Back

ⓘ Debit volumic de curgere. Debitul este, în geografie, geologie, hidrologie, dinamica fluidelor volumul unui fluid care trece într-o unitate de timp prin secțiun ..
Debit volumic de curgere
                                     

ⓘ Debit volumic de curgere

Debitul este, în geografie, geologie, hidrologie, dinamica fluidelor volumul unui fluid care trece într-o unitate de timp prin secțiunea transversală curgerii unui curs de apă, izvor, a unei fântâni, sonde, conducte etc. Debitul se poate exprima ca debit volumic sau debit masic.

                                     

1. Definire

După intervalul de timp în care se urmărește curgerea debitul poate fi: instantaneu sau momentan și mediu.

Debit mediu

Q = Δ V Δ t {\displaystyle Q={\frac {\Delta V}{\Delta t}}}
                                     

2. Debitmetrie

Măsurarea debitului diferitelor curgeri se numește debitmetrie și se realizează cu o varietate largă de dispozitive de măsurare. Un debitmetru foarte utilizat e cel electromagnetic.

                                     

3. Unități de măsură

Debitul unui lichid se exprimă în l/sec debit momentan și în l/h sau în m³/h debit sumar. Uneori lichidele dintr-o conductă sau sondă pot conține gaze, datorită cărui fapt debitul lor inițial nu corespunde cu cel real. De aceea, la aprecierea debitului de apă sau petrol al unei conducte sau sonde închise trebuie făcută o deosebire între debitul stabilizat și cel nestabilizat. Debitul unui gaz se exprimă, de obicei, în Nm³/h.

                                     

4. Debitul apelor subterane și al cursurilor de apă

Debitul apelor subterane depinde de permeabilitatea rocilor, de grosimea stratului acvifer, de mărimea și forma bazinului hidrografic și de condițiile de alimentare, drenare sau exploatare a acestuia. Variațiile debitului depind de relief, de factorii climatici, cât și de cei antropogeni. Cursurile de apă se caracterizează prin debite medii lunare sau anuale, debite maxime și debite minime.

                                     
  • Bateria cu curgere este un acumulator electric bazat pe curgerea electrolitului. Acesta conține specii electroactive. Este un tip de celulă electrochimică
  • inevitabile și volumelor de servitute prevăzute în avizul de gospodărirea apelor. viitură: creșterea puternică și intempestivă a debitului lichid și solid
  • rapide a debitului râului cu producere de inundații în regiunea cursului mijlociu și inferior. In Bad Kreuznach râul poate avea un debit de peste 1000
  • schimbare a traseului de curgere pe direcția est - vest. Râul Nicolina străbate apoi municipiul Iași, intrând în oraș prin partea de sud, prin cartierul C
  • curgere laminară - curgere a unui fluid care are loc prin deplasarea pe traiectorii paralele a straturilor componente. curgere turbulentă - stare de curgere
  • Hagider, în apropierea satului Uspenea, unde creează un bazin de mici dimensiuni. El are un debit foarte mic, iar în verile mai secetoase poate chiar seca
  • folosințe turistice, precum și pentru regularizarea debitului apei în aval. Terenul ocupat de un lac de acumulare până la nivelul crestei barajului, unde
  • un curs de apă, temporar și puternic, cu debit nestatornic, care apare în urma ploilor mari sau după topirea bruscă a zăpezilor și care curge vijelios
  • depășite de mai celebra Cascada Boyoma în Africa ca volum și ca debit total. Din aceste praguri, Madeira curge spre nord și formează granița dintre Brazilia