Back

ⓘ Politică economică ..
                                               

Politică economică

Prin politică economică se înțelege influențarea economiei prin măsuri politice, prin intermediul statului, respectiv al puterii legislative. Trecerea de la teoria economică la cercetarea economiei ar trebui să se desfășoare fără probleme, în practică se observă totuși o diviziune spre o teorie de sine stătătoare. O deosebire aproximativă ar putea fi găsită în politica ordinii și politica procesuală. Prima are ca scop condițiile în care subiecții iau anumite decizii, cea de-a doua subliniază faptul că statul apare sau singur pe piață sau schimbă în mod direct variabilele endogene. Constitu ...

                                               

Alocația de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii este o sumă de bani care este distribuită părinților sau tutorilor copiilor, adolescenților și, în unele cazuri, adulților tineri de către stat. O serie de țări diferite operează diferite versiuni ale programului. În majoritatea țărilor suma de bani plătită pentru copii, depinde de obicei, de numărul de copii din familie.

                                               

Comerț echitabil

Comerțul echitabil este un sistem de schimb de bunuri care are în vedere distribuirea uniformă a profitului de la producător la vânzătorul final. Comerțul echitabil este promovat de ex: ale producătorilor de un anumit produs agricol organizații comunitare eng. Communities asociații profesionale organizații nonguvernamentale ONG-uri ex: In Zanzibar este promovată cultivarea ierbii de mare de către localnicii îndrumați de ecologiști. Iarba de mare este folosită pentru cosmetice și pentru obținerea unui gel pentru înghețate fără chimicale. mișcări ecologiste 1 Comerțul intern Acest sistem est ...

                                               

Economie planificată

O Economie planificată este un sistem economic, în care deciziile cu privire la producție și investiții pentru unul sau mai mulți ani sunt planificate de autoritatea centrală, de obicei, de guvern, prin ministerele de resort, spre deosebire de economia tip laissez-faire unde deciziile economice sunt luate de interacțiunea liberă dintre consumatori și producători, unde indivizii iau decizii economice nu o entitate politică centralizată. Implementarea unei astfel de forme economice se numește planificare iar în termeni politici socialism. În aceste economii, planificarea economică centrală e ...

                                               

Efectul cobra

Efectul cobra este denumirea consecințelor neanticipate, care apar în situațiile când soluția aplicată nu rezolvă, ci agravează problema. Termenul este deseori utilizat pentru a ilustra cauzele stimulenților greșiți în economie și politică.

                                               

Embargo

Embargoul este în politica și economia internațională interzicerea de către un grup de state sau de un stat a exportului sau importului de mărfuri/produse într-o sau dintr-o țară. Embargoul este văzut ca o sancțiune pentru încălcarea unor reguli sau principii de drept internațional sau și ca mijloc de presiune politică. Tot ca sancțiune pentru încălcarea unor reguli sau principii de drept internațional sau ca mijloc de presiune politică, embargoul constă în reținerea de către un stat a navelor comerciale sau a mărfurilor altui stat aflate pe teritoriul său, în condițiile în care a survenit ...

                                               

Grup de Acțiune Locală

Un Grup de Acțiune Locală este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de dezvoltare rurală. Dimensiunea și populația teritoriului acoperit de un GAL sunt variabile, astfel încât o asemenea secțiune transversală multisectorială a unei comunități locale poate cuprinde între 5.000 și 150.000 de locuitori. O astfel de structură este finanțată în baza unei bugetări prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvolta ...

                                               

Naționalizare

Naționalizarea este o măsură politică prin care se face un transfer al proprietății private în proprietatea statului, o înlocuire a proprietății private cu proprietatea publică. Este opusul privatizării. Această măsură politică este cunoscută din Antichitate și a dat naștere domeniului public în Roma Antică. Termenul modern este mai degrabă asociat social-democrației sau naționalismului. Naționalizarea cunoaște epoca sa de aur în Europa între 1945 și 1973, când consensul politic care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial este favorabil naționalizării sectoarelor strategice din servicii ...

                                               

Plan cincinal

Planul cincinal cuprinde un număr de obiective ce trebuiesc îndeplinite în termen de cinci ani. Acesta este un instrument important în economia planificată, mai exact Economia de Comandă. Planul cincinal a apărut în Uniunea Sovietică, fiind creat de Gosplan pe bazele liniilor directoare generale stabilite de partidul comunist pentru dezvoltarea economică. Îndeplinirea planului cincinal devenise cuvântul de ordine a birocrației sovietice. Vezi și Vedere de ansamblu a politicii sovietice de planificare economică Aceeași metodă de planificare a fost adoptată de cele mai multe dintre statele c ...

                                               

Planificare economică

Planificarea centralizată permite organizarea la scară națională a economiei contrar sistemului capitalist care produce organizarea la scară internă, dar produce anarhie a sistemului economic în ansamblu.

                                               

Politică bugetară expansionistă

Politica bugetară expansionistă se referă la creșterea cheltuielilor guvernamentale ale unui stat, în special pentru reducerea efectelor recesiunii economice. Această politică, coroborată cu politica fiscală expansionistă, face parte din teoria economică clasică, și a fost susținută de economistul J.M Keynes. Cu toate acestea, există o serie de critici referitoare la eficiența măririi cheltuielilor guvernamentale, și în consecință, foarte puține state aplică această politică.

                                               

Responsabilitate socială a corporațiilor

Responsabilitatea socială a corporațiilor este un concept care se referă la o prezumtivă datorie pe care companiile ar avea-o față de toate părțile implicate în desfășurarea acțiunilor presupuse de activitatea lor economică. Conceptul se referă la toate categoriile de companii, de la microîntreprinderi până la multinaționale. Prin datorie se înțelege faptul că respectiva companie trebuie să acționeze în conformitate cu obligațiile pe care le are față de părțile implicate și respectând niște principii morale acceptate de-a lungul tradiției.

                                     

ⓘ Politică economică

  • Prin politică economică se înțelege influențarea economiei prin măsuri politice prin intermediul statului, respectiv al puterii legislative. Trecerea
  • confundați cu Politică economică Economia politică sau știința economică de ansamblu, este o ramură a științelor economice Termenul de economie politică a fost
  • Paritatea puterii de cumpărare Politică economică Politică monetară Politica monetară Politică stabilizatoare Politică fiscală Supply - side economics
  • Noua Politică Economică în rusă Но вая Экономи ческая Поли тика, Novaia Ekonomiceskaia Politika, prescurtat NEP a fost un sistem de reforme economice care
  • efectelor recesiunii economice Această politică coroborată cu politica fiscală expansionistă, face parte din teoria economică clasică, și a fost susținută
  • de regulă în două domenii: economie politică și economia afacerilor. Economia politică cercetează toate relațiile economice din domeniul microeconomiei
  • Liberalizarea economică sau liberalismul economic presupune reducerea numărului de reguli și restricții impuse de guvern sectorului economic pentru participarea
  • ajuta economia să se redreseze. De obicei, este aplicată coroborat cu o politică bugetară expansionistă. Scăderea impozitelor și taxelor - - Creșterea veniturilor
  • Respectiv, obiectivul politicii monetare a fost menținerea etalonului aur. Împreună cu conștientizarea ciclicității în activitatea economică sfârșitul sec.
  • Persistența acestor dezechilibre și consecințele lor este datorată politicilor existente în economiile planificate. Se sugerează astfel doua posibilități: fie mecanismul