Back

ⓘ Terasă, geologie. Terasele naturale pot fi: de versanți, formate în urma mișcărilor tectonice și eroziunii, care sunt dispuse de-a lungul versanților văilor. de ..
Terasă (geologie)
                                     

ⓘ Terasă (geologie)

Terasele naturale pot fi:

 • de versanți, formate în urma mișcărilor tectonice și eroziunii, care sunt dispuse de-a lungul versanților văilor.
 • de tip fluvial, constituite din aluviunile depuse trepat în procesul de adâncire a albiei unui curs de apă;

Terasele artificiale sunt lucrări hidrotehnice antierozionale executate pe terenurile în pantă, în scopul reducerii fenomenului de eroziune. Se cunosc următoarele tipuri de terase:

 • terasele individuale sunt destinate plantațiilor pomicole și se execută pe terenuri frământate, cu pante mari, au formă de pocoavă orizontală în jurul pomilor, sub protecția coroanelor. Taluzul din aval se consolidează cu iarbă sau piatră.
 • terasele continui, realizate sub forma unor platforme neîntrerupte de-a lungul curbelor de nivel sau ușor înclinate față de curbele de nivel. Platforma poate fi orizontală, înclinată în sensul pantei sau contrapantă, cu lățime constantă sau variabilă. Taluzul poate fi consolidat, biologic sau mecanic, cu zid de sprijin. Se practică pe ternuri cu pante de peste 20%. Din categoria teraselor continui fac parte și terasele banchetă, alcătuite din platforme succesive, întrerupte de banchete înierbate, creând obstacole în calea apelor de scurgere.
                                     
 • Termenul de terasă se poate referi la: Terasă arhitectură element arhitectural Terasă geologie Terasă agricultură
 • pe terasele nistrene de lângă satul Mălăiești, sau mai simplu Solurile fosile de la Mălăiești, reprezintă un monument al naturii de tip geologic sau
 • Terasa levantină din zona codrilor este un monument al naturii de tip geologic sau paleontologic în raionul Ungheni, Republica Moldova. Este amplasat la
 • Secțiunea geologică din valea râului Ialpug este un monument al naturii de tip geologic sau paleontologic în Găgăuzia, Republica Moldova. Este amplasat
 • teraselor sale, iar versantul drept a luat forma unui abrupt de împingere. În Podișul Transilvaniei N. Josan 1979 a identificat 8 nivele de terasă t1
 • cercetărilor paleontologice și geologice cât și includerea zonei în trasee turistice. Vedere generală Partea de nord Partea de sud Terasa de pe malul vestic Bordei
 • gard de piatră și o poartă de fier. Din punct de vedere geologic izvorul este descendent de terasă Apa este, după compoziția sa chimică
 • XX - lea Institutului de Prospecțiuni Geologice din Moscova în prezent exponatele se află la Muzeul de Stat de Geologie V. Vernadski d din Moscova Reminiscențele
 • Nimereuca. Aria protejată este compusă din două masive geologice ambele acoperite de depozitele teraselor pleistocene ale Nistrului, constituite din argile
 • pârâul Urlui. Aceste micro - terase sunt slab dezvoltate, sub forma de petece Harta geologică Foaia Giurgiu, Institutul de Geologie 1966 cu depozite aluvionare
 • În geologie falia sau paraclaza reprezintă o ruptură apărută în scoarța Pământului, ca urmare a mișcărilor tectonice verticale, care desparte două grupuri