Back

ⓘ Audit ..
                                               

Auditul calității

Auditul calității reprezintă un ansamblu de activități sistematice și independente, destinate să verifice conformitatea unei situații sau unui sistem de management în raport cu un referențial prestabilit, cu scopul de a depista abaterile față de acel referențial. Un audit al calității are ca scopuri evaluarea conformității, proceselor, produselor sau serviciilor în raport cu standarde sau documente normative. De asemenea, se poate efectua evaluarea conformității întregului sistem de management al calității sau doar a unor elemente ale acestuia în raport cu cerințe specificate. Un element d ...

                                               

Audit energetic

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

                                               

Legea Sarbanes-Oxley

Legea Sarbanes-Oxley din 2002, de asemenea cunoscut sub numele de Actul Contabilităților Companiilor Publice de reformă și de protecție a investitorilor și Actul corporativ și de audit al răspunderilor și responsabilităților și numită de obicei Sarbanes-Oxley, Sarbox sau SOX, este o lege americană federală adoptată pe 30 iulie 2002. Este numită astfel după susținătorii ei senatorul Paul Sarbanes și Michael G. Oxley.

                                     

ⓘ Audit

  • Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, auditul se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare
  • Auditul intern este o profesie și o activitate implicată în a ajuta organizațiile să - și atingă obiectivele declarate. Auditul intern realizează acest
  • Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului din Republica Moldova BATI este o organizație necomercială, nonprofit, constituită prin asocierea persoanelor
  • Aceasta este o listă de companii de consultanță financiară și audit Grupul Big Four cuprinde cele mai mari patru companii de profil: Deloitte Touche
  • Audit se poate referi la: Audit evaluare a unei organizații, sistem, proces, proiect sau produs Audit financiar, examinarea de către un terț independent
  • Auditul calității engleză Quality audit franceză Audit qualité reprezintă un ansamblu de activități sistematice și independente, destinate să verifice
  • Biroul Român de Audit al Tirajelor BRAT este o organizație fără scop lucrativ, constituită la 20 februarie 1998, de către 33 de membri fondatori, într - un
  • Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente
  • Comisar pentru Impozitare și Uniune Vamală, Audit și Antifraudă și a fost împărțit anterior înainte de 2010, auditul fiind sub controlul Comisarului pentru