Back

ⓘ Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Republica Moldova. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a fost organul central în domeniul ..
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Republica Moldova)
                                     

ⓘ Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Republica Moldova)

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a fost organul central în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, având scopul de a realiza politica Guvernului Republicii Moldova în acest domeniu.

                                     

1. Funcții de bază ale Ministerului

 • Crearea, implementarea și întreținerea sistemelor și resurselor informaționale de stat, de bază, departamentale și teritoriale, precum și asigurarea legăturii cu organismele guvernamentale, responsabile de introducerea și actualizarea informațiilor în registrele nominalizate.
 • Consolidarea și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor prin implementarea tehnologiilor informaționale, comunicațiilor electronice și poștale;
 • Coordonarea și monitorizarea procesului de implementare a tehnologiilor informaționale și de comunicații în diferite domenii ale economiei naționale, precum și informatizării activității autorităților publice;
 • Edificarea societății informaționale ca factor fundamental în creșterea economică durabilă a Republicii Moldova;
 • Elaborarea politicii în domeniul evidenței de stat, precum și în domeniul creării și exploatării resurselor și sistemelor informaționale de stat, care vor servi drept bază pentru asigurarea accesului societății la informații și servicii publice prin mijloace electronice;
 • Elaborarea, monitorizarea, implementarea și evaluarea politicilor publice în domeniile ce țin de misiunea Ministerului;
                                     

2. Atribuții

 • Elaborarea concepției de formare și utilizare a resurselor informaționale de stat, de creare și exploatare a sistemelor informaționale departamentale și teritoriale ale administrației publice, precum și a direcțiilor prioritare în sfera informatizării.
 • Elaborarea și aplicarea politicii de stat în sfera informatizării, formarea, păstrarea și utilizarea resurselor informaționale de stat, crearea și implementarea noilor tehnologii informaționale, a complexelor de programe tehnice, a sistemelor și rețelelor informaționale.
 • Elaborarea bazei normative de drept în domeniul informatizării și realizarea controlului de stat asupra nerespectării legislației privind activitatea acestuia.
 • Organizarea asigurării informaționale a administrației publice și locale, inclusiv crearea unui sistem unic al circuitului de documente electronic.
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare a spațiului informațional, a programelor de stat, realizarea proiectelor în domeniul informatizării țării.
 • Analiza stării și tendințelor de dezvoltare a pieței naționale și internaționale a resurselor și serviciilor informaționale, a mijloacelor de informatizare și elaborarea propunerilor privind perfecționarea mecanismului de reglementare a acestora.
                                     

3. Organizare

Întreprinderile de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor exercită funcția de fondator

 • Întreprinderea de Stat "MoldData”
 • Întreprinderea de Stat pentru exploatarea clădirilor
 • Întreprinderea de Stat "Radiocomunicații”
 • Întreprinderea de Stat "Centrul Național pentru Frecvențe Radio”
 • Întreprinderea de Stat "Detașamentul de Pază Paramilitară”
 • Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei”
 • Întreprinderea de Stat "Centrul Resurselor Informaționale de Stat" Registru”
                                     

4. Relații internaționale

 • Republica Moldova este membru al organizațiilor internaționale de specialitate cum ar fi

Comunitatea Regională din domeniul ComunicațiilorCRC, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor UIT, Conferința Europeană pentru Poștă și Telecomunicații CEPT și Uniunea Poștală Universală UPU.

                                     

5. Informație utilă

 • În temeiul Legii nr.1 din 23.06.90 "Privind crearea Ministerului Informaticii, Informației și Telecomunicațiilor”, Ministerul Telecomunicațiilor al R.S.S Moldovenești s-a reorganizat in Ministerul Informaticii, Informației și Telecomunicațiilor al R.S.S. Moldova ;
 • În temeiul Legii nr. 75-XV din 18.04.2001 "Pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern”, s-a creat Departamentul Tehnologii Informaționale în baza Departamentului evidență și documentare a populației și birourile teritoriale de evidență și documentare a populației ale MAI, direcției principale acte stare civilă și camerei Înregistrării de Stat ale Ministerului Justiției, direcției principale informatică a Ministerului Transportului și Comunicațiilor.
 • În temeiul Legii nr. 32-XIV din 28.05.98 "Pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern”, Ministerul Comunicațiilor și Informaticii s-a reorganizat în Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor ;
 • În temeiul Hotărîrii nr. 721 din 22 septembrie 2011 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al cestuia”,sintagma Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” s-a substituit cu sintagma "Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor ”
 • În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 23 aprilie 2005 privind măsurile de reorganizare unor ministere și autorități administrative centrale ale Republicii Moldova, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor se reorganizează, prin separarea funcțiilor ce țin de domeniul telecomunicații, în Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, iar Departamentul Tehnologii Informaționale, cu preluarea funcțiilor ce țin de domeniul telecomunicații al Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor, în Ministerul Dezvoltării Informaționale ;
 • În temeiul Legii nr.21 –XVIII din 18.09.2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Ministerul Dezvoltării Informaționale se reorganizează în Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor ;
 • În temeiul Legii nr. 37-XIII din 05.04.94 "Pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern”, Ministerul Informaticii, Informației și Telecomunicațiilor s-a reorganizat în Ministerul Comunicațiilor și Informaticii ;


                                     

6. Legături externe

 • Cine au fost și cu ce se ocupă în prezent ex-miniștrii Tehnologiei Informației și Comunicațiilor!, tribuna.md
 • ro en ru Site-ul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova
                                     
 • inginer din Republica Moldova care a îndeplinit funcția de Ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova 2008 - 2009
 • Informației și Telecomunicațiilor al Republicii Moldova Ion Casian emite un ordin cu privire la reorganizarea întreprinderilor de informatică și teecomunicații
 • din Republica Moldova s - a dezvoltat, în principal, în perioada post - sovietică. Imediat după declararea independenței, piața de media din Moldova era practic
 • întreprindere subordonată Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Republica Moldova care realizează proiecte de integrare și formare a resurselor
 • acesta și satul Scoreni. Este folosită exclusiv pentru transmiterea undelor FM și TV. În 2017, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a început
 • domeniul comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației este Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
 • Ministru al Comunicațiilor și Informaticii acum Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în Guvernul Andrei Sangheli 1992 - 1994 și Guvernul
 • din Republica Moldova Anterior, a activat în calitate de viceministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor Dorin Recean este căsătorit și are
 • Cobăsneanu și înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova actualul Minister al Tehnologiei Informației
 • Pașapoarte moldovenești sunt eliberate de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor prin Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru