Back

ⓘ Biserica fortificată din Mercheașa. Biserica evanghelică fortificată din Mercheașa, comuna Homorod, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIII-lea pe ..
Biserica fortificată din Mercheașa
                                     

ⓘ Biserica fortificată din Mercheașa

Biserica evanghelică fortificată din Mercheașa, comuna Homorod, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIII-lea pe baza unei vechi bazilici romane datată din secolul al XII-lea. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate format din biserică, anexe, incinta fortificată și un turn este monument istoric, cod LMI BV-II-a-B-11732.

                                     

1. Localitatea

Mercheașa, este un sat din comuna Homorod, județul Brașov, Transilvania, România. Mercheașa se află la o distanță de 11 km de Rupea. Prima atestare documentară a localității este făcută într-un registru bisericesc de evidență a impozitelor, unde este amintită așezarea "Stristfordia" ca aparținând de Scaunul Rupea.

Mercheașa este învecinată la nord de satul Jimbor, la sud de comuna Homorod de care aparține administrativ, iar la sud-vest de comuna Cața. În subsolul localității se găsește un masiv de sare. Tradiția exploatării apei sărate de către localnici din fântâni special amenajate și a folosirii acesteia în gospodării s-a păstrat în aceasta zonă până în prezent.

                                     

2. Biserica

Biserica evanghelică din Mercheașa a fost ridicată probabil în secolul al XIII-lea ca o bazilică în stil romanic prevăzută cu trei nave și un turn în partea de vest a bisericii. Ca în toate cazurile de pe teritoriul Pământului crăiesc pe care s-au așezat sașii, se poate presupune ca la sfârșitul secolului al XV-lea, ansamblul bisericii a suferit modificări de esență cu privire la mărirea capacităților defensive. În această perioadă de început de secol al XVI-lea s-a făcut demantelarea colateralei sudice și parțial a celei nordice și s-au executat prin zidire, arce despărțitoare. Este posibil să se fi astupat și portalul vestic al turnului deschizâdu-se noi intrări pe latura nordică și apoi pe cea sudică a navei.

Biserica are astăzi imaginea unei biserici de tip hală, având altarul și corul la același nivel cu nava centrală. O lanternă cu bază octogonală este prezentă pe latura vestică a turnului clopotniță, deasupra trunchiului piramidal al acoperișului. Orga este realizata de Johannes Prause și a fost instalată aici în anul 1788.

În 2002 orga a fost mutată la biserica din Vulcan, județul Brașov.

                                     

3. Fortificația

La începutul secolului al XVI-lea s-au executat modificări de structură în ce privește fortificația bisericii. Acum s-a ridicat incinta patrulateră ce avea turnuri cu acoperișuri în pupitru la coțuri. Curtina avea circa șase - șapte metri în înălțime și un drum de strajă acoperit și sprijinit în console de lemn. Pe singurul bastion care a rămas până în ziua de astăzi, există o inscripționați anii 1517 și 1541. Într-o altă parte stă scris: Ce bine este când capetele cenușii sunt înțelepte, prudente și domnii sunt prevăzători ". Turnul nord vestic era cunoscut ca "Bastionul Slăninei". Curtina vestică a fost demolată în anul 1800 și cu materialele rezultate s-a construit primăria. Turnul nod - estic, care funcționa ca donjon, s-a deteriorat și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se prăbușește. Turnul clopotniță a fost construit în perioada 1848 - 1858. În anul 1899 este dărâmată curtina vestică, ce a mai rămas din ea de la precedenta demolare, și se construiește o școală din materialele rezultate.                                     

4. Bibliografie

 • Luca Sabin Adrian, PINTER Zeno Karl, GEROGESCU Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu Situri, monumente arheologice și istorice, Sibiu, 2003.
 • Țiplic Ioan-Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu secolele X-XIV, Editura Militară, București, 2006.
 • Crîngaci Maria-Emilia, Bazilici romanice din regiunea Sibiului în Analele Asociației a Tinerilor Istorici din Moldova, Ed. Pontas, Chișinău, 2001.
 • George Oprescu, Bisericile, cetăți ale sașilor din Ardeal, Editura Academiei, București, 1956.
 • Thomas Nägler, Așezarea sașilor în Transilvania, Editura Kriterion, București, 1992.
 • Rusu Adrian Andrei, Castelarea carpatica, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2005.
 • Țiplic Crîngaci Maria Emilia, PINTER Zeno Karl, Țiplic Ioan-Marian, Biserica evanghelică din Ruja, în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, III, 2004.
 • Anghel Gheorghe, Fortificații medievale din piatră, secolele XII-XVI, Cluj Napoca, 1986.
 • Dancu Fabrițius Juliana, Cetăți țărănești săsești din Transilvania, în Revista Transilvania, Sibiu, 19.
 • Hermann Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, Monumenta und AKSL, Hermannstadt-Heidelberg, vol. I 1998, vol. al II-lea 1999, vol al III-lea 2002.
 • Iambor Petre, Așezări fortificate din Transilvania sec. IX-XIII, Cluj-Napoca, 2005.
 • Avram Alexandru, Câteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hârtibaciului și zona Sibiului, în Revista monumentelor și muzeelor de istorie, 1981, numărul 2.
                                     
 • până în prezent. Vezi și Biserica fortificată din Mercheașa Biserica Evanghelică - Luterană fortificată a fost construită în secolul al XIII - lea ca bazilică
 • Biserica evanghelică fortificată din Șura Mare, județul Sibiu, a fost construită în secolul al XIII - lea. Biserica figurează pe lista monumentelor istorice
 • Biserica evanghelică fortificată din Șelimbăr este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Șelimbăr, comuna Șelimbăr. Ansamblul este
 • Biserica evanghelică fortificată din Nemșa este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Nemșa, comuna Moșna. Ansamblul este format
 • Commons conține materiale multimedia legate de Biserica fortificată din Daneș Biserica fortificată din Daneș, inițial cu hramul Sfântul Dionisie St.
 • Biserica evanghelică fortificată din Țapu, comuna Micăsasa, județul Sibiu, a fost construită în secolul XV. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate
 • Biserica fortificată din Netuș este o biserică luterană în satul Netuș, comuna Iacobeni, județul Sibiu. Prima atestare a bisericii provine din 1309. Biserica
 • Commons conține materiale multimedia legate de Biserica fortificată din Cața Biserica evanghelică fortificată din Cața, comuna Cața, județul Brașov, a fost
 • materiale multimedia legate de Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Biserica evanghelică fortificată din Șaeș este un ansamblu de monumente istorice
 • monumente: Biserica evanghelică fortificată cu turn - clopotniță și încăpere pentru provizii cod LMI SB - II - m - A - 12471.01 Incintă fortificată cu turnuri