Back

ⓘ Aureliu Leca a fost un profesor universitar emerit dr. inginer, autor și coautor a 33 de cărți, monografii și manuale universitare în domeniul energetic; a publ ..
                                     

ⓘ Aureliu Leca

Aureliu Leca a fost un profesor universitar emerit dr. inginer, autor și coautor a 33 de cărți, monografii și manuale universitare în domeniul energetic; a publicat numeroase articole, studii și lucrări de specialitate în țară și în străinătate, fost președinte și director general RENEL, fost senator în perioada 2000-2004 în județul Olt pe listele partidului PSD. În ultima perioadă a vieții sale era profesor consultant și îndrumător de doctorat la Universitatea Politehnica din București.

                                     

1. Biografie

Aureliu Leca a studiat la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Energetică, Secția de Termoenergetică, promoția 1963, absolvind ca șef de promoție. În perioada iulie 1968 - iunie 1969 a studiat în străinatate ca bursier Fullbright la Universitatea din Florida, Gainesville, Florida-SUA, departamentul de Științe de Inginerie Nucleară. În anul 1972, și-a susținut teza de doctorat în domeniul centralelor termoelectrice, Institutul Politehnic București, având ca subiect: Rugozitatea artificială pentru intensificarea transferului de căldură în reactoarele nucleare. Între anii 1990-1993 și 1997-1998 a ocupat funcția de Președinte și Director General al Regiei Autonome de Electricitate - RENEL, iar din 2000 până în 2004 a fost senator în județul Olt din partea partidului PSD.

                                     

2.1. Activitate profesională Funcții

 • Auditor termoenergetic de către ARCE din 2004;
 • Membru, Consiliul de Conducere al Consiliului de Cooperare Economică al Mării Negre, reprezentantul României septembrie 1992 - mai 1995;
 • Profesor, Șef de catedră, Catedra UNESCO de Științe Inginerești, Programul Energie-Mediu, Universitatea "Politehnica” București din octombrie 1992;
 • Prim vicepreședinte, Confederația Patronatelor din România din ianuarie 2000;
 • Președinte, Firma Bossard-Consultants Franța în România martie 1994 - martie 1997;
 • Membru, Consiliul Consultativ al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE aprilie 1999 - mai 2003;
 • Coordonator de proiect PNUD, "Centrul de Pregătire, Informare și Diseminare în domeniul Managementului Energetic” - TIDCEM noiembrie 1994 - iunie 1999;
 • Senator, membru al Parlamentului României - Secretar al Comisiei de Privatizare, Legislația 2000-2004 decembrie 2000 - decembrie 2004;
 • Prodecan, Facultatea de Energetică 1972-1981;
 • Președinte, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei noiembrie 1990 - mai 1993; martie 1997 - mai 2004;
 • Președinte aprilie 1992-aprilie 1994, septembrie 1999–aprilie 2203, Prim vicepreședinte aprilie 1994 - septembrie 1999, Confederația Națională a Patronatului Român;
 • Director, Departamentul de energie, Grupul GRIVCO septembrie 1998 - iunie 2003;
 • Secretar de Stat, Șeful Departamentului Energiei, Ministerul Industriei și Resurselor noiembrie 1990 - februarie 1991;
 • Președinte și Director General, Regia Autonomă de Electricitate - RENEL noiembrie 1990 - mai 1993 și martie 1997 - august 1998;
 • Membru fondator la Academia de Științe Tehnice din România din 1997;
 • Șef de catedră, Catedra Centrale Electrice, Facultatea de Energetică 1990;
 • Asistent universitar 1963-1969, lector 1969-1974, conferențiar 1974-1990, profesor din 1990 în Ingineria Energetică, Mecanică și Nucleară, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Energetică, Catedra Centrale Electrice;
 • Auditor energetic pentru clădiri, gradul I din 2006.
 • Consilier, Regia Autonomă de Electricitate - RENEL mai 1993 - februarie 1994;
 • Președinte, "Fundația Română pentru Energie și Mediu” din martie 1998;
 • Președinte, Federația Patronală Electricitate, Petrol și Gaze - ELPEGA martie 1997 - iunie 1999;
 • Membru, Consiliul Consultativ pentru Energie al Președintelui României ianuarie 1997 - noiembrie 2000;
 • Președinte de Onoare, Confederația Națională a Patronatului Român din aprilie 2003;
                                     

2.2. Activitate profesională Speaker la conferințe internaționale

 • World Energy Congress, 16th Congress Houston, septembrie 1998
 • Economic and Business Summit:" Rebuilding South-East Europe” Thessaloniki, noiembrie 1999
 • International Conference on Caspian Energy to Europe, București, septembrie 1998
 • USTDA, Crossroads of the World Conference Istanbul, mai 1998
 • United Nations, Economic Commission for Europe Geneva, mai 1993
 • 5th Inter-Parliamentary Meeting," Promotion of the European Experience on Renewable Energy Sources and Climate Change. A High Level Approach” Atena, iunie 2003
 • Phare Program, Energy Investment Management - Experts Training, Viena, decembrie 1998
 • World Energy Council Workshop," District Heating and Cogeneration in Transition Economies: Policies and Regulations” Moscova, martie 2004
 • International Conference for Renewable Energies Bonn, iunie 2004
 • Financial Times Conference Londra, noiembrie 1992
 • TAIEX Seminar," Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in a Liberalised European Energy Market” Bruxelles, 10-12 octombrie 2002
 • GLOBE Foundation, International Conference GLOBE 98 Vancouver, martie 1998
 • International Conference" Energy in Central and Eastern Europe” București, noiembrie 2006
 • The Second International Conference on Environmental Pollution Barcelona, sept-oct 1993
 • IBC UK, Restructuring and Privatisation of the Electricity Industries in Central and Eastern Europe Praga, iulie 1998
 • World Energy Congress, 17th Congress Buenos Aires, octombrie 2001
 • International Conference" Energy Efficiency in Housing Sector – World Practices and Approaches to its Implementation in Ukraine”, Ministry of Housing and Municipal Economy of Ukraine Kiev, 23 aprilie 2008
 • Belgian Nuclear Society," Energy Policies of Romania”, Brussels, aprilie 2001
 • The e-Parliament," Action Network on Climate and Energy” Torino, iunie 2003
 • USAID, Utility Partnership Program Annual Meeting Riga, octombrie 1997
 • The Second World Coal Conference Londra, martie 1993


                                     

3.1. Opere științifice Cărți, Manuale universitare

 • Instalații termice industriale, Colectiv de autori, Editura Tehnică, București, 1978
 • Manualul inginerului termotehnician - 3 Volume, Colectiv de autori, Editura Tehnică, București, 1986
 • Centrale Electrice. Probleme, Autori: Aureliu Leca, Costin Moțoiu, Nicolae Stan, Cezar Ionescu, Virgil Mușatescu, Constantin Brătianu, Marin Ghergu, Longin Ionescu, Gheorghe Zidaru, Victor Athanasovici, Constantin Neaga, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
 • ENERG - Energie. Eficiență. Restructurare. Gestiune, Volumul al XV-lea, Autori: Aureliu Leca, Virgil Mușatescu, Emil Statie, Editura Tehnică, București, 1997
 • Lexicon de termodinamică și mașini termice - 4 volume, Colectiv de autori, Editura Tehnică, București, 1985
 • Conducte și rețele termice, Autori: Corneliu Burducea, Aureliu Leca, Editura Tehnică, București, 1974
 • Transfer de căldură și masă. O abordare inginerească, Autori: Aureliu Leca, Emilia-Cerna Mladin, Mihaela Stan, Editura Tehnică, București, 1998
 • Conducte pentru agenți termici, Autori: Aureliu Leca, Ilie Prisecaru, Horia-Mihail Tănase, Lazăr Lupescu, Cornel Raica, Editura Tehnică, București, 1986
 • Posibilități de economisire a combustibililor și căldurii în centralele termice industriale și termoelectrice, Autori: Costin Moțoiu, Horia Furtunescu, Aureliu Leca, Victor Athanasovici, Editura Tehnică, București, 1976
 • Rețele termice și hidropneumatice, Autori: Corneliu Burducea, Constantin Dinculescu, Aureliu Leca, Editura Didactică și pedagocică, București, 1968
 • Serviciul public de încălzire centralizată. Propuneri de eficientizare, Autori: Aureliu Leca, Cristina Cremenescu, Editura AGIR, București, 2008
 • Principii de management energetic, Colectiv de autori, Editura Tehnică, București, 1997
 • Îndrumar. Tabele, nomograme si formule termotehnice, Volumul II, Autori: Aureliu Leca, Mihai G. Pop, Editura Tehnică, București, 1987
 • Strategii și politici energie-mediu în România, Autori: Aureliu Leca, Virgil Mușatescu, Editura AGIR, București, 2010
 • Instalații termice industriale. Culegere de probleme pentru ingineri - 2 Volume, Autori: Ioan Gheorghe Carabogdan, Adrian Badea, Aureliu Leca, Victor Athanasovici, Longin Ionescu, Editura Tehnică, București, 1983
 • Transfer de căldură și masă. Teorie și aplicații, Autori: Aureliu Leca, Dan Ștefănescu, Ladislau Luca, Adrian Badea, Mircea Marinescu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
 • Proprietăți termofizice si termodinamice - Solide, Lichide, Gaze - 3 Volume, Autori: Aureliu Leca, Ilie Prisecaru, Editura Tehnică, București, 1994
 • Managementul Energiei. Principii, concepte, politici, instrumente. Editia a II-a, Colectiv de autori, Coordonatori: Aureliu Leca, Virgil Mușatescu, Editura AGIR, București, 2008
 • Procese de transfer de căldură și de masă în instalațiile industriale, Colectiv de autori, Editura Tehnică, București, 1982
 • Procese și instalații termice în centrale nucleare electrice, Autori: Aureliu Leca, Mihai Pop, Nicolae Stan, Adrian Badea, Ladislau Luca, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979
 • Ridicarea eficienței aparatelor schimbătoare de căldură, Autor: Aureliu Leca, Editura Tehnică, București, 1978
                                     

3.2. Opere științifice Studii, Articole, Lucrări

 • Generator de abur pentru CNE. Pentru uzul studenților, Autori: Aureliu Leca, Mihail Ceclan, București, 1992
 • Impactul implementării pachetului energie-schimbări climatice asupra economiei românești, Autori: Aureliu Leca coordonator, Virgil Mușatescu, Dorel Mihai Paraschiv, Roxana Voicu-Dorobanțu, Ana Maria Marinoiu, Institutul European din România, 2010
                                     

4. Premii și distincții

 • Lifetime Achievement for Excellence Award, Romanian Energy Awards, acordat de The Diplomat Bucharest aprilie 2014
 • Ordinul Național Steaua României în gradul de Cavaler pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării și în progresul științei și tehnologiei, acordat de Președintele Emil Constantinescu 2000
 • Diplomă de onoare pentru contribuția deosebită adusă la progresul tehnic în domeniul instalațiilor pentru construcții, acordată de Asociația Inginerilor de Instalații din România București, 16 octombrie 1996
 • Premiul Ionel Purica pentru contribuții deosebite la dezvoltarea energeticii nucleare în România, acordat de Asociația Română "Energia Nucleară" 1992
 • The Medal of Joy Boyle Friendship Association, acordată de Ambasadorul Canadei Gilles Duguay București, 31 iulie 1998
 • Premiul de excelență Energypedia O viață dedicată energeticii românești, acordat de CEZ România 9-10 octombrie 2012
 • Premiul I la Forumul Regional de Energie FOREN pentru lucrarea Proposals for a new Strategy of Romania 2010
 • Medalia jubiliară pentru merite deosebite depuse în dezvoltarea energeticii românești, acordată de Consiliul Științific al Institutului de cercetări și modernizări energetice 4 iunie 1980
 • Lifetime Achievement, Energy Oscars, acordat de Energynomics noiembrie 2013


                                     

5. Legături externe

 • Aureliu Leca, profesor universitar: Sectorul energetic românesc are nevoie de investiții de peste 20 mld. euro, 23 martie 2010, Money.ro
 • Aurel Leca: Strategia energetică ar trebui reanalizată, 7 ianuarie 2009, Money.ro

Interviuri