ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Jost Gippert

Jost Gippert este un lingvist, caucazian și autor german, profesor pentru lingvistică comparată la Institutul pentru Lingvistică Empirică la Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt.

                                               

Éditions Larousse

Larousse este o casă de editură franceză specializată în lucrări de referință, în special dicționare. A fost fondată de Pierre Larousse. Lucrarea cea mai cunoscută a acestei case de editură este Le Petit Larousse. Larousse este filială a Hachette ...

                                               

Latina medievală

Latina medievală era forma latinei folosite în Evul Mediu pentru schimburi culturale și ca limbă liturgică în Biserica Catolică, dar și ca limbă științifică, lingua franca, limbă literară, limbă a administrației și a dreptului. Nu trebuie să se f ...

                                               

Legea lui Grimm

Legea lui Grimm, denumită după Jacob Grimm, este un set de afirmații referitoare la consoanele oclusive moștenite de către limbile proto-indo-europene în timp ce s-au dezvoltat în cadrul limbii proto-germanice în primul mileniu î.Hr. Legea stabil ...

                                               

Lexicalizare

În lingvistică, termenul lexicalizare are mai multe sensuri. În sens psiholingvistic denumește procesul prin care o noțiune primește o expresie lingvistică sub forma unui cuvânt sau a unei alte unități lexicale. În alt sens, termenul înseamnă ado ...

                                               

Lexicon

Lexiconul este o operă lexicografică cuprinzând cuvintele unei limbi, ale unui domeniu de activitate. Lexiconul poate fi și o culegere de date compuse din imagini sau texte dintr-un anumit domeniu, ordonate sistematic, alfabetic, forma lui de pre ...

                                               

Limba jurchenă

Limba jurchenă este o limbă tunguză vorbită de Jurchene veche. Limba acestei a fost limba oficială de Dinastia Jin.

                                               

Limba marathi

Marathi este o limbă indo-ariană vorbită de populația Marathi, care este grupată în vestul peninsulei India. Marathi este limba oficială a statului indian Maharashtra. Există 68 de milioane de vorbitori fluenți ai acestei limbi în lumea întreagă. ...

                                               

Limba napoletană

Limba napolitană este o limbă romanică vorbită în sudul Italiei în regiunile Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise și Apulia,de asemenea este limba vechiului regat al Neapolelui. Limba napolitană este vorbită de un număr de 7.8 milioane de persoane.

                                               

Limba proto-nordică

Limba proto-nordică a fost o limbă indo-europeană vorbită în Scandinavia, și se crede ca a evoluat din proto-germană în prima perioadă d.H. Era scrisă cu sistemul vechi futhark, și a fost vorbită cam din secolul al III-lea până în secolul al VII- ...

                                               

Limba tok pisin

Cuvântul tok pisin vine de la cuvântul tok, care semnifică "vorbă” din englezescul talk și din cuvântul pisin, care semnifică pidgin, el însuși provenind din cuvântul din engleză business.

                                               

Limbă artificială

Limbile artificiale sunt limbi a căror fonologie, gramatică și vocabular au fost inventate de către un om sau un grup mic de oameni, spre deosebire de limbile naturale apărute prin evoluție în decursul istoriei ca parte a culturii unei populații ...

                                               

Limbă de lemn

Limba de lemn este un termen lingvistic care desemnează un limbaj fără conținut ideatic consistent, plin de clișee. După cum spunea George Pruteanu: "În sensul ei clasic, limba de lemn este jargonul complex, cu particularități lexicale, topice și ...

                                               

Limbă koiné

În lingvistică, o limbă koiné, dialect koiné, sau simplu koiné este o limbă standard sau dialect care s-a dezvoltat ca urmare a contactului dintre două sau mai multe varietăți inteligibile mutual ale aceleași limbi.

                                               

Limbă SOV

O limbă SOV este o limbă în care topica propoziției face ca în mod uzual părțile de propoziție să fie în ordinea s ubiect– o biect – v erb. Astfel, dacă româna ar fi o limbă SOV, atunci "Ion mere a mâncat” ar fi o propoziție cu topică uzuală. Exe ...

                                               

Limbi berbere

Limbile berbere formează un grup de limbi hamitice, din familia limbilor hamito-semitice, derivate din berbera veche. Aceasta s-a separat în două ramuri: limbile berbere de nord și limbile berbere de sud. Limbile berbere sunt prezente pe un terit ...

                                               

Lingua Libre

Lingua Libre este un proiect online colaborativ al asociației Wikimedia France, care își propune să construiască un corpus audiovizual, colaborativ, multilingv, disponibil sub licență gratuită.

                                               

Localizare lingvistică

Localizarea lingvistică este un proces de adaptare pentru o regiune sau într-o limbă diferită fața de cea originală a unui produs. Este a doua fază dintr-un proces mai larg de traducere și adaptare culturală care ține cont de diferențele din pieț ...

                                               

Logopedie

Logopedia desemnează specialitatea din medicină care se ocupă de vindecarea și refacerea vocii și a vorbirii. Conceptul de logopedie a fost introdus de către medicul vienez Emil Fröschels prin anii 1913 - 1924. În decursul vremii conceptul a sufe ...

                                               

Modalitate (lingvistică)

În semantică, modalitatea este o categorie care exprimă atitudinea vorbitorului față de cele exprimate în propoziție. Noțiunea de "atitudine” include o gamă foarte largă de elemente pe care le poate comunica vorbitorul. În gramatica generativă, m ...

                                               

Moră

Mora este un termen lingvistic folosit în fonologie, care se referă la unitatea minimă a timpului metric, echivalentul unei silabe scurte. Mora este importantă deoarece determină accentul sau izocronia în unele limbi. Termenul vine din limba lati ...

                                               

Morfem

În lingvistică, morfemul este cel mai mic element purtător de sens din limbă. Din acest punct de vedere se opune fonemului, care este cel mai mic element al limbii, însă nepurtător de sens ca atare. Morfemul nu se confundă nici cu alte elemente a ...

                                               

Morfofonologie

În lingvistică, morfofonologia este o ramură al cărei domeniu este o zonă de interferență a morfologiei cu fonologia. Studiază factorii fonologici care afectează morfemele sau, în mod corespunzător, factorii gramaticali care afectează fonemele. Î ...

                                               

Morfologie (lingvistică)

În lingvistică, termenul "morfologie ” denumește în mod tradițional acea ramură a gramaticii care studiază forma cuvintelor, în opoziție cu sintaxa, care se ocupă cu funcțiile cuvintelor și ale unor entități mai mari decât acestea. Cu alte cuvint ...

                                               

Ocluziune glotală

Ocluziunea glotală este o consoană surdă prezentă în multe limbi vorbite, de exemplu în limbile semitice, persană, daneză etc. Nu e o consoană propriu-zisă, ci închiderea glotei, care separă două silabe succesive. În română nu există. Poate fi ap ...

                                               

Paradigmă (lingvistică)

În lingvistica tradițională, o paradigmă este un ansamblu de forme pe care le ia un morfem lexical combinat cu afixele pe care le poate primi. În lingvistica modernă, această definiție este extinsă la ansamblul entităților de limbă ce pot fi înlo ...

                                               

Paragraf (lingvistică)

Într-un sens general, paragraful este un pasaj dintr-un text scris despărțit de restul textului prin procedee grafice. Din punct de vedere stilistic, este un fragment unitar prin faptul că cuprinde o anumită idee. Paragraful a intrat în sfera de ...

                                               

Polisemie

În semantică, polisemia sau polisemantismul este, conform definiției celei mai frecvente, însușirea unui cuvânt de a avea mai multe sensuri. Unii autori adaugă la aceasta că aceste sensuri sunt în relație unul cu altul, deoarece provin dintr-un s ...

                                               

Pragmatică

Pragmatica este o ramură a lingvisticii, care analizează relația dintre semne și interpretarea lor. Termenul de pragmatică a fost, se pare, folosit prima dată de lingvistul și filosoful american Charles W. Morris 1903?-1979, care a împărțit semio ...

                                               

Preterit

Preterit este un timp gramatical care exprimă acțiuni trecute finalizate. Este asemănător cu aoristul, folosit în limbi precum greaca.

                                               

Propoziție circumstanțială concesivă

Propoziția circumstanțială concesivă este o propoziție subordonată circumstanțială care exprimă o împrejurare de natură să împiedice desfășurarea unei acțiuni sau existența unei calități din regentă, dar care nu le împiedică.

                                               

Propoziție circumstanțială condițională

Propoziția circumstanțială condițională exprimă o condiție sau o ipoteză de a cărei îndeplinire depinde realizarea acțiunii din propoziția principală de care depinde. Ea constituie la nivel sintaxei logice antecedentul unei propoziții logice numi ...

                                               

Propoziție circumstanțială cumulativă

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială cumulativă este o subordonată cu frecvență redusă, care îndeplinește funcția de complement circumstanțial cumulativ al propoziției regente. Indică fie ce ...

                                               

Propoziție circumstanțială de cauză

Propoziția circumstanțială de cauză este o propoziție subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial de cauză și care arată cauza acțiunii sau o însușire din regentă. Ea poate fi de mai multe feluri: Propoziție circum ...

                                               

Propoziție circumstanțială de excepție

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială de excepție este o subordonată cu circulație redusă, care îndeplinește funcția de complement circumstanțial de excepție al propoziției regente. Arată ce ...

                                               

Propoziție circumstanțială de mod

Cum? În ce fel? În ce mod? Def:Propoziția circumstanțială de mod arată modul în care se desfășoară o acțiune sau felul în care se prezintă o însușire. Întrebări:cum?, în ce fel?, în ce mod? Elemente regente ▪verb: Merg cum vreau eu. ▪adverb: ▪loc ...

                                               

Propoziție circumstanțială de relație

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială de relație este o subordonată slab reprezentată, care îndeplinește funcția de complement circumstanțial de relație al propoziției regente. Indică la ce s ...

                                               

Propoziție circumstanțială de scop

Propoziția circumstanțială de scop sau finală constituie în frază o realizare propozițională a complementului circumstanțial de scop. Propoziția circumstanțială de scop răspunde la întrebarea "În/cu ce scop?" pusă verbului din propoziția regentă.

                                               

Propoziție circumstanțială de timp

verb predicativ: Elevii învață după ce termina orele. locuțiune verbală predicativă: Copilul și-a dat seama când a greșit. interjecție predicativă: Hai când vrei! adverb: Acum, când imi aduc aminte, regret. adjectiv: Elevii devin silitori când au ...

                                               

Propoziție circumstanțială instrumentală

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială instrumentală este o subordonată care îndeplinește funcția de complement circumstanțial instrumental al propoziției regente. Exprimă mijlocul în sens lar ...

                                               

Propoziție circumstanțială opozițională

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială opozițională este o subordonată care îndeplinește funcția de complement circumstanțial opozițional al propoziției regente. Exprimă o acțiune ce se opune ...

                                               

Propoziție circumstanțială sociativă

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția circumstanțială sociativă este o subordonată relativ puțin frecventă, care îndeplinește funcția de complement circumstanțial sociativ al propoziției regente. Desemnează ...

                                               

Propoziție completivă de agent

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția completivă de agent este o subordonată care îndeplinește funcția de complement de agent al unui verb la diateza pasivă, modul participiu sau supin cu valoare pasivă, ori ...

                                               

Propoziție predicativă

Propoziția predicativă constituie în frază o realizare propozițională a numelui predicativ. Propoziția predicativă răspunde la întrebările: ce?, cum?, ce fel de?. Verbele care cer predicative: a se numi a se constitui a părea a ajunge a fi a înse ...

                                               

Propoziție predicativă suplimentară

În sintaxa frazei din gramaticile tradiționale ale limbii române, propoziția predicativă suplimentară este o subordonată care îndeplinește funcția de element predicativ suplimentar al unui verb din propoziția regentă. Exprimă o acțiune simultană, ...

                                               

Propoziție subiectivă

Propoziția subiectivă este o propoziție subordonată care constituie în frază echivalentul propozițional al subiectului. Exemple: CINE se scoală de dimineață departe ajunge. CE naște din pisică șoareci mănâncă.

                                               

Raport de coordonare

Raportul de coordonare este legătura ce se stabilește între două sau mai multe elemente care sunt situate în același plan, fără ca unul dintre ele să depindă gramatical de celălalt sau celelalte. Elementele care se pot coordona sunt: părțile de p ...

                                               

Raport sintactic

Raporturile sintactice sunt legături gramaticale ce se stabilesc între părțile unei propoziții sau între propozițiile unei fraze. Acestea sunt: raportul dintre subiect și predicat raportul de subordonare raportul de coordonare

                                               

Rădăcină și radical (lingvistică)

În lingvistică, termenii "rădăcină ” și "radical ” sunt asociați. Unii lingviști îi văd chiar ca sinonime, cu atât mai mult, cu cât în limba engleză se folosește termenul root ca echivalent pentru amândoi, Crystal 2008 menționând că termenul en r ...

                                               

Regionalism (lingvistică)

În lingvistică, termenul regionalism sau provincialism denumește un fapt de limbă caracteristic unei sau unor anumite varietăți regionale a unei limbi, deci limitat la o anumită regiune. Regionalismul se identifică prin diferența pe care o prezin ...