Back

ⓘ Sociologie culturală ..
                                               

Contracultură

Contracultura este un termen sociologic folosit pentru a descrie valori și norme de comportament ale unui grup cultural, sau a unei subculturi, care diferă de valorile și normele de comportament ale culturii unei anumite perioade, echivalentul cultural al opoziției politice. Este un neologism atribuit lui Theodore Roszak. Spre deosebire de subculturi, o "contracultură" se manifestă în opoziție cu cultura dominantă în societate. "Adepții unei contraculturi resping unele sau majoritatea standardelor și modelelor comportamentale ale societății înglobante, dar nu resping toate normele și valor ...

                                               

Enculturație

E ndoculturalizarea sau inculturalizarea, este o experiență de învățare, parțial conștienta și parțial inconștienta, prin intermediul căreia generația mai în vârstă invită, induce și obligă generația mai tânăra să adopte moduri de gândire și de comportament, tradiționale. Fiecare generație este programată, nu numai să reproducă comportamentul generației anterioare, ci, de asemenea, pentru a premia comportamentul care este în conformitate cu liniile directoare ale propriei sale experiențe de endoculturalizare și de a pedepsi, sau cel puțin de a nu premiaqa, comportamentul care se abate de l ...

                                               

Xenofilie

Xenofilia este o manifestare necritică a deschiderii și simpatiei față de tot ceea ce este diferit într-o cultură străină.

                                     

ⓘ Sociologie culturală

 • Antropologia culturală este o disciplină științifică care studiază viața culturală a omului așa cum este aceasta prezentă în societate și istorie - cu
 • Contracultura este un termen sociologic folosit pentru a descrie valori și norme de comportament ale unui grup cultural sau a unei subculturi, care diferă
 • identitatea culturală a fiecărei etnii. Termenul etnocentrism provine din termenul grec ethnos care înseamnă națiune, popor sau grup cultural și termenul
 • În sociologie asimilarea este definită prin preluarea a culturii, obiceiurilor, datinilor, portului și limbii majorității de către un individ, o grupă
 • aparțin acestui tip de sociologie a genului. o sociologie feministă a genului care explorează și propune în mod explicit o sociologie cu, despre și pentru
 • Acest glosar conține termeni din sociologie și antropologie.    0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • membrilor unei societăți în nivele cu bogăție, prestigiu sau putere inegală. Sociologii plasează societăți în trei mari categorii: preindustriale, industriale
 • mediatic imperialism structural dependență și dominație culturală sincronizare culturală colonialism electronic imperialism ideologic și imperialism
 • Universitatea din Iași, unde a predat etica și sociologia la Catedra de Istorie a Filosofiei Grecești, Etică și Sociologie din cadrul Facultății de Litere și Filosofie
 • profesor universitar doctor în sociologie autoarea manualului de Sociologie pentru elevii de liceu și a cursurilor de Sociologia educației pentru studenți
 • Sociologie manual clasa a XI - a, coordonatori Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea, București: Editura Economică, 2006 3. Sociologie CD 4. Sociologia profesiilor
 • Paris: Seuil, coll. Points, 1996, p. 21 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie Paris: Minuit, 1984. Bourdieu, Pierre. Simțul practic. Iași: Editura
 • culturală Structures mentales et création culturelle 1970: Epistemologie și filozofie Epistémologie et philosophie 1973: Pentru o sociologie a