Back

ⓘ Geodiversitate. Termenul, introdus în 1993, se dorește a fi un echivalent geologic al biodiversității, iar componentele sale constau din obiecte, fenomene și pr ..
Geodiversitate
                                     

ⓘ Geodiversitate

Termenul, introdus în 1993, se dorește a fi un echivalent geologic al biodiversității, iar componentele sale constau din obiecte, fenomene și procese care împreună alcătuiesc știința denumită geologie având tangențe și cu geonomia așa cum o defineau Enciclopedia Română ca "ramură a geologiei, ce se ocupă cu legile fizice, care prezidă schimbările operate în forma superficială a Pamântului” și Grigore Antipa ca "știința bunei gospodăriri a planetei noastre și a biosferei”.

                                     

1. Definiții alternative

 • Geodiversitatea mai este și "varietatea complexă de roci, sedimente neconsolidate, forme de relief și procese ce caracterizează sau determină peisajele” Consiliul de Miniștri ai țărilor nordice, 2003.
 • Geodiversitatea poate fi și diversitatea fenomenelor geologice și geomorfologice într-o anumită zonă Johansson, 2000.
 • Geodiversitatea reprezintă de asemenea "diversitatea proceselor, sistemelor, ansamblurilor și caracteristicilor geologice roci, geomorfologice forme de relief și pedologice soluri”. Comisia de Patrimoniu din Australia, 2002.
 • Geodiversitatea poate uneori desemna și geonomia, anume legătura dintre oameni, peisaj, cultură. Este varietatea mediilor geologice, fenomenelor și proceselor care determină peisajele, rocile, mineralele, fosilele și solurile care asigură suportul vieții pe Pământ … biodiversitatea este parte a geodiversității Mick Stanley 2001.
                                     

2. Amenințări asupra geodiversității

Principalele tipuri de amenințări asupra geodiversității provin din acțiuni nesăbuite hotărâte din interese sectoriale și pe termen scurt, neținând cont de ansamblul parametrilor geologici, pedologici, hidrologici, ecologici, biologici și economici pe termen lung gestionarea rațională a resurselor și reducerea riscurilor, mai cunoscută ca "dezvoltare durabilă”. Astfel de amenințări pot fi Gray, 2004:

 • amenajările costiere care modifică sedimentarea și curenții provocând fenomene de stagnare a apelor și proliferare bacteriană ;
 • despăduririle care accelerează scurgerea apelor și eroziunea solurilor ;
 • agricultura intensivă care poluează apa freatică ;
 • activitatea militară în zone fragile ;
 • prelevarea abuzivă a specimenelor geologice, fosilelor și mineralelor ;
 • incendiile de pădure repetate ;
 • extracția bogățiilor minerale fără precauții pentru resursele hidrice și echilibrul mediului ;
 • dezvoltarea urbană în zone inundabile sau fără siteme de epurare a apelor uzate ;
 • vânătoarea cu alice de plumb și cartușuri de plastic presărate în mediu ;
 • emiterea excesivă de dioxid de carbon, încălzirea climei și urcarea nivelului mării ;
 • managementul apelor curgătoare prin îndiguire care accelerează curenții ;
 • și înmulțirea gunoaielor prin lipsa de educație.
 • întețirea alternaței inundații/secetă datorată încălzirii climei și distrugerii acoperământului vegetal ;
 • activitățile turistice în zone fragile și distrugerea, din acest motiv, al mediilor și peisajelor naturale ;
 • îndiguirea limanelor și desecarea zonelor umede care absorbeau revărsările și permiteau reproducerea peștilor ;
                                     
 • multiple: lista autorilor link Antoneta, Seghei ș. a 2008 Geodiversitatea ca instrument în dezvoltarea durabilă a ariilor protejate PDF GEO - ECO - MARINA
 • Strei - Hațeg este un sit de importanță comunitară SCI desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într - o stare de conservare favorabilă
 • Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II - a IUCN parc național aflat în România
 • Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V - a IUCN parc natural situată în sud - vestul
 • În plus, zona este valoroasă și din punct de vedere peisagistic. Geodiversitatea Zona este foarte cunoscută pentru Vulcanii noroioși, complexul de