Back

ⓘ Listă cu articole publicate de Aurel Sava. 1. Documente putnene, publicate cu un studiu introductiv de Aurel Sava. Prefața de Prof. Nicolae Iorga, I-II, Tipogra ..
                                     

ⓘ Listă cu articole publicate de Aurel Sava

1. Documente putnene, publicate cu un studiu introductiv de Aurel Sava. Prefața de Prof. Nicolae Iorga, I-II, Tipografia "Cartea Putnei", Focșani, 1929, 223p, XLI+223p+2f facs; B.A.R.: II 298048 I; B.C.U; B.A.L.: 2 exp. Vol. I 1 legat. Indice biblioteci: 1. Sava A. 1443: 1857 601

2. Documente putnene, publicate cu un studiu introductiv de Aurel Sava. Prefața de Prof. N. Iorga, I-II, Tipografia "Băncii Centrale Cooperative"; Fundația Ferdinand I, Chișinău, 1931, 256p, XLV + 256p III; 9 498.315; căutare: 1. Sava Aurel V.; 2. Iorga, Prof. N. B.A.R., II 298048, B.A.L. 1 exp. Vol. II legat,

3. Legea asupra Concordatului Preventiv. Cu modificările din 1930 si 1932. Adnotată cu jurisprudență și dezbateri parlamentare și comentată de Aurel V. Sava, Chișinău,1932.168p, 347.738.6 498001 B.A.R.: II 114796 căutare: 1. Lege, 2. Sava Aurel V.; B.C.U.

4. Departamentul criminalicesc și norme de procedură penală la începutul secolului al XIX-lea. Resumé français, Deutscher Inhalt, Aurel Sava, București, 1933, Extras din Revista de Drept Penal și Știință Penitenciară nr. 7-9 din 1933; B.A.R.: II 121272, B.A.LR,

5. Documente orheice publicate cu un studiu introductiv de Aurel V. Sava, vol. I, Manastirea Hîrbovat, 1. Sava Aurel 2. Documente, Chișinău,1934, p.40, Extras din Revista societății istorico-arheologice bisericești din Chișinău, vol. XXIV, 1934; 281.85 498.42 Hârbovat, 1762, 1812; B.A.R.: II 386969,

6. Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului, publicate cu un studiu introductiv de Aurel V. Sava B.C.U.

7. Vornicul de Vrancea. O cercetare administrativă de acum o sută de ani, Aurel Sava, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, București, 1934, p.58, legat cu: Recenzii istorice/ St. Nicolaescu B.C.U. Cota:54328 VARIA,

8. Vornicul de Vrancea. O cercetare administrativă de acum o sută de ani, Aurel Sava, Academia Română, București,1934, p.58, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III, Tomul XV, Memoriu 6 B.A.R.: II 126621

9. Documente privitoare la târgul și ținutul Lapușnei, publicate de Sava Aurel-președinte de tribunal, Fundația Regele Carol I Secția istorica II, Documente, București,1937, 325p, XXV + 323 -325 p + 1h B.A.R.: II 145793; B.C.U.; B.A.L.: R

10. Documente moldovenești privitoare la Românii de peste Nistru 1574-1829"Bucovina", I.E.Torouțiu, Aurel Sava, București, 1942, 31p+1pl, Extras din revista "Moldova Nouă" Anul I, nr. 1-3 B.A.R.: II 182911, B.C.U., B.A.L.: D,

11. O moșie kogălnicenească: Coluneștii din ținutul Lapușnei, Aurel Sava, Editura Fund. Culturale M. Kogălniceanu/ Cartea Româneasca, București,1942, 51p, Extras din Rev. "Arhiva Românească", tom. VIII, Buc. 1942 B.A.R.: II 188279, B.A.L.: 4 exp. 1R+3D; 1D ex semnat

12. Din istoria jurisprudenței românești. Răzeșii în proces pentru moșie cu Domnia Moldovei, Aurel Sava, București,1944,p.453-471, Extras din Volumul Omagial "C. Giurăscu" B.A.R.: III 193714

13. Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului, publicate cu un studiu introductiv de Sava Aurel, Institutul de Istorie Națională din București, București,1944, LV+561p, B.A.R.: II 234647+; B.C.U.+.+ B.J.Iași: III 15274

14. Regulamentele Organice ale Valahiei si Moldovei: textele puse în aplicare la 1 iulie 1831 în Valahia și la 1 ianuarie 1832 în Moldova, Întreprinderile "Eminescu", București, 1944, Colecțiunea vechilor legiuiri administrative, B.C.U. Cota: 84875

15. Vasile Kogălniceanu vel căpitan cca. 1685-1750, Fundația Culturală Mihail Kogălniceanu, București, 1946, 36p, Extras din "Arhiva Românească", Tom X, 1946; 92 Kogălniceanu Vasile; 3 K.V. B.A.R.: II 466584+; B,A,LD 2 expl.

16. Târguri, ocoale domnești si vornici in Moldova, Editura Academiei RPR, București, 1952, 71-97, Buletin științific, Secțiunea de științe istorice, filosofice si economico-juridice, tom IV, nr. 1.2 B.A.L. D 2 expl.,

17. Legiuirea Caragea, coautor cu academ. Andrei Rădulescu, A. Costin, V. Grecu, N. Daicovici, V. Gaftoescu, C. Tegăneanu, Editura Academiei RPR, București, 1955, 336p, Indice bibl. mari: 34 498.1 0092 "1818"; Indice bibl. mici: 34 R "18"; Tiraj 2000 B.A.L. R

18. Corespondenta lui Ilie Kogălniceanu cu fratele său Iancu, Aurel Sava, București, p.56, B.A.R.: II 212703,

19. Crâmpeie din viața Basarabiei sub ruși, sub tipar 1937, peste 63 pagini, nu se cunoaște editura.

20. Suspendarea executării hotărârilor definitive în materie penală, Auel Sava, București,15p, B.A.R.: II 86342

21. Origina semnăturii prin "punere de deget" la Români, Aurel Sava cu Valentin Sava, Buc., 1938, Extras din Revista Medico-Legală, an III, nr. 1-2, 1938-39,

22. Pravilniceasca Condică 1780, Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris, 2, Aurel Sava, 1957, p. 268, Ed. Acad. Rep. Pop. Române. OCLC Nr. 163769156.

                                     

1. Articole de presă

Revista Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, Anul III, București, 1928:

1. Legea de organizare p.t.t. și statutul funcționarilor publici, 7.

2. Corespondența adresată comercianților faliți, 69.

3. Direcția generală p.t.t. ca instanță judecătorească, 167.

4. Ultrajul prin telefon, 229.

5. Dreptul de proprietate asupra scrisorilor și telegramelor private, 383.

6. Secretul corespondenței față cu puterea maritală și cu puterea părintească, 429.

7. Poșta și înmânarea actelor de procedură, 509.

8. Jurisprudență p.t.t.: 9, 83, 171, 231, 346, 387.

9. Culegeri: Originea creioanelor, 52.

10. Culegeri: Lumina din fundul oceanului, 208.

11. Culegeri: Mărgeanul și insulele de mărgean, 461

                                     

2. Prescurtări în lista de publicații

B.A.R. Biblioteca Academiei Române, București

B.C.U.: Biblioteca Centrală Universitară, București

B.J. Iași Biblioteca Județeană "Gh. Asachi", Iași

B.A.L.: Biblioteca personală dr. Alexandru Lindner R: România, D: Germania

                                     
  • altele și peisaje pe malul Senei. Vezi și: Listă cu articole publicate de Ioana Sava Până la căsătorie a fost de profesie telegrafistă. După căsătorie, din
  • Inventatorii de cântec. Aurel Giroveanu, articol semnat de Aurel Storin în Realitatea evreiească nr. 275 - 276 2007 1 - 31 mai 2007 Sava pag. 93 Sava pag
  • Iosif Sava la Centrul Cultural Român din Tel - Aviv Interviu cu muzeograful Iosif Sava realizatorul emisiunilor Serata muzicala si Lista lui Sava
  • 1894 cu Ioana Sava Jeanna născută Georgescu. Din căsătorie au rezultat trei copii: dr. med. Valentin Sava dr. jur. Aurel Sava Silvia Stela Sava A decedat
  • Aurel Cosma n. 26 septembrie S.V. 13 septembrie 1867, Beregsău Mare d. 31 iulie 1931, Timișoara a fost un deputat în Marea Adunare Națională de la
  • a avut loc în revista Liceului Sf. Sava în anul 1927. Publicații în care au fost incluse articole semnate de Neagu Rădulescu: Cronica, Facla, Viața
  • preot și Anghelina. A absolvit Liceul Sfântul Sava din București, după care a urmat Facultatea de litere și Filozofie din cadrul Universității din
  • Național de Statistică. 2017. Accesat în 1 mai 2017. Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului, publicate cu un studiu introductiv de Sava Aurel Institutul
  • intervine, începând cu 1975, în controversele româno - maghiare privitoare la Transilvania, atât prin articole publicate în reviste de cultură, cât și printr - o