Back

ⓘ Biserica de lemn din Rădulești, comuna Dobra, județul Hunedoara a fost construită în 1733 și refăcută în sec. XIX. Are hramul Sf.Cuvioasă Paraschiva”. Figurează ..
Biserica de lemn din Rădulești
                                     

ⓘ Biserica de lemn din Rădulești

Biserica de lemn din Rădulești, comuna Dobra, județul Hunedoara a fost construită în 1733 și refăcută în sec. XIX. Are hramul "Sf.Cuvioasă Paraschiva”. Figurează pe lista monumentelor istorice, cod LMI HD-II-m-A-03426.

                                     

1. Istoric și trăsături

Comuna Dobra este păstrătoarea câtorva lăcașuri de închinare din lemn de o valoare neprețuită. Biserica-monument istoric a satului Rădulești, cu hramul "Cuvioasa Parascheva”, a fost construită, potrivit tradiției, în anul 1747. În formă inițială, aceasta se compunea dintr-un altar nedecroșat, poligonal cu trei laturi și o navă de dimensiuni modeste, supraînălțată, spre apus, printr-o clopotniță scundă. După jumătate de secol, edificiul a fost supus unei ample renovări, atestată de pisania fragmentară a tâmplei: "Când s-au.această biserică au fost văleatul 1790 prin stăruința și.lui popa Gheorghie, paroh.satul….Și s-au zugrăvit la anul 17? martie în…”. Acestui șantier i se datorează lărgirea spațiului interior a fost intercalată o travee, supraînălțarea turnului, înzestrat cu un foișor în console și cu o elegantă poală de,prăștilă”, adosarea a două laturi suplimentare la nivelul absidei, precum și tencuirea interioară a bârnelor, însoțită de pictarea iconostasului și a întregii suprafețe murale; în 1800, zugravii,ereu Mihail și Nicolae” primul identificat cu autorul picturii de la Certeju de Jos, iar celălalt cu Nicolae, artistul originar din Lupșa Mare) au executat împodobirea dulapului proscomidiar. În anul 1888, de-a lungul pereților de sud și vest, tencuiți la exterior cu același prilej, și-a făcut apariția o prispă îngustă, ridicată pe un soclu din piatră; alte reparații au avut loc în anii 1937 și 1990. Biserica este menționată atât în tabelele recensămintelor ecleziastice din anii 1750, 1761-1762, 1805 și 1829-1831, cât și pe harta iosefină a Transilvaniei 1769-1773; harta Sfântului Imperiu Romano-German din 1720 si conscriptia din 1733 fac referire la o înaintasă medievală.

                                     

2. Bibliografie

 • Dobrei, Florin: Bisericile ortodoxe hunedorene, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2010.
 • Cristache-Panait, Ioana: Arhitectura de lemn din județul Hunedoara, București 2000.
 • Greceanu, Eugenia 1983. "Tehnică și măiestrie în arhitectura de lemn a județului Hunedoara”. Monumente Istorice și de Artă. 1983 I: 59–65.
                                     
 • Arhangheli Biserica de lemn din Prăvăleni cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae Biserica de lemn din Rădulești cu hramul Cuvioasa Paraschiva Biserica de lemn din Ribicioara
 • istoric Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva din satul Rădulești construită în anul 1733, monument istoric Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva din satul
 • Biserica de lemn din Stâncești, comuna Dobra, județul Hunedoara a fost ctitorită în sec.XVIII, refăcută în sec.XIX. Are hramul Sf.Cuvioasă Paraschiva
 • tezaur monetar format din tetradrahme dacice inedite, denumite ulterior tip Rădulești Hunedoara 245 de bucăți Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva
 • Biserica de lemn din Chergheș, comuna Cârjiți, județul Hunedoara a fost construită la sfârșitul sec.XVII. Are hramul Sf.Cuvioasă Paraschiva 14 octombrie
 • Biserica de lemn din Gialacuta, comuna Brănișca, județul Hunedoara a fost ridicată la mijlocul secolului al XVII - lea. Are hramul Sfinții Arhangheli Mihail
 • Biserica de lemn din Săcalu de Pădure, comuna Brâncovenești, județul Mureș, cu hramul Înălțarea Domnului a fost ridicată in anul 1809. Dovada că a fost
 • întâmplare cauzează dispariția multor biserici de lemn Biserica din Moreni, Neamț, a ars în aprilie 2016 iar biserica din Povârgina, Timiș, în martie 2015
 • Bisericile de lemn din Transilvania fac parte din familia de biserici de lemn românești. În Transilvania, inclusiv Maramureșul, se mai păstrează aproximativ
 • lângă drumul spre Rădulești în locul numit Valea Morii mutată la Piatra Albă - în ea slujea un pustnic, retras într - o grotă din apropiere - aceasta
 • Duhului Sfânt din Abucea, construcție secolul al XVIII - lea, monument istoric. Biserica de lemn Sf.Cuvioasă Paraschiva din Rădulești construcție 1733
 • Gura Ulbei, Rădulești și Voroveni, avea o biserică și o școală, iar principalii proprietari se numeau Fărcășanu și Stănescu. Anuarul Socec din 1925 consemnează