Back

ⓘ Estetică ..
                                               

Estetică

Estetica este un domeniu al filosofiei care are ca obiectiv principal analizarea frumosului în sens larg. Demersul esteticii are în vedere conceptualizarea frumosului artificial - creația umană, dar și conceptualizarea frumosului natural ca de exemplu - un peisaj, un apus de soare. Din această descriere se observă că estetica are un domeniu de interes mult mai larg decât filosofia artei, aceasta din urmă rezumându-se la analiza artei - deci a obiectelor create de om.

                                               

Apolinic

Apolinic este un adjectiv care provine de la numele heladic al zeului-Soare, Apollo - + suf. -ic. Potrivit Dicționarului estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicației., de Ion Pachia Tatomirescu, prin apolinic "este desemnată categoria estetică în antonimie cu dionisiacul, categorie prin care se relevă "apetit pentru imaginea frumoasă, pentru forma armonioasă", "autocontrol olimpic și viziune optimistă", "reverie azură și luminozitate", "seninătatea contemplativă", "simț al măsurii / echilibrului", "simțul perfecțiunii, absolutului", "stăpânire a pasiunilor", "unitate, rig ...

                                               

Erotism

Erotismul cuprinde tot ce amintește de dragostea fizică sau provoacă excitarea sexuală, fie prin opere de artă, fie prin situații, obiecte etc. Una din diferențele dintre erotism și pornografie constă în faptul că pornografia arată explicit trupul și actul sexual, prin toate fațetele posibile, ceea ce detașează total pornografia de tărâmul artelor, pe când erotismul se mulțumește adeseori doar să le sugereze.

                                               

Estetica japoneză

În Japonia, estetica a fost recunoscută ca domeniu de studiu în sine doar odată cu introducerea altor științe din Occident, anume abia în perioada Meiji, dar o estetică japoneză a existat și înainte vreme, sub forma unor scrieri despre natura artei în domenii precum poezia, arta dramatică, pictura, caligrafia, muzica, ceremonia ceaiului, aranjarea florilor, grădinăritul peisagist etc. Autorii erau de obicei artiști preocupați de transmiterea cunoștințelor artei lor generației următoare. De aceea, descrierile erau pedagogice, intuitive și tehnice, deseori neavând un cadru de referință filos ...

                                               

Estetică muzicală

Estetica muzicală este filozofia muzicii. Ea caută răspunsuri la întrebări fundamentale, cum ar fi, de exemplu, "Ce este muzica?” sau "Care este scopul muzicii?”.

                                               

Estetism

Estetismul este un curent artistic și literar care constă în prețuirea mai mult a valorilor estetice decât a temelor social-politice în literatură, artă plastică, muzică și alte arte. Aceasta înseamnă că arta acestui curent specific era concentrată mai mult pe reprezentarea frumosului decât pe o semnificație mai profundă, susținând teoria "artei pentru artă”. Această concepție literar-artistică a fost proeminentă în Europa în cursul secolului al XIX-lea, fiind susținută de personalități notabile ca Oscar Wilde, dar sunt și critici contemporani asociați ei, cum ar fi Harold Bloom, care argu ...

                                               

Eufonie

Eufonia este un termen folosit pentru a desemna un cuvânt sau o frază care are ca efect o impresie acustică plăcută, în special grupuri de consoane și vocale folosite care, puse împreună, formează sunete plăcute și melodioase. Cu alte cuvinte, eufonia este opusul cacofoniei.

                                               

Forma urmează funcția

"Forma urmează funcția” este un principiu asociat cu arhitectura sfârșitului secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și cu designul industrial și – în general – postulează faptul că forma unei clădiri sau a unui obiect ar trebui să se raporteze în primul rând la funcția sau scopul propus.

                                               

Genul liric

Genul liric cuprinde operele literare în care autorul își exprimă gândurile, ideile și sentimentele prin intermediul eului liric. În genul liric domină viziunea și transfigurarea artistică, autorul apelând la tehnici aluzive si asociative, creând un univers de mare forță de sugestie ce se adresează sensibilității cititorului. Este, din acest motiv, genul literar al discursului subiectiv, exprimând sentimentele prin intermediul figurilor de stil și al simbolurilor. De obicei, discursul genului liric este la persoana I, dar este folosită și persoana a II-a. Opera lirica poate fi cultă sau po ...

                                               

Gust (estetică)

Gustul este facultatea de a percepe și de a discerne aspectele frumoase și urâte ale lucrurilor, mai ales în domeniul esteticii. Astfel, o persoană are sau nu are gust. Prin extensie, gustul desemnează judecata sau opinia asupra unui lucru. Un lucru poate fi caracterizat de "bun gust" sau, dimpotrivă, poate fi "dezgustător".

                                               

Istoricism

Istoricismul este un termen din filosofie, termen introdus de Karl Popper pentru a descrie credința unor teoreticieni în necesități istorice predeterminate. Popper a criticat istoricismul și baza acestuia, determinismul.

                                               

Minimalism

Minimalismul se referă la acele mișcări sau stiluri în diverse forme de artă și design, în special arte vizuale și muzică, unde lucrarea de artă este redusă la părțile fundamentale. În alte domenii ale artelor, minimalismul caracterizează nuvelele lui Ernest Hemingway, arta aranjării florale japoneze, Sogetsu Ikebana, piesele de teatru ale lui Samuel Beckett, filmele lui Jean-Pierre Melville și Robert Bresson, poveștile lui Raymond Carver și chiar planurile de automobile ale lui Colin Chapman.

                                               

Muzicologie

Muzicologia este știința care studiază muzica în toate domeniile și manifestările ei: istoria și teoria muzicii, estetica, cultura muzicală a diferitelor popoare.

                                               

Sinestezie

Sinesteziile sunt procedee / deziderate estetic-simboliste prin care corespondențele se relevă pe nivelul vocalelor / consoanelor ce se încearcă într-o înfășurare cromatic-sincretic-semantică, ori vizual-senzorială, împingând și menținând orizontul receptării în tangență la paradoxurile lumii. După cum subliniază și Mircea Scarlat, în Istoria poeziei românești, sugestia este pentru simboliști un mijloc "prin care semnificatul poeziei încetează de a mai fi explicit, transformându-se într-o sumă de latențe" ; prin programul estetic-simbolist, denotația este evitată, "efortul poetului mergând ...

                                               

Wabi

Wabi-sabi este o expresie japoneză ce denumește un concept de estetică ori o dispoziție spirituală,derivată din conceptul budist de "zen",precum și cel taoist. Termenul de "Wabi-sabi" se bazează pe două principii:wabisolitudine,simplitate,melancolie,natură,tristețe,simetrie și sabialternarea timpului,decrepitudinea celor care îmbătrânesc,gustul lucrurilor ce îmbătrânesc."Wabiul" face referire la plenitudinea și modestia care pot fi simțite cu ajutorul fenomenelor naturale,iar "sabiul",senzația care rezultă din lucrurile ce pot fi detectate in urma timpului și a muncii omului.Caracterul sab ...

                                               

Călugărița Războinică

Warrior Nun este o serie de televiziune americană de drama fictivă creată de Simon Barry pe baza personajului de benzi desenate Warrior Nun Areala ⁠ de Ben Dunn. Dezvoltată inițial ca adaptare la un lung metraj, ideea a fost reimaginată ca o serie de televiziune pentru Netflix, când serviciul a dat producției o comandă de serie pentru un prim sezon. Filmările au loc în mai multe locații din Andaluzia, Spania, cum ar fi Antequera ⁠d, unde a fost filmat sediul Ordinului fictiv al Sabiei Cruciforme. Serialul este povestit și condus de actrița portugheză Alba Baptista ⁠d în rolul Avei Silva, o ...

                                     

ⓘ Estetică

  • reprezintă o evoluție în atitudinea estetică Din mileniul III î. Hr. și până în secolul VI î. Hr., apar primele premise estetice În această perioadă apar primele
  • Fenomenologia experienței estetice 1953 Immanuel Kant, Critica puterii de judecată, 1790 Tudor Vianu, Estetica 1934 - 1936 Estetică Stil dezambiguizare
  • Intervențiile chirurgicale estetice se pot grupa în două mari categorii: chirurgia estetică facială chirurgia estetică a corpului. Statisticile arată
  • Sănătății - Curriculum de pregătire în specialitatea Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă, accesat la 7 septembrie 2014 Chirurgie estetică
  • secolul al 18 - lea, urmată de Kant. Prin scrierile lor, termenul antic estetică ceea ce însemna percepția senzorială, a primit conotația sa din prezent
  • legată de ascultător, devenind astfel o noțiune subiectivă. Termenul de estetică din greacă aίσθησιs, senzație a fost introdus în 1750 de filozoful A
  • științe din Occident, anume abia în perioada Meiji 1868 - 1912 dar o estetică japoneză a existat și înainte vreme, sub forma unor scrieri despre natura
  • Termenul Realism se poate referi la: Realism artă o ideologie estetică în artă Realism filozofie Realismul în relațiile internaționale, o teorie
  • aspecte sunt legate de simțul estetic sau artistic al omului. Cu definirea mai completă a acestui termen se ocupă estetica o disciplină din cadrul filozofiei
                                               

Mediologie

Mediologia este o disciplină care explorează căile și mijloacele eficacității simbolice, felul cum imaginile și cerințele pot modifica mersul lucrurilor în societate.