Back

ⓘ Management ..
                                               

Adempiere

Adempiere este un proiect bazat pe comunitate care dezvoltă și suportă soluția open source cu același nume, oferind funcționalități Managementul resurselor întreprinderii, Managementul relațiilor cu clienții și Supply Chain Management. Proiectul ADempiere a fost creat in septembrie 2006, după o lungă dezbatere între ComPiere Inc., dezvoltatorii soluției Compiere™ și comunitatea formată în jurul acelui proiect. Comunitatea era de părere că firma Compiere Inc. pune prea mult accent pe latura open source a proiectului neglijând faptul că proiectul era bazat pe comunitate, și astfel după o dis ...

                                               

Meredith Belbin

Meredith Belbin este un cercetător și teoretician în domeniul managementului, cunoscut în special pentru munca sa în domeniul managementului echipelor. În prezent este Visiting Profesor și Honorary Fellow la Henley Management College în UK.

                                               

Consiliu consultativ

Consiliul consultativ este un organ care oferă consultanță strategică non-obligatorie conducerii unei corporații, unei organizații sau unei fundații. Natura informală a unui consiliu consultativ oferă o mai mare flexibilitate în structura și gestionarea față de consiliul de administrație. Spre deosebire de consiliul de administrație, consiliul consultativ nu are autoritatea de a vota în chestiuni corporatiste sau de a purta responsabilități fiduciare legale. Multe întreprinderi noi sau mici aleg să aibă consilii consultative pentru a beneficia de cunoștințele altora, fără costuri sau forma ...

                                               

Consiliul internațional al institutelor de consultanță

Consiliul internațional al institutelor de consultanță în management reprezintă din 1987 corpul profesional al consultanților în management de pretutindeni. Rolul său este acela de: a crea un forum național al consultanților în management a crește standardele în consultanță a promova profesia pe plan regional și internațional a crește gradul de acceptare și de respect față de profesie a pregăti și promulga standardele profesiei la nivel internațional a îmbunătăți procesul de certificare în lume ICMCI a demonstrat importanța consultanților în management la creșterea unei economii, beneficii ...

                                               

Controlling

Controlling este un sistem matematic pentru sprijinirea luării deciziei. Controllingul reprezintă un set de activități necesare pentru a conduce și coordona activitățile întreprinderii. Departe de a avea rolul de "control”, cu aspect punitiv, controllingul are rolul de a coordona toate procesele unei întreprinderi în scopul scăderii costurilor, maximizării încasărilor și îndeplinirea obiectivelor strategice ale întreprinderii.

                                               

Descentralizare

Descentralizarea este procesul prin care se trece de la un sistem administrativ bazat pe subordonarea ierarhică a autorităților locale față de cele centrale la un sistem prin care soluționarea problemelor locale se face de cei aleși de corpul electoral local. Descentralizarea guvernării se face prin restructurarea sau reorganizarea autorității pentru crearea unui sistem de responsabilitate între instituțiile de la nivel central, regional și local respectând principiul subsidiarității, crescând calitatea și eficiența actului de guvernare prin augumentarea repsonsabilității și autorității st ...

                                               

Diagrama SIPOC

SIPOC este prescurtarea termenilor din l. engleză: suppliers - inputs - process - outputs - customers. O diagramă SIPOC este un instrument vizual sub formă tabelară care ilustrează diagrama flux, pentru nivelul superior de conducere al procesului. Ea reprezintă lista cu toți furnizorii, ieșirea și clienții fiecărui proces. Acest instrument este utilizat de managerul de proces pentru a identifica elementele relevante ale unui proces, înainte ca lucrările să înceapă.

                                               

Facultatea de Management a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Management este facultate de stat acreditată din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, înființată în anul 2009. Facultatea oferă un program de studii universitare de licență în domeniul Management și programe de master în limba română cu durata de doi ani, dar și de master în limba engleză cu durata de doi ani, pregătind tinerii care își doresc o carieră în structurile de conducere ale organizațiilor, în practica și consultanța de afaceri și management. Conexiuni cu piața, parte aplicativă și viață studențească Cunoștințele și abilitățile necesare pent ...

                                               

Funcțiile managementului

Funcțiile managementului sunt componentele majore ale managementului, activitățile foarte importante care compun procesul de management. Astăzi se consideră că funcțiile managementului sunt următoarele: planificarea, organizarea, conducerea și controlul, antrenare. Semnificațiile acestor funcții sunt: Control sau reglare = compararea rezultatelor reale cu cele planificate și luarea unor măsuri corective în caz de nevoie. Organizare = asigurarea că există resursele necesare umane și fizice pentru realizarea planurilor și atingerea scopurilor. Planificare = stabilirea unor scopuri obiective ...

                                               

Guvernanță corporativă

Guvernare corporativă reprezintă modalitățile prin care furnizorii de resurse financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care se așteaptă făcând această investiție. Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituționale cum ar fi actele constitutive, organigramele și cadrul legislativ. Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deținătorii de acțiuni pot să asigure și să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească ...

                                               

Lider în afaceri

Liderul în afaceri este conducǎtorul unui grup implicat într-o anumitǎ afacere. Liderul în afaceri este un om de încredere, stǎruitor și inventiv. El poate lansa o nouǎ afacere își poate dedica toatǎ energia pentru a o duce la bun sfârșit. Talentul de a-i inspira pe ceilalți este una din trǎsǎturile lui specifice. Este bun orator și știe precis cum sǎ conducǎ politica afacerilor. Știe sǎ stabileascǎ țeluri și luptǎ pentru a le atinge cât mai curând posibil. Din această cauzǎ, el nu dǎ dovadǎ întotdeauna de suficientǎ rezistențǎ pentru a-și urmǎri afacerea în condiții nefavorabile, încetând ...

                                               

Logistică

Logistica este managementul fluxului de mărfuri între punctul de origine și punctul de destinație, în scopul de a satisface cerințele clienților sau ale corporațiilor. Aceasta se ocupă de-a lungul producției și desfacerii cu organizarea, regularea, prezentarea, și optimizarea proceselor de trafic de informații, de mijloace financiare, de energie, de bunuri și de personal. "Logistica înseamnă să ai obiectul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit” Logistics World. Procesul care asigură un flux coerent și neîntrerupt al produselor și serviciilor de la furnizorii organizației, ținân ...

                                               

Management de caz

Managementul de caz în protecția copilului reprezintă un concept care desemnează o metodă de coordonare și integrare a serviciilor sociale, medicale și educaționale destinate categoriilor de populații vulnerabile și defavorizate, de organizare și gestionare a intervențiilor specifice realizate de către diferiți specialiști în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situațiilor problematice ale beneficiarilor. Managementul de caz se centrează pe coordonarea, organizarea și direcționarea tuturor intervențiilor destinate asigurării serviciilor și integrarea acestora în beneficiul cop ...

                                               

Managementul datelor produsului

Managementul datelor produsului este funcția dintr-o întreprindere, deseori componentă a conceptului managementul ciclului de viață al produsului, care este responsabilă pentru crearea, managementul și publicarea datelor referitoare la produse. Managementul datelor produsului se referă la managementul tuturor datelor care circulă într-o organizație, care sunt necesare a fi utilizate în dezvoltarea noilor produse sau în actualizarea produselor curente. O definiție dezvoltată a managementului datelor produsului a fost propusă de Remko W.Helms: Managementul Datelor Produsului este disciplina ...

                                               

Managementul european

Managementul european este definit ca un "management social intercultural bazat pe o abordare interdisciplinară” și are trei caracteristici: O abordare a managementului european trebuie să ia în considerare diversele culturi din întreaga Europă și modul în care acestea afectează practica de afaceri, pentru a identifica aspecte comune și particulare în diferite obiceiuri de management și medii organizaționale. Managerii europeni trebuie să fie foarte adaptabili datorită mai multor contexte juridice, sociale, politice și economice diferite din Europa. O astfel de adaptabilitate este cuplată ...

                                               

Managementul inovării

Managementul inovării constă în implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri. Ca orice altă activitate managerială, procesul de inovare trebuie să fie planificat, organizat, dirijat și controlat. Activitățile și deciziile asupra inovării includ: activități de studiu și dirijare a realizării tuturor proiectelor de inovare ale firmei; luarea deciziilor asupra oportunităților identificate,investițiilor,planificării proiectelor de inovare ce vor fi lansate și a monitorizării acestora. Managementul inovării a fost definit de Sandrine Fernez-Walch și François Romon 2009 ca ...

                                               

Managementul integrat al proiectelor

Managementul integrat al proiectelor implică selectarea, coordonarea și sincronizarea proiectelor într-o companie sau agenție, astfel încât toți factorii principali pentru succes să fie optimizați. Managementul integrat al proiectelor include procesele care sunt necesare pentru a asigura că toate componentele proiectului sunt corespunzător coordonate. Scopul managementului integrat al proiectelor constă în a stabili și a manageria proiectul și de a coordona și colabora cu stakeholder-ii relevanți, în conformitate cu un proces definit și integrat, care este adaptat după setul standard de pr ...

                                               

Managementul tehnologiilor

Tehnologia este un instrument puternic pentru susținerea avantajului competițional al companiilor. Domeniul managementului tehnologiilor a apărut pentru a indica tehnicile manageriale pe care trebuie să le abordeze companiile pentru a utiliza tehnologiile în strategiile și operațiile afacerilor. Profesorul Michael Porter de la Harvard Business School a notat în cartea sa Competitive Advantage că tehnologia are potențialul de a schimba structura industriilor existente și de a crea noi industrii. Tehnologia determină avantajul competițional al liderilor de piață și favorizează noile companii ...

                                               

Michael Porter

Michael Eugene Porter este profesor de management strategic la Harvard Business School. Reprezintă o autoritate în domeniul managementului strategic și competitivității companiilor, regiunilor și statelor. Munca sa este recunoscută de numeroase guverne, corporații și cercuri academice la nivel global. Conduce programul de la Harvard Business School dedicat pregatirii directorilor executivi nou numiți în corporațiile multinaționale.

                                               

Scrum (programare)

Prima abordare a acestei metode a fost descrisă de Takeuchi and Nonaka în "The New Product Development Game” Harvard Business Review, Jan-Feb 1986. Ei au scris că de-a lungul timpului proiectele care folosesc echipe mici care au posibilitatea de a transfera una de la alta sarcini produc cele mai bune rezultate. De asemenea ei au asemănat aceste echipe performante cu grămada folosită în rugby în engleză "scrum”, referindu-se la această metodă de organizare a proiectelor ca Scrum. În 1991, DeGrace și Stahl, în "Wicked Problems, Righteous Solutions”, fac referire la această abordare a gestion ...

                                               

Sistem de management al calității

Sistemul de management al calității SMC este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea. În același standard SR EN ISO 9000 este dată o definiție mai extinsă: Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de management al organizației, orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților interesate, după caz. O definiție mai dezvoltată este enunțată în Enciclopedia calității 2005: "Un sistem de m ...

                                               

Soviet

Un soviet a fost la origine un consiliu local al muncitorilor în ultimele zile ale Imperiului Țarist. Aceste consilii și termenul prin care erau numite au fost adoptate de bolșevici care le-au văzut ca pe unitatea fundamentală de organizare a societății. La început sovietele au fost o încercare primară de a practica democrația directă. Marxiștii ruși le-au transformat într-un mediu de organizare a luptei împotriva statului. În perioada dintre Revoluția din Februarie și Revoluția din Octombrie, bolșevicii au folosit sloganul Вся власть советам "Toată puterea - sovietelor" sau "Toată puterea ...

                                               

Ședință

Un dicționar Merriam-Webster definește ședința ca fiind "un act sau proces de întrunire organizată” - de exemplu, "ca ”. O ședință este o adunare a două sau mai multe persoane, care a fost convocată în scopul de a atinge un obiectiv comun prin interacțiuni verbale, cum ar fi schimbul de informații sau obținerea unui acord. Întâlnirile pot avea loc față-în-față sau virtual, mediate de tehnologiile de comunicații, cum ar fi un teleconferință, teleconferință prin Skype sau videoconferință. Se poate distinge o ședință de alte adunări, cum ar fi o întâlnire întâmplătoare nepregătită, un joc spo ...

                                               

TQM

Termenul TQM poate fi definit drept o strategie de management care are ca scop înglobarea calității în toate procesele organizației. Trebuie precizat asupra terminologiei că denumirea completă în limba română este Managementul calității totale și Managementul total al calității. American Society for Quality oferă următoarea definiție: TQM este o abordare de management pentru succesul pe termen lung prin satisfacția clienților". În Europa, promovarea TQM este asigurată de Fundația Europeană pentru Managementul Calității EFQM - European Foundation for Quality Management. Partenerul național ...

                                     

ⓘ Management

  • exemple: managementul proiectului, managementul timpului, management personal, managementul comenzilor, managementul configurației, managementul cunoștințelor
  • Sistemul de management al calității SMC este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea
  • Managementul cunoașterii engleză knowledge management prescurtat KM reprezintă procesul de gestionare a cunoștințelor. În context organizațional, KM
  • Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capacităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care
  • obiective referitoare la calitate. Pentru un management eficient al proiectului, obiectivele managementului referitoare la rezultatul final dorit al proiectului
  • sistem de management al calității, organizațiile trebuie să identifice și să managerieze procesele care alcătuiesc sistemul lor de management al calității
  • Funcțiile managementului engleză: functions of management sunt componentele majore ale managementului activitățile foarte importante care compun procesul
  • Facultatea de Management în Producție și Transporturi din Timișoara este o facultate a Universității Politehnica Timișoara, fiind creată în 1996. Ea oferă
  • Managementul inovării constă în implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri. Ca orice altă activitate managerială, procesul de
  • Aria cu management multifuncțional Vrănești este o arie protejată, sector reprezentativ de vegetație de stepă, una din puținele suprafețe din Stepa Bălților