Back

ⓘ Politică de stânga. Stânga politică este unul din cei doi termeni antitetici, stânga și dreapta, prin care, de la Revoluția Franceză, este desemnată contradicți ..
                                               

Fracțiunea Liberă și Independentă

Fracțiunea Liberă și Independentă a fost un partid politic naționalist din Principatele Unite, activ până la începutul Regatului României. Partidul a fost fondat de Simion Bărnuțiu și l-a avut președinte în aproape toată existența sa pe Nicolae Ionescu. Acesta a crescut foarte mult la începutul domniei lui Carol I, fiind un critic vehement al principelui străin și dorind un sistem politic republican. Nativismul acestuia s-a împletit cu o xenofobie violentă, concentrându-se pe antisemitism și antigermanism. Partidul a încetat să mai existe în 1884, membrii acestuia migrând la PNL sau la PC.

                                               

Ștefan Bulat

Ștefan Sevastian Bulat a fost un politician român, deputat în Sfatul Țării, care a militat pentru unirea regiunii de pe malul stâng al Nistrului cu România. El s-a născut în Doroțcaia, Gubernia Herson, în Imperiul Rus. A studiat la Seminarul Pedagogic se la Bairamcea și la Universitatea din Iași. În anul 1917, acesta a fost unul dintre organizatorii Congresului românilor transnistreni din Grigoriopol. Ulterior, a fost membru al Sfatului Țării. În perioada interbelică, a fost profesor în Chișinău, fiind și director al revistei Tribuna românilor transnistreni, editată la Chișinău. A fost de ...

                                               

Partidul Țărănesc Democrat din Bucovina

Partidul Țărănesc Democrat a fost unul dintre cele câteva partide bucovinene din timpul monarhiei austro-ungare care susținea că reprezintă interesele românilor din regiune. Avea o agentă național-liberală, dar care cuprindea și populismul de stânga. Liderul partidului, Aurel Onciul, susținea că aspirațiile românești pot fi susținute doar într-un imperiu multietnic, motiv pentru care partidul a fost acuzat ca fiind duplicitar. Partidul a avut de asemenea și o aripă paramilitară, numită Arcași. În perioada 1902-1905, partidul s-a aliat și cu politicieni de alte etnii, printre care și ultran ...

                                               

Munca forțată a ungurilor în Uniunea Sovietică

Munca forțată a ungurilor în Uniunea Sovietică în urma ocupării țării de către Armata Roșie la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a fost un subiect care nu a fost cercetat până la prăbușirea regimurilor comuniste și destrămarea Uniunii Sovietice. Nu sunt cunoscute cifre exacte, există însă estimări conform cărora până la 600.000 de unguri au fost deportați, între care aproximativ 200.000 de civili. Numărul celor care au murit în timpul deportărilor este estimat la 200.000 de persoane. Munca forțată a ungurilor a fost parte a unui mai vast sistem, cel al muncii forțată a cetățenilo ...

                                               

Simion Lungul

Simion Vasilievici Lungul a fost un compozitor sovietic și moldovean. În anul 1974 a fost ales artist de onoare al RSSM.

Politică de stânga
                                     

ⓘ Politică de stânga

Stânga politică este unul din cei doi termeni antitetici, stânga și dreapta, prin care, de la Revoluția Franceză, este desemnată contradicția dintre ideologia și mișcările în care este scindat domeniul politic, atât în planul practic, al acțiunii, cât și în cel al teoriei. Trăgând învățăminte din prăbușirea comunismului, stânga modernă este reprezentată în mai toate țările de partide și mișcări care fie au abandonat marxismul, fie au păstrat numai părți ale acestuia.

                                     

1. Trăsături definitorii

Ca una dintre marile orientări politice și ideologice ale epocii contemporane, stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului simplu, justiția socială, egalitatea nu numai de șanse, ci și in drepturi, nediscriminarea oamenilor după rasă, naționalitate sau sex. Ea este expresia politică a altruismului, a iubirii omului de aproapele său, adică sensibilitate pentru suferințele și aspirațiile celorlalți. Stânga modernă nu își vede împlinite idealurile decât într-o societate democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea cerințelor populației, cucerirea puterii fiind calea prin care aceste aspirații pot fi traduse în viață de cei aleși în alegeri.

Una dintre ideile la care țin adversarii stângii moderne este că aceasta ar fi înrudită cu comunismul. Istoria arată că sunt numeroase partidele și mișcările de stânga care s-au opus cu fermitate autoritarismului comunist, aderenții lor înfundând pușcăriile comuniste. Pornit ca o mișcare radicală de stânga cu țeluri generoase, comunismul a degenerat în URSS iar după acest model și în alte țări, a ajuns un regim opresiv ce a refuzat acordarea libertăților individuale și colective, fapt care s-a întors împotriva idealurilor declarate ale mișcării și a fost, în cele din urmă, respins de popor. Astăzi, chiar și partide de stânga, care și-au menținut denumirea de comuniste, au evoluat mult, recunoscând virtuțile economiei de piață partidul comunist chinez sau ale parlamentarismului democratic PC francez și ceh.

A fi de stânga înseamnă opoziție fața de concepția dreptei de făurire a unei societăți în care economicul să fie independent de politic, adică satisfacerea cu prioritate a cerințelor păturii active a populației, un liberalism economic neîngrădit, individualism exacerbat și restrângerea rolului statului la poliție, justiție și armată. Stânga contemporană este împotriva diminuării rolului statului dincolo de o anumită limită, dar, totodată, și împotriva exagerării acestui rol, așa cum ar dori unii populiști, ce vor un stat autoritar, cu un șef atotputernic, capabil să îngrădească exprimarea opiniilor adversarilor politici. Ideile și idealurile stângii țin de căutarea neîncetată a omului după o stare mai bună, pentru sine și pentru comunitatea din care face parte. Pentru aceasta e nevoie de un dublu compromis: pe de o parte, între capitalul pus la dispozitie de patronat și munca oferită de salariați, iar, pe de altă parte, între statul ce legifereaza și menține ordinea socială și piața ce stimulează eficiența individului.

                                     

2. Alte caracteristici ale stângii

Stânga a fost și este neconformistă, fidelă unor principii, dar, totodată, critică față de modul lor de aplicare. Stânga crede în progres, crede în libertatea de expresie și în egalitatea reală a cetățenilor, se opune promovării unui capitalism sălbatic, se ridică împotriva nedreptăților unei societăți imperfecte. De aceea, ideile stângii au fost îmbrățișate de mulți intelectuali din întreaga lume, printre care și câteva personalități, laureate ale premiului Nobel: Albert Einstein, Romain Rolland, Anatole France, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Heinrich Böll, Gabriel Garcia Marquez, Nadine Gordimer, Jose Saramago, Günter Grass s.a.

Criteriul cel mai frecvent utilizat pentru a distinge stânga de dreapta îl constituie – după Norberto Bobbio – atașamentul la idealul egalității între oameni. Omul de stânga e egalitarist, adică e convins că cea mai mare parte a inegalităților care îl indignează sunt sociale și, deci, eliminabile. Omul de dreapta, în schimb, este – după acest autor – inegalitarist, căci consideră că inegalitățile în societate țin de însăși natura omului și e zadarnic a încerca eliminarea lor. Stânga modernă își adaptează tactica la noile condiții istorice, motiv pentru care mesajul stângii continuă să aibă forță de atracție. Economia de piață, singura alternativă in noile condiții, trebuie să îmbine – în viziunea stângii – principiul libertății de acțiune a relațiilor de schimb pe piață cu restricțiile ce decurg din egalitatea socială. Stânga, deci, combate consecințele negative ale mecanismelor economice asupra societății umane și, recunoscând caracterul ireversibil al globalizării, se opune aspectelor distructive ale acestui proces și preconizează menținerea lui sub control. Tradițional, stânga a fost și a rămas internaționalistă, înțelegând prin asta solidaritatea mondială a celor ce muncesc și opoziția fermă față de naționalism. Totodată, însă, a fi de stânga, astăzi, este și o dovadă de patriotism, căci omul de stânga își iubește țara și dorește propășirea ei. Ea consideră, însă, binevenită aderarea țării la organizații integratoare, cum ar fi Uniunea Europeană, deoarece ele pot constitui un imbold în procesul încă neîncheiat al modernizării societății românești. În aplicarea principiului solidarității sociale, stânga susține, de regulă, lupta sindicatelor pentru apărarea drepturilor muncitorilor. Stânga modernă a încetat, însă, să fie exponenta politică a sindicalismului, ba chiar, odată ajuns la putere, un guvern de stânga poate adopta decizii care, conducând la creșterea generală a economiei, riscă să fie contestate de sindicate. Pentru atenuarea însă a urmărilor dureroase ale șomajului, ea militează pentru îmbunatățirea asistenței medicale a forței de muncă și pentru creșterea nivelului de educație a personalului productiv, astfel încât el să se poată adapta cu ușurință progreselor tehnologice.

Stânga este un apărător al drepturilor femeilor și a celor din pătura țărănească. Ea susține emanciparea femeilor și recunoașterea drepturilor lor egale în societate, îndeosebi în România, unde rolul femeilor în parlament, în guvern, în conducerea economiei, în știință, este încă redus. Stânga este în mod natural adevăratul susținator al intereselor țărănimii și este singura forță politică ce sustine sporirea eficienței procesului agricol de producție prin crearea de cooperative țărănești după modelul antebelic inițiat de fruntașul țărănist de stânga Ion Mihalache, iar nu prin reconstituirea marilor latifundii.

                                     

3. Din istoria stângii

Noțiunea de stânga a apărut la 1789, odată cu Revoluția franceză când, în adunarea reprezentanților poporului, locul pe care îl ocupau iacobinii, cei mai deciși în răsturnarea monarhiei, anularea privilegiilor nobiliare și instalarea republicii fiind asezati la stânga amfiteatrului. Principiile revoluției s-au răspândit, apoi, în întreaga Europa, i-au înflăcărat pe cei ce au pregătit revoluția de la 1848: în Franța - Saint-Simon; Louis Blanc, Ch.Fourier, P.J.Proudhon, Auguste Blanqui, în Anglia –Robert Owen, în Germania - Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Fr. Engels, W. Liebknecht, August Bebel ș.a. În Germania, sub impulsul acestora din urmă, la 1875 ia ființă SAPD Sozialdemokratische Arbeiter Partei Deutschlands. În 1848 Marx și Engels publică "Manifestul Comunist", document cu o uriașă influență asupra luptei muncitorilor din întreaga lume. În 1867 apare primul volum din cartea lui Marx "Capitalul", care a cercetat legile de dezvoltare și structurile capitalismului. "Istoria tuturor societăților de până acum este istoria luptelor de clasă", este fraza de început a Manifestului Comunist. Între 1864 și 1876 ființează "Internaționala I-a", destinată orientării teoretice și schimbului de experiență, urmată în 1889-1914 de "Internaționala a II-a", care și-a pus ca scop înființarea de partide socialiste în plan național. Chiar în timpul vieții, dar mai ales dupa moartea lui Marx 1883 și a lui Engels 1895, au apărut noi figuri majore ale mișcării muncitorești: Karl Kautski, Ed. Bernstein, Roza Luxemburg, Paul Lafargue ș.a. Odată cu aceștia a avut loc scindarea ideologică a stângii între reformiști și marxiști. Dacă pentru marxiști și, ulterior, pentru comuniștii-leniniști, obiectivul fundamental este desființarea exploatării și dominației de clasă, preluând puterea prin revoluție politică, în schimb, pentru reformiștii bernsteiniști, ulterior, pentru toate partidele social-democrate, socialiste și laburiste, situația clasei muncitoare poate fi ameliorată prin reformarea, îmblânzirea capitalismului și respingerea căii revoluției, care echivalează, întotdeauna, cu violența. În acest sens, se acordă preferința formelor parlamentare și legale de obținere a succesului în revendicări. Această bifurcare principială a gândirii de stânga dăinuie până astăzi, cu toată prăbușirea comunismului de tip sovietic. Cea de a III-a Internațională, creată la Moscova în 1919 de unde și numele de Komintern și la care au aderat aproape toate partidele comuniste, a avut drept țel apărarea URSS și propaganda comunismului în alte țări. Cea de a IV-a Internațională, apărută în 1938, are caracter trotzkist.                                     

4. Deosebiri între stânga modernă și stânga dogmatică

Forma în care se prezintă astăzi societățile din Germania, Franța, Anglia și chiar Statele Unite, este mult deosebită de imaginea capitalismului sălbatic pe care o combăteau socialiștii acum 100-150 de ani. Pe vremea lui Marx, dar și apoi, pe vremea lui Kautsky, Roza Luxemburg, Bernstein ș.a. sindicatele erau scoase in afara legii ; grevele erau privite ca acte de rebeliune și mulți participanți la ele – arestați; ziua de lucru nu avea un număr de ore limitat legal; lipseau asigurările de șomaj, de boală și de bătrânețe ; muncitorii și țăranii ce nu erau proprietari și deci nu plăteau impozit erau excluși de la dreptul de vot; asistenta socială și sanitară se reducea la filantropia bisericească; învațământul nu era finanțat de stat și, deci, nu era accesibil copiilor din clasele nevoiașe etc.

Sistemul capitalist actual este diferit de cel din secolul 19 și chiar de la inceputul secolului 20: capitalismul contemporan posedă un amplu sector de servicii publice, el nu mai ignoră privațiunile unor largi pături sociale, deoarece sufragiul universal obligă la menajarea viitorilor alegători; principiile drepturilor omului, izvorâte din revoluția franceză, au fost adoptate de ONU și călăuzesc deciziile oamenilor politici; proprietatea privată, deși sacrosanctă, nu mai duce la abuzuri, căci este echilibrată de o serie de alte drepturi și îndatoriri societale. Transformarea capitalismului a avut loc atât sub presiunea mișcărilor muncitorești și a criticii socialiste, cât și ca strategie preventivă a statului burghez ce urmărea desprinderea unei părți a clasei muncitoare de mișcările revoluționare prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

                                     

5. Bibliografie

 • Radu Negru, Articole in săptâmanalul "Timpul-7 zile" 1993-2004.
 • Robert B. Reich, How Capitalism Is Killing Democracy, "Foreign Policy", 2007.
 • Patrik von zur Mühlen, Sozialdemokratie in Europa, Olzog Verlag, München.
 • Vasile Niculae, O istorie a social-democrației române vol.1-1993; vol.2-1997, Ed. Institutului de Teorie Socială.
 • Alex. Florian, Fundamentele doctrinelor politice, 2006.
 • Dieter Nohlen, Kleines Lexikon der Politik, C.H.Beck Verlag, 2001.
 • Norberto Bobbio, Dreapta și stânga, Ed. Humanitas, 1999.
 • K. Marx & Fr. Engels, Manifestul Partidului Comunist, Ed. Nemira, 1998.
 • Marius Lazăr-Iosip, Evoluții posttotalitare ale stângii politice în Europa Centrală si de Est, 1990-2004 Teza de doctorat 2007.
 • Ana Bazac, Reformismul socialist. Repere, Ed. Consens, 1996.
 • Eric Hobsbawm, Das Gesicht des 21. Jahrhunderts, Carl Hanser Verlag, 1999.
 • Radu Florian, Controversele secolului XX, Ed. Diogene, 1995.
                                     

6. Legături externe

 • Partidul socialist francez
 • The Marxist Internet Archive
 • Partidul laburist din Marea Britanie
 • Partidul democratic al stângii din Italia
 • Partidul social-democrat român
                                     
 • numără social democrația, socialismul. Spectrul politic Extrema stângă Politică de stânga Centru politic Centru - dreapta Dreapta politică Extrema dreaptă
 • Stânga se poate referi la: Stânga direcție opusă dreptei. Vezi și stânga și dreapta. Stânga sau Politică de stânga o tendință politică sau ideologie
 • Alianța de Centru - Stânga a fost o alianță politică din România între Partidul Social - Democrat PSD și Uniunea Națională pentru Progresul României UNPR
 • al spectrului politic asociat cu poziții conservatoare, capitaliste, religioase, liberale sau, pur și simplu, opuse cu stânga politică Acesta cuprinde
 • Routledge. p. 160. ISBN 9781136159015. Spectrul politic Centru - stânga Politică de stânga Extrema stângă Centru - dreapta Dreapta politică Extrema dreaptă
 • mișcări politice ocupă poziții de - a lungul acestei axe, determinate după doctrina politică ale acestora. Politica este deseori divizată în stânga și dreapta
 • ca fiind politică de stânga în timp ce Naționalismul Alb este privit ca fiind politică de dreapta. Hawaii funcționează pe baza unui sistem de partid conducător
 • clasificate de stânga De aceea diferența de substanță dintre stânga politică și extrema stângă este dată strict de raportarea față de mijloacele
 • creștin - democrația, conservatorismul, liberalismul. Spectrul politic Centru - stânga Politică de stânga Extrema stângă Centru politic Dreapta politică Extrema dreaptă
 • Partidul Stângii Europene, abreviat ca Stânga Europeană SE, de la European Left, EL este un partid politic la nivel european și o asociație de partide
 • de capitalism În Europa, conceptul de corect politic și - a avut originea în leninismul de stânga pentru a desemna pe cineva care aplica cu multă
                                               

Uniunea generală a muncitorilor evrei "Bund” în România

Uniunea generală a muncitorilor evrei "Bund” în România a fost un partid politic socialist-evreiesc, din perioada interbelică ce avea membri atât din Vechiul Regat, cât și din Transilvania, Basarabia și Bucovina. Acesta a fost afiliat mișcărilor Bund din întreaga Europă.