Back

ⓘ Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeil ..
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
                                     

ⓘ Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor a fost adoptată și lansată spre semnare de Adunarea Generala a Națiunilor Unite printr- o rezoluție din data de 18 decembrie 1979. Aceasta a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981 în toate statele member ale ONU.

                                     

1. Context și necesitate

Convenția a fost adoptată în conformitate cu prevederile din Carta Națiunilor Unite ce reafirmă încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea drepturilor și bărbatului și femeii. S-a droit acest aspect deoarece statele membre nu aplicau uniform jurisprudența ONU în materie de egalitate de gen. Prin această convenție sunt reîntărite o serie de drepturi și libertăți. Ca fundamentare a acesteia au fost preluate și solicitările și prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și Cetățeanului care afirmă principiul nediscriminării și proclamă că toate ființele se nasc libere și egale în demnitate și drepturi …. S-a insistat asupra acestui document pentru ca egalitatea în drepturi a femeilor a apărut la sfârșitul secolelor al XVIII lea și al XIX-lea își face resimțită prezența și în zilele noastre. În plenul discuțiilor au fost amintite două momente majore pentru a susține adoptarea acestui document: pe de- o parte Revoluția Franceză de la 1789 și pe de altă parte lupta pentru dreptul la vot al femeilor, moment marcant fiind opera In apărarea drepturilor femeilor autoare fiind Mary Wollstonecraft. Convenția statuează asupra faptului că este nevoie să blocăm accesul femeilor pentru simplul fapt că sunt femei, fiind oprite cutumiar de evoluția lucrurilor.

Structurarea conținutului Conveției, urmând principiile generale ale teoriei dreptului public, documentul are în componență: un preambul care invocă jursiprudență internațională, părți și articole ce setează cadrul și prevederile convenției. În cadrul convenției se solicit îmbunătățirea măsurilor de reconciliere atât pentru femei, cât și pentru bărbaâi, printre care concediile pe motive familiale, concediile pentru îngrijirea persoanelor dependente, condiții de muncă flexibile și încurajarea partajării responsabilităților private și familiale, în vederea facilitării angajării cu normă întreagă a femeilor, cât și a bărbaților.

                                     

2. Conținut și remarci semnificative

Articolul 2 obligă statele semnatare să realizeze o serie de modificări precum: înscrierea în constituțiile naționale sau în alte dispoziții legislative corespunzătoare, să adopte sancțiuni relevante care să interzică discriminarea femeii, să ia totate măsurile necesare pentru aborgarea oricărui act sau legi naționale care produce discriminare a femeilor. Articolul 6 face referire la obligativitatea statelor de a lua măsuri urgente pentru a sista și bloca toate formele existente a traficului de femei și a exploatării prostituției femeii.

Art. 11, punctul 3 reia obligativitatea statelor de a ocroti femeile în domeniile vizate și totodată să revizuiască periodic legislația domestic pentru a asigura protejarea tuturor drepturilor și libertăților atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Art. 17 face referire la constituirea unui comitet care să se asigure că statele member realizează măsuri de ameliorare a discriminării față de femei. Membrii comitetului vor fi aleși prin vot secret dintr –o listă de mebri propuși de către statele membre. Reuniunea Comitetului se realizează pentru cel mult 2 săptămâni în fiecare an pentru a se examina rapoartele prezentate de către statele prezentei Convenții.

                                     

3. Bibliografie

 • en The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol: Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union 2003
 • en UN WOMEN "Women, War & Peace"
 • en UN WOMEN "Violence Against Women"
 • en UN WOMEN Singapore Committee – Governance, Peace & Security
                                     

4. Legături externe

 • en CEDAW 2010, the website of the CEDAW Task Force of The Leadership Conference on Civil and Human Rights.
 • en CEDAW site
 • en Introductory note by Dubravka Šimonović, procedural history note and audiovisual material on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
 • en Convention text
 • en List of parties
                                     
 • CEDAW Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
 • Expresia discriminare rasială semnifică, așa cum este precizat în articolul 1 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
 • legi pro - discriminare și împotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului. Printre cele mai frecvente fenomene de discriminare se află: discriminarea
 • privată Deși Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor CEDÎF din 1979 include Violența Împotriva Femeilor VÎF în
 • șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplica în domeniul muncii
 • ratificarea până în anul 2000 a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și să ia în vedere aspectele egalității între
 • ratificarea și punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor International Alliance of Women
 • algeriană tuturor copiilor născuți în sau din afara Algeriei unei mame sau unui tată algerian. În plus, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
 • Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie