Back

ⓘ Termeni economici ..
                                               

Boicot

Boicotul este o interdicție declarată împotriva unui individ, a unui grup social, a unui stat prin care se stabilește refuzul de a cumpăra, a vinde sau a întreține orice fel de relații cu cei supuși acestui procedeu. Boicotul mai este și o metodă de luptă politică sau economică, constând în sistarea organizată a relațiilor cu o persoană fizică sau juridică în semn de represalii. Din cuvântul boicot a derivat verbul a boicota, cu sensul de a priva o persoană sau o entitate de orice relație socială și/sau comercială, în scopul de a o prejudicia și de a o forța astfel să cedeze și să facă cee ...

                                               

Concesiune

Concesiunea este o convenție juridică încheiată între stat și o persoană privată, prin care aceasta din urmă dobândește dreptul de a exploata pentru o perioadă determinată anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul obligației de plată periodică a unei redevențe. Părțile contractuale sunt concedentul persoana care transmite dreptul și concesionarul persoana care primește dreptul. Obiectul concesiunii îl pot forma terenurile petroliere, miniere, întreprinderi ale statului sau unele activități ale statului. Concesiunea se face pe o perioadă fixă 49 ani sau 99 ani, i ...

                                               

Denumire comercială

Prin denumire comercială se înlege numele sub care un produs este comercializat. Acesta poate diferi total sau parțial de denumirea științifică pe care o are un produs.

                                               

Depresiune economică

Depresiunea economică este un termen utilizat pentru a defini o cădere susținută a uneia sau mai multor economii naționale. Depresiunea, care este mai severă decât recesiunea, este considerată o formă rară dar extremă de recesiune, fiind caracterizată în principal de o creștere "neobișnuită” a ratei șomajului, restricționarea creditelor, restrângerea majoră a producției industriale și a investițiilor, deflația prețurilor, hiperinflație, numeroase falimente bancare, schimburi comerciale semnificativ reduse, un curs valutar foarte volatil și impredictibil, în principal cu tendința de devalor ...

                                               

Dobândă

Dobânda reprezintă prețul care trebuie plătit pentru împrumutarea, respectiv utilizarea, unei sume de bani pentru o anumită perioadă, mai precis suma pe care un împrumutat o plătește unui împrumutător, pentru banii împrumutați. Prin modul ei de lucru, o bancă poate să aibă atât calitatea de împrumutat, cât și cea de împrumutător, de aceea ea trebuie să plătească, respectiv să încaseze, dobânda pentru sumele luate depozite, respectiv date cu împrumut credite. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobândă activă, iar pentru depozite plătește o dobândă pasivă. Rata dobânzii este nivelul ...

                                               

Externalitate

În economia politică externalitatea este desemnată a fi efectul indirect al unei activități de consum sau de producție asupra altor agenți economici decât cel aflat la originea activității respective de consum sau producție. Într-o economie de piață competitivă echilibrele nu vor fi în general optimale în sens Pareto, întrucât ele reflectă doar efectele private și nu cele sociale ale activității economice. Teoria economica defineste diferenta dintre costurile sau avantajele economice, inregistrate la nivel de agent economic, si costurile sau avantajele sociale, manifestate in plan social, ...

                                               

Factoring

Contractul de factoring sau facturaj este un contract comercial de creditare la care participă o societate specializată în încasarea de facturi, denumită factor, și o societate comercială furnizoare de produse sau servicii, denumită aderent. Aderentul urmărește să-și încaseze prețul facturilor înainte de termenul de scadență, iar factorul urmărește să obțină un beneficiu, de regulă un anumit procent din facturile pe care le decontează în avans. În activitatea de factoring ia parte și beneficiarul clientul care va fi notificat că trebuie să plătească factura la scadență factorului. Companii ...

                                               

Judecător sindic

Judecătorul sindic este judecătorul care pronunță și judecă hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență. Atribuțiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și/sau al lichidatorului și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței.

                                               

Masa monetară

Masa monetară, definită ca totalitate a mijloacelor bănești existente în economia unei țări la un moment dat sau în medie pe o anumită perioadă. Componentele masei monetare sunt studiate cu ajutorul agregatelor monetare. Agregatul cel mai larg din punctul de vedere al Băncii Naționale Române este reprezentat de agregatul M3.

                                               

Profit

Profitul este un venit material sau spiritual care poate fi venitul adus de capitalul utilizat într-o întreprindere, reprezentând diferența dintre încasări și totalul cheltuielilor. Acest venit este partea de bani rămasă după investiția făcută pentru a oferi bunuri și servicii. După cheltuirea unei părți din suma de bani procurată într-un anumit fel pentru toate nevoile apărute, partea rămasă din totalul sumei de bani este rezultatul fiscal care se determină prin respectarea și aplicarea principiului conectării cheltuielilor numit profit. Dacă din profitul contabil se deduce impozitul de p ...

                                               

Raționalizare (economie)

În economie, raționalizarea este o organizare sistematică a activității lucrative după un set de norme și principii raționale. Există o tendință în perioada contemporană de cuantificare a experienței, cunoștințelor și muncii. Raționalitatea mijloace–efect este folosită pentru a calcula cu precizie ceea ce este necesar pentru a atinge un obiectiv. Eficacitatea sa variază în funcție de entuziasmul lucrătorilor pentru realizarea modificărilor organizatorice, de abilitatea cu care managementul aplică regulile și de gradul în care regulile se potrivesc muncii propriu-zise. Raționalizarea urmăre ...

                                               

Recesiune (economie)

Recesiune este un termen economic care reprezintă o scădere a producției, o reducere a investițiilor, o stagnare temporară a afacerilor, fiind o fază de declin a activității economice și o diminuare temporară a activității economice dintr-o țară, mai puțin gravă decât depresiunea sau criza economică. Această fază a ciclului afacerilor, concretizată prin încetiniri neintenționate ale ritmului creșterii economice, se produce sub incidența reducerii venitului producătorilor în raport cu cel anterior sau cu cel anticipat. De fapt, nu există o singură definiție a recesiunii, cel mai popular ind ...

                                               

Simbol bursier

Un simbol bursier este o abreviere folosită pentru a identifica o companie cotată la o bursă de valori. Acesta poate fi format din litere, cifre sau o combinație între cele două, în funcție de natura pieței de valori și importanța companiei. În SUA există de asemenea companii listate pe Bursa de Valori din New York a căror abreviere conține o singură literă.

                                               

Termenul de recuperare a investiției

Termenul de recuperare a investiției exprimă perioada de timp în care se recuperează investiția din profit sau din venitul net obținut în urma realizării investiției. Relația de calcul, în care profitul anual venitul net este constant este: T i = I t i P h i {\displaystyle T_{i}={\frac {It_{i}}{Ph_{i}}}} sau T i = I t i V N i {\displaystyle T_{i}={\frac {It_{i}}{VN_{i}}}} unde: V N i {\displaystyle VN_{i}} venitul net anual I t i {\displaystyle It_{i}} investiția totală în versiunea i T i {\displaystyle T_{i}} durata de recuperare a investiției din profit P h i {\displaystyle Ph_{i}} profi ...

                                     

ⓘ Termeni economici

 • Recesiune este un termen economic care reprezintă o scădere a producției, o reducere a investițiilor, o stagnare temporară a afacerilor, fiind o fază
 • Depresiunea economică este un termen utilizat pentru a defini o cădere susținută a uneia sau mai multor economii naționale. Depresiunea, care este mai
 • confundați cu Politică economică Economia politică sau știința economică de ansamblu, este o ramură a științelor economice Termenul de economie politică a fost
 • Termenul de economie informală sinonim cu termenii economie ascunsă și economie subterană reprezintă o activitate economică legală, dar ascunsă în mod
 • de largă circulație vehiculează însă în plus și un mare număr de termeni economici de strictă specialitate care, în absența oricăror explicații, creează
 • Economia Spaniei, la fel ca și populația sa este a cincea economie a Uniunii Europene și în termeni absoluți se află printre cele mai mari 10 economii
 • realizează prin calcularea ratelor de creștere a PIB - urilor din țările lumii în termeni de PIB la valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale
 • Economia heterodoxă se referă la școli și gândiri economice care se află în afara economiei mainstream Este un termen umbrelă folosit pentru a denumi
 • O himeră economică foarte frecvent folosindu - se termenul din limba engleză, economic bubble sau termeni similari, speculative bubble, market bubble
 • Economia Elveției este una dintre cele mai stabile economii ale lumii. Politica sa plină de succes pe termen lung în domeniul siguranței monedei naționale
 • dezvoltării economiei pe termen mijlociu și lung. Eficientizarea comerțului exterior era concepută și urmărită la nivel macroeconomic, iar agenților economici nu