Back

ⓘ Articole despre adjective ..
                                               

Acvifer

Acviferul este o formațiune geologică reprezentată de un strat subteran destul de poros de roci încât să poată stoca apă și suficient de permeabil încât apa să poată circula liber prin el. Denumirea derivă din cuvintele din limba latină aqua = apă, ferre = a purta, a duce, phreatos = puț.

                                               

Adonic

Adonic. După dicționarul lui Ion Pachia Tatomirescu, "prin adonic se înțelege versul, dar și ritmul, specific prozodiei antice, greco-latine, constând din cinci silabe, dintre care prima și a patra sunt accentuate, îndeplinind totodată și funcția de "încheietor" de strofe safice". Tratatele îl explică printr-un "dactil acataletic și altul cataletic: - v / - v" Dicționar de termeni literari, 1976, p. 15. În Odă – în metru antic de M. Eminescu, fiecare strofă safică se încheie cu un adonic / adoneu: Sin gură tă ții; Ne-n dură toa re; A pele mă rii; Pa sărea Phoe nix? și Mi re dă -mă v. ritm ...

                                               

Afiliat

Un afiliat reprezintă o entitate comercială într-o relație cu o altă entitate egală sau mai mare. Un afiliat poate fi o firma sau persoana fizică care vinde produsele altor comercianți pe propriul site web. Vizitatorii site-ului web al firmei pot comanda marfa de acolo, însă vânzarea se efectuează efectiv in site-ul principalului client care transmite un comision site-ului web de unde a provenit comanda. Un afiliat este o organizație, o entitate comercială sau o persoană care este legată și adesea controlată de o terță parte. Acest control este realizat de un programele de afiliere se poat ...

                                               

Aleatoriu

Pentru un articol Wikipedia la întâmplare, vezi Special:Aleatoriu Termenul aleatoriu se referă la nesiguranța și lipsa predictibilității unui anumit eveniment.

                                               

Amfoter

În chimie, un compus chimic amfoter este o moleculă sau un ion care reacționează atât cu acizii, cât și cu bazele. Multe metale formează oxizi sau hidroxizi amfoteri, precum oxidul de aluminiu Al 2 O 3 sau hidroxidul de zinc Zn 2.

                                               

Antagonist

Antagonistul este un tip specific de personaj, grup sau instituție care reprezinta opoziția unui protagonist. În structura dramatică, antagonistul este întotdeauna în conflict cu protagonistul: fie prin acțiunile sale de a elimina, încetini sau distruge protagonistul - sau alt personaje centrale, fie prin însăși existența sa, în cazul în care protagonistul reprezintă forța agresoare. Cu alte cuvinte, antagonistul reprezintă cineva sau ceva sau care se opun personajului principal. Antagonistul nu este întotdeauna reprezentat de persoane. Uneori antagonistul poate fi o forță naturală sau sup ...

                                               

Autotrof

Autotrof este proprietatea unui organism de a-și putea sintetiza singur substanțele organice necesare hrănirii, scop în care folosește ca sursă de carbon unii compuși anorganici. Când aceștia sunt supuși unor procese chimice fotosinteza sau chemosinteza, rezultă substanțele organice necesare. Antonim: heterotrof

                                               

Benign

Benign, este un termen polivalent, și este folosit ca termen medical cu o semnificație specifică pentru a descrie o boală care se prezintă cu gravitate medie, nu progresivă. Termenul este foarte familiar ca descriptor de tumori ne-cancerigene sau neoplasme, dar se poate referi și la alte condiții medii de sănătate. Utilizări ale termenului "benign" în oncologie: Tumoare benignă, în general, sinonim cu neoplasmul benign, sau neoplazie. Tulburări non-oncologice menționate ca"benigne": Hipertrofia benignă de prostată Vertij pozițional paroxistic benign ⁠d Hipertensiune intracraniană benignă M ...

                                               

Cosmopolit (biologie)

Cosmopolit este o caracteristică care desemnează orice specie de animal sau plantă, ai cărei indivizi sunt răspândiți pe toate continentele sau în tot volumul oceanului planetar.

                                               

Dionisiac

Dionisiac este un adjectiv care provine de la numele "zeului pelasgo-thrac al viei, vinurilor și orgiilor", Dionis + suf. -ac, echivalentul roman al zeului Bacchus. Festivitățile ținute în cinstea lui Dionis, numite "misterele dionisiace”, "serbările dionisiace” sau "dionisii”, urmăreau eliberarea de inhibiții și constrângeri sociale, revenirea, cel puțin pentru o vreme, la o stare mai aproape de natură. Au fost modelul pentru festivitățile romane ținute în cinstea lui Bacchus, denumite Bacchanalia. Termenul "dionisiac” a fost folosit de Nietzsche pentru a denumi o atitudine afectivă, care ...

                                               

Emerit

Emerit este un titlu de onoare care se acordă oamenilor de știință, artiștilor, profesorilor, învățătorilor, medicilor și sportivilor care s-au distins prin activitatea lor. În România, titlul a fost instituit la 11 august 1950 printr-un decret și, din nou, prin decretul nr. 190 din 27 iunie 1977 privind distincțiile de stat în Republica Socialistă România. Exemple: profesor universitar emerit, profesor emerit, învățător emerit, maestru al sportului emerit, antrenor emerit. artist emerit, maestru emerit al artei, colectiv artistic emerit, om de știință emerit, medic emerit, medic veterinar ...

                                               

Epifit

Epifit de la cuvintele grecești έπί = pe și φύτόν = plantă, tradus literar înseamnă plantă care trăiește pe altă plantă. Acestea sunt plantele care folosesc alte plante drept suport. Ele trăiesc agățate, sau fixate de acestea fără a fi însă nici parazite și nici semiparazite și nici nu le produc daune. Plantele epifite sunt organisme autotrofe fotosintetizante. Ele sunt deci capabile să absoarbă apa din umiditatea atmosferică și sărurile minerale de pe suportul pe care trăiesc și cu ajutorul clorofilei în procesul de fotosinteză să își pregătească singure hrana, adică să obțină substante o ...

                                               

Geoxen

Geoxenii sunt acele organisme, ce fac parte din biogeocenoză, care trăiesc temporar, numai o parte a zilei în sol, dar în restul zilei trăiesc la suprafața solului. Geoxenii sunt diferite insecte-parazite.

                                               

Hidrofit

Plantele hidrofite sunt specii de plante care s-au adaptat la viața acvatică, având rădăcina redusă și frunzele la suprafața apei sau în apropierea acesteia. Hidrofitele se bazează în primul rând pe forța portantă a apei, lipsindu-le mecanismele de întărire ale plantelor terestre lignina. De asemenea nu au mecanisme de protecție împotriva evenimentelor negative ca seceta, frigul sau iluminația excesivă. Vegetația acvatică este constituită din plante hidrofite submerse și plante cu frunze plutitoare. Plantele hidrofite submerse constituie "flora moale”. Sunt fixate cu rădăcinile în nămolul ...

                                               

Ignorant

Ignorant este denumirea dată unei persoane inculte, fără cunoștințe elementare care vădește lipsă de cunoștințe sau de practică într-un anumit domeniu.

                                               

Înțelept

Ca un om înțelept este considerat cineva care prin experiența acumulată în viață, sau alte împrejurări are cunoștințe deosebite "înțelepciune", posedă o inteligență socială sau calități asemănătoare ce impun respect. Aceste calități sunt mai frevente la oamenii mai în vârstă, de aceea se spune adesea: bătrân înțelept. In trecut erau moașele și ghicitoarele care preziceau viitorul considerate femei înțelepte.

                                               

Lepădat

Lepădat faptul de a părăsi, arunca, se lepăda de un obiect, credință, persoană, avort. Despre copii nou-născuți părăsit de mamă; abandonat. Lepăda a-și dezbrăca un veșmânt, a-și scoate haina, încălțămintea. A-și lepăda masca, a înceta de a se mai preface, a se arăta sub adevărata înfățișare morală. A-și lepăda potcoavele, a muri. A-și schimba părul, pielea, penele, a năpârli. Despre femei și despre femelele animalelor, a naște înainte de termen un făt mort, a avorta. A lăsa ceva sau pe cineva undeva, a îndepărta, a alunga. În Biblie, Iuda s-a lepădat de Isus.

                                               

Meliorativ

Meliorativ este un termen care este format după modelul cuvântului peiorativ. Termenul meiorativ califică orice vocabular care dă o conotație valorizantă, laudativă, favorizantă a realității pe care o desemnează și scoate în evidență astfel judecata de valoare a celui care o folosește. Un termen meliorativ traduce voința de apreciere a subiectului desemnat. Un cuvânt meliorativ prezintă într-o lumină favorabilă un obiect, o persoană, o situație etc.

                                               

Mixotrof

Mixotrof - organism care este capabil să se hrănească cu substanțe organice, având și capacitatea de a sintetiza substanțele organice din cele anorganice. Unele organisme au atât aparatul fotosintetic dezvoltat, cât și capacitatea de a consuma substanțe organice prin fagocitoză. Altele precum bacteriile primitive combină heterotrofia cu autotrofia: au un mecanism fotosintetic nedezvoltat, care doar fixează dioxidul de carbon, acestea fiind nevoite să preia electronii necesari fotosintezei de la o substanță reducătoare, precum amoniacul sau hidrogenul sulfurat. Un exemplu sunt euglenele, ca ...

                                               

Multitactil

Sistemele multitactile facilitează și îmbunătățesc interacțiunea omului cu sistemele digitale. În loc de tastatură, mouse sau atingerea ecranului tactil cu un singur deget, sistemele multitactile sunt capabile de o interacțiune mai naturală. Aceste sisteme pot fi controlate prin atingere cu toată palma sau cu mai multe degete simultan, chiar și de către mai mulți utilizatori în aceași timp. Interacțiunea se mai realizează și prin gesturi cu mâna, brațele sau cu tot corpul. Înlocuind monitoarele clasice, sistemele multitactile plate se pot instala pe pereți, pe podea sau în vitrinele din ma ...

                                               

Nootrop

Nootropele sau substanțele nootrope reprezintă medicamente sau suplimente alimentare, diferite ca structură chimică, care ameliorează procesele metabolice neuronale în leziunile cerebrale hipoxice, toxice, traumatice sau involutive. Ele mai sunt numite și neurotrope, neurodinamice sau activatoare ale metabolismului cerebral. De asemenea, termenul de nootrop se folosește și ca adjectiv cu sensul de conceptul de nootrop sau efect nootropic al substanțelor mai sus menționate. Are codul ATC N06B. Conceptul de nootrop a fost introdus de către doctorul Corneliu E. Giurgea în anul 1972 prin juxta ...

                                               

Peiorativ

Peiorativ este un adjectiv calificativ, care se referă la cuvinte, expresii, afirmații etc. Cuvântul peiorativ are un sens depreciativ, disprețuitor, nefavorabil, este utilizat frecvent în discursul șovinist și califică adesea o conotație. Termenii și expresiile peiorative traduc voința de a deprecia sau discredita subiectul pe care îl desemnează, pot constitui o formă de abuz și violență psihologică, lipsă de respect, denigrare sau o părere negativă. Cuvintele și expresiile peiorative sunt frecvent utilizate cu scop tendențios și pentru a critica sau a manifesta dezaprobare și ostilitate ...

                                               

Plastic

Termenul de plastic face referire la acele materiale, produse sintetice de natură organică, anorganică sau mixtă, care se pot prelucra ușor în diferite forme, la cald sau la rece, cu sau fără presiune. Plasticele sunt adesea materiale polimerice de natură organică, cu masă moleculară mare, care conțin de obicei alți aditivi. Majoritatea materialelor plastice sunt sintetice, derivate din produse petrochimice, însă există și alte tipuri de plastice realizate din materiale regenerabile. Primul plastic de sinteză realizat a fost bachelita, inventat în New York în anul 1907 de către Leo Baekela ...

                                               

Primitiv

despre oameni și despre manifestările lor sălbatic ; care nu se poate integra regulilor de conviețuire socială sau care se comportă urât, inacomodabil, inadaptabil, asocial. o etichetă subiectivă utilizată pentru a sugera că ceva este mai puțin "sofisticat" sau mai puțin "avansat" decât altceva; care are un caracter rudimentar.

                                               

Recalcitrant

Recalcitrant o persoană care se opune mereu, care nu se lasă convins; încăpățânat, refractar, rebel, îndărătnic, indisciplinat, nesupus. În perioada unei dictaturi, asemenea persoane au avut mult de suferit din cauza autorităților. Un exemplu din anii 1873.1874 în Ausgburg, provincia Hessen-Nassau, Germania, un preot s-a ridicat împotriva dogmelor religioase prusace și a inițiat așa numită "Althessische Kirche" Biserica Veche din Hessa. În literatura română poate fi de asemenea întâlnit un personaj recalcitrant în opera lui Caragiale, Cănuță om sucit, care la exhumare a fost găsit sucit în ...

                                               

Refractar

Refractar termenul dacă se referă la materiale, înseamnă cel care rezistă la temperaturi înalte fără a-și schimba structura, compoziția și caracterele. Cărămidă refractară este o cărămidă fabricată dintr-un material special, rezistentă la temperaturi înalte, folosită la căptușirea focarelor de la cuptoarele industriale, de la cazanele de încălzire centrală, de la locomotive. Dacă termenul se referă la oameni, sau caractere, înseamnă cel care se împotrivește la ceva, care opune rezistență, care nu este receptiv la ceva, om nesupus, îndărătnic, încăpățânat, recalcitrant, lipsit de receptivit ...

                                               

Sesil

Sesil are sensul de lipsit de peduncul sau pedicel. Exemplu: frunzele lipsite de pețiol poartă denmirea de frunze sesile. Astfel de frunze au specii ca Thlaspi arvense punguliță, Lamium amplexicaule sugel, Brassica napus nap. Aceste frunze sesile sunt de mai multe tipuri și anume: frunze amplexicaule, decurente, perfoliate, conate.

                                               

Termofil

Termenul de termofil face referire la organismele vii care pot trăi în condiții extreme de temperatură, adică temperaturi de peste 45ºC. Termofilele sunt un subtip al extremofilelor. Aproape toate organismele termofile sunt microorganismele din regnul Archaea. Printre mediile în care aceste organisme prosperă se numără izvoare geotermale.

                                               

Virtual

Termenul virtual este un concept care se aplică în multe domenii, în care prezintă diverse conotații, neunitare. Astfel, în filozofie "virtual” este proprietatea unei entități de a nu fi reală, entitate care însă, chiar și în aceste condiții, poate avea unele trăsături foarte apropiate sau chiar identice cu cele ale unui obiect real corespunzător. În vorbirea curentă "virtual” mai poate să însemne și ceva real, dar având o implementare materială diferită de obiectul real corespunzător, de ex. o călătorie virtuală, un campion virtual. De multe ori termenul se referă la aplicații și servicii ...

                                               

Xerofil

Termenul de xerofil face referire la organismele vii care pot trăi în medii lipsite de umiditate. Xerofilele sunt un subtip al extremofilelor și majoritatea trăiesc în zone aride, cum sunt stepa și deșertul. Exemple de plante xerofile sunt cactușii precum și unele mucegaiuri și drojdii.

                                               

Xilofag

Xilofag - unele specii de insecte, ce se hrănesc cu lemnul copacilor uscați, aflați în putrefacție. Astfel, ele contribuie la descompunerea acestora. Din cauza colectării lemnului uscat pentru foc, practicat în pădurile de foioase a Europei, arealul acestor insecte s-a micșorat foarte mult. Ele pot fi întâlnite și în locurile inaccesibile din Alpi, Pirinei și Carpații Păduroși.

                                     

ⓘ Articole despre adjective

 • Festival de Cannes: Police, Adjective Dubla victorie la Cannes: Filmul lui Corneliu Porumboiu, Polițist, adjectiv distins cu Premiul FIPRESCI și
 • sunt adjective derivate de la adverbe, ex. közel aproape közeli de aproape hátul în spate hátulsó cel din spate Mai există și adjective derivate
 • forma adjectivului nu diferă de cea a pronumelui. Este cazul limbilor slave, de exemplu limba sârbă: În limbile slave, aceste pronume - adjective posesive
 • aceste adjective demonstrative, în sârbă și croată mai sunt și altele, care nu au corespondente analoge în română: Mai există și o serie de adjective care
 • mujeres niște femei Acestea sunt considerate și adjective nehotărâte. În română există de asemenea articole nehotărâte la plural. Unul are formă invariabilă
 • peisaje minunate Adjectivul poate avea la rândul său un atribut adjectival: szürkés kék kabát palton albastru cenușiu Unele adjective derivate de la
 • relative: cine, care, ce, cât - Povestește 1 cui îl ascultă. 2 b. adjective pronominale relative: Este mândru 1 de câte rezultate a obținut. 2
 • cu aceeași formă și ca adjective pronominale. Formele pronumelor demonstrative franceze sunt diferite de cele ale adjectivelor pronominale corespunzătoare
 • diferite situații, fie ca adjective fie ca substantive, fie ca pronume, fie ca adverbe, în funcție de specia de numeral despre care este vorba, dar și
 • substantive, adjective numerale, adverbe, părți nominale ale verbului, pronume și cuvinte fără valoare de parte de propoziție articole postpoziții
 • pronume. Altele sunt așa - numite adjective pronominale. În unele situații, acestea își pierd caracterul de adjective și devin pronume, păstrându - și forma