Back

ⓘ Indicatori economici ..
                                               

Amprentă ecologică

Amprenta ecologică măsoară cerințele omenirii de la natură, și anume, cantitatea resurselor naturale necesare pentru a susține economia și activitatea oamenilor. Aceasta urmărește și înregistrează cerințele prin intermediul unui sistem de contabilitate ecologică. Cu ajutorul acestui sistem se compară aria biologică productivă pe care oamenii o folosesc pentru consumul lor, cu zona productivă, din același punct de vedere, disponibilă într-o anumită regiune sau în lume. Pe scurt, amprenta ecologică măsoară impactul uman asupra ecosistemului Pământului și indică dependența economiei umane faț ...

                                               

Datorie publică

Prin datorie publică se înțelege datoria pe care o are statul față de terți, precum persoane private, persoane juridice, bănci, intreprinderi, din țară sau din străinătate, care au cumpărat obligațiuni emise de stat pentru a acoperi nevoile financiare ale statului. Raportul dintre Produsul Intern Brut și datoria publică constituie un indicator important al solidității financiare și economice într-un stat. Relativ la raportul dintre debitul public și PIB, există patru cazuri în care se poate găsi un stat: Într-un anumit an rata de creștere a PIB-ului este mai mică decât valoarea dobânzii ti ...

                                               

Deflator PIB

În economie deflatorul PIB este o măsură a schimbării prețurilor tuturor produselor noi, produse într-o anumită țară, produse finite și servicii. PIB înseamnă produsul intern brut, valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o economie într-o anumită perioadă. Deflatorul PIB se bazează pe un "coș al pieței" fix, reprezentând bunuri și servicii. Mărimea coșului se modifică în funcție de consumul oamenilor și de modelele de investiții. Astfel, noile modele de cheltuieli pot apărea în deflator ca un răspuns al oamenilor la prețurile în schimbare.

                                               

Coeficientul lui Gini

Coeficientul lui Gini, este o măsură a dispersiei statistice folosită pentru a reprezenta distribuția veniturilor populației unei națiuni, dar mai ales pentru a reprezenta disproporția în distribuirea veniturilor sau averilor, fiind un indice al inegalității. A fost creat și utilizat de statisticianul și sociologul italian Corrado Gini și apoi utilizat pentru prima dată în literatura de specialitate începând cu anul 1912, prin publicarea lucrării întitulată "Variabilitate și mutabilitate ” italiană Variabilità e mutabilità. Definit prin raportul de valoare între 0 și 1 și reprezentat ca pr ...

                                               

Indicele dezvoltării umane

Indicele dezvoltării umane este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară doar prosperitatea materială și nu alți indicatori socio-economici. Indicele a fost inventat de economistul pakistanez Mahbub ul Haq. Indicele dezvoltării umane, pentru majoritatea statelor membre ONU, este actualizat în fiecare an de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și publicat în Raportul de Dezvoltare Umană. Ultimul ind ...

                                               

Indicele general al prețurilor IGP

Indicele general al prețurilor este raportul între produsul intern brut exprimat în prețuri curente PIB 1 și produsul intern brut exprimat în prețurile perioadei de bază PIB 0. I G P = P I B 1 P I B 0 ∗ 100 {\displaystyle IGP={\frac {PIB_{1}}{PIB_{0}}}*100} Acest indice mai poartă și denumirea de deflator D.

                                               

Indicele puterii de cumpărare a banilor

Indicele puterii de cumpărare a banilor este un definit prin relația matematică: I P C B = I M I P {\displaystyle IPCB={\frac {IM}{IP}}} unde: IM - indice masă monetară IP - indice prețuri.

                                               

Indicele Societăților de Investiții Financiare

Indicele Societăților de Investiții Financiare reflectă tendința de ansamblu a prețurilor fondurilor de investiții tranzacționate în cadrul BVB. Având o valoare inițială de 1.000 puncte, indicele a cunoscut o creștere spectaculoasă de-a lungul anilor 2000-2007, atingând 92.316 puncte pe 16 iulie 2007. Indicele este compus din cinci companii: SIF1- Banat-Crișana; SIF2- Moldova; SIF3- Transilvania; SIF4- Muntenia; SIF5- Oltenia. Acestea sunt deseori cele mai lichide companii tranzacționate la BVB și nu sunt incuse în Indicele compozit al Bursei de Valori București.

                                               

Productivitate

Productivitatea este o măsură a eficienței producției. Productivitatea în economie se referă la metrici și măsurători ale ieșirilor din procesele de producție, pe unitatea de ieșire. Productivitatea muncii, de exemplu, se măsoară în mod clasic ca un raport între total ieșiri și o unitate de total ore lucrate, ca intrare. Productivitatea poate fi privită ca o măsurare a eficienței tehnice sau inginerești a producției. Productivitatea diferă de metricii eficienței, care iau în considerație și valoarea a ceea ce se produce, și costul intrărilor utilizate, dar diferă și de metricii profitabili ...

                                               

Produs intern brut

Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul unei regiuni sau localități.

                                     

ⓘ Indicatori economici

 • prosperitatea materială și nu alți indicatori socio - economici Indicele a fost inventat de economistul pakistanez Mahbub ul Haq. Indicele dezvoltării umane, pentru
 • sub vârful din septembrie 1929. Schimbarea indicatorilor economici 1929 - 1932 Motivele Marii crize economice sunt disputate de economiști, existând mai
 • Indicele general al prețurilor IGP este raportul între produsul intern brut exprimat în prețuri curente PIB1 și produsul intern brut exprimat în prețurile
 • Indicele Societăților de Investiții Financiare BET - FI reflectă tendința de ansamblu a prețurilor fondurilor de investiții tranzacționate în cadrul BVB
 • ritmului său rapid de dezvoltare economică Este una dintre cel mai dezvoltate țări din Asia de Sud - Est. Puterea economică a Malaysiei este bazată pe industrie
 • Economia Bălțiului este formată de peste 7.600 agenți economici cu diferite forme organizatorico - juridice. Peste 90 din agenții economici sunt reprezentanții
 • pentru luna Septembrie 2019: Tabelul următor prezintă principalii indicatori economici din anii 1980 - 2019 estimați de Fondul Monetar Internațional. Inflația
 • îndelungată. Indicatorul cel mai utilizat pentru a măsura creșterea este produsul intern brut PIB Se disting două tipuri de creștere economică extinsă
 • dezvoltare durabilă a 151 de țări. La baza acestuia se regăsesc 21 de indicatori Indicele SSI este utilizat pentru monitorizarea progresului țărilor în parcursul
 • Indice al dezvoltării în funcție de sex Măsura a Empowerment - ului în funcție de sex Indicele fericirii naționale Dezvoltara umană economie Indicele
 • Salariul mediu pe economie este o informație statistică. Este calculat de Institutul Național de Statistică și are mai mulți indicatori Câștigul salarial