Back

ⓘ Circuitul carbonului în natură. Pe Pământ, circuitul carbonului din natură este format dintr-o serie de schimburi de substanță, care antrenează carbonul, între ..
Circuitul carbonului în natură
                                     

ⓘ Circuitul carbonului în natură

Pe Pământ, circuitul carbonului din natură este format dintr-o serie de schimburi de substanță, care antrenează carbonul, între biosferă, atmosferă, hidrosferă și litosferă. Cea mai mare parte a carbonului din circuit se află sub formă gazoasă, în special ca dioxid de carbon.

În figura alăturată sunt prezentate fluxurile de carbon între atmosferă și biosferă, hidrosferă și litosferă.

 • Între atmosferă și hidrosferă: CO 2 este un gaz relativ solubil în apă și există un echilibru al concentrației CO 2 în apă. Oceanele conțin dizolvate cantități imense de CO 2, care, în caz că echilibrul ar fi perturbat, ar putea fi eliminate în atmosferă, ducând la o perturbație climatică extremă. Solubilitatea gazelor în apă descrește pe măsură ce temperatura apei crește, ca urmare la o încălzire a oceanelor, eliberarea CO 2 în atmosferă este un pericol real.
 • Între atmosferă și litosferă: actual carbonul este eliberat din litosferă în atmosferă sub formă de CO 2 prin activități antropice arderea combustibililor fosili. Se consideră că în ultima jumătate de secol au fost emise în atmosferă cantități foarte mari de CO 2 și metan, care, prin efectul de seră au dus la începerea fenomenului de încălzire globală.
 • Între biosferă și litosferă: în trecutul îndepărtat, în special în carbonifer, o mare parte a plantelor din flora din epocă au ajuns în pământ, stocând în litosferă carbonul din corpul lor sub formă de zăcăminte de cărbune. De fapt, se consideră că în acea perioadă atmosfera terestră conținea CO 2 în loc de oxigen, iar plantele au teraformat atmosfera, oxigenul de acum și lipsa dioxidului de carbon concentrația actuală de numai 0.03 % fiind de fapt urmarea acestei activități.
 • Între atmosferă și biosferă: plantele în timpul nopții și animalele tot timpul elimină prin respirație dioxid de carbon. În timpul zilei plantele asimilează carbonul din CO 2 și, cu ajutorul luminii solare, prin procesul de fotosinteză îl transformă în combinații organice, eliberând oxigenul. Capacitatea biosferei de a asimila carbonul este, totuși, limitată.

Circuitul carbonului este practic perfect, ca urmare a vitezei sale foarte mari cu care circulă în diverse medii anorganice și în interiorul biocenozelor prin intermediul rețelelor trofice. Carbonul reprezintă elementul biogen primordial, fiind prezent în natură sub formă de roci calcaroase de origine biogenă, carbonați minerali și sub formă gazoasă dioxid de carbon CO 2, această ultimă formă reprezentând calea de circulație a carbonului anorganic în ecosferă.

Atmosfera conține CO 2 în proporție de 320 ppm. Rezervorul de CO 2 din atmosferă se cifrează la 700 x 10 9 tone, iar cel din hidrosferă la 50.000 x 10 9 t; fitobiomasa realizată prin sinteza anuală se estimează între 30 x 10 9 t și 150 x 10 9 t.

La scara întregii ecosfere, producția anuală de materie organică în stare uscată este apreciată la 164 milioane tone. Aceasta corespunde la zeci de miliarde de tone de carbon fixat anual prin procesul de fotosinteză. Cu tot consumul mare de carbon asimilat de organisme, cantitatea sa în atmosferă se menține constantă de-a lungul timpului. Aceasta presupune că în natură mai există un alt rezervor important de CO 2 care se găsește în Oceanul planetar.

Schimbul de dioxid de carbon între atmosferă, hidrosferă și litosferă se prezintă astfel:

C O 2 {\displaystyle CO_{2}} atmosferic ← → C O 2 {\displaystyle {\overrightarrow {\leftarrow }}CO_{2}} dizolvat în apă ⇔ C O 2 + H 2 O ⇔ {\displaystyle \Leftrightarrow CO_{2}+H_{2}O\Leftrightarrow } ⇔ H 2 C O 3 ⇔ H 2 + C O 3 − ⇔ C O 3 − + 2 H +. {\displaystyle \Leftrightarrow H_{2}CO_{3}\Leftrightarrow H_{2}^{+}CO_{3}^{-}\Leftrightarrow CO_{3}^{-}+2H^{+}.}
                                     
 • sunt cunoscute sub numele de circuitul carbonului în natură De exemplu, plantele fotosintetizatoare extrag dioxidul de carbon din atmosferă sau din apa
 • Circuitul apei în natură numit și ciclul hidrologic sau ciclul apei este procesul de circulație continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului. Acest
 • componente: Circuitul apei în natură Circuitul carbonului Circuitul hidrogenului Circuitul oxigenului Circuitul azotului Circuitul sulfului Circuitul fosforului
 • Terra și poate avea roluri importante atât în circuitul carbonului în natură cât și în circuitul azotului în natură Nu se cunosc cazuri de agenți patogeni
 • Fixation Nature Education Knowledge. 3 10 15. Mentenanță CS1: Utilizează parametrul autori link Fixarea carbonului Circuitul azotului în natură
 • disipări naturale implicate în circuitul carbonului în natură Marea majoritate a emisiilor antropice de dioxid de carbon adică emisiile produse de activitățile
 • moarte în materie anorganică astfel bacteriile ajută la circuitul materiei în natură Bacteriile de putrefacție joacă un rol foarte important în asigurarea
 • dintre atomii de carbon ai grafenului este de 0, 142 nm. Grafenul este elementul structural de bază al altor alotropi ai carbonului incluzând grafitul
 • Procesul de chemosinteză are o importanță deosebită în circuitul materiei și energiei în ecosistem, în ciclurile biogeochimice etc. Bacteriile chemoautotrofe
 • carbonului arderea plantelor este ecologică. Deși prin arderea lor carbonul coținut în ele este eliberat în atmosferă sub formă de CO2, acest carbon provine
 • asigurate de puținele tipuri de celule specializate existente și de circuitul apei în cadrul acestora. Sunt organisme pluricelulare organizate pe un sistem