Back

ⓘ Balanța de plăți externe este un sistem de conturi care cuprinde sinteza tranzacțiilor economice și financiare ale unei economii cu restul lumii, pe o anumită p ..
                                     

ⓘ Balanța de plăți

Balanța de plăți externe este un sistem de conturi care cuprinde sinteza tranzacțiilor economice și financiare ale unei economii cu restul lumii, pe o anumită perioadă.

                                     

1. Componente

Contul curent indică valoarea netă a venitului unei țări dacă este în excedent sau dacă este în deficit, dacă este în exces. Este suma balanței comerciale câștigurile nete asupra exporturilor minus plățile pentru import, veniturile din factori câștigurile din investițiile străine minus plățile efectuate investitorilor străini și transferurile unilaterale. Aceste elemente includ transferuri de bunuri și servicii sau active financiare între țara de origine și restul lumii. Plățile de transfer privat se referă la cadouri făcute de către persoane fizice și instituții neguvernamentale străinilor. Transferurile guvernamentale se referă la cadouri sau granturi acordate de un guvern rezidenților străini sau guvernelor străine. Când veniturile din investiții și transferurile unilaterale sunt combinate cu soldul bunurilor și serviciilor, ajungem la soldul contului curent. Se numește contul curent deoarece acoperă tranzacțiile din "aici și acum" - cele care nu dau naștere unor pretenții viitoare.

                                     

2. Structura balanței de plăți

Conform definiției propuse de către Fondul Monetar Internațional, balanța de plăți cuprinde "Contul curent” și "Contul de capital și financiar”, cel din urmă uneori fiind reprezentat ca două conturi diferite, respectiv "Contul de capital” și "Contul financiar”.

                                     

3. Mecanisme ale balanței

Una dintre cele trei funcții fundamentale ale unui sistem monetar internațional este de a oferi mecanisme de corectare a dezechilibrelor.

În general, există trei metode posibile de corectare a dezechilibrelor balanței de plăți. Aceste metode sunt ajustări ale cursurilor de schimb; ajustarea prețurilor interne ale unei națiuni împreună cu nivelul de cerere al acesteia; și ajustarea bazată pe reguli. Îmbunătățirea productivității și, prin urmare, a competitivității pot contribui, de asemenea, la creșterea dorinței exporturilor prin alte mijloace, deși se presupune că o țară încearcă mereu să-și dezvolte și să vândă produsele în cele mai bune condiții.

                                     
  • Lucian Pintilie Balanța Sibiu, companie producătoare de cântare din România Balanță a puterii, principiu al diplomației europene Balanța de verificare, document
  • ceea ce evită producerea de șocuri și permite orientarea alocării unor resurse și în funcție de acest preț Balanța de plăți se echilibrează cvasi automat
  • de Ministerul Economiei, precum și date agregate din balanța de plăți a Băncii Lituaniei. Lituania experimentează o creștere constantă a numărului de
  • chiar sigură, încurajând specula. Monedă Balanța de plăți Curs de schimb Piața valutară Paritatea puterii de cumpărare Legea lui Gresham Curbă în
  • Datoria externă a României se apropie de 100 de miliarde de euro 1 august 2017, jurnalul.ro Balanța de plăți și datoria externă septembrie 2017, bnr
  • dezechilibre în balanța de plăți Resursele fondului sunt asigurate din contribuția statelor membre, prin plata unor cote în funcție de puterea economică
  • principale ale balanței de plăți cealaltă fiind balanța capitalului. Este suma dintre balanța comercială exporturi minus importuri de bunuri și servicii
  • internaționale în domeniul bancar, de credit și monetar în conformitate cu condițiile acordurilor internaționale întocmește balanța de plăți poziția investițională
  • de mărfuri și bursa de valori București, 1982 Contul curent și balanța de plăți externe Institutul de Economie Mondială București, 1985 Balanța de