Back

ⓘ Rezolvare de probleme ..
                                               

Analiza problemei potențiale

Analiza problemei potențiale este un instrument conceput de Kepner și Tregoe ca parte a tehnicii lor de rezolvare a problemelor. Acest instrument se bazează pe modelul gândirii cauză-efect. Analiza problemei potențiale permite să se identifice, să se descrie, a face analiza și a rezolva o situație în care ceva a mers prost, fără a avea explicații asupra performanței inacceptabile. APP identifică în mod sistematic ce poate să decurgă greșit la un plan, o acțiune sau un eveniment, în desfășurare. Cauzele problemei sunt evaluate prin probabilitatea de apariție a acestora, estimând și cât de g ...

                                               

Aporie

Aporie este un termen ce desemnează, la filosofii antici greci, o problemă greu sau chiar imposibil de rezolvat. Aporiile apar adesea ca rezultat al încercării de a rezolva metafizic o problemă filosofică. Așa, de pildă, conceperea metafizică, unilaterală a mișcării ca succesiune de momente discontinue duce la negarea mișcării. Termenul provine din grecescul άπορíα care înseamnă "cale fără ieșire, impas, dificultate". Zenon din Eleea a devenit celebru prin formularea unor astfel de aporii.

                                               

Dilemă

O dilemă este o problemă care oferă două posibilități, raționament care propune două soluții dintre care trebuie aleasă una, deși ambele duc la aceeași concluzie.

                                               

Harta minții

Harta minții este o reprezentare grafică de idei, sub formă arborescentă, cu "ramuri” radiale, care pornesc de la un subiect unic, principal, înscris în mijlocul unei pagini albe. În dicționarul Grand dictionnaire terminologique, elaborat de Office québécois de la langue française se definește astfel termenul cognitive map: "Harta minții este o reprezentare grafică a concepției mentale care permite să se structureze gândirea și ideile proprii, referitoare la un obiect particular.” Ideile principale "sunt emise” de la subiectul central, în toate direcțiile, similar cu spițele unei roți, iar ...

                                               

Matrice de prioritizare

Matricea de prioritizare este o matrice în formă de L care folosește combinațiile pereche dintr-o listă de opțiuni cu scopul de a stabili criteriile necesare alegerii celei mai bune opțiuni. Tehnicile matricelor sunt folosite pentru a face comparații în perechi pentru a stabili cea mai bună variantă/alternativă/opțiune. Această metodă este riguroasă, minuțioasă, însă implică un consum mare de timp. Pentru început se stabilește importanța fiecărui criteriu de alegere a opțiunilor. Apoi se ia în considerare fiecare criteriu în mod separat, fiecare opțiune fiind evaluată în funcție de cât de ...

                                               

Metoda 5W2H

Metoda 5W2H este o metodă cu ajutorul căreia se pun întrebări pentru colectarea datelor cu privire la un proces sau o problemă care trebuie soluționată. Structura sa face ca toate aspectele unui subiect să fie luate în considerare. Denumirea metodei provine de la inițialele cuvintelor englezești: WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY, HOW, HOW MUCH. O variantă a metodei este 5W1H, în care nu mai apare ultima întrebare. În conformitate cu principiul metodei 5W2H un raport de analiză a unui proces sau asupra definirii unei probleme de soluționat poate fi considerat complet dacă răspunde la întrebări c ...

                                               

Problema iosephiană

Problema iosephiană sau Permutația iosephiană, o dilemă care aparține de matematică, de informatică și de teoria jocurilor provine de la Iosephus Flavius și analizează bazele matematice ale jocului-numărătoare de copii precum: Ala-bala-portocala A, etc., respectiv, eliminarea aparent-aleatorie a câte unui membru din grupă care poate fi programată din capul locului.

                                               

Raționament deductiv

Raționamentul deductiv este o operație a gândirii ordonate prin care se obține o judecată nouă numită concluzie din două judecăți anterioare dintre care prima este denumită premisă, iar a doua termen mediu pe baza raporturilor logice dintre ele. Un exemplu al celui mai simplu raționament deductiv: Socrates este un om. Toți oamenii sunt muritori. Prin urmare, Socrate este muritor.

                                               

Sinectică

Sinectica este o metodă de rezolvare a problemelor, în special în grupuri care caută să ilumineze și să utilizeze factorii implicați în gândirea creativă, fie în tehnică, fie în creația artistică. Conceptul de sinectică și metoda numită cu acest termen au fost propuse de William J. J. Gordon, profesor la Universitatea Harvard - SUA și de George M. Prince. Termenul sinectică are originea în limba greacă și are semnificația de îmbinare de elemente diferite și aparent nerelevante insignifiante, având drept scop de bază eliberarea față de constrângeri impuse în cadrul problemei formulate, evad ...

                                               

Tehnica grupului nominal

Tehnica grupului nominal - TGN este o metodă structurată de grup pentru brainstorming care încurajează participarea tuturor membrilor grupului. Este utilă pentru identificarea problemelor, generarea unei soluții și luarea deciziei. Obiectivul acestei tehnici este de a identifica prioritățile chestiunilor selectate în cadrul problemelor, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor grupului. Prin aplicarea TGN se ajunge la o decizie a grupului, prin clasificarea alternativelor în ordinea importanței. Tehnica grupului nominal este eficace în obținerea consensului din partea unei gam ...

                                     

ⓘ Rezolvare de probleme

 • Cele trei probleme celebre ale antichității, rămase încă nerezolvate, sunt probleme de construcție geometrică ce trebuiau să fie rezolvate doar cu rigla
 • oferă probleme și soluții model unei comunități de practicieni. Ca realizări științifice care oferă modele de formulare și rezolvare de probleme unui grup
 • ingeniozitatea, perseverența și răbdarea celui ce încearcă să le rezolve Jocurile problemă sunt adesea prezentate sub forma unor obiecte fizice jucării
 • rezolvarea diferitor probleme În orice rezolvare a unei probleme apare și câte un obstacol care îi împiedică pe Mickey și prietenii săi să rezolve problema
 • căutării în adâncime. Animația ilustrează abordarea backtracking de rezolvare a problemei O regină este plasată într - o coloană care se știe că nu va provoca
 • dificultate care trebuie rezolvată pentru a obține un anumit rezultat greutate, impas, lucru greu de înțeles, greu de rezolvat sau de explicat mister, enigmă
 • problemei potențiale engleză Potential problem analysis este un instrument conceput de Kepner și Tregoe 1981 ca parte a tehnicii lor de rezolvare
 • oricărei probleme din NP poate fi transformată mecanic în timp polinomial într - o instanță a problemei satisfiabilității booleene. Problema satisfiabilității
 • 2600. Jocurile de acțiune cuprind apecte precum explorarea și rezolvare unor puzzle - uri, fără sau cu puțină acțiune. Jocurile pure de acțiune cuprind
 • Această listă cuprinde câteva dintre problemele nerezolvate în fizică. Unele dintre acestea sunt probleme teoretice, însemnând că teoriile existente sunt
 • orientat sau neorientat Ambele probleme sunt NP - complete. Problema ciclului hamiltonian este un caz special al problemei comis - voiajorului, obținut prin