Back

ⓘ Termeni politici ..
                                               

Biopiraterie

Biopirateria este o expresie folosită în politică care se referă la privatizarea proceselor, fenomenelor biologice din lumea vegetală și animală. Rolul genelor și genotipul viețuitoarelor fiind privit ca proprietate privată, patentată. Acest proces este critizat de unii autori ca Vandana Shiva care este laureată a premiului Nobel. Ea critică această strategie a marilor concerne de crea monopol asupra produselor agrare și alimentare, numind aceasta ca o formă a neocolonialismului.

                                               

Bonjurist

Bonjurist este un epitet care era acordat fiilor de boieri întorși de la studii din apusul Europei, în special din Franța, de unde veneau cu idei liberale, progresiste. Ansamblul concepțiilor, comportărilor și manifestărilor care îi caracterizează pe bonjuriști au primit, prin derivare, denumirea de bonjurism.

                                               

Coloana a cincea

Coloana a cincea este denumirea dată agenturii secrete a generalului Franco, care activa în Republica Spaniolă în perioada războiului civil spaniol. În prezent, sub acest termen, se subînțelege, în sens general, orice tip de agenți secreți ai dușmanului.

                                               

Conciliatorism

Conciliatorismul este o strategie prin care, una dintre părți, în schimbul păstrării stării de pace, face concesiuni unei alte părți. În 1938, Anglia și Franța au făcut concesiuni majore Germaniei cu ocazia Înțelegerii de la München, sacrificând un aliat mic, Cehoslovacia.

                                               

Criză diplomatică

Criza diplomatică se referă la acea situație care poate apărea în relațiile internaționale ca urmare a unei conjuncturi create la nivel național/internațional prin declarații, măsuri sau activități de natură diplomatică care afectează interesele sau obiectivele diplomatice, politice, economice, militare sau de altă natură ale unui stat. Ea este, de regulă, strâns legată de criza politică și apare atunci când o serie de evenimente măresc posibilitatea recurgerii la mijloace violente și renunțarea la calea tratativelor. Principalele caracteristici ale crizei diplomatice constau în întreruper ...

                                               

Demagog

Demagogul, cu sensul etimologic de "conducător al poporului”, este o persoană care încearcă să obțină popularitate prin mijloace nedemne cu scopul de a-și realiza interesul personal. Acest termen a fost folosit inițial de cetățenii atenieni pentru a-i desemna pe politicienii care au apărut în Atena după moartea lui Pericle. El era folosit uneori cu un sens neutru. În prezent are conotații negative, indicând pe individul care este interesat doar de bunăstarea sa personală, spre deosebire de adevăratul om politic care este interesat de bunăstarea statului. Demagogia este singurul defect fund ...

                                               

Destinderea

Destinderea sau relaxarea, în limba franceză détente este termenul folosit pentru relaxarea relațiilor tensionate, mai ales într-o situație politică.Termenul este folosit adesea cu referire la relaxarea generală a relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică în 1971, o destindere a relațiilor politice tensionate aproximativ în mijlocul Războiul Rece. În Uniunea Sovietică, destinderea a fost cunoscută în limba rusă ca разрядка. Perioadă a fost caracterizată prin semnarea tratatelor, cum ar fi SALT și SALT II și Acordurile de la Helsinki. SALT II a fost dezbătută, dar nu a fost ratif ...

                                               

Disident

Un disident este o persoană care își face public părerile, opiniile sau convingerile, inclusiv politice sau doctrinare, deosebite față de colectivitatea, organizația etc. din care face parte sau de ale majorității.

                                               

Gulașcomunism

Gulașcomunismul sau kadarismul se referă la varietatea de comunism practicată în Republica Populară Ungară începând cu anii 1960 până la prăbușirea comunismului central-european în 1989. Elementele de economie de piață liberă, precum și o îmbunătățire a respectării drepturilor omului, au reprezentat o reformă pașnică și o abatere de la principiile sovietice aplicate în Ungaria în deceniul anterior. Numele este o metaforă glumeață derivată din termenul "gulaș", un fel de mâncare maghiar foarte popular în întreaga lume. Așa cum gulașul se face dintr-un amestec de ingrediente foarte diferite, ...

                                               

Homo sovieticus

Homo sovieticus este o referință sarcastică și critică a unei categorii de persoane cu o stare de spirit specifică, care ar fi fost create de guvernele din Blocul Estic. Termenul a fost inventat de către scriitorul sovietic și sociolog Aleksandr Zinoviev. Un termen rus similar în argou este sovok, care este derivat din cuvântul soviet, dar înseamnă, de asemenea făraș.

                                               

Idiot util

În jargonul politic și jurnalistic, un idiot util este un termen derogatoriu pentru o persoană percepută ca făcând propagandă pentru o cauză fără a înțelege pe deplin obiectivele ei, și care este folosită cinic de promotorii cauzei. Termenul a fost folosit inițial în timpul Războiului Rece pentru a descrie necomuniștii considerați susceptibili la propaganda și manipularea comunistă. Termenul a fost adesea atribuit lui Vladimir Lenin, dar această atribuire nu este fundamentată.

                                               

Lobby

Activitatea de lobby se referă la influențarea legitimă a deciziilor politice, prin activități de comunicare profesionist realizate, care implică experiență legislativă, tehnici discursive si abilități strategice. Prin lobbying se înțelege activitatea unui grup sau persoană care încearcă să determine puterea legislativă sau executivă să adopte o poziție sau să ia o decizie care să servească interesele legitime ale respectivului grup. În plus, prin lobbying activitatea de lobby, factorii decizionali -parlamentarii, reprezentanții administrației publice centrale și locale etc. - pot benefici ...

                                               

Machiavelism

Machiavelism este un termen referitor la teoria politică expusă de Niccolò Machiavelli, în cartea cu titlul Principele, apărută în 1515, în care, cu sinceritate, dar mai ales cu cinism, a susținut că în politică se pot folosi absolut orice mijloace ce pot duce la atingerea scopului propus: vicleșug, minciună, lipsă de scrupule, sforărie, manevre diabolice, trădare, corupere etc., de unde și principiul "scopul scuză mijloacele". În limbajul comun, cuvântul machiavelism și mai ales epitetul machiavelic se aplică însă numai acelor persoane, acțiuni sau sisteme din care, deși morala și scrupul ...

                                               

Mitteleuropa

Mitteleuropa, însemnând Europa de Mijloc, este unul dintre termenii din limba germană care se referă la Europa Centrală. Termenul este asociat cu diverse conotații culturale, politice și istorice. În viziunea prusiană a termentului de Mitteleuropa, acesta ar fi trebuit să fie un stat imperial pan-germanist centralizat, idee care a fost adoptată mai târziu într-o formă modificată de geopoliticienii național-socialiști.

                                               

Monopolul violenței

M onopolul violenței este termenul cu care sociologul Max Weber definește conceptul Stat, în lucrarea sa Politica ca vocație, lucrare care a fost predominantă în filosofia dreptului și în filosofia politică în secolul XX. Conceptul definește o singură entitate, Statul, în exercițiul autorității asupra violenței în vreun anumit teritoriu, în același mod în care teritoriul este, de asemenea, considerat de Weber ca o caracteristică a Statului. Este important să reținem că acest zis aici monopol trebuie să apară ca rezultat al unui proces de legitimare, legitimare în care o revendicare capătă ...

                                               

Moțiune de cenzură

În sistemele parlamentare de guvernare, moțiunea de cenzură este un act prin care legislativul retrage mandatul acordat anterior executivului pentru guvernarea țării.

                                               

Obstrucționism

Obstrucția parlamentară, este o tehnică parlamentară prin care se urmărește să se întârzie cât mai mult posibil adoptarea unei legi cu ajutorul mijloacelor reglementare ale camerei. Este de asemenea o tactică dilatorie care consistă în a pronunța în mod deliberat discursuri interminabile pentru a obstrucționa o dezbatere.

                                               

Patriotism

Patriotismul se înțelege ca iubirea pentru o țară și pentru locuitorii ei sau ca promovarea unui neam printre celelalte și nu trebuie confundat cu xenofobia: preferința exclusivă pentru un singur neam, însoțită de marginalizarea minorităților și de ostilitate față de străinătate. Se deosebește de naționalism prin referința juridică și ideologia politică: patriotismul se referă la dreptul pământean care definește națiunile prin apartenența la același teritoriu, și tinde a constitui statele pe bază teritorială indiferent de origini și limbi, ca de exemplu în Elveția, cu o legislație inspirat ...

                                               

Politician independent

În politică, un independent este un politician ce nu este afiliat niciunui partid politic. Poate alege să activeze astfel din mai multe motive: deoarece consideră că niciunul dintre acestea nu îi reprezintă punctele sale de vedere; deoarece nu este primit în partidul sau partidele cu care se identifică; sau pentru că dorește să acționeze în afara constrângerilor pe care i le-ar impune calitatea de membru de partid.

                                               

Populism de dreapta

Populismul de dreapta, numit și naționalism de dreapta, este o ideologie politică care combină politica de dreapta și retorica și temele populiste. Mesajele populismului de dreapta sunt adesea antielitiste, manifestând opoziție față de conducerea sistemului politic, și alieniere cu interesele "oamenilor de rând”. Atât populismul de dreapta, cât și populismul de stânga se opun controlului perceput al democrațiilor liberale de către elite; cu toate acestea, populismul de stânga se opune și influenței marilor corporații și a aliaților acestora, în timp ce populismul de dreapta susține în mod ...

                                               

Secție de votare

Secția de votare este o unitate electorală, creată în timpul alegerilor și referendumurilor pentru exercitarea dreptului de vot a cetățenilor, dar și pentru numărarea buletinelor de vot exercitate. Secțiile de votare sunt de obicei situate în amplasamente utilizate în alte scopuri, cum ar fi școli, biserici, primării, săli de sport, birouri guvernamentale locale sau chiar în case particulare. Zona deservită de secție poate fi cunoscută ca o circumscripție electorală. Secția de votare este constituită din funcționari care pot fi numiți drept: judecători electorali, directori de scrutin ori ...

                                               

Termenul de consiliu în context european

Consiliul Europei nu este o instituție a UE. Este o organizație interguvernamentală, cu sediul în Strasbourg, ale cărei scopuri sunt protecția drepturilor omului, promovarea diversității culturale a Europei și combaterea unor probleme sociale cum ar fi xenofobia și intoleranța. Consiliul Europei este cea mai veche organizație politică a continentului, înființată în 1949, una dintre primele sale realizări a fost redactarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru a le permite cetățenilor să-și exercite drepturile conferite prin Convenție a fost înființată Curtea Europeană pentru Dre ...

                                               

Troika (triumvirat)

Termenul a devenit cunoscut în Uniunea Sovietică în timpul epocii staliniste: troicile NKVD au ajuns să înlocuiască sistemul legal cu scopul persecutării disidenților sau a oricărei persoane acuzate pentru fapte reale sau închipuite de crimă politică. Activitatea troicilor NKVD s-a transformat rapid într-o vânătoare de vrăjitoare, producând un număr greu de apreciat de victime executate după anchete sumare.

                                               

Zonă tampon

O zonă tampon este, în general, o zonă care se află între două sau mai multe zone, dar în funcție de tipul de zonă tampon, poate servi la separarea regiunilor sau la conectarea acestora. Tipurile obișnuite de zone tampon sunt zonele demilitarizate, zonele de frontieră și anumite zone restrictive de serviciu și centurile verzi. Astfel de zone pot fi, dar nu neapărat, cuprinse de un stat suveran, formând un stat tampon. Zonele tampon au diverse scopuri, politice sau de altă natură. Acestea pot fi create pentru a preveni violența, pentru a proteja mediul, pentru a proteja zonele rezidențiale ...

                                     

ⓘ Termeni politici

 • Prezentul glosar de politică listează termeni din domeniul politicii diplomației și dreptului internațional.    0 9 A B C D E F G H I J 
 • început, economia politică a fost cultivată de filozofi ca Thomas Hobbes, John Locke, Joseph Hume, oameni de afaceri și oameni politici ca: Thomas Morus
 • etc. Folosirea acestor termeni jignitori țigani de exemplu perpetuează o situație de discriminare. Înlocuirea acestor termeni jignitori cu alții neutri
 • de insule, dintre care doar 51 au o suprafață mai mare de 20 km². Termeni politici Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în original
 • Într - un sens comun, termenul filosofia politicii adesea are ca referință o viziune generală, sau o atitudine etică specifică despre politică care nu aparține
 • taxarea utilizatorilor și claritate. Termenele serviciului nu am citit este un grup ce evaluează termenele și politicile de confidențialitate a 67 de companii
 • se întrunește de două ori pe an. Este cel mai înalt organism de decizie politică al UE, motiv pentru care întrunirile sale se numesc summit - uri. În cadrul
 • extern Kosovo, atacurile teroriste etc. - dezvoltarea în direcția unei politici europene de securitate și apărare PESA Această hotărâre s - a regăsit
 • Acesta este un glosar de termeni filozofici:    0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ab initio - de
 • partidele politice între națiuni ș.a.m.d. în vederea emancipării conceptelor proprii, în lupta pentru putere sau supremație ideologică, etc. Deși termenul este
 • foști deținuți politici ce au trecut prin închisori și lagăre de muncă, în perioada 1945 - 1989. Având în vedere că numeroși deținuți politici au fost încarcerați