Back

ⓘ Capitalism ..
                                               

Capitalism

Capitalismul este un sistem economic care se distinge prin proprietatea privată asupra factorilor de producție, precum și prin urmărirea profitului, în general pe o piață competitivă. Caracteristicile centrale ale capitalismului includ proprietatea privată, acumularea de capital, schimbul voluntar de mărfuri, un sistem de prețuri și piețe competitive. Într-o economie de piață capitalistă, deciziile și planurile de investiție sunt făcute de către proprietarii factorilor de producție în piețele financiare și de capital, iar prețurile și distribuția de bunuri sunt determinate în principal de ...

                                               

Capitalism financiar

Capitalismul finanțelor sau capitalismul financiar se definește ca subordonarea proceselor de producție ideii de acumulare de profituri bănești într-un sistem financiar. Capitalismul financiar este astfel o formă de capitalism în care intermedierea economisirii pentru investiții devine o funcție dominantă în economie, cu implicații mai largi pentru procesul politic și evoluția socială. De la sfârșitul secolului al XX-lea, acest tip de capitalism a devenit forța predominantă în economia globală, fie neoliberală, fie de altă natură.

                                               

Capitalismul afro-american

Capitalismul afro-american este o mișcare politică în rândul afro-americanilor, care are ca scop acumularea de avere prin dobândirea de proprietăți și dezvoltarea afacerilor. Capitalismul afro-american s-a concentrat, inițial, pe afacerile afro-americane, deși unii critici și activiști au cerut, de asemenea, și o creștere a reprezentării afro-americanilor în corporațiile americane, în general.

                                               

Economie mixtă

O economie mixtă este definită în mod divers ca un sistem economic care îmbină elemente ale economiilor de piață cu cele ale economiilor planificate, piețele libere cu intervenționismul statului sau întreprinderea privată cu întreprinderea publică. Nu există o singură definiție a economii mixte, ci mai degrabă două definiții majore. Prima dintre aceste definiții se referă la un amestec dintre piață și intervenționismul statului, referindu-se la economiile de piață capitaliste cu o supraveghere regulamentară puternică, politici intervenționiste și furnizarea de servicii publice de către guv ...

                                               

Egoismul rațional

Egoismul rațional este o teză conform căreia exercitarea căutării propriului interes este întotdeauna rațională. Este un punct de vedere normativ privind egoismul. Fără îndoială, există diferite alte forme de egoism, precum egoismul etic sau precum egoismul psihologic. În timp ce egoismul psihologic are strânsă legătură cu conceptul motivație iar egoismul etic este strâns relaționat cu conceptul moralitate, egoismul rațional este un punct de vedere conexat raționalității. Ayn Rand este binecunoscută pentru susținerea a ceea ce ea numește "egoismul rațional". Fără îndoială, această susținer ...

                                               

Etica protestantă și spiritul capitalismului

Etica protestantă și spiritul capitalismului este o lucrare de sociologia religiilor scrisă de Max Weber, apărută în Germania, în anul 1904. În cadrul acestei lucrări, Max Weber își propune să arate că etica și înțelegerea protestantă a lumii au influențat în mod pozitiv dezvoltarea capitalismului.

                                               

Capitalul

Das Kapital, sau Capitalul. Critică a economiei politice este un tratat important în economie politică scris de Karl Marx. Lucrarea este o analiză critică a capitalismului care își propune să expună structurile economice pe care se bazează modurile de producție în capitalism. Das Kapital este cea mai citată carte în științele sociale care a fost publicată înainte de 1950. Primul volum, care a fost publicat în 1867, constituie continuarea lucrării "Contribuții la critica economiei politice", publicată în 1859, al cărei rezumat apare în primul capitol. În prefața volumului 1, Marx preciza: V ...

                                               

Keynesianism

Keynesianismul reprezintă un curent în gândirea economică, apărut în secolul XX, introdus de economistul britanic John Maynard Keynes. Acesta a pledat pentru o politică activă în favoarea sectorului public în economie, realizat nu numai prin acțiuni de tip monetarist ale băncilor naționale, dar și printr-o politică fiscală energică -- ambele măsuri fiind menite să reprezinte o contrapondere la ceea ce el considera ineficiența relativă a sistemului economic privat, și a ciclurilor economice generate de acesta. Keynesianismul a fost inițiat în lucrarea Teoria generală a ocupării forței de mu ...

                                               

Laissez-faire

Laissez-faire este un sistem economic în care tranzacțiile între părțile private sunt libere de intervenția guvernului, cum ar fi reglementarea, privilegiile, tarifele și subvențiile. Denumirea de "laissez-faire” face parte dintr-o frază mai mare în franceză și, practic, se traduce prin "lăsați să facă”, dar în acest context înseamnă, de obicei, "dați drumul”.

                                               

Libertarianism

În sens larg, libertarianismul este o doctrină politică care susține drepturile indivizilor de a achiziționa, păstra și schimba propriile bunuri. Unele școli susțin un stat al cărui rol unic este apărarea drepturilor de proprietate, altele susțin că și acest rol ar putea fi îndeplinit de către o piață liberă. Într-un sens strict, libertarianismul este o doctrină care susține că oamenii se dețin pe ei înșiși pe deplin și au capacitatea de a avea drepturi de proprietate asupra obiectelor exterioare.

                                               

Mâna de lucru salariată

M unca pentru salariu, munca salariată, sau forța de muncă salariată este acea relație socio-economică dintre un muncitor pe contul altcuiva și un angajator, relație prin intermediul căreia primul vinde celui de-al doilea, forță de muncă printr-un contract de muncă, formal sau informal. Aceste tranzacții au loc de obicei în cadrul pieței forței de muncă, acolo unde remunerațiile sau salariile, sunt determinate de către bursa pieței. În schimbul salariului, ceea ce se produce prin acea munca devine, proprietate a angajatorului, cu excepția unor cazuri speciale, cum ar fi in cazul dreptului ...

                                               

Mijloace de producție

În economie și sociologie, mijloacele de producție reprezintă resurse fizice și nefinanciare. Acestea includ materii prime, materiale, instalații, utilaje și instrumente utilizate în producția de bunuri și servicii. În terminologia economiei clasice, mijloacele de producție sunt numite "factorii de producție" minus capitalul financiar și capitalul uman. Mijloacele de producție sociale sunt bunurile de tip capital și activele. Pentru a fi gestionate, acestea necesită eforturi de muncă colective și organizate, contrar efortului individual. Tipul de proprietate și structura mijloacelor social ...

                                               

Obiectivism (Ayn Rand)

Obiectivismul este un sistem filosofic elaborat de scriitoarea ruso-americană ⁠ Ayn Rand. Rand a exprimat obiectivismul la început în operele ei de ficțiune, mai ales Izvorul și Revolta lui Atlas, și mai târziu, în non-ficțiune, eseuri și cărți. Leonard Peikoff ⁠, un filosof profesionist și moștenitor intelectual desemnat al lui Rand, i-a dat mai târziu o structură mai formală. Peikoff caracterizează obiectivismul ca un "sistem închis”, care nu este supus schimbării. Dogmele centrale ale obiectivismului sunt că realitatea există independent de conștiință, că ființele umane au contact direc ...

                                               

Stat social

Statul social, cunoscut și ca statul bunăstării, este un concept de guvernare în care statul joacă un rol cheie în protejarea și promovarea bunăstării economice și sociale a cetățenilor săi. El se bazează pe principiile egalității de șanse, pe distribuția echitabilă a resurselor și pe responsabilitatea publică față de cei care nu-și pot asigura resursele minime pentru a duce o viață mai bună. Termenul general poate acoperi o varietate de forme de organizare socială și economică. Sociologul T. H. Marshall a descris statul modern al bunăstării ca o combinație distinctă de democrație, bunăsta ...

                                               

Teoria monopolului de stat

Teoria monopolului de stat a fost inițial o doctrină marxistă popularizată după cel de-al doilea Război Mondial. În 1916, Lenin a susținut că primul Război Mondial a transformat capitalismul laissez-faire în capitalism monopolist, dar nu a facut public ă nicio teorie amănunțită cu privire la acest subiect. Termenul se referă la un mediu în care statul intervine în economie pentru a proteja afacerile de tip monopolist și oligopolist. Așa cum a fost concepută de către Lenin, în broșura sa cu același nume, teoria își propune să descrie finalul istoric al capitalismului, imperialismul de la ac ...

                                     

ⓘ Capitalism

 • germano - american, a folosit expresia capitalism privat în 1863. Nu există o definiție general acceptată a noțiunii de capitalism Totuși, este general acceptat
 • de profituri bănești într - un sistem financiar Capitalismul financiar este astfel o formă de capitalism în care intermedierea economisirii pentru investiții
 • conține materiale multimedia legate de Anarho - capitalism Freedomain Radio - cel mai mare sit anarho - capitalist Liberalism.ro - situl unei asociații românești
 • protestantă și spiritul capitalismului Humanitas, 2007 ISBN 973 - 50 - 0390 - 2 Weber, Max The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism Penguin Books
 • și servicii. În tipurile de capitalism de tip intervenționist, capitalism de bunăstare socială eng. welfare capitalism și economiile mixte, piețele
 • populare cărți anti - capitaliste scrise de afro - americani sunt How Europe Underdeveloped Africa d scrisă de Walter Rodney și How Capitalism Underdeveloped
 • trecere de la feudalism la capitalism sau direct de la feudalism la socialism în cazul unor țări asiatice sau de la capitalism la socialism considerat
 • 20 de ani de ziare între idealismul dat de libertate și afacere, în capitalism 23 dec 2009, mediafax.ro, accesat la 18 septembrie 2010 www.tribunaeconomica
 • un stat de tranziție între capitalism și socialism, dar se poate referi și la un amestec de capitalism de stat cu capitalism privat. Printre exemple se
 • stadiul de dezvoltare care ar fi urmat după capitalism și ar fi fost precursorul comunismului deoarece capitalismul nu ar fi fost dezvoltat complet într - o
 • analiză critică a capitalismului care își propune să expună structurile economice pe care se bazează modurile de producție în capitalism Das Kapital este