Back

ⓘ Economie politică ..
                                               

Catastrofă malthusiană

O catastrofă malthusiană a fost definită inițial ca fiind condițiile de revenire forțată la un nivel de subzistență ca urmare a creșterii populației în timp ce producția agricolă nu mai este suficientă. Definițiile mai iau în considerare limitele de creștere economică, precum epuizarea petrolului. Bazat pe lucrările de economie politică ale lui Thomas Malthus, teoriile catastrofei malthusiene sunt foarte similare cu legea de fier a salariului. Principala diferență este că teoriile malthusiene prezic ce se va întâmpla peste mai multe generații sau secole, în timp ce legea de fier a salariul ...

                                               

Distributism

Distributismul este o doctrină social-economică născută în Europa la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, pe baza principiilor bisericii catolice, mai ales ale învățăturilor papei Leon al XIII-lea din enciclica "Rerum Novarum” și ale papei Pius al XI-lea din enciclica "Quadragesimo Anno”. Conform doctrinei distributiste, dreptul la proprietate privată este un drept fundamental iar mijloacele de producție ar trebui să fie cât mai larg răspândite între membrii societății, în loc să fie centralizate sub controlul statului socialism sau al câtorva persoane capitalism. Așadar, dis ...

                                               

Economie verde

Economia verde reprezintă activitatea economică bazată pe conceptul dezvoltare durabilă, pe utilizarea resurselor naturale regenerabile, reducerea consumului de hidrocarburi, unul dintre obiectivele importante fiind protecția mediului. Alte obiective constau în managementul apei și al deșeurilor, precum și cel teritorial. Economia verde implică anumite modificări structurale. Sunt avantajate sectoare ca: fabricarea de celule solare, de turbine eoliene, de celule de combustie, de biciclete, plantarea arborilor, parcuri eoliene etc. Industriile dezavantajate sunt: cele extractive cărbune, ți ...

                                               

Metabolism social

Metabolismul social sau metabolismul socio-economic este setul de fluxuri de materie și energie care au loc între natură și societate, precum și între diferite grupuri sociale. Procesele metabolice sociale încep cu însușirea de materiale și energie din natură. Acestea pot fi transformate și puse în circulație pentru a fi consumate și în cele din urmă excretate înapoi naturii. Fiecare dintre aceste procese au un impact asupra mediului diferit în funcție de modul în care ele sunt efectuate, cantitatea de materie și energie implicată în proces, zona în care se produce, timpul disponibil și ca ...

                                               

Proletariat

Proletariat este un termen care denumește totalitatea proletarilor. În Roma antică, proletarii erau cetățeni liberi săraci, lipsiți de mijloace de producție, respectiv de pământ, eliminați de pe piața muncii de sclavi, care nu puteau plăti impozit, devenind paraziți ai economiei., Termenul în latină proletarii, precum și cuvântul proletariat derivă din același cuvânt latin: proles, care înseamnă "urmași" sau "copil". Aceasta demonstrează că de la proletari se aștepta să servească Roma cu ceea ce puteau ei: făcând copii. Într-o traducere literară, proletariat înseamnă, deci, "cei care nu au ...

                                               

Proprietate privată

Proprietatea privată reprezinta acea proprietate deținută de o persoană fizică sau juridică, diferită de o proprietate publică, adică de a cărei stăpânire beneficiază o administrație publică. Aceasta există sub formele de proprietate personală și mijloace de producție sau bunuri capitale.

                                               

Stagflație

Stagflația este situația economică în care rata inflației este mare, creșterea economică este mică sau nulă, iar rata șomajului este înaltă. Aceasta creează o dilemă privind politica economică ce trebuie adoptată, întrucât acțiunile necesare a fi întreprinse pentru a micșora inflația pot spori rata șomajului și vice versa. Invenția termenului este atribuită politicianului conservator britanic Iain Macleod, care a utilizat termenul pentru prima dată într-un discurs în Parlamentul Regatului Unit în 1965. Avertizând Camera Comunelor despre gravitatea situației, el a spus:

                                               

Teoria îmburghezirii

Teoria îmburghezirii este o teorie politico-socială conform căreia, datorită afluenței economice, în societatea post-industrială solidaritatea de clasă a clasei muncitoare este în regres și ea aspiră la un mod de viață similar micii burghezii, în cele din urmă fiind absorbită de ea. Opusul ei este teoria proletarizării. Teoria a fost dezbătută și discutată pe larg la începutul anilor 1960 în special în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii, ca urmare a două cărți pe această temă: The Affluent Worker in The Class Structure de John H. Goldthorpe 1963 și Must Labour Lose? de Mark Al ...

                                     

ⓘ Economie politică

 • confundați cu Politică economică Economia politică sau știința economică de ansamblu, este o ramură a științelor economice Termenul de economie politică a fost
 • Principiile de economie politică și de impunere este o carte scrisă de către economistul englez David Ricardo. On the Principles of Political Economy and
 • austriacă de economie Cicluri Econometrie Economie matematică Economie evoluționistă Economie instituțională Teoria jocurilor Științe economice Stăpânii
 • de regulă în două domenii: economie politică și economia afacerilor. Economia politică cercetează toate relațiile economice din domeniul microeconomiei
 • Prin politică economică se înțelege influențarea economiei prin măsuri politice prin intermediul statului, respectiv al puterii legislative. Trecerea
 • următoarele subdiscipline: politică comparată, filozofie politică relații internaționale, economie politică metodologie politică administrație publică
 • facultăți este realizarea unei educații economice de nivel academic. Cursuri de Economie Politică Doctrine Economice și Finanțe Publice au fost predate în
 • Analiza economică a proceselor politice economie politică Economia constitutivă Teoria firmelor publice Economia mediului înconjurător Politica fiscală
 • principiului de cerere și ofertă. Acest tip de economie de piață își are originea în studiile de economie clasică ale lui Adam Smith, socialiștii ricardieni
 • În economie și științe politice politica fiscală este utilizarea colectării veniturilor guvernamentale impozite sau reduceri de impozite și a cheltuielilor
 • O Economie planificată este un sistem economic în care deciziile cu privire la producție și investiții pentru unul sau mai mulți ani plan cincinal sunt