Back

ⓘ Filozofia științei ..
                                               

Filozofia științei

Filozofia științei este ramura filozofiei care studiază fundamentele filozofice, ipotezele și implicațiile științei, incluzând științele exacte, și științele sociale, precum psihologia, sociologia, științele politice, și economia. În acest sens, filozofia științei este strâns legată de epistemologie și ontologie. Urmărește să explice probleme precum: natura ipotezelor și conceptelor științifice; modul în care acestea sunt produse; procesul prin care știința explică, prognozează, și, prin tehnologie, valorifică forțele și resursele naturii; mijloacele de determinare a validității afirmațiil ...

                                               

Problema demarcației

Problema demarcației în filosofia științei se referă la modul de a distinge între știință și neștiință, inclusiv între știință, pseudoștiință și alte produse ale activității umane, cum ar fi arta și literatura, și credințele. Dezbaterea continuă după peste două milenii de dialog între filozofii științei și oamenii de știință în diferite domenii și în ciuda unui larg acord asupra principiilor metodelor științifice.

                                               

Adevăr

Adevăr sau adevărată este acea propoziție sau înlănțuire de propoziții al cărui sau al căror conținut poate fi verificat și confirmat prin observație, prin experiență, sau prin demonstrație logică, matematică sau numai discursiv argumentantă.

                                               

Analiză

Analiza este o cercetare atotcuprinzătoare, sistematică prin care obiectul sau subiectul cercetat este descompus în părțile sale, iar acestea sunt ordonate, cercetate și evaluate. Un rol important joacă și conexiunile dintre elemente și integrarea lor.

                                               

Antipozitivism

În științele sociale, antipozitivismul propune că planul social nu poate fi studiat cu metodele științifice de cercetare aplicate la lumea naturală; ancheta socială necesită o altă epistemologie. Din acea perspectivă filozofică, antipozitivismul propune că cercetătorii de științe sociale în primul rând trebuie să fie conștienți de faptul că conceptele, ideile, și limba de cercetare le conformează percepțiile lumii sociale în curs de investigare.

                                               

Axiomă

Cuvântul axiomă este un cuvânt provenit din limba greacă veche, în care αξιωμα înseamnă "care este socotit demn sau convenabil" sau "care este considerat evident prin sine însuși/de la sine", "opinie", "teză admisă". Inițial, axiomele au fost propoziții enunțuri ale căror adevăr era socotit evident, adevăr care își avea originea în practică. Pentru unii filosofi greci din antichitate, reprezenta o afirmație considerată ca fiind evidentă, și care nu mai trebuia dovedită. Cuvântul provine din αξιοειν axioein, care înseamnă "a considera demn", care, la rândul său, provine din αξιοσ axios, car ...

                                     

ⓘ Filozofia științei

 • Filozofia științei este ramura filozofiei care studiază fundamentele filozofice ipotezele și implicațiile științei incluzând științele exacte matematica
 • Filozofia matematicii este filozofia științei aplicată asupra matematicii, mai precis studiul raționamentelor matematice, ce are ca obiectiv epistemologia
 • Obiectivul istoriei științei este de a cerceta apariția și evoluția istorică a științelor și a disciplinelor lor respective. Ea folosește în aceste scop
 • Filozofia fizicii este ramura filozofiei științei care studiază problemele filozofice ridicate de fizică. Un aspect deosebit de important pentru filosofia
 • Epistemologie Estetică Etică Filozofia limbajului Filozofia minții Filozofie politică Filozofie socială Filozofia științei Filozofia religiei Metafizică
 • român, profesor de filozofie la Facultatea de Filozofie la Universitatea din București, unde predă cursuri de filozofia științei metafizică și ontologie
 • Filosofia psihologiei este ramura filozofiei științei care studiază problemele filosofice ridicate de psihologie.
 • Filozofia dreptului este studiul filozofic asupra dreptului și are ca punct de plecare interogații de forma ce este dreptul? care este relația dintre
 • Anarhismul epistemologic este o teorie epistemologică propusă de filozoful științei austriac Karl Paul Feyerabend, care se referă la teoria cunoașterii
 • alături de istoria științei metodologia științei sociologia științei economia știiinței, psihologia științei logica științei etc. Sub aspect metodologic
 • descrie diferite idei reducționiste despre știință care au apărut în filozofia științei O versiune este aceea conform căreia întregul Univers poate fi explicat