Back

ⓘ Drepturile omului ..
                                               

Ziua Drepturilor Omului

Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual în jurul lumii pe 10 decembrie. Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului DUDO, prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore a noii organizații a Națiunilor Unite. Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 V, prin care invita toate statele membre, precum și orice alte ...

                                               

Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990 în România, care acționează pentru protecția drepturilor omului și pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate.

                                               

Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului

Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului este principala instituție a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ce se ocupă în principal cu "factorul uman" al securității. Oficiul, numit în trecut și Oficiul pentru alegeri libere, a fost creat în 1990 de către Tratatul de la Paris și stabilit în 1991. Numele biroului a fost schimbat în 1992 pentru a-și reflecta noile răspunderi alocate în urma Summitului de la Helsinki. Cu sediul la Varșovia Polonia, BIDDO este activă în toate cele 57 de state participante ale OSCE. Acesta ajută guvernele să își îndeplinească ...

                                               

Campania HeforShe

HeForShe este o campanie de solidaritate pentru emanciparea femeilor inițiată de UN Women. Scopul acesteia este de a promova egalitatea prin încurajarea bărbaților de a se implica activ în lupta împotriva inegalității dintre femei și bărbați. Plecând de la ideea că egalitatea de gen este o problemă ce afectează toată lumea din punct de vedere social, economic și politic, campania dorește să implice băieții și bărbații în ceea ce se considera înainte a fi "lupta femeilor de către femei”. Site-ul HeForShe conține o hartă care folosește geolocalizarea pentru înregistrarea angajamentului asuma ...

                                               

Campania internațională "UNiTE pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor”

În perioada cuprinsă între 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii și 10 decembrie, Ziua drepturilor omului, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite au lansat o campanie ce luptă pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. Pe parcursul celor 16 zile, numeroase organizații non-guvernamentale, asociații și comunități pun în practică proiecte, activități, campanii ce au ca scop principal reducerea violenței. Campania internațională "UNiTE pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor” lansată în 2008 de către secretaru ...

                                               

Cazul Bodnariu

Cazul Bodnariu este o dispută între o familie româno-norvegiană, Marius Bodnariu și Ruth Bodnariu și Serviciul de protecție a copilului din Norvegia, Barnevernet, în care cei cinci copii ai familiei au fost preluați pe 16 noiembrie 2015 în custodia statului norvegian, după ce părinții acestora au fost acuzați de folosirea violenței fizice asupra copiilor lor. S-a afirmat că acest caz s-a bazat pe probleme religioase. Deși această acuzație s-a dovedit a fi nefondată, controversa a determinat diverse grupări creștine să protesteze față de acțiunile autorităților norvegiene.

                                               

Comisia pentru drepturile omului din Etiopia

Comisia pentru drepturile omului din Etiopia este o agenție independentă a guvernului etiopian însărcinată cu promovarea drepturilor omului și investigarea abuzurilor asupra drepturilor omului în Etiopia.

                                               

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova este o organizație non-guvernamentală, independentă, non-profit pentru drepturile omului, fondată de un grup de activiști în domeniul drepturilor omului la Tiraspol, regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în anul 1990, în contextul prăbușirii Uniunii Sovietice. Comitetul Helsinki monitorizează respectarea angajamentelor în domeniul drepturilor omului asumate de către Republica Moldova în fața OSCE, ONU, Consiliul Europei. Comitetul pledează pentru respectarea, protecția și promovarea drepturilor omului prin expertizar ...

                                               

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este un catalog al drepturilor fundamentale elaborat de Consiliul Europei, semnat pe 4 noiembrie 1950 la Roma și intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953. Convenția a fost ratificată de cvasi-totalitatea statelor membre ale Consiliului Europei, este una dintre construcțiile cele mai noi ale sistemului instituțional internațional. Convenția și protocoalele sale adiționale apără mai multe drepturi și libertăți fundamentale ce au ca titulari persoa ...

                                               

Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice

Convenția privind Armele Chimice este un tratat privind controlul armelor care interzice producerea, stocarea și folosirea armelor chimice și precursorilor acestora. Numele complet al tratatului este Convenția privind Interzicerea Dezvoltării, Producerii, Stocării și Folosirii Armelor Chimice și Distrugerea acestora și este administrat de către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, o organizație interguvernamentală cu sediul în Haga, Țările de Jos. Tratatul a intrat în vigoare în 1997. Convenția privind Armele Chimice interzice utilizarea pe scară largă, dezvoltarea, producerea, ...

                                               

Curtea Penală Internațională

Curtea Penală Internațională este o instanță de justiție internațională permanentă, cu sediul la Haga în Olanda. Menirea și scopul acestei instituți juridice internaționale este de a judeca persoane care au comis genociduri, crime de război și crime împotriva umanității. Curtea este compusă din 18 magistrați, care au fost investiți în funcție pe 11 martie 2003, dintre care în rangul cel mai înalt, canadianul Philippe Kirsh. Instanța nu poate judeca cauze retroactive ci numai cazuri provenite după 1 iulie 2002. Până în mai 2004, 94 de țări au ratificat statutul tribunalului, printre care și ...

                                               

Drept de găzduire vremelnică a copilului

Dreptul de găzduire vremelnică este reprezentat de dreptul părintelui necustodian, al părintelui custodian nerezident sau al altor persoane semnificative din viața copilului de a menține legături personale cu copilul prin faptul că adultul în cauză poate să găzduiască minorul la domiciliul său pentru anumite perioade de timp. Dreptul de găzduire reprezintă una dintre modalitățile recomandate de lege pentru menținerea de legături personale între un părinte care nu locuiește permanent cu minorul. Se vorbește despre un drept de găzduire vremelnică pentru un părinte atunci când în familie, dup ...

                                               

Dreptul de acces la Internet

Dreptul de acces la Internet, cunoscut în limba engleză și ca dreptul la broadband, reprezintă poziția conform căreia toți oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a accesa Internetul, în scopul exersării drepturilor fundamentale legate de libertatea expresiei și de alte prerogative similare, considerate universale. Această poziție susține, totodată, că guvernele lumii au responsabilitatea de a se asigura că accesul cetățenilor la Internet este larg răspândit, și că el nu este limitat în mod arbitrar sau nerezonabil de către stat. Dreptul de acces la Internet este recunoscut în jurisdicția ...

                                               

Etica relațiilor internaționale

Intervențiile umanitare, conform căreia puterea statului în interiorul propriilor granițe trebuie subordonată unui "principiu de extremă urgență” – nevoia unei minime protecții a drepturilor omului.

                                               

Svetlana Gannușkina

Svetlana Alexeievna Gannușkina, n. 1942, Moscova) este o luptătoare pentru drepturile omului din Rusia. Este președintă a organizației de ajutorare a refugiaților "Ajutor Civil” în limba rusă Гражданское содействие, și conducătoarea așa-numitei "Rețele a centrelor de consultație juridică pentru refugiați și expulzați” în limba rusă Миграция и Право.

                                               

Genocid cultural

Genocidul cultural reprezintă orice act de distrugere deliberată a moștenirii culturale a unui popor sau a unei națiuni pentru scopuri politice sau militare. Articolul 7 din "Declarația Națiunilor Unite cu privire la drepturile popoarelor indigene” din 26 august 1994 stabilește drepturile popoarelor indigene, și anume: "ele au dreptul individual și colectiv de a nu fi supuse genocidului sau genocidului cultural”. Conceptul de genocid cultural pornește de la termenul de genocid, care reprezintă orice act comis cu intenția de a distruge, în tot sau în parte, un grup național, etnic, rasial s ...

                                               

Human Rights Campaign

Human Rights Campaign este cel mai mare grup de lobby pentru lesbiene, gay, bisexuali și transsexuali în Statele Unite, cu peste 700.000 de membri și suporteri.

                                               

INCADAT

INCADAT este o bază de date electronică care reunește toate sentințele CEDO cu privire la răpirea internațională de minori creată sub auspiciile Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat și care oferă un acces ușor la multe dintre deciziile luate de către instanțele judecătorești naționale din întreaga lume în ceea ce privește aplicarea Convenției din 1980 cu privire la răpirea internațională de minori.

                                               

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului

Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului este un departament al Secretariatului Națiunilor Unite care lucrează pentru promovarea și protejarea drepturile omului care sunt garantate de dreptul internațional și stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. Biroul a fost înființat de Adunarea Generală a ONU la 20 decembrie 1993 în urma Conferinței Mondiale a Drepturilor Omului din 1993.

                                               

Pax Christi

Pax Christi International este o mișcare catolică pentru pace, non-guvernamentală și fără scop lucrativ, care operează pe scară mondială pe problemele privitoare la drepturile omului, securitatea umană, dezarmarea și demilitarizarea, o ordine socială justă, religiile și conflictele armate.

                                               

Pedeapsa capitală în Europa

Pedeapsa capitală a fost abolită în toată Europa, mai puțin într-un stat - Belarus. Moratoriul privind pedeapsa cu moartea apare atât în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene UE cât și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului adoptată de Consiliul Europei, și, astfel, este considerată o valoare centrală. Dintre toate țările europene moderne, San Marino și Portugalia au fost primele care au desființat pedeapsa capitală și numai Belarus încă practică pedeapsa capitală. Letonia a abolit pedeapsa cu moartea pentru infracțiunile pentru crime pe timp de război in 2012.

                                               

Pedeapsa capitală în România

Pedeapsa cu moartea are o istorie lungă și variată în România. Vlad al III-lea Țepeș care a domnit în Țara Românească, în principal în perioada 1456-62 este cunoscut în toată lumea pentru că a executat mii de oameni prin tragere în țeapă. Unul dintre succesorii săi, Constantin Hangerliu, a fost strangulat, împușcat, înjunghiat și decapitat de otomani în 1799. Horea și cu Cloșca au fost trași pe roată de către autoritățile imperiale austriece care stăpâneau în acel moment Transilvania în 1785.

                                               

Politici identitare

Politicile identitare reprezintă o abordare și analiză politică fundamentată pe ideea că oamenii prioritizează nevoile și interesele specifice identității lor rasiale, religioase, etnice, sexuale, sociale sau culturale asumate și preferă alianțe politice doar cu cei din același grup în locul implicării în relații politice tradiționale. Cel care se identifică cu o anumite politici identitare tinde să-și promoveze interesele fără să țină cont de interesele grupurilor politice diverse. În terminologie academică, termenul politici identitare este utilizat cu scopul de a denota o serie de activ ...

                                               

Stare de asediu

Starea de asediu în legislația românească reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacității de apărare a țării la pericole grave, actuale sau iminente, care amenință suveranitatea, independența, unitatea ori integritatea teritorială a statului. Ea se instituie pe o perioadă de maximum 60 zile.

                                               

Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale

Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale este tratatul care a instituit Curtea Penală Internațională. A fost adoptat la o conferință diplomatică de la Roma din 17 iulie 1998 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. În martie 2019, 124 state sunt părți la statut. Printre altele, statutul stabilește funcțiile, jurisdicția și structura instanței. Statutul de la Roma a stabilit patru crime internaționale de bază: genocidul, crimele împotriva umanității, crimele de război și crima de agresiune. Aceste infracțiuni "nu sunt supuse niciunui statut de limitări”. În conformitate cu Statutu ...

                                     

ⓘ Drepturile omului

 • Drepturile omului sunt de obicei înțelese ca drepturi inalienabile fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că
 • Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova este o organizație non - guvernamentală, independentă, non - profit pentru drepturile omului fondată de
 • tind statele și conform căruia se verifică modul în care se respectă drepturile omului în diferite state ale lumii, prevederile acesteia fiind ulterior preluate
 • legislative cu privire la drepturile omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului Alte decizii CEDO Declarația Universală a Drepturilor Omului Listă de convenții
 • Drepturile omului în Cuba sunt prevăzute în Capitolul al VII - lea din Constituția Cubaneză, Drepturi fundamentale, îndatoriri și garanții capitol în
 • Curții Europene a Drepturilor Omului - inițiază și susține campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile omului - dialoghează cu
 • Pentru alte sensuri, vedeți Convenția Europeană a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului CEDO adesea numită informal Curtea de la Strasbourg
 • evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului General Assembly a ONU Resolution 423 V session 5 on 4 December
 • Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite Paris, 10 decembrie 1948 Convenția pentru protecția drepturilor omului
 • Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului engleză Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR este principala instituție
 • Institutul internațional privind drepturile omului franceză: Institut international des droits de l homme, IIDH engleză: International Institute of