Back

ⓘ Comenius a fost un filosof, gramatician și pedagog ceh. Membru al sectei Frații Moravi, Comenius s-a ocupat întrega viață de perfecționarea metodelor pedagogice ..
Comenius
                                     

ⓘ Comenius

Comenius a fost un filosof, gramatician și pedagog ceh. Membru al sectei Frații Moravi, Comenius s-a ocupat întrega viață de perfecționarea metodelor pedagogice.

Opera sa îl face să fie considerat, în momentul de față, părintele educației moderne.

A realizat o delimitare a pedagogiei ca un sistem de sine stătător care studiază educația. A abordat toate problemele importante ale pedagogiei legate de metodă, conținuturi, de ideal, inclusiv a ajuns la concluzia că pedagogia elaborează niște norme care se exprimă prin principii didactice. A elaborat 27 de principii didactice, dintre care cel mai important este "principiul instituției”. A afirmat că "Toata v iața este o școală ”.

Data sa de naștere, 28 martie, este comemorată în Cehia și în Slovacia prin Ziua Profesorilor.

                                     

1. Opera

Comenius este cunoscut, înainte de toate, prin mica sa lucrare întitulată Janua linguarum reserata sau la Cheia limbilor Lesna, 1631: a adunat în 1000 de fraze toate cuvintele uzuale, în așa fel încât să dea, tot odată, în timp scurt, cunoașterea cuvintelor și cea a lucrurilor. Această scurtă lucrare a avut un succes prodigios: a fost retipărită deseori și a fost tradusă în aproape toate limbile.

Comenius a completat această operă dând Orbis sensualium pictus, Nürnberg, un fel de enciclopedie în care cuvintele sunt însoțite de imagini care le explică; Grammatica janualis ; lexicon januale, culegere în care toți radicalii sunt reuniți în fraze.

Aceste cele mai importante tratate sale au fost reunite sub titlul Opera didactica, Amsterdam, 1657. Între altele, a scris lucrări de istorie, religie, filosofie. Câteva dintre operele sale au fost redactate în limba cehă.

Mai jos, o listă quasi-exhaustivă a operelor sale:

 • Conatuum Comenianorum praeludia, 1637, Oxford;
 • De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1662 - opera sa cea mai impunătoare, o operă filosofică împărțită în 7 părți, dintre care 4 rămase neîncheiate;
 • Listové do nebe, 1619 - o critică a injustiției sociale;
 • Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské, 1650 - decepția înfăptuirii Păcii din Westfalia;
 • Gentis felicitas, 1659, Amsterdam - exhortație la combaterea Habsburgilor;
 • Grammaticae facilioris praecepta Precepte ale unei Gramatici mai ușoare, 1616 - manual de gramatică, astăzi pierdut;
 • Opera didactica omnia Opere didactice complete 1657 - o culegere a scrierilor sale pedagogice;
 • Truchlivý Trist, 1622-1651
 • Ianua linguarum reserata Ușa deschisă asupra limbilor, 1631 - manual de latină;
 • Physicae synopsis, 1633, Leipzig - manual de fizică;
 • Prodromus pansophiae Preludiu la înțelepciunea universală, 1639, London
 • Divadlo veškerenstva věcí Teatrul universalității lucrurilor, 1616 - un proiect incomplet în vederea primei enciclopedii cehe;
 • Unum necessarium, 1668 - un sort de testament filosofic;
 • Harta Moraviei, 1627, Amsterdam;
 • Pozoun milostivého léta, 1632 - exprimă speranța într-o apropiată reîntoarcere în Boemia;
 • Pansophiae diatyposis, 1643, Danzig
 • Ecclesiae Slavonicae brevis historiola, 1660, Amsterdam - o istorie a bisericii slave
 • Continuatio admonitionis fraternae, 1669 - polemică.
 • Labyrint světa a ráj srdce Labirintul lumii și paradisul inimii, 1623-1631
 • Centrum securitatis čili hlubina bezpečnosti, 1625
 • Methodus linguarum novissima, 1649 - manual de limbi;
 • Panegyricus Carolo Gustavo Panegiric lui Carol Gustav, 1658 - cere regelui Suediei să reformeze la Polonia;
 • Lux e tenebris, 1665 - completează Lux in tenebris
 • Lux in tenebris Lumină în întuneric, 1657
 • Informatorium školy materské, 1630 - despre educația tinerilor copii în grădinițe;
 • Historia persecutionum Ecclesiae Slavonicae, 1647 - cere protestanților europeni să-i ajute pe cehi;
 • Schola pansophica Școala pansofică, 1651
 • Via lucis Calea luminii, 1642 et 1668 - opinii despre educație și sistemul școlar;
 • Schola ludus, 1654
 • O poezii české Despre poezia cehă, 1620 - manual de poezie cehă;
 • Přes boží, 1624
 • Přemyšlování o dokonalosti Refleții despre perfecțiune, 1622 - o operă dedicată soției sale;
 • Clamores Eliae, 1665-1670 - idei despre ameliorarea lumii și cooperarea internațională;
 • Česká didaktika Didactica cehă, 1627-1632 - operă pedagogică fondatoare;
 • Independentia aeternarum confusionum origo, 1650
 • Orbis sensualium pictus, 1658, Nürnberg - despre învățarea latinei;
 • Nedobytelný hrad jméno Hospodinovo, 1622
 • Kancionál, 1659 - o culegere de cântece religioase;
 • Retuňk proti Antikristu a svodum jeho, 1617-18 - un manifest contra le papei;
 • Angelus pacis Îngerul păcii, 1667 - exhortația păcii;
 • Rebita Laucus, 1650
 • Problemata miscellanea, 1612 - un tratat filosofic;
 • Sermo secretus Nathanis ad Davidem, 1651 - cere prințului maghiar Sigismund Rákóczi să-i combată pe Habsburgi;
 • Haggaeus redivivus, 1632 - critică a opresiunii societății și a Habsburgilor;
 • O sirobě, 1624
 • Navržení krátké o obnově škol v království českém Scurte propuneri pentru reforma școlilor din Regatul de Boemiei, 1632 - propuneri de reformă a sistemului școlar din Boemia;
 • Vestibulum, 1633 - manual de latină, mai accessibil decât Ianua linguarum reserata
                                     

2. Citate

 • "Când educația generală a tineretului va începe cu o metodă bună, nimănui nu-i va lipsi ceea ce îi este necesar pentru a gândi și a acționa bine."
 • "Cu cât sunt mai numeroase problemele la care te gândești, cu atât mai mult riști să nu înțelegi niciuna."
                                     

3.1. Bibliografie Opere de Comenius

 • Art et enseignement de la prédication. Manuel dhomilétique de lUnité des Frères tchèques et moraves, éd. et trad. par Daniel S. Larangé. Paris, LHarmattan, 2006. ISBN 2-296-00513-6.
 • Le Labyrinthe du monde et le paradis du coeur, éd. et trad. par Christian Fleischl. Ottawa, eBooksLib, 2005. ISBN 1-4121-0472-6.
 • La Grande didactique ou lart universel de tout enseigner à tous 1627-1632, trad. de Marie-Françoise Bosquet-Frigout, Dominique Saget, Bernard Jolibert. 2 e éd. revue et corrigée. Paris, Klincksieck, 2002. Philosophie de léducation ; 9. ISBN 2-252-03407-6.
 • Novissima linguarum methodus. La toute nouvelle méthode des langues, éd. et trad. par Honoré Jean, sous la dir. De Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire Le Brun-Gouanvic. Genève, Droz, 2005. Langue et cultures ; 37. ISBN 2-600-00979-5.
 • Le Labyrinthe du monde et le paradis du coeur, trad. par Xavier Galmiche. Paris, Desclée, 1991. ISBN 2-7189-0560-3.


                                     

3.2. Bibliografie Romane, studii critice, comentarii

 • Jean Château dir., Les grands pédagogues, PUF, 1956, p. 109-124 par J B. Piobetta.
 • Simon Somerville Laurie, John Amos Comenius 1881; sixth edition, 1898
 • Keatinge, The Great Didactic of Comenius London, 1896
 • Denis Marcelle, Comenius. Paris, PUF, 1994. Pédadogues. Pédagogies. ISBN 2-13-045819-X.
 • Prévot Jacques, Lutopie éducative. Coménius. Paris, Belin, 1981. ISBN 2-7011-0357-6.
 • Kučera, Karel. 2014. Jan Ámos Komenský. A man in search of peace, wisdom, and proverbs. Proceedings of the Seventh Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, November 2013, at Tavira, Portugal, ed. by Rui J. B. Soares and Outi Lauhakangas, pp. 64–73. Tavira: Tipografia Tavirense.
 • Monroe, Will S. Comenius and the Beginning of Educational Reform New York, 1900 Web access
 • Müller, Ein Systematiker in der Pädagogik: eine philosophisch-historische Untersuchung: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde an der philophischen Fäcultat der Universität Jena
 • John Amos Comenius and his Works Prague, 1945
 • Jean Bédard, Philosophe, Comenius ou lart sacré de léducation roman, JC Lattes, France, 2002. www.jeanbedard.com
 • Jean Houssaye dir., Premiers pédagogues. De lAntiquité à la Renaissance, Issy-les-Moulineaux, 2002, p. 366-394 par Helmut Heiland.
 • Larangé Daniel S., La Parole de Dieu en Bohême et Moravie. La tradition de la prédication de Jan Hus à Jan Amos Comenius. Paris, LHarmattan, 2008. Religions & spiritualité. ISBN 978-2-296-06087-6.
 • Robert Herbert Quick, Essays on Educational Reformers London, 1890
 • Löscher, Comenius, der Pädagoge und Bischof Leipzig, 1889
                                     

4. Legături externe

 • Citate legate de John Amos Comenius la Wikiquote
 • Jan Amos Comenius Bibliography
 • Comenius Foundation. US
 • Materiale media legate de Comenius la Wikimedia Commons
 • Comenius biography
 • The Correspondence of Jan Amos Comenius 566 letters in EMLO
 • fr Jean Piaget, Jan Amos Comenius 1592-1670, UNESCO, Biroul Internațional al Educației, 1957
 • Lucrări de Comenius la Proiectul Gutenberg
 • fr Le labyrinthe du monde et le paradis du coeur - John Amos KomenskyBnF.
 • Didactica Magna online
 • fr Jan Amos Comenius: biographie, bibliographie et articles par Daniel S. Larangé & Bohemica.
 • Pedagogul temător de Dumnezeu, 1 iulie 2011, Adrian Agachi, Ziarul Lumina
 • Comenius Museum & Mausoleum, Naarden, NL
 • J.A. Comenius Museum in Uherský Brod
 • Orbis Pictus The Visible World in Pictures online
                                     
 • Universitatea Comenius din Bratislava în slovacă Univerzita Komenského v Bratislave este cea mai mare universitate din Slovacia, având cele mai multe
 • Facultatea de Drept a Universității Comenius din Bratislava. În februarie 1990, el a devenit prorector la Universitatea Comenius După Revoluția de Catifea și
 • școlii în Europa, 2006 - 2007, Comenius 1.1 - Proiect european școlar. 3. Country traditions. Tradiții din țară, 2006 - 2007, Comenius 1.2 - lingvistic. 4. Quality
 • tradițională pentru disciplina științifică care se ocupă de educație. Comenius - Jan Amos Komenský 1592 - 1670 Jean - Jacques Rousseau 1712 - 1778 Condorcet
 • gramaticianului și pedagogului ceh Jan Amos Komenský, mai cunoscut sub numele de Comenius 1592 - 1670 a b c JPL Small - Body Database JPL Small - Body Database
 • Oppilaitos - Jyväskylä, Suomi COMENIUS - 2002 - Instituto Technico Comerciale Rafaele Pucci Salerno, Italia COMENIUS 1.1 - 2002 - 2006 - United and still
 • Rabindranath Tagore, Jean - Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Comenius Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera
 • Bethlenianum din Alba Iulia. Aici a venit și cu foștii săi elevi, Bisterfeld și Comenius Cea mai valoroasă lucrare a lui Alsted este Encyclopedia, apărută în 1630
 • Campanula transsilvanica. Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Digital edition Endemics plants of Turkey, Latvia, Italy and Romania. Comenius project
 • Pennacchietti este membru al Akademio de Esperanto și al Academiei Internațională Comenius membru corespondent al Academiei de Stiinte din Torino și fellow din Institute
 • 1935 Doctor în filologie slavă și romanică la Universitatea I. A. Comenius din Bratislava 1944 cu teza Raporturi lingvistice între limba română