ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Geodă

Geoda este numele dat unui agregat de metale format prin depunere în cavitățile largi ale rocilor.Geodele sunt misterioase modelări ale pământului, un adevărat fenomen al naturii. Termenul de geode derivă din cuvântul grecesc geoides, care înseam ...

                                               

Geologia mediului

Geologia mediului este o ramură mai recentă ce urmărește identificarea ariilor cu risc geologic și stabilirea celor mai adecvate măsuri pentru reducerea efectelor acestora, are în vedere protecția mediului geologic.

                                               

Grunerit

Grunerit este un hidroxid de Fe 2) ce face parte din clasa amfibolilor, cristalizează monoclinic-prismatic, apare diseminat de granulometrie fină spre mijlocie, sau în aglomerări milimetrice dispuse paralel la planurile de foliație, cel mai adese ...

                                               

Heliotermie

Heliotermia este un fenomen fizic care constă în păstrarea mai mult timp a căldurii înmagazinate în apa sărată a unor lacuri comparativ cu regiunile învecinate, datorită prezenței la suprafața lacurilor a unui strat izolator de apă dulce, care îm ...

                                               

Holbav

Holbav este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN situată în partea central-sudică a județului Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Holbav.

                                               

Izbuc

Izbuc este locul unde țâșnește, sub presiune, apa unui râu subteran, specific zonelor carstice, sub forma unui izvor care își aduce apele la suprafață printr-o galerie în formă de "U" formând un mic lac la capătul ramurii ascendente. El funcțione ...

                                               

Izomorfism (cristalografie)

În cristalografie, izomorfismul este acea proprietate a unor minerale care nu prezintă compoziție chimică analoagă de a cristaliza sub formă similară, generând așa-zise cristale de amestec. În sens larg, fenomenul poate fi întâlnit și la alte sub ...

                                               

Lotrit

Lotritul este un silicat natural hidratat de calciu, magneziu, aluminiu și fier, cristalizat în sistemul monoclinic, de culoare verde. A fost descoperit în 1900, de Gheorghe Munteanu Murgoci pe valea Lotrului.

                                               

Lentilă (geologie)

În geologie lentila este o formă de zăcământ a corpurilor de minereuri și de roci, caracterizată prin reducerea în toate direcțiile a grosimii sale până la dispariție și care arată ca o lentilă convexă în secțiune transversală. În mod obișnuit, o ...

                                               

Loess

Prin loess, se înțelege o rocă sedimentară neconsolidată, macroporică, de origine eoliană, formată în cuaternar, de culoare galbenă, rareori cenușie sau brună, cu aspect poros, constând mai ales din praf silicios și argilos. Acest termen, care a ...

                                               

Mare marginală

În geografie, denumirea de mare marginală poate fi sinonimă cu aceea de mare epicontinentală sau cu aceea de mare periferică. Într-un context geologic, o mare marginală sau bazin marginal este un bazin intra-arc acoperit de apa oceanului planetar ...

                                               

Mâl (geologie)

Mâl se numește un pământ argilos, cu granulație fină, format din particule de substanțe minerale și vegetale, acumulat pe marginea ori pe fundul unei ape sau pe terenuri inundabile. Acest pământ noroios, aluvionar, format sub acțiunea apei, mai p ...

                                               

Metamictizare

Metamictizarea este procesul natural prin care un compus anorganic sau mineral cristalizat trece gradual dintr-o formă cristalină în una parțial amorfizată sau chiar amorfă, sub acțiunea radiației alfa provenite din dezintegrarea radioactivă a ra ...

                                               

Minerale argiloase

Minerale argiloase sunt denumite hidroxid-silicații de aluminiu, asociați cu apă, care conțin cantități mici de magneziu, fier, sodiu, potasiu și calciu. Sunt minerale cu granulație fină. Cea mai mare parte din mineralele argiloase aparțin la sil ...

                                               

Nutrienți ai solului

Prin nutrienți ai solului se înțeleg diferite elemente chimice existente în soluri, care sunt esențiale pentru creșterea plantelor. Nutrienții necesari în cantitate mare se numesc macronutrienți, iar cei necesari într-o cantitate mică se numesc m ...

                                               

Paleoclimatologie

Paleoclimatologia este studiul schimbării climei de-a lungul întregii istorii a pământului. Se folosește de datele extrase din ghețari, inele de crestere ale copacilor, sedimente si roci pentru a determina stările anterioare ale climei terestre.

                                               

Plajă

Plaja este o porțiune de teren, acoperită cu nisip fin, de la baza unei faleze ori de pe panta lină dinspre mare a unui cordon litoral sau al unui curs de apă, acoperită cu nisip fin.

                                               

Pluton (geologie)

Un pluton, în geologie, este un corp de roci magmatice, în general de dimensiuni mari, fixat prin intruziunea și consolidarea lentă a magmei în masa unor straturi sedimentare.

                                               

Polimorfism (cristalografie)

În mineralogie, știința materialelor și chimie, polimorfismul este proprietatea unor substanțe chimice de a se prezenta în diferite forme cristaline. Dimorfismul este acea proprietatea a unor minerale/alte substanțe chimice de a prezenta aceeași ...

                                               

Polucit

Polucit este un mineral din grupa zeoliților, având formula chimică 2 Al 2 Si 4 O 12 2H 2 O cu substituenți obișnuiți ca: fier, calciu, rubidiu și potasiu. Este un mineral important pentru obținerea cesiului metalic și în cazuri mai rare pentru r ...

                                               

Ponor

Un ponor sau o dolină este o formă de relief, în general o depresiune care apare în zonele calcaroase, determinată de dizolvarea unor roci solubile din subsol precum și din prăbușirea unor caverne subterane. Dacă ponorul este amplasat la capătul ...

                                               

Scara timpului geologic

Scara timpului geologic este un sistem de clasificare cronologică utilizat în special de geologi, dar și de paleontologi și alți oameni de știință, pentru datarea evenimentelor survenite pe parcursul istoriei Pământului. Ea stabilește diviziuni ș ...

                                               

Zonă pelagică

Zona pelagică sau zona abisală este o zonă situată în mări și în oceane, care se întinde de la 2.000 m până la cele mai mari adâncimi. Zona abisală ocupă peste 3/4 din suprafata marilor oceane. În această zonă se depun mâluri fine cu globigerine, ...

                                               

Argument

Un argument este o afirmație sau o serie de afirmații, care este utilizată pentru a motiva o altă afirmație, de exemplu o concluzie. Forma logică a unui argument într-o limbă naturală poate fi reprezentată într-o limbă formală simbolică și, indep ...

                                               

Argumentum ad absurdum

Argumentum ad absurdum sau reductio ad absurdum, dovedirea adevărului unei teze prin demonstarea faptului că acceptarea tezei contradictorii duce la consecințe absurde. La baza argumentării prin reducerea la absurd stă principiul terțului exclus.

                                               

Asumpție

O asumpție este o propoziție care se presupune ca fiind adevărată pentru scopul argumentului care urmează. În logica silogistică, asumpția este premisa minoră.

                                               

Contraargument

În disciplina numită raționament și în domeniul cartografierii argumentelor, un contraargument este o obiecție la o obiecție. Un contraargument poate fi folosit pentru a respinge obiecția adusa unei premise, unei afirmații principale sau unei mot ...

                                               

Deducție

Deducția este un proces interpretant de mesaj, care extrage toate sau majoritatea informațiilor conținute în mesaj. Procedura deductivă se poate aplica mesajelor asamblate în limbaje fenomenale, naturale, în limbaje specializate de tip matematic, ...

                                               

Diagramă arbore

Diagrama-arbore este un instrument care permite identificarea tuturor mijloacelor pentru a atinge un scop, evidențiind toți factorii care contribuie la producerea unui efect sau obiectiv de realizat. Se aseamănă cu un "arbore” cu un număr crescăt ...

                                               

Disjuncție exclusivă

Disjuncția exclusivă, cunoscută și ca sau exclusiv și notată prin XOR sau EOR, este o operație logică asupra doi operanzi din care rezultă o valoare logică de adevărat dacă și numai dacă unul dintre operanzi, dar nu amândoi, are valoarea adevărat.

                                               

Disjuncție logică

În logică și matematică, disjuncția logică este un operator logic care dă valoarea de adevărat dacă cel puțin unul dintre operanzi este adevărat. Dacă se folosesc valori booleene pentru adevărat și fals, atunci: a ∨ b = a + b − a b {\displaystyle ...

                                               

Eroare categorială

O greșeală categorială, sau o eroare categorială este o eroare semantică sau ontologică prin care o proprietate este atribuită unui lucru care nu poate sub nici o formă sa posede acea proprietate. De exemplu afirmația:" merele au aripi” este o af ...

                                               

Fluidică

Fluidica este domeniul tehnic și teoretic de folosire a fluidelor în realizarea de operații analogice sau digitale în mod similar celui din domeniul tehnicii electronice analogice și digitale. Teoria fluidicii este fundamentată pe hidraulică și p ...

                                               

Implicație logică

Implicația logică este un conector logic care stabilește că din valoarea de adevăr a unei afirmații/propoziții logice date notate cu {i sau p} se poate obține adevărul sau falsul altei afirmații notate q. Are structura standard de forma dacă i, a ...

                                               

Inferență

Inferența este acea componentă a unui proces logic care derivă o concluzie dintr-o premisă, adică extrage o consecință necesară, o informație specifică, dintr-o descriere de stare dată. Inferența sau deducția este componenta esențială a unui rați ...

                                               

Istoria logicii

Istoria logicii este prima treaptă a cunoașterii structurii ordonate a gândirii omenești constând în cercetarea și descripția cronologică a constructelor inteligenței oamenilor începând cu faza apariției conștiinței la om, continuând cu gândirea ...

                                               

Întrebare

Întrebare adresare verbală, sau scrisă destinată cuiva cu scopul de a primi un răspuns. A supune elevii sau studenții unui examen oral. Interogare, cercetare, informare, sau a pune întrebări, a cere informații, lămuriri pentru înlăturarea unor în ...

                                               

Logică fuzzy

Logica fuzzy este definită ca un "supraset al logicii convenționale boolene, logică ce a fost extinsă pentru a cuprinde adevărul parțial, valori ale adevărului cuprinse între "complet adevărat” și "complet fals”. A fost definită în 1965 de către ...

                                               

Mutual exclusiv

În logică, două sau mai multe afirmații sau posibilități sunt mutual exclusive dacă nu pot fi concomitent adevărate sau aplicate. Un alt termen este disjunct.

                                               

Operații mereiotice

Linia relației între întreg-parte reprezintă o perspectivă logică asupra termenilor și a relațiilor dintre termeni.În această perspectivă se operează diferențierea, integrarea, analiza și sinteza termenilor.

                                               

Oul sau găina

Oul sau găina este o dilemă a cauzalității, de obicei exprimată prin întrebarea: "Ce a fost mai întâi, oul sau găina?”. Filozofii antici, prin această întrebare, își puneau întrebări legate de apariția vieții și, în general, despre originile univ ...

                                               

Oximoron

Prin oximoron și μωρός) se înțelege o figură de stil care combină doi termeni contradictorii. Cuvântul" oximoron” este oximoronic în sine, fiind compus din doi termeni care se opun ca semnificații: oxus ascuțit, pătrunzător; deștept -fig. și moro ...

                                               

Paradoxul bunicului

Paradoxul bunicului este un paradox ipotetic al călătoriei în timp, fiind prima dată descris de către scriitorul de ficțiune René Barjavel în cartea sa din 1943, Le Voyageur Imprudent. Paradoxul presupune ipostaza în care un om călătorește înapoi ...

                                               

Raționament logic

Raționamentul ca act inferențial care extrage o concluzie dată dintr-un set de premise nu poate fi decât logic sub aspect formal, în sensul utilizării procedurilor de analizare a premizelor și extragere a concluziei prin silogism. Dar raționament ...

                                               

Rațiune

Rațiunea ca și concept filozofic înseamnă capacitatea spiritului uman de a înțelege relații universale și sensul lor și de a acționa conform acestora, inclusiv privitor la propria situație în viață. Rațiunea este cea mai importantă capacitate epi ...

                                               

Răspuns

Răspuns sinonime: soluție, dezlegare, veste, informație, ripostă, replică. Comunicare orală sau scrisă, generată de o întrebare pusă de cineva, sau cuvinte spuse, scrise sau transmise printr-un intermediar unei persoane care a întrebat ceva sau s ...

                                               

SAU-NU logic

Funcția SAU-NU logic, este în algebra booleană o funcție de adevăr logică care produce negarea rezultatului unei funcții logice "SAU". În engleză SAU-NU este notat prin "NOR". NOR logic sau negația disjuncției este un operator logic boolean care ...

                                               

Specie (logică)

Noțiune care desemnează o clasă de obiecte ce posedă aceleași însușiri esențiale, fiind cuprinsă în sfera unei alte noțiuni mai generale numită gen. Specia infimă, este ultima în ordinea determinării, și se referă numai la indivizi, astfel că ea ...

                                               

Tantrix

Tantrix este un joc de strategie inventat de Mike McManaway din Noua Zeelandă, care conține niște piese de formă hexagonală. Pe fiecare din cele 56 de piese din set sunt desenate trei linii, legând o margine de alta. O piesă nu poate conține două ...

                                               

Ulcer peptic

Ulcerul peptic, numit și ulcer peptic postoperator, ulcer anastomotic este un ulcer gastroduodenal postoperator recidivant care survine într-o perioadă de timp variabilă după o intervenție chirurgicală pe stomac sau duoden, practicată de obicei p ...