA mai deține un centru administrativ la Glasgow și 80 de birouri locale, dintre care unul la București. ACCA este membru fondator al International Federatio ...

                                               

Ban (mijloc de plată)

Banii ca mijloc de plată, erau utilizați din timpurile străvechi a civilizației umane. La început, au fost utilizați în comerț ca mijloc de plată, sub formă de monede, iar ulterior au apărut bancnotele și mijloacele electronice de plată Orice poate fi folosit ca ban dacă se îndeplinesc următoarele condiții: 1. mediu de schimb 2. unitate de contabilitate 3. să fie portabil 4. să fie durabil 5. să fie divizibil 6. să fie fungibil 7. să-și pastreze valoarea adică puterea de cumpărare Moneda îndeplinește numai primele 6 condiții. De-a lungul mileniilor aurul și argintul au jucat rolul de "ban” ...

                                               

Bancnote euro

Euro este moneda comună pentru majoritatea națiunilor europene din Uniunea Europeană. Bancnotele și monedele Euro au intrat în circulație pe 1 ianuarie 2002, deși valuta însăși a apărut în mod formal pe 1 ianuarie 1999. De la 1 ianuarie 2014, euro este monedă oficială unică folosită în optsprezece state membre ale Uniunii Europene, precum și în alte patru mici state europene. Există câteva denominații distincte, fiecare având culoare și mărime diferită. Desenele pentru fiecare dintre ele au o temă comună evoluția arhitecturii europene în diverse perioade artistice. Partea frontală sau rect ...

                                               

Capital propriu

Capitalul propriu este definit de Cadrul General ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei societăți, după deducerea tuturor datoriilor sale. O altă definire a capitalurilor proprii poate fi că ele reprezintă resurse financiare atrase de la proprietari, precum și acelea constituite din profiturile obținute. Literatura de specialitate abordează capitatul propriu din două puncte de vedere și anumire Reprezentând o estimare contabilă a valorii drepturilor de proprietate ale investitorilor în societate; Reprezentând datoria societății față de proprietarii săi. În structura c ...

                                               

Carduri preplătite

Cartelele preplătite sunt instrumente de plată, care permit accesul la servicii, dintre care cele mai populare sunt: Plata de jocuri online, inclusiv poker online sau chiar joc online multijucător, pentru a permite jucătorilor să joace fără să plătească abonament lunar; Cardurile de plată reîncărcabile sau nu, care permit dispunerea de un mijloc electronic de plată utilizabil în rețelele Visa sau Mastercard, fără a deschide un cont bancar. Servicii de telefonie fixă sau mobilă, cartela preplătită eliminând necesitatea de a subscrie financiar în timp. Acestea sunt destinate pentru clienții ...

                                               

Companie mixtă

O companie mixtă sau asociere în participațiune reprezintă o înțelegere economică între două sau mai multe companii, în care părțile se decid să formeze o entitate economică, cu active proprii, obținute din capitalul membrilor asocierii. Exemple de companii mixte sunt: Fujitsu Siemens Computers, Sony-Ericsson, VEVO.

                                               

Costul veniturilor

Costul de venituri este costul total al producerii și distribuirii de produse și servicii al unei companii. Costul de venituri poate fi găsit în declarația de venit a unei companii. În general, orice costuri care sunt direct legate de producție și distribuție de bunuri și servicii pot fi adăugate la costul de venituri de exemplu, costurile directe. Costurile indirecte nu sunt incluse. Costul de venituri este diferit de Costurile Bunurilor Vândute CBV în modul în care se includ costuri suplimentare, cum ar fi distribuția, comercializarea și altele.

                                               

Deficit bugetar

Un deficit bugetar apare atunci când cheltuielile unei entități depășesc încasările. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar. Deficitul bugetar total = Deficit structural + Deficit ciclic Un deficit bugetar este de calitate atunci când îndeplinește două condiții obligatorii: deficitul se reflectă, în totalitate, în cheltuieli de investiții și, în special, în realizarea infrastructurii; deficitul este acoperit cu resurse financiare sigure, pentru a nu apela la emisiuni monetare inflaționiste.

                                               

Domeniile Coroanei României

A nu se confunda cu Reședințele Familiei Regale a României. Domeniile Coroanei României sunt un grup de societăți comerciale sau proprietăți aparținând Statului Român, al căror venit este menit să asigure parțial finanțarea activităților instituției Coroanei României. Veniturile realizate de Domeniile Coroanei vin în completarea listei civile și a altor sume obținute din fonduri private donații etc. Scopul funcționării Domeniilor Coroanei este acela de a face posibilă finanțarea normală a activităților Familiei Regale fără a împovăra excesiv bugetul de Stat banii publici; de regulă, lista ...

                                               

Euribor

Euribor este rata la care o bancă de prim ordin oferă altei bănci de prim ordin depozite în zona euro. Euribor este publicat în fiecare zi la ora 11.00 a.m. CET, pentru valoarea spot. EURIBOR este rata de referință pentru piața monetară în EURO, care a luat ființă din 1999. Este sponsorizată de către Federația Europeană Bancară FBE, care reprezintă interesele a 4 500 de bănci, din 24 de țări membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elveția, precum și Asociația Piețelor Financiare ACI. Euribor are impact doar asupra dobânzilor variabile și nu asupra dobânzilor fixe, fiind folosit la ...

                                               

Finetrading

Finetrading este un serviciu financiar - bancar independent, utilizat pentru finanțarea capitalului operațional de lucru. Finetraderul acționează în calitate de intermediar între funizor și cumpărător și finanțează comanda negociată anterior. În cadrul negocierilor livrărilor de mărfuri finetraderul devine noul cumpărător al furnizorului și plătește vânzatorului factura direct după livrarea bunurilor către cumpărător. În același timp, finetraderul acordă cumpărătorului un termen de plată prelungit de 120 zile. Furnizorul are astfel posibilitatea de a folosi imediat fluxul de lichidități pe ...

                                               

Garda Financiară

Garda Financiară a fost o autoritate publică de control, subordonată Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a avut ca atribuții controlul în domeniul financiar, economic, vamal în vederea prevenirii și sancționării, conform legislației în vigoare, a actelor de evaziune, fraudă fiscală. Instituția a fost condusă de un funcționar public, având funcția de comisar general, acesta fiind numit de către ministrul finanțelor publice. Garda Financiară putea constata acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, stabilind implicațiile fiscale ale acestora și dispunând, în con ...

                                               

Indicele Bursei de Valori București

BET este primul indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pietei locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate 13 companii de pe Piața Reglementată a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare. Este un indice de preț ponderat cu capitalizarea free floatului, ponderea maximă a unui simbol fiind de 20%.Criteriul principal de selecție al societăților în indice este lichiditatea. Începând cu anul 2015, pentru selecție se aplică și criterii legate de transparența emitenților și calitatea raportărilor și a comunicării acestora cu investitorii.

                                               

Industrii creative

Industriile creative sunt acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației. Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative. Conform lui Howkins, industriile creative sunt: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea publishing, cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video. Bineînțeles, există variate accepțiuni a listei domeniilor, însă o caracteristică generală a lor ar fi crearea de valoare economică ...

                                               

Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare a căror valoare depinde de sau derivă din valoarea altui activ. Ele sunt utilizate atât în scopuri speculative, cât și drept mijloc de acoperire a unor riscuri nedorite. Cele mai obișnuite instrumente financiare derivate sunt opțiuni, futures, forward swap, precum și diferite variații ale acestora. Instrumentele financiare derivate pot fi tranzacționate pe piețe specializate organizate sau pe piețe extrabursiere. Instrumentele financiare derivate în scopuri speculative trebuie evitate atât la nivel individual, cât și pentru că s ...

                                               

Sistemul lui Law

Sistemul lui Law este un sistem economic dezvoltat de scoțianul John Law. El recomandă folosirea banilor de hârtie mai degrabă decât moneda de metal, banii de hârtie având avantajul că circulă cu ușurință între indivizi, iar această circulație creează bogăția reală a unei economii. Acest sistem va fi încercat în Franța, din 1716 până în 1720, mai întâi cu succes, succes care a permis Băncii Generale - organism strict financiar - să sporească până la înghițirea companiilor și activității coloniale franceze a societății sale surori, Compania Perpetuă a Indiilor. Dar vasalitatea acestui siste ...

                                               

Leasing

Leasing - este o operațiune comercialǎ prin care o parte denumită locator/finanțator, transmite celeilalte părți, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia din urmǎ, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, dreptul de folosință al unui bun al cărui proprietar rămâne pentru o perioadă determinată de timp. Pe tot parcursul contractului care este de minim 12 luni conform legii, societatea de leasing rămâne proprietarul bunului ce face obiectul contractului de leasing. Conform legii, operațiunile de leasing se clasifică în leasing financiar și leasing operațional. În c ...

                                               

Liră sud-sudaneză

Lira sud-sudaneză este deviza oficială a Sudanului de Sud, care a intrat în circulație la 18 iulie 2011, ca urmare a proclamării independenței acestei țări, la 9 iulie 2011. Lira sud-sudaneză este împărțită în 100 de piaștri. Are cod ISO 4217: SSP. Lira sud-sudaneză înlocuiește lira sudaneză, la rata de schimb de 1 liră sud-sudaneză = 1 liră sudaneză. Lira sudaneză, care înlocuise dinarul sudanez, urmează, în curând, să fie și ea înlocuită cu o nouă monedă. Efigia lui John Garang, liderul istoric al rebeliunii sud-sudaneze, timp de douăzeci de ani, figurează pe noile bancnote sud-sudaneze.

                                               

Liră sudaneză

Lira sudaneză este o deviză oficială a Sudanului, de la 10 ianuarie 2007, fiind singura legală de la 1 iulie 2007. Este împărțită în 100 de piaștri. Codul său ISO 4217 este SDG.

                                               

Listă civilă

În țările cu formă de guvernământ monarhică organizate după modelul britanic, lista civilă reprezintă suma de bani alocată anual, prin lege, din bugetul public, pentru acoperirea cheltuielilor legate de îndeplinirea funcțiilor oficiale ale Suveranului. Ea include salariile personalului, cheltuielile pentru vizite de stat, angajamente publice, ceremonii și întreținerea Casei Regale. Costul transportului și pazei Familiei Regale, cel al întreținerii reședințelor regale, precum și alte cheltuieli diverse se asigură separat, de către departamentele de resort ale Guvernului.

                                               

Opțiune binară

Obțiunile binare reprezintă previzionări privind felul în care valoarea de piață a unui anumit activ se va modifica într-o anumită perioadă de timp. Obțiunile binare combină aspectele analitice ale tranzacționării zilnice cu caracteristicile avantajoase ale tranzacționării obțiunilor tradiționale, permițând investitorilor să își maximizeze profiturile, investind un minim de timp și de capital. Simplificând, obțiunea binara reprezintă un instrument financiar care ajută la previzionarea dacă prețul de piață al unui activ va crește sau va scădea într-un anumit interval de timp. Perioada de ex ...

                                               

Palatul de Finanțe din Suceava

Palatul de Finanțe din Suceava este o clădire reprezentativă a municipiului Suceava, în care funcționează Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava. Clădirea este situată pe Strada Vasile Bumbac nr. 1, în centrul orașului.

                                               

Sovereign (monedă)

Sovereignul este o monedă engleză din aur care a fost bătută, pentru prima oară sub regele Angliei Henric al VII-lea, în 1489. Guineea a fost mijoc legal de plată până în anul 1817, când a fost înlocuită, după victoria asupra lui Napoleon de Sovereign. Ca și guineea, valoarea nominală a unei monede de un sovereign este de o liră sterlină. Sovereignii nu sunt bătuți, în fiecare an, însă emiterile lor se fac, totuși, pe o bază destul de regulată. Sovereignii emiși sub Elisabeta a II-a au un curs fluctuant în funcție de ofertă și de cerere independent de celelalte monede de aur. Un sovereign ...

                                               

Tichet de creșă

Conform Legii nr. 193 din 17/05/2006 privind acordarea tichetelor de creșă, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 23/05/2006, tichetele de creșă se acordă angajaților din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, instituțiilor din sectorul bugetar, unităților cooperatiste. De asemenea, persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de creșă. Condiția este ca aceștia să nu beneficieze de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea c ...

                                               

Riga Autobus Factory

RAF a fost o companie rusă / sovietică specializată în construcția de autobuze și autoutilitare. Compania a fost creată în 1949 și a avut destul de mult succes în anii trecuți, însă Volkswagen a aflat că compania își copiază desenele și le-a dat în judecată în 1993 și, din cauza căderii Uniunii Sovietice, compania nu a avut aproape niciun sprijin și a fost forțată să închis în 1994, ultimul vehicul al companiei a fost RAF-2203 și după închiderea companiei, producția sa a fost preluată de GAZ, care a produs-o până în 1998.

                                     

ⓘ Finanțe

 • ce a întrebuințat pentru prima dată în secolul 15 cuvântul Finanțe este Franța. Finanțele au apărut ca urmare a accentuării diviziunii sociale a muncii
 • Palatul de Finanțe din Suceava este o clădire reprezentativă a municipiului Suceava, în care funcționează Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava
 • IFN și filialele sale. Lista miniștrilor români de finanțe A doua oară ministru la Finanțe Ce a făcut Vlădescu în mandatul precedent, 18 dec 2009
 • listă a miniștrilor de finanțe ai României. Ministerul Finanțelor a mai fost numit și Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor între 23 august - 4 noiembrie
 • Palatul de Finanțe este situat în Piața Avram Iancu din Cluj - Napoca în trecut Piața Huniade A fost construit în anul 1880 după planurile întocmite
 • pentru finanțarea politicii externe, a Armatei Comune și a Marinei Militare Ministerul de Finanțe comune Ministerul Imperial și Regal de Finanțe mai
 • Finanțarea alocarea de fonduri reprezintă actul prin care o organizație sau companie furnizează resurse financiare, sub formă de bani sau alte valori
 • Economia financiară, sau finanțele publice, este cea de - a treia disciplină clasică a economiei generale, alături de teoria economică microeconomia și
 • în Ministerul Finanțelor primar al Capitalei 1907 - 1911 ministru de război în timpul Primului Război Mondial sau ministru de finanțe 1922 - 1926
 • Ministerul Finanțelor MF este organul central de specialitate al administrației publice, care elaborează și promovează politica unică a formării și gestiunii
 • Facultatea de Finanțe Asigurări, Bănci și Burse de Valori a fost înființată la 6 noiembrie 1948 sub denumirea de Facultatea de Finanțe și Credit care