Back

ⓘ Documente ..
                                               

Apostilă

Apostilă se numește o rezoluție pusă pe o petiție, pe o cerere, pe un raport, în general pe un act oficial. În sensul Convenției de la Haga, din 1961, Apostila este o supralegalizare a unui document, necesară pentru ca documentul să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției. Până în prezent, 64 de state au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite în străinatate. România a aderat la 16 martie 2001 la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 iar Republica Moldova începând cu data de 16 martie 200 ...

                                               

Carte

O carte este o colecție de hârtii, pergamente sau alte astfel de materiale, în formă de coli sau foi de cele mai multe ori egale între ele și legate sau broșate într-un volum. Cărțile sunt de obicei tipărite și conțin diverse lucrări scrise, pe cea mai mare diversitate de teme. O carte este de asemenea o operă literară sau științifică sau o parte semnificativă dintr-o astfel de operă. Apariția cărții Cea mai veche metodă de a transmite mesaje și povești era prin transmitere orală vezi viu grai, tradiție, zicătoare. Atunci când sistemele de scriere au fost inventate în antichitate, tăblițel ...

                                               

Curriculum vitae

Curriculum vitae este o expresie latină care se traduce prin "Istoricul vieții”. Forma abreviată CV a început să fie folosită din secolul XX. În general, Curriculum vitae are un format standard, care sintetizează informații cu privire la: datele personale, postul vizat, experiența profesională, educație și formare profesională începând cu ultima formă de învățământ absolvită, informații ce țin de aptitudini native sau dobândite în afară de cele profesionale.

                                               

Document

Un document este o reprezentare a gândirii, în formă scrisă, desenată, prezentată sau fixată pe un suport de memorie. Cuvântul provine de la cele latinești documentum:- act, act oficial și docere:- a învăța, preda. În trecut, termenul era folosit, în mod obișnuit, pentru a desemna o însemnare scrisă utilizabilă pentru a proba un adevăr sau un fapt. În era calculatoarelor, "document” înseamnă, de obicei, un fișier digital care conține în majoritate text, inclusiv structura și formatul său, cum ar fi fonturile, culorile și imaginile incluse. În zilele noastre, un "document” nu este definit p ...

                                               

Efemer

Efemer este orice material scris sau tipărit tranzitoriu care nu este menținut sau păstrat. Cuvântul derivă din ephemeria greacă, adică "durează doar o singură zi, de scurtă durată”. Unele efemere colecționabile sunt carduri de publicitate, pungă pentru vomă, cărți de vizită, semn de carte, cataloage, felicitări, scrisori, broșuri, cărți poștale, postere, prospecte sau defunctele certificate de bursă, bilet de intrare.

                                               

Fișă cu date de securitate

O fișă cu date de securitate este un document ce indică particularitățile și proprietățile unei anumite substanțe chimice. Principalul scop al acestei fișe este de a asigura o manipulare cât mai sigură a substanței prin informare, protejând astfel utilizatorul de produse chimice de potențiale pericole. Această fișă conține instrucțiuni detaliate pentru manipularea substanței și are ca scop reducerea riscurilor profesionale și ambientale. Este astfel concepută pentru a indica procedurile necesare pentru manipularea sigură a produselor chimice. Acestă fișă este utilizată pe scară largă pentr ...

                                               

International Standard Book Number

International Standard Book Number este un identificator numeric pentru identificarea comercială a cărților. Sistemul ISBN a fost creat în Regatul Unit, în 1966, de către vânzătorii de carte și papetărie W.H. Smith; original era un cod standard de numărare a cărților din 9 cifre și așa a fost folosit până în 1974. În 1970 a fost adoptat ca standard internațional, cu numărul ISO 2108. Începând cu 1 ianuarie 2007 ISBN este format din 13 cifre, fiind compatibil cu formatul de coduri de bare EAN-13. Responsabilitatea întreținerii standardului ISBN revine subcomitetului ISO TC 46/SC 9. Agenția ...

                                               

Pașaport moldovenesc

Pașaportul moldovenesc este un document de identitate eliberat cetățenilor Republicii Moldova, pe baza declarațiilor personale pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, precum și în alte țări. Copiiilor sub vârsta de 18 ani și persoanelor improprii de a pleda, pașaportul li se eliberează pe bază aplicării de unul dintre reprezentanții legali. Pașapoarte moldovenești sunt eliberate de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor prin Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru”. Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova se eliberează în exclusivi ...

                                               

Pașaport românesc

Pașaportul românesc este un act de identitate internațional, folosit în special în afara granițelor României, care oferă posibilitatea cetățenilor români de a intra și de a ieși din țară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis publicului și de a circula prin lume. În afara României, pașaportul dă dreptul de asistență și protecție a cetățeanului român, de către misiunile diplomatice și ambasadele României. Pașapoarte românești sunt eliberate de către Ministerul Administrației și Internelor prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. R ...

                                               

Pergament

Pentru fabricarea pergamentului se foloseau piei de oi, capre, viței, iepuri, folosindu-se o tehnică specială de tăbăcire. Cel mai fin pergament se obținea din pieile mieilor nenăscuți. În Antichitate, cel mai important centru de prelucrare s-a aflat în orașul Pergamon din Asia Mică. Datorită locului de producere, romanii numeau acest suport de scris membrana pergamena sau charta pergamena. Când pergamentul era făcut din piele de vițel, de miel sau ied nenăscut, purta denumirea de vellum. Acesta era foarte fin, de foarte bună calitate dar foarte scump. De la numele său derivă denumirea act ...

                                               

Viză

Viza este un document eliberat de un stat unui individ, prin care acel stat îi permite individului accesul pe teritoriul său și șederea pe o anumită perioadă, în anumite scopuri. Majoritatea statelor solicită cetățenilor străini posesiunea unei vize pentru a intra pe teritoriul lor, deși există câteva programe de scutire a vizelor. De obicei, vizele sunt aplicate pe pașaportul beneficiarului. Sistemul de acordare a vizelor între două țări funcționează în general pe bază de reciprocitate; dacă cetățenii unui stat A au nevoie de viză pentru a intra în statul B, analog, cețățenii statului B v ...

                                     

ⓘ Documente

  • Orientale. Două documente este o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale. La Wikisursă există texte originale legate de Orientale. Două documente
  • documente sunt considerate, în principal, reprezentările bidimensionale. Termenul document se poate referi la: Document de identitate Document electronic
  • frecvență mare a termenului în documentul dat și o frecvență scăzută în documente în cadrul întregii colecții de documente Ponderile tind astfel să filtreze
  • stoca și sincroniza automat orice document Word cu Documente Google înainte de introducerea Disc în formatele Documente Google sau Microsoft Office. Copia
  • clădirea școlii primare din localitate. Prezintă copii de fotografii și de documente privind viața și activitatea marelui istoric și arheolog Vasile Pârvan
  • din realitate. În filmele documentare nu se recurge la puneri în scenă și nu se folosesc decoruri sau costume. Documentarele pot fi: filme de călătorie
  • Ipoteza documentară uneori numită ipoteza Wellhausen, afirmă că Pentateuhul primele cinci cărți din biblie nu sunt decât o compilație a câtorva narațiuni
  • Expoziția Foto - documentară Ion Ionescu de la Brad este un muzeu județean din Brad. Sunt valorificate fotografii și copii după documente privind viața
  • Ziua Libertății Documentelor în engleză Document Freedom Day este o campanie internațională coordonată de organizația Free Software Foundation Europe
  • Lista producătorilor și regizorilor de filme documentare sortată alfabetic în ordinea continentelor: Safi Faye Sorious Samura Don Edkins Emile de Antonio