Back

ⓘ Societate civilă. Societatea civilă este ansamblul formelor de organizare care asigură o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a gru ..
                                               

Gabriel Barbu

A absolvit studiile secundare și universitare de medicină la București și a devenit apoi, după încheierea studiilor, doctor în științe medicale. A condus secția de istorie a medicinei la "Centrul de organizare, ocrotire a sănătății și istorie a medicinei din București” și la "Institutul de igienă din București”. În 1956 a organizat "Centrul de istorie a medicinei”, transformat apoi în "Societatea de istorie a medicinei”. Datorită meritelor sale din timpul carierei a devenit membru al "Societății de istorie a medicinei” și al "Societății internaționale de istoria medicinei”. A abordat teme ...

                                               

Munca forțată a germanilor în Uniunea Sovietică

Munca forțată a germanilor în Uniunea Sovietică a fost considerată de către Uniunea Sovietică ca fiind parte a despăgubirilor de război germane pentru distrugerile provocate de Germania Nazistă în de puterile Axei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Autoritățile sovietice au deportat civili de etnie germană din Germania și Europa de Est în URSS după al doua conflagrație mondială ca să presteze muncă forțată, în timp ce etnici germani care locuiau în URSS au fost deportați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și mobilizați pentru muncă forțată. Prizonierii de război germani ...

                                               

Drepturi sociale

Egalitatea in fata legii cunoscuta ca egalitate juridica este principiul ca fiecare fiinta umana independenta trebuie sa fie trebuie sa fie trattata in mod egal de legesi ca toti oamenii sunt supusi acelorasi legi.Prin urmare lege trebuie sa garanteze neprivilegierea sau nediscriminarea de catre autoritati a unui individ sau grup de indivizi.Egalitatea in fata legii este unul din principiile de baza ale liberalismului.Acest principiu rezulta din intrebarile importante si complexe referitoare la egalitate,echitate si justitie. Articolul 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului preve ...

                                     

ⓘ Societate civilă

Societatea civilă este ansamblul formelor de organizare care asigură "o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a grupurilor de indivizi față de deciziile statului și, mai în general, față de tot ce se petrece în viața de zi cu zi a țării."

Dicționarul "Dictionary.coms 21st Century Lexicon" definește societatea civilă ca

 • totalitatea organizațiilor și instituțiilor non-guvernamentale care exprimă interesele și voința cetățenilor
 • indivizii și organizațiile din societate independente de guvern.

Conceptul de societate civilă a luat varii forme de-a lungul timpului. El a apărut la sfârșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX, când teoreticienii filozofiei și ai politicii au început sa facă o distincție intre stat și restul societății, ca urmare a transformării societății medievale strict ierarhice în cea moderna de indivizi liberi, reglementata de aparatul statului. La origine, conceptul de societate civilă includea toate sferele societății formate din cetățeni liberi, deci și pe cea economica. Teoreticieni importanți ai conceptului au fost: Hegel, Marx, Gramsci.

                                     

1. Descriere

Societatea civilă este organizata pe principiul voluntariatului, fiind independenta de autoritatile de stat. Unul din momentele principale când societatea civila se implica este cel al alegerilor electorale educarea electoratului, observatori la alegeri.

Noțiunea de "societate civilă" descrie forme asociative de tip apolitic și care nu sunt părți ale unei instituții fundamentale ale statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizațiile neguvernamentale - asociații sau fundații, sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societății civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le influența, în sensul apărării drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă.

Cei mai multi oameni folosesc noțiunea de societate civilă în mod eronat sau restrictiv, referindu-se ori la noțiunea de civil ca opus al celei de militar ori numai la organizațiile neguvernamentale. Astfel, în ultimii ani s-a simțit nevoia unei completări aduse noțiunii, denumită acum sectorul nonprofit, sau cel de-al treilea sector al societății, unde primele două sunt instituțiile fundamentale ale statului și sectorul de afaceri.

Societatea civilă este cel mai simplu termen pentru a descrie un întreg sistem de structuri, care implică cetățeanul în diferitele sale ipostaze de membru într-o organizație neguvernamentală, într-un sindicat sau într-o organizație patronală.

Societatea civila este formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și care își dedică timpul, cunoștințele și experienta pentru a-și promova și apăra aceste drepturi și interese.

Exemple de instituții ale societății civile:

 • media
 • organizații religioase
 • organizații politice
 • sindicate
 • organizații comunitare engl.: Community-Based Organizations
 • organizații filantropice
 • asociații profesionale
 • mișcări ecologiste
 • organizații nonguvernamentale ONG-uri
 • cluburi civice
 • cluburi sociale și sportive
 • instituții culturale

Societatea civilă descrie un întreg sistem de structuri, care permit cetățenilor noi roluri și relații sociale, prin diferite modalități de participare la viața publică.

Societatea modernă se structurează prin trei componente:

 • componenta economică
 • componenta politică instituțiile fundamentale ale statului
 • componenta societății civile, sectorul fără scop lucrativ, care legitimează sau amendează celelate două componente.
                                     

2. Legături externe

 • Definiție, istoric și teorie a conceptului de "societate civilă" EN Martin Shaw - Civil society / From: Lester Kurtz, ed, Encyclopaedia of Violence, Peace and Conflict, San Diego: Academic Press
 • Atac asupra societatii civile, Carmen Mușat, Observator cultural - numărul 340, septembrie 2006
 • Monitorul Civic Republica Moldova
                                     

3. Vezi și

 • Comerț echitabil
 • Educație ecologică
 • Calitatea vieții
 • Ombudsman
 • Organizație fără scop lucrativ
 • Organizație non-guvernamentală
 • drepturile consumatorului
                                     
 • Fundația Societatea Civilă este o organizație non - profit înființată în 1992 de un grup de artiști, scriitori, jurnaliști și analiști politici români
 • trăiesc pe un anumit areal geografic împreună Societate civilă societate deschisă, societatea medievală Societate drept grupă de persoane care din punct
 • Securitatea civilă sau apărarea civilă este un ansamblu de mijloace puse în aplicare de un stat, pentru a - și proteja cetățenii atât pe timp de pace cât
 • Service Civil International SCI este o mișcare pentru pace și o organizație internațională non - guvernamentală pe bază de voluntariat, cu 43 de ramuri
 • economica a Societatilor cu raspundere limitata din Germania. Legislația Republicii Moldova denumește societatea cu răspundere limitată ca Societate cu Răspundere
 • UE SUA din Londra, Romani CRISS a primit Premiul pentru Democrație și Societate Civilă premiu oferit de către Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii
 • aceste regiuni și Roma era de ocupație militară mai degrabă decât o societate civilă legătura a fost dizolvată când trupele au plecat. Invazia anglo - saxonă
 • și exclusă din Societate pe 14 decembrie 1939 pentru agresiunea împotriva Finlandei. Prin expulzarea Uniunii Sovietice din Societatea Națiunilor, aceasta
 • referă la Războiul civil spaniol 1936 - 1939. Pentru războaie din alte perioade, vedeți Războiul Civil Spaniol dezambiguizare Războiul Civil Spaniol, care
 • Războiul Civil Rus s - a desfășurat între 1917 și 1921. După succesul Revoluției Ruse, noul guvern bolșevic al Rusiei a semnat pacea cu Germania la Brest - Litovsk