Back

ⓘ Rechiziție. O rechiziție este un ordin excepțional prin care organele autorității de stat obligă instituțiile publice, agenții economici sau pe cetățeni să cede ..
                                     

ⓘ Rechiziție

O rechiziție este un ordin excepțional prin care organele autorității de stat obligă instituțiile publice, agenții economici sau pe cetățeni să cedeze temporar contra plată anumite bunuri mobile sau imobile pentru nevoile armatei sau ale statului.

                                     

1. Legislația rechizițiilor în România

În România, potrivit legii nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, rechizițiile de bunuri pot avea loc în cazul declarării mobilizării generale sau parțiale ori a stării de război, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, precum și în cazul unor exerciții și antrenamente pentru prevenirea, localizarea și înlăturarea urmărilor unor dezastre. Bunurile imobile vor fi restituite la încheierea situației de forță majoră, în timp ce pentru bunurile perisabile sau de consum se vor plăti despăgubiri. Printre bunurile care pot fi rechiziționate de autorități se află clădiri, terenuri, instalații portuare, aeroportuare și de comunicații, mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de calcul, utilaje, combustibili, piese de schimb, alimente, articole de uz sanitar, animale și furaje. De asemenea, în cazul situațiilor specificate mai sus, cetățenii apți de muncă bărbații în vârstă de 16-60 de ani și femeile în vârstă de 16-55 de ani pot fi chemați să presteze diferite servicii de interes public. Refuzul predării bunurilor sau prestării serviciilor solicitate constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

                                     
 • de la Șelimbăr, ca urmare a faptului că populația Gârbovei s - a opus rechizițiilor impuse de starea de război, a fost trimis un detașament de soldați
 • STO Service du Travail Obligatoire, Serviciu de lucru obligatoriu sistem de rechiziție și transferul în Germania nazistă a sute de mii de lucrători francezi
 • Franceze din Interior, au ocupat clădirea Paris - Soir, dotați cu ordine de rechiziție Ziarele Popular, Le Franc - Tireur, Combat, Le Parisien Libéré, apropiate
 • lui a suferit și mai mult atunci când a fost implicat în frauduloase rechizițiile militare. Când Marele Duce a încercat să - și explice acțiunile el a atacat
 • agricole, posibilitatea aplicării, în anumite condiții a unor măsuri de rechiziție expropriere sau confiscare a bunurilor etc. Dezmembrămintele dreptului
 • Craiovei. A fost deputat pentru județul Dolj 1867 membru în comisia de rechiziții a județului Dolj 1877 prefect al județului Mehedinți 1878 - 1879 primul
 • inamice în ambuscade, culegera de informații, taxe sau efectuarea de rechiziții distrugerea stocurilor de provizii ale dușmanului, etc. Partizanii din
 • fiind apoi trimis în Portugalia și Spania 1808 - 1811 Este acuzat de rechiziții abuzive și brigandaj și este trecut în rezervă, reluând serviciul militar
 • țăranilor refractari colectivizării, categorisiți kulaci chiaburi, prin rechiziția tuturor resurselor Leonid Brejnev aplică o politică mai puțin cruntă:
 • acest eveniment, ei contribuind din plin atât uman cât și material prin rechizițiile organizate. Au fost numeroase cazuri când dintr - o familie au fost concentrați
 • abuz al personalului aliat împotriva civililor niponi și oprea orice rechiziție de alimente. Pe 2 septembrie Japonia a capitulat oficial, semnând Actul