Back

ⓘ Biserica fortificată din Seliștat. Biserica evanghelică fortificată din Seliștat, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIV-lea. Figurează pe lista mo ..
Biserica fortificată din Seliștat
                                     

ⓘ Biserica fortificată din Seliștat

Biserica evanghelică fortificată din Seliștat, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIV-lea. Figurează pe lista monumentelor istorice 2010, cod LMI BV-II-a-A-11818, cu următoarele obiective:

 • cod LMI BV-II-m-A-11818.01 - Biserica evanghelică fortificată, secolele XIII-XV;
 • cod LMI BV-II-m-A-11818.02 - Incintă fortificată fragmente și încăperi pentru provizii, secolele XV-XVI.
                                     

1. Localitatea

Seliștat, mai demult Jălișteat este un sat în comuna Șoarș din județul Brașov, Transilvania, România. Prima menționare documentară: 1355.

                                     

2. Biserica

În secolul al XIV-lea este construită o biserică sală fără turn clopotniță cu absidă poligonală, fiind amplasată în E străzii principale, pe un teren ascendent. Corul are o boltă în cruce și o absidă 3/6. Astăzi, sala și corul sunt acoperite de bolți avela pe arce dublouri, care, în 1848, au înlocuit bolțile medievale. În jurul anului 1500, biserica este fortificată. Contraforturi suplimentare la cor au permis realizarea unui turn cu 4 niveluri deasupra corului. Ultimul nivel este prevăzut cu un drum de strajă îmbrăcat în scândură si ieșit în consolă, având un acoperiș în 4 ape. Sala bisericii are, de asemenea, un nivel fortificat cu guri de tragere, sprijinindu-se pe arce care, la rândul lor, se sprijină pe contraforturi. În E bisericii este ridicată o casă fortificată cu 3 niveluri. În N bisericii o casă depozit de provizii este amplasată în fața zidului de incintă. Altarul clasicist, cu tabloul central pictat de Fritz Schullerus în 1892, are voleuri baroce și un coronament baroc.

                                     

3. Bibliografie

 • Asociația Mioritics cu suportul financiar al Deutsche Welterbe Stiftung
 • După ilustrații executate de: Radu Oltean, Laurențiu Raicu, Florin Jude.
 • După texte elaborate de: Vladimir Agrigoroaei, Valentin Sălăgeanu, Luiza Zamora, Laura Jiga Iliescu, Ana Maria Gruia.
 • George Oprescu, Bisericile, cetăți ale sașilor din Ardeal, Editura Academiei, București, 1956.
 • Juliana Fabritius-Dancu, Cetăți țărănești săsești din Transilvania, în Revista Transilvania, Sibiu, 19.
 • Iambor Petre, Așezări fortificate din Transilvania sec. IX-XIII, Cluj-Napoca, 2005.
 • Avram Alexandru, Câteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hârtibaciului și zona Sibiului, în Revista monumentelor și muzeelor de istorie, 1981, numărul 2.
 • Crîngaci Maria-Emilia, Bazilici romanice din regiunea Sibiului în Analele Asociației a Tinerilor Istorici din Moldova, Ed. Pontas, Chișinău, 2001.
 • Anghel Gheorghe, Fortificații medievale din piatră, secolele XII-XVI, Cluj Napoca, 1986.
 • Thomas Nägler, Așezarea sașilor în Transilvania, Editura Kriterion, București, 1992.
 • Luca Sabin Adrian, PINTER Zeno Karl, GEROGESCU Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu Situri, monumente arheologice și istorice, Sibiu, 2003.
 • Adrian Andrei Rusu, Castelarea carpatica, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2005.
 • Hermann Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, Monumenta und AKSL, Hermannstadt-Heidelberg, vol. I 1998, vol. al II-lea 1999, vol al III-lea 2002.
 • Țiplic Ioan-Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu secolele X-XIV, Editura Militară, București, 2006.


                                     
 • confesional populația era alcătuită din 411 luterani, 322 ortodocși, 12 adventiști ș.a. Biserica fortificată din Seliștat Wikimedia Commons conține materiale
 • Biserica evanghelică fortificată din Șelimbăr este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Șelimbăr, comuna Șelimbăr. Ansamblul este
 • fortificații: biserica cu incintă fortificată de exemplu Prejmer sau Sânzieni biserica fortificată de exemplu Saschiz, Șeica Mare sau Seliștat fortăreața - biserică
 • Biserica evanghelică fortificată din Nemșa este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Nemșa, comuna Moșna. Ansamblul este format
 • Commons conține materiale multimedia legate de Biserica fortificată din Daneș Biserica fortificată din Daneș, inițial cu hramul Sfântul Dionisie St.
 • Biserica evanghelică fortificată din Țapu, comuna Micăsasa, județul Sibiu, a fost construită în secolul XV. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate
 • Biserica fortificată din Netuș este o biserică luterană în satul Netuș, comuna Iacobeni, județul Sibiu. Prima atestare a bisericii provine din 1309. Biserica
 • Commons conține materiale multimedia legate de Biserica fortificată din Cața Biserica evanghelică fortificată din Cața, comuna Cața, județul Brașov, a fost
 • monumente: Biserica evanghelică fortificată cu turn - clopotniță și încăpere pentru provizii cod LMI SB - II - m - A - 12471.01 Incintă fortificată cu turnuri
 • materiale multimedia legate de Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Biserica evanghelică fortificată din Șaeș este un ansamblu de monumente istorice
 • conține materiale multimedia legate de Biserica fortificată din Vulcan, Brașov Biserica evanghelică fortificată din Vulcan este un ansamblu de monumente
 • Biserica evanghelică fortificată din Metiș, județul Sibiu, a fost construită în secolul XIV. Figurează pe lista monumentelor istorice 2010, Cod LMI: SB - II - a - B - 12459