Back

ⓘ Ecologie ..
                                               

Ecologie

Ecologia este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc. Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale și a sistemelor mixte. Cu timpul, în a doua jumătate a sec. XX prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei e ...

                                               

Faună

Fauna definește totalitatea viețuitoarelor din regnul animal care trăiesc într-o anumită regiune sau areal geografic. Denumirea provine de la Fauna ⁠, zeița romană a fertilității.

                                               

Floră

Flora reprezintă totalitatea plantelor care cresc într-o anumită regiune sau areal geografic. Pe când fauna este termenul care se referă la totalitatea animalelor care trăiește în regiune. Termenul "Flora” provine din latină zeița romană a florilor și tinereții. Vegetația poate diferi după altitudine, sau regiune climatică, cantitatea de precipitații temperatură. Astfel există: Floră mediteraneană Floră tropicală Floră ecuatorială Floră alpină Floră polară

                                               

Lista roșie a IUCN

Lista roșie a IUCN, creată în 1964, reprezintă inventarul cel mai complet al stării de conservare a speciilor de animale și plante, fiind cel mai bun indicator al stării biodiversității mondiale.

                                               

Ecologie profundă

Ecologia profundă este o ramură oarecum recentă a filosofiei ecologice, care consideră omul ca parte integrantă a mediului său înconjurător. Este un sistem de gândire care acordă mai multă valoare speciilor non-umane și ecosistemelor decât alte mișcări ecologiste clasice. Ecologia profundă încearcă să evite ecologismul antropocentric, care e preocupat de protejarea mediului înconjurător strict pentru a putea fi exploatat în continuare de către oameni.

                                               

Anadrom

Peștii anadromi sau potamotoci sunt pești care trăiesc cea mai mare parte a vieții în apa mării, iar pentru reproducere urcă în apele dulci. De exemplu somonul din Marea Nordului și nordul Oceanului Atlantic migrează pe fluviile și râurile din nord vestul Europei. Din fauna piscicolă a României, specii anadrome care urcă pe Dunăre din Marea Neagră pentru depunerea pontei sunt: scrumbia de Dunăre, nisetrul, păstruga și morunul. Vezi și catadrom

                                     

ⓘ Ecologie

  • mediul natural. Ecologie polară Ecologia deșertului Ecologie tropicală Ecologie bentică Ecologia pădurilor. Ecologia animalelor Ecologia plantelor. Biogeochimie
  • dezvoltarea unei științe a echilibrului natural al viului, ecologie Ca urmare a dezechilibrului ecologic provocat de țările industrializate atât pe teritoriul
  • Zonarea se face: Botnariuc Nicolae, Ecologie Editura Didactică și Pedagogică - București - 1982 Strugren Bogdan, Ecologie generală, Editura Didactică și Pedagogică
  • funcționând sub autoritatea Ministerului Educației. Drept Management Financiar Ecologie și Protecția Mediului Educație Fizică și Sport Științele Comunicării Inginerie
  • Nișa ecologică reprezintă ansamblul caracteristicilor ecologice spațiale - habitat și funcționale - biologice care permit unei specii date să se integreze
  • Rasism ecologic descrie o discriminare ce are ca și bază trăsături rasiale privind reglementarea aspectelor legate de mediu. Această acțiune de discriminare
  • Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură este o unitate de cercetare fundamentală și aplicată în domeniul acvaculturii
  • Ecologia peisajului sau ecologia landșaftului este un domeniu al ecologiei aplicate care se ocupă cu studiul științific al structurii, funcționării, dinamicii
  • Amprenta ecologică măsoară cerințele omenirii de la natură, și anume, cantitatea resurselor naturale necesare pentru a susține economia și activitatea
  • Educația ecologică se referă la eforturile organizate de informare despre mediul înconjurător: funcțiile sale, interacțiunea omului cu ecosistemele în