Back

ⓘ Urbanism ..
                                               

Urbanism

Urbanismul reprezintă studiul orașelor, al mediului geografic, economic, politic, social și cultural și al impactului acestor elemente asupra fondului construit. Profesia de urbanist se referă la crearea și organizarea vieții urbane.

                                               

Arhitect peisagist

Arhitectul peisagist este o persoană implicată în planificare, design și câteodată privire în ansamblu la unui peisaj exterior sau a unui spațiu. Practica lor profesională este cunoscută sub denumirea de Arhitectură Peisageră. Termenul de arhitect peisagist câteodată este confundat cu grădinar, designer, arhitect, topograf, inginer, probabil datorită faptului că aceasta este o profesie relativ nouă. Arhitectura peisajului nu a fost recunoscută în țările dezvoltate ca fiind o profesie distinctă până la începutul secolului XX. În ciuda eforturilor arhitectilor peisagiști, încă nu este neobiș ...

                                               

Bordură

Deși bordurile au fost folosite de-a lungul istoriei, doar din secolul 18 au început să fie folosite pe scară largă, ca parte a încercărilor de a înfrumuseța orașele.

                                               

Canalizarea Romei antice

Canalizarea Romei antice este unul din cele mai vechi sisteme de canalizare din lume. Canalizarea nu servea doar pentru evacuarea reziduurilor, ci avea mai multe funcțiuni, printre care tranzitarea apelor pluviale care se scurgeau de pe colinele din oraș prin diferite cursuri de apă mici, evacuarea apelor de infiltrație provenind din sistemele de alimentare cu apă, evacuarea apelor uzate de la băile publice și drenarea zonelor joase, mlăștinoase din lunca râului Tibru Ținând seama de topografia terenului, Roma antică era deservită de trei sisteme de canalizare independente: Sistemul Cloaca ...

                                               

Cardo

Cardo este cuvântul latin pentru "pivot” sau pentru "țâțână de ușă”, folosit în termeni de orientare geografică pentru desemnarea axei nord-sud în jurul căreia pare să pivoteze bolta cerească. În schema urbanismului roman de fondare a unui oraș, ieșită din delimitarea etruscă, un cardo este o axă rutieră nord-sud care structurează orașul. Cardo era una dintre străzile principale din inima vieții economice și sociale a orașului. Din cuvântul cardo provine adjectivul cardinal, "care servește drept pivot”, apoi sintagma "puncte cardinale”. La intersecția străzilor cardo și decumanus axa est-v ...

                                               

Centru civic

Centrul civic este de regulă un cartier central al unei localități, în care se află sediile principalelor instituții publice sau private ale acesteia.

                                               

Centru istoric

Centrul istoric este cea mai veche zonă urbană într-o localitate. Conceptul de centru istoric în italiană: Centro Storico s-a născut în Italia, în secolul al XIX-lea, atunci când oamenii au început să se gândească la restructurarea și protejarea părți vechi a orașelor. În ultimele decenii, dezvoltarea conceptului a progresat: definiția centrului istoric s-a extins, luându-se în calcul nu numai istoricitatea spațiului vechi construit numit istoric și s-a trecut și dincolo de limitele orașelor din trecut. În acest spirit, autoritățile multor municipalități au trasat perimetrul acestor zone d ...

                                               

Conurbație

O conurbație este un ansamblu urban compus din mai multe nuclee urbane ale căror suburbii se apropie în cele din urmă. Noțiunea și termenul au fost formulate în secolul al XIX-lea de urbanistul britanic Patrick Geddes ⁠d. Acest termen are tendința să fie înlocuit, adesea în mod impropriu, prin cel de megalopolis.

                                               

Decumanus

Originea cuvântului din latină decumanus este probabil în raport cu numărul zece în latină decem, însă fără să se poată înțelege această derivare. G. Guțu, în Dicționar latin-român 1983, face trimitere de la decuma, decumanus, decumo la decima, decimanus, decimo.

                                               

Ecologie urbană

Ecologia urbană reprezintă un studiu științific al interacțiunii dintre organismele vii și mediul lor înconjurător, într-un mediu urban. Acesta se referă la zonele acoperite de clădiri rezidențiale și comerciale de înaltă densitate, suprafețe pavate și alți factori urbani, care, împreună, formează un peisaj unic, diferit de mediile studiate anterior, în domeniul ecologiei,având ca scop realizarea unui echilibru între cultura umană și mediul înconjurător. Comparativ cu ecologia în ansamblu, ecologia urbană este un domeniu de studiu recent. Metodele și studiile acesteia sunt asemănătoare și ...

                                               

Exod rural

Migrația de la țară la oraș este modelul migrator al popoarelor care au plecat din zonele rurale către zonele urbane. Este vorba despre o urbanizare văzută din perspectiva rurală. În timpurile moderne, în regiunile în care a avut loc industrializarea agriculturii, întâlnim adesea urbanizarea - atunci când este nevoie de mai puțini oameni pentru a aduce aceeași cantitate de producție agricolă pe piață - iar serviciile și industriile agricole conexe sunt consolidate. Atunci când declinul populației duce la pierderea serviciilor rurale cum ar fi întreprinderi de afaceri și școli, exodul rural ...

                                               

Madina

Al-Madīna reprezintă așa numitul "centru vechi” sau "centru istoric” al orașelor arabe, prezent în majoritatea acestora, în special în partea nordică a Peninsulei Arabice.

                                               

Medină (cartier)

O medină este o secțiune distinctă într-o serie de orașe din Africa de Nord și din Malta. O medină este împrejmuită cu ziduri, cu multe străzi înguste și labirintice. Cuvântul medina înseamnă pur și simplu "oraș ” sau "târg” în araba modernă. Cuvântul este și în aramaică și ebraică referindu-se la un oraș sau zonă populată.

                                               

Plan hippodamic

Un plan hippodamic sau hippodamian, sau milesian, sau în tablă de dame sau în tablă de șah, sau cadrilat, sau ortogonal, este, în urbanism, un tip de organizare a orașului în care străzile sunt rectilinii și se întretaie în unghi drept, creând insule de formă pătrată sau dreptunghiulară.

                                               

Sociologie urbană

Sociologia urbană este studiul vieții și a interacțiunii umane în zonele urbane și metropolitane. Fundația acestei științe sociologice a fost așezată de sociologi precum Karl Marx, Ferdinand Tönnies, Max Weber și Georg Simmel.

                                               

Trotuar

Un trotuar este partea drumului rezervată pentru pietoni și, câteodată, altor utilizatori. Un trotuar poate avea modificări diferite în înălțime față de drum și este, de obicei, separat de secțiunea de circulație pentru vehicule cu bordură. În numeroase cazuri există și o fâșie de vegetație, iarbă, arbuști, copaci sau o combinație a acestora pe trotuar sau între secțiunea pietonală și secțiunea de circulație pentru vehicule.

                                     

ⓘ Urbanism

 • Planificare urbană Urbanizare Urbanism agricol Așezările urbane din România Registrul Urbaniștilor din România Ghid urbanistic Amenajarea teritoriului în
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Facultatea de Arhitectură Facultatea de Arhitectură de Interior Facultatea de Urbanism și Peisagistică Departamentul
 • Facultatea de Urbanism și Peisagistică este una din cele trei facultăți ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Prima instituție de învățământ
 • a dreptului de semnătură a urbaniștilor. A nu se confunda cu semnificația expresiei din limba engleză Agricultural Urbanism sau Urban agriculture
 • Palas este un complex urbanistic situat în zona Centrului Civic al municipiului Iași, în imediata apropiere a Palatului Culturii. Proiectul a fost dezvoltat
 • fereastră Regulamentul local de Urbanism - Planul Urbanistic General - al Municipiului Satu Mare. Regulamentlocal de urbanism - Târgu Mureș Bovindou Bamberg
 • Principiile Urbanismului Inteligent Principles of Intelligent Urbanism - PIU este o teorie a planificării urbane compusă dintr - un set de zece axiome
 • Construcții se desprinde secția de Arhitectură și Urbanism formând Facultatea de Arhitectură și Urbanism Facultatea de Construcții și Instalații are în componență
 • primului Guvern Tăriceanu. A absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, obținând nota 10 pentru lucrarea de diplomă. În 1994, a urmat
 • tablă de dame sau în tablă de șah, sau cadrilat, sau ortogonal, este, în urbanism un tip de organizare a orașului în care străzile sunt rectilinii și se
 • regională, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, urbanism și amenajarea teritoriului, gestiune și dezvoltare edilitară - imobiliară