ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44
                                               

Dinamica fluidelor

Dinamica fluidelor este disciplina științifică care se ocupă de curgerile fluidelor. Ea este o parte a mecanicii fluidelor. Dinamica fluidelor se împarte în: Hidrodinamică, care studiază curgerea lichidelor; Aerodinamică, care studiază curgerea g ...

                                               

Efectul Magnus

Efectul Magnus este un fenomen din dinamica fluidelor descoperit de fizicianul german Heinrich Gustav Magnus, care descrie traiectoria corpurilor aflate în mișcare de rotație concomitent cu una translație.

                                               

Fluid newtonian

Este denumit fluid newtonian acel fluid care prezintă, în curgere laminară, izoterm-staționară, o proporționalitate între tensiunea tangențială și viteza de deformare.

                                               

Magnetohidrodinamica computațională

Magnetohidrodinamica computatională este un domeniu activ de dezvoltare a dinamicii fluidelor care folosește metode numerice pentru a trata probleme specifice domeniului.

                                               

Mascaret

Mascaret este denumirea dată unui fenomen care se produce în estuarele unor fluvii și care constă dintr-o serie de valuri de maree ce urcă cu viteză și zgomot pe cursul unui fluviu. În unele cazuri, valurile de maree au înălțimi până la 9 m și se ...

                                               

Unghiul Mach

În dinamica fluidelor, unda Mach este o undă de presiune care călătorește cu viteza sunetului datorită unei ușoare schimbări de presiune adăugată unui debit compresibil.

                                               

IAR 95

IAR 95 Spey a fost un proiect de avion supersonic de vânătoare românesc, desfășurat în anii 1980, și terminat din cauza lipsei de fonduri, înainte de construirea unui prototip. Proiectul prevedea un aparat cu o aripă convențională, cu fantele de ...

                                               

Diferențe divizate

În analiză numerică, diferențele divizate reprezintă un algoritm recursiv folosit pentru a calcula coeficienții unui polinom de interpolare în forma Newton.

                                               

Formula lui Wallis

Formula lui Wallis sau produsul lui Wallis este un produs infinit: ∏ n = 1 ∞ 2 n 2 n − 1 ⋅ 2 n 2 n + 1 = 2 1 ⋅ 2 3 ⋅ 4 3 ⋅ 4 5 ⋅ 6 5 ⋅ 6 7 ⋅ 8 7 ⋅ 8 9 ⋯ = π 2. {\displaystyle \prod _{n=1}^{\infty }\left{\frac {2n}{2n-1}}\cdot {\frac {2n}{2n+1}}\r ...

                                               

Interpolare polinomială

În analiză numerică, interpolarea polinomială este o tehnică de interpolare a unui set de date sau a unei funcții printr-un polinom. Cu alte cuvinte, dat un set de puncte, vom căuta un polinom care trece prin toate aceste puncte, și, eventual, ve ...

                                               

Metoda celor mai mici pătrate

Metoda celor mai mici pătrate este o metodă matematică de a obține o soluție a unui sistem de ecuații supradeterminat, adică care are mai multe ecuații decât necunoscute. Cele mai mici pătrate înseamnă că soluția obținută minimizează suma pătrate ...

                                               

Polinomul de interpolare Lagrange

Fie un set de k + 1 puncte de date, diferite între ele: x 0, y 0, …, x j, y j, …, x k, y k {\displaystyle x_{0},y_{0},\ldots,x_{j},y_{j},\ldots,x_{k},y_{k}} Polinomul de interpolare Lagrange este combinația liniară L x:= ∑ j = 0 k y j ℓ j x {\dis ...

                                               

Polinomul de interpolare Newton

În analiză numerică, polinomul de interpolare Newton, numit după inventatorul său Isaac Newton, este polinomul de interpolare, exprimat sub forma Newton, folosind diferențe divizate.

                                               

Schemă Horner

În analiza numerică schema Horner, numită după matematicianul englez William George Horner, este un algoritm pentru calculul eficient al valorii polinoamelor. Metoda Horner este un procedeu de aproximare a rădăcinilor unui polinom. Schema Horner ...

                                               

Anagramă

Termenul de anagramă ανάγραμμα provine de la cuvintele grecești ανά "ana" = "întoarcere, răsturnare” și γραμμα "gramma" = "literă”. Procedura în sine se numește anagramare. Când în noul cuvânt format prin anagramare există mai mult de două litere ...

                                               

MD5

MD5 este o funcție criptografică de tip hash unidirecțional, care livrează ca rezultat o valoare fixă ca lungime de 128 Biți. Funcția MD5 a fost dezvoltată în 1991 de Ronald L. Rivest și publicată în 1992 în RFC 1321. Este utilizată drept compone ...

                                               

Problema rucsacului

Problema rucsacului este o problemă de optimizare combinatorică ⁠: Dată fiind o mulțime de elemente, fiecare cu o greutate și o valoare, se determină numărul din fiecare element al mulțimii care poate fi inclus într-o colecție, astfel încât greut ...

                                               

RSA

În criptografie, RSA este un algoritm criptografic cu chei publice, primul algoritm utilizat atât pentru criptare, cât și pentru semnătura electronică. Algoritmul a fost dezvoltat în 1977 și publicat în 1978 de Ron Rivest, Adi Shamir și Leonard A ...

                                               

Server de chei

În securitatea informatică, un server de chei este un calculator ce furnizează chei criptografice utilizatorilor sau altor programe. Serverele de chei servesc nevoia oamenilor de a transmite chei publice. Cheile distribuite de server sunt aproape ...

                                               

Text clar

În criptografie, textul clar este informație necriptată, spre deosebire de informațiile criptate pentru stocare sau transmisie. Denumirea se referă de obicei la informații necriptate în așteptarea introducerii în algoritmi criptografici, de obice ...

                                               

Algoritm simplex

În teoria de optimizare matematică, algoritmul simplex, creat de matematicianul american George Dantzig în 1947, este un algoritm numeric popular pentru rezolvarea problemelor de programare liniară. Revista Computing in Science and Engineering l- ...

                                               

Condițiile Karush-Kuhn-Tucker

Condițiile Karush–Kuhn–Tucker sunt condiții necesare și suficiente de găsire a soluțiilor pentru probleme non-liniare. Condițiile KKT pot fi folosite pentru rezolvarea unor probleme care conțin constrângeri de tip egalitate și inegalitate, fiind ...

                                               

Multiplicatorul Lagrange

În probleme de optimizare, multiplicatorii Lagrange, denumiți astfel după Joseph Louis Lagrange, sunt o metodă de lucru cu restricții. Se caută punctele de extrem ale unei funcții cu mai multe variabile și una sau mai multe restricții. Această me ...

                                               

Optimizare

Optimizarea reprezintă activitatea de selectare, din mulțimea soluțiilor posibile unei probleme, a acelei soluții care este cea mai bună în raport cu un criteriu predefinit. Această definiție implică existența următoarelor componente: Un criteriu ...

                                               

Programare liniară

Un exemplu este cel al problemelor de amestec. Frecvent se pune chestiunea maximizării sau minimizării unui atribut al amestecului, de obicei costul prin raportare la compozitia amestecului. De asemenea se pot formula chestiuni referitor la extre ...

                                               

Statistică

Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Statist ...

                                               

Abatere standard

În statistică și teoria probabilităților, abaterea standard a unei variabile aleatoare reprezintă o măsură a dispersiei valorilor acesteia în jurul uneia considerate mijlocii. Se mai numește și abatere medie pătratică, după propunerea lui Isidore ...

                                               

Biroul pentru Statistică Națională (Regatul Unit)

Office for National Statistics, ONS este biroul executiv al UK Statistics Authority, un departament guvernamental non-ministerial al parlamentului Regatului Unit.

                                               

Grad de libertate (statistică)

În statistică, numărul de grade de libertate se referă la numărul de valori care pot varia fără nici o restricție. Conceptul este folosit în contextul analizelor de regresie. Numărul gradelor de libertate, în statistică, reprezintă diferența dint ...

                                               

Indicatori de medie

În matematică și statistică indicatorii tendinței centrale se referă la valorile "de mijloc" sau așteptate ale unui set de date. Indicatorii de medie sunt numere ce descriu întregul set. Cei mai frecvent folosiți indicatori sunt media, mediana și ...

                                               

Inegalitatea Popoviciu pentru varianță

În teoria probabilităților, inegalitatea Popoviciu, numită după Tiberiu Popoviciu, este o margine superioară a varianței σ² oricărei distribuții de probabilitate mărginite. Fie M și m marginile superioară și inferioară ale valorilor oricărei vari ...

                                               

Robust statistic

În statistică, termenul robust reprezintă gradul în care un indicator rămâne relevant la apariția de erori sau deviații în eșantionul sau populația caracterizată. Acest lucru înseamnă că, și în cazul unor date cu erori, un indicator robust va fi ...

                                               

Statistică matematică

Statistica matematică este ramura matematicii care se ocupă cu culegerea, gruparea, analizarea si interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum si unele previziuni privind desfasurarea acestor fenomene in viitor. Se ocupă cu inter ...

                                               

Testarea ipotezelor statistice

Testarea ipotezelor statistice reprezintă o abordare pentru analiza datelor provenite prin eșantionare dintr-o populație originară. Un test statistic este un demers care constă din a determina dacă există destule dovezi pentru a respinge o ipotez ...

                                               

Bătălia sexelor

Bătălia sexelor este un tip de joc de coordonare cu anumite elemente conflictuale. Poate fi văzut drept scenariu de bază pentru majoritatea poveștilor hollywoodiene. Să ne imaginăm două persoane de sex opus, M și F, și fiecare persoană dorește să ...

                                               

Coluziune

Coluziunea este un termen juridic care se definește ca un acord între două sau mai multe părți, uneori, ilegal și, prin urmare, secret, pentru a limita libera concurență prin înșelătorie sau lipsirea altora de drepturile lor legale, sau pentru a ...

                                               

Dilema prizonierului

Dilema prizonierului este un paradox, componentă centrală a teoriei jocurilor. În cazul dilemei este vorba despre un joc de tip sumă non-zero care a fost formulat de către angajați ai companiei RAND Corporation. Merrill Flood și Melvin Drescher d ...

                                               

Echilibru Nash

Echilibrul Nash este un termen central al teoriei matematice a jocului. Prin jocuri este descrisă o stare a echilibrului strategic, plecând de la care un jucător nu are nici un avantaj, schimbând de unul singur strategia. Definiția si demonstrare ...

                                               

Jocul lașului

Jocul lașului este un joc în care doi jucători se angajează într-o activitate din care poate rezulta o vătămare serioasă, dacă cel puțin unul dintre ei nu cedează. Acest joc este, în mod comun, aplicat în cazul folosirii a două vehicule cu motor ...

                                               

Optimalitate Pareto

Optimalitatea Pareto este o stare în care nu se poate îmbunătăți situația nici unei persoane fără a deteriora situația altei persoane. Optimalitatea Pareto este un concept important în economie și în relațiile internaționale, cu aplicare și în te ...

                                               

Punct fix (matematică)

În matematică, un punct fix al unei funcții este un element din domeniul de definiție al funcției în care valoarea funcției este egală cu valoarea argumentului funcției. Adică c este un punct fix al funcției f dacă f = c. Asta înseamnă că f) = f ...

                                               

Strategie dominantă

În teoria jocurilor, strategia dominantă este cea mai bună strategie posibilă pentru un jucător, indiferent de modul în care jucătorii adverși pot juca. Multe jocuri simple pot fi rezolvate cu ajutorul strategiei dominante. De cealaltă parte, int ...

                                               

Teoria jocurilor

Teoria jocurilor este o ramură a matematicii aplicate care abordează problema comportamentului optim în jocurile cu două sau mai multe persoane, într-un cadru descris de un ansamblu de reguli precise care stabilesc posibilitățile de acțiune ale f ...

                                               

Dioptru

În optică, dioptrul este o suprafață care separă două medii transparente, omogene și cu indice de refracție diferit. Dacă suprafața de separare este plan, se numește dioptru plan, iar dacă este sferă, dioptru sferic. Dioptrul sferic se caracteriz ...

                                               

Lumină

Pentru alte sensuri vedeți Lumina dezambiguizare. Lumina sau lumina vizibilă este radiația electromagnetică din porțiunea spectrului electromagnetic care poate fi percepută de ochiul uman. Lumina vizibilă este de obicei definită ca având lungimi ...

                                               

Viteza luminii

Viteza luminii în vid este o importantă constantă fizică universală; conform cunoștințelor existente, este viteza de propagare a luminii în vid - independent de parametrii fizici ai luminii cum sunt: culoarea, intensitatea, direcția, polarizarea ...

                                               

Aberație cromatică

Aberația cromatică este o aberație optică ce se produce datorită dispersiei luminii care străbate diverse medii transparente și se manifestă prin formarea unui spectru de imagini colorate în locul unei singure imagini, datorită variației indicelu ...

                                               

Fluorescență

Fluorescența este fenomenul de emisie a unui foton în urma dezexcitării unui atom sau a unei molecule de pe o stare energetică superioară pe una inferioară, de exemplu S1 -> S0. In fluorescenta nu are loc schimbarea stării excitate din singlet ...

                                               

Spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară

Spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară este o tehnică spectroscopică bazată pe fenomenul de rezonanță magnetică nucleară des folosită în chimie, chimie fizică, medicină nucleară, biofizică și inginerie nucleară pentru determinarea structur ...

                                               

Spectroscopie în infraroșu

Spectroscopia în infraroșu este o tehnică spectroscopică ce implică urmărirea interacțiunii dintre radiațiile infraroșii și materia. Există diverse tehnici de spectroscopie în IR, majoritatea fiind bazate pe spectroscopia de absorbție. Aplicațiil ...