Back

ⓘ Poluare ..
                                               

Azbestoză

Azbestoza este o pneumoconioză cu caracter profesional, care apare în urma inhalării îndelungate a particulelor fine de azbest. Azbestoza se mai numește și fibroză pulmonară interstițială sau alveolită fibrozantă azbestozică. Azbestoza este caracterizată prin inflamația cronică și progresivă a plămânilor. Când este inhalat, azbestul penetrează căile aeriene și irită, umple, inflamează și lezează țesutul pulmonar. În formele avansate de boală, plămânii se micșorează, devin mai rigizi și capătă un aspect de fagure de miere. Simptomele principale ale azbestozei sunt tusea seacă sau cu expecto ...

                                               

Azbociment

Azbocimentul este un material de construcție care rezistă foarte bine la intemperii și la foc. Este obținută din amestecul de ciment cu fibre de azbest. Nu este poros și nici sensibil la ger, este inalterabil la agenții atmosferici și necombustibil.

                                               

Capacitate de autoepurare

Prin capacitate de autoepurare se înțelege proprietatea factorilor de mediu – apă, aer, sol – care au suferit o poluare, de a-și redobândi total sau parțial starea de puritate inițială, prin procese fizice, chimice și biologice, fără intervenția omului. În cazul apelor, autoepurarea reprezintă totalitatea proceselor naturale hidrodinamice, chimice, biochimice, ce au loc în apele naturale poluate și joacă rolul de îmbunătățire a calității apei până la particularitățile și proprietățile unei ape naturale nepoluate. Ca urmare a amestecării apelor reziduale deversate în mediul înconjurător cu ...

                                               

Compus organic volatil

Compușii organici volatili sunt acei compuși organici care prezintă o presiune de vapori mare în condiții de temperatură ambientală, de 25 °C. Această presiune ridicată a vaporilor este urmarea unui punct de fierbere scăzut, ceea ce face ca un număr crescut de molecule să se evapore sau să sublimeze, din starea lichidă și respectiv solidă, direct în mediul înconjurător. De exemplu, formaldehida, care se poate evapora din compoziția unor vopsele, prezintă un punct de fierbere de doar -19 °C. Compușii organici volatili sunt foarte diverși și după originea lor pot fi atât artificiali, cât și ...

                                               

Contaminare radioactivă

Contaminarea radioactivă este procesul de depunere neintenționată și nedorită a unei substanțe radioactive pe diferite suprafețe sau într-un solid, lichid sau gaz. În cazul dozimetriei, se vorbește de contaminare externă și de contaminare internă când o sursă radioactivă pătrunde în interiorul organismului uman. Se poate face referire - de asemenea - la contaminarea mediului înconjurător aerului, apei și solului.

                                               

Levigat

Levigatul este un lichid care, trecând printr-un material solid, a extras substanțe dizolvate sau în suspensie din materialul respectiv. Este un termen tehnic utilizat pe scară largă în domeniul științei mediului, în sensul specific de lichid care a percolat un depozit de deșeuri, dizolvând sau antrenând substanțe nocive pentru mediu din materialul prin care a trecut. Levigatul poate fi ulterior eliminat sau menținut în depozit.

                                               

Marea Insulă de Gunoaie din Pacific

Marea insulă de gunoaie din Pacific este o zonă de acumulare a unei multitudini de deșeuri de plastic, plase de pescuit din nylon, obiecte plutitoare, plastic mărunțit etc) care constituie o sursă majoră de poluare în lanțul trofic al viețuitoarelor din oceanul Pacific cu afectarea zonelor de pescuit. A fost descoperită în anul 1997, are de două ori mărimea statului american Texas și este considerată "un continent sinistru al secolului 21".

                                               

Metale grele

Metale grele reprezintă termenul care în general este folosit pentru metalele ce au o densitate mai mare decât 5kg/dm³ și sunt în general toxice, reziduurile lor producând poluarea mediului înconjurător. Metale grele unanim acceptate sunt: Metalele grele sunt metale neferoase cu densitate > 5 kg/dm³. Potrivit utilității lor se pot împărți în: Metale prețioase nobile: aur, argint, platină Metale pentru fabricare de mașini și instalații: cupru, staniu cositor, zinc, nichel, plumb și aliajele lor Metale utilizate în aliaje: crom, vanadiu, cobalt

                                               

Navă depoluatoare

O navă depoluatoare este o navă concepută și echipată pentru combaterea poluării apei, survenită mai ales prin deversări de hidrocarburi. Poluarea poate fi accidentală, prin naufragiu, sau intenționată, prin purjarea rezervoarelor. Nava depoluatoare are atașată o benă pentru preluarea macrodeșeurilor, posedă instalații de recuperare a hidrocarburilor, de evacuare a apelor depoluate și dispune de aparate pentru răspândirea dispersanților. eng.: depolluting ship

                                               

Poluant organic persistent

Poluanții organici persistenți sunt compuși organici rezistenți la acțiunea chimică, biologică și fotolitică a agenților de mediu, deci fiind rezistenți la degradare. Sunt cunoscuți 12 astfel de poluanți organici persistenți care au proprietăți toxice, influențând negativ viața organismelor vii. Există mai multe categorii de POP: substanțele chimice industriale: hexaclorobenzolul HCB – se utilizează și în calitate de pesticid, bifenilii policlorurați policlorobifenilul, PCB; pesticidele: aldrina, dildrina, diclor-difenil-tetracloretanul DDT, heptaclorul, mirexul, clordanul, taxofena, endri ...

                                               

Scandalul dioxinei

În Germania, în 2010 a izbucnit un scandal din cauza produselor nutritive poluate pentru animale. Către sfârșitul anului s-a constatat o creștere neadmisibilă a conținutului de dioxină în unele produse alimentare germane din carne, lapte, ouă oferite spre consum. Această creștere a fost provocată de produse nutritive germane pentru animale. Respectivele produse nutritive au provenit de la două fabrici din landul Renania de Nord-Westfalia, care între timp au fost închise de autorități.

                                               

Sindromul Kessler

Sindromul Kessler, propus de cercetătorul NASA Donald J. Kessler ⁠ în 1978, este un scenariu în care densitatea obiectelor ⁠ aflate pe orbită joasă este suficient de mare încât coliziunea între obiecte poate cauza o cascadă colizională - fiecare coliziune generază fragmente suplimentare care cresc șansa coliziunilor suplimentare. Un astfel de fenomen ar putea face explorarea spațiului, sau chiar utilizarea sateliților, imposibilă pentru multe generații.

                                     

ⓘ Poluare

  • umane. Se disting următoarele categorii: poluare fizică incluzând poluarea fonică și poluarea radioactivă poluarea chimică produsă de diverse substanțe
  • Poluarea acustică, denumită și poluare fonică sau poluare sonoră, este o componentă a poluării mediului, produsă de zgomote. Zgomotul este definit ca
  • umane. Se disting următoarele categorii: poluare fizică incluzând poluarea fonică și poluarea radioactivă poluarea chimică produsă de diverse substanțe
  • Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților umane sau în urma unor procese naturale, astfel
  • Zgomotele industriale sunt o formă de poluare acustică constând din noxe auditive poluante care, prin durată și amplitudine, pot să creeze daune sănătății
  • probleme de piscicultură și organizarea pescuitului, studierea căilor de poluare și de protecție a mediului acvatic. Hidrobiologia cuprinde 2 mari ramuri:
  • specifice mediului sunt apa, aerul și solul, dar formele de poluare pot fi și de altă natură. Poluarea poate fi fonică, radiologică, electromagnetică etc. Tot
  • octombrie 2010 Poluare cu reziduuri de plumb, produsă de Romplumb Baia Mare, 04.10.2007, bursa.ro, accesat la 8 octombrie 2010 Poluare cu plumb la Baia
  • aproximativ 457 ha pentru piscicultură Pentru a se stabili gradul de poluare este necesară colectarea de probe de apă de la diferite stații, astfel